Antipiratgruppen i bizar strid om link

I slutningen af sidste uge fandt en speciel video vej til nettet. I løbet af 22 minutter demonstrerer Antipiratgruppen (APG), hvordan den ved at klikke på links kan komme fra en dansk onlinedebattørs hjemmeside til en eventuelt ulovlig fil.

Turen går over tre - fire domæner, hvor der hvert sted nøje udvælges ét link blandt mellem 20 og 450 andre.

Videoen indgår som et bilag i en verserende sag ved Advokatnævnet, hvor onlinedebattør Keld Bach har indgivet en klage over APG, der er en privat forening for musik- og filmbranchen, som jagter ulovlig kopiering af ophavsretbeskyttet materiale.

Keld Bach har linket til ophavsretsorganisationen Creative Commons, hvilket fik Antipiratgruppen til at true Keld med en retssag og bad ham om at skrive under på at han havde up- eller downloadet noget ulovligt. (Se faktaboks)

Egentlig har Antipiratgruppen, efter massiv presseomtale, skrinlagt ideen om at anlægge sag mod Keld Bach. Men i klagesagen har Advokatnævnet bedt gruppen om endelig at fremlægge de beviser, den hævdede at have.

Og det er her videoen dukker op.

Laver video, modsiger den straks
Hvad APG - der har sekretariat hos advokat Johan Schlüter - forsøger at opnå med videoen er lidt uklart. I følgeskrivelsen forfattet af advokat Torben Steffensen hedder det:

Jeg har imidlertid noteret at Keld Bach fortsat bestrider, at det rent faktisk var muligt at downloade albummet fra hjemmesiden http://creativecommons.org, hvortil han linkede.

Men samtidig er det på den 22 minutter lange video tydeligt, at man fra Creative Commons skal videre til Grey Tuesday hvorfra man skal videre til Banned Music hvorfra man skal ud på BitTorrent-netværket for at få fat i den fil APG mener er ulovlig. Der er cirka seks klik mellem Creative Commons forside og det eventuelt ulovlige album.

Videre i brevet hedder det:

Som det fremgår af bilag 3 [videoen, Red.] er det således faktisk muligt at downloade albummet via den hjemmeside, hvortil Keld Bach linkede (og fortsat linker).

Ifølge følgebrevet kan albummet downloades direkte fra Creative Commons, mens Antipiratgruppens egen video altså viser, at der mindst skal klikkes seks gange henover tre yderligere hjemmesider før man finder selve albummet.

APG trak allerede i marts givet sit brev mod Keld Bach tilbage, gav ham en undskyldning og har droppet alle planer om at bringe sagen om linket for en domstol. Hvorfor så i det hele taget diskutere hvad Keld Bach linker til?

Torben Steffens siger om dette til Advokatnævnet:

»[...] lovligheden af det pågældende link afhænger af den subjektive tilegnelse hos linkeren.«

Subjektiv tilegnelse betyder noget i retning af »selv at have downloadet«. På mere mundret dansk skriver Torben Steffensen altså: at download af et eller andet kan gøre de link, man laver, ulovlige.

Den tolkning kan ramme de fleste netbrugere, der klikker rundt på web.

Creative Commons - som Keld Bach er anklaget for at have linket ulovligt til - har i øvrigt til huse på den prestigefyldte Stanford Law School. Ophavsretsorganisationen har blandt sine bestyrelsesmedlemmer har flere juraprofessorer og ophavsretseksperter i verdensklasse.

Onlinejournalistforening: APG på vildspor

Tilbage til videoen. Er man ansvarlig for noget der ligger seks links væk?

»Nej,« siger Ernst Poulsen, formand for Foreningen af Danske Online-journalister (DONA).

»Det er mærkeværdigt at APG holder fast i en argumentation de tidligere selv er frafaldet. Der hvor kæden er faldet helt af, er at de vil gøre folk ansvarlige for links på sites folk ikke selv styrer. Sagen er absurd. Vi er enten en halv jordomkreds eller fire - fem links fra ond tro.«

DONA gik i foråret ind og støttede Keld Bachs ret til at debattere lov om ophavsret, og hvad der ellers faldt ham ind.

Ernst Poulsen forsvarede ytringsfriheden således:

»Når Antipiratgruppen truer med retssag uden at specificere, hvad folk har gjort forkert, er det vel ikke for meget, at kalde deres opførsel for umoralsk. Når de tillige vælger et våben der basalt set går ud på at sprede frygt hos de mange webskribenter, webloggere og hjemmeside-ejere, så er det værre. Så er Antipiratgruppen's opførsel både uetisk - og helt basalt til fare for ytringsfriheden.«