Anti-tyngdekraft var et mediestunt

Den russiske forsker Jevgeny Podkletnov har gennem 10 år hævdet, at en roterende superledende keramisk ring delvist kan afskærme tyngdekraften. Forsøg, der blev udført i 1992 ved universitet i Tampere, Finland, påviste et tyngdekraftstab på to procent.

De fleste videnskabsmænd har i mange år været mere end almindeligt skeptiske over for disse forsøg, men i sidste uge blussede debatten igen op. Nick Cook skrev i to artikler i Jane's Defense Weekly den 29. juli og Financial Times den 30. juli, at Boeing nu havde begyndt et forskningsprojekt inden for området anti-tyngdekraft.

Især i USA og Storbritannien blev artiklerne meget citerede i de øvrige medier, og det fik flere fysikprofessorer til at indsende læserbreve som modvægt. I sin ugentlige kommentar på American Physical Society's websiste lagde Bob Park ikke fingrene imellem, hverken overfor Jevgeny Podkletnov eller Nick Cook, og hvad han mener, er deres samling af medsvorne ignoranter.

Boeing har efterfølgende i en kommentar erklæret, at man ikke har begyndt et forskningsprojekt som påstået, men blot har haft en intern præsentation af Podkletnovs forskning, hvor en ingeniør har foreslået, at Boeing følger denne forskning nøjere. Så indtil videre må nye flytyper stadig udvikles under hensynstagen til den gængse fysiks regler.