Antenneproblemer kan forsinke superhurtige 4G-mobiltelefoner

Der er store problemer med det nye antennedesign, der er en forudsætning for, at fremtidens LTE-mobiltelefoner kan opnå de nødvendige høje datahastigheder. Det afslører den hidtil mest omfattende felttest af de dobbelte antenner, der benytter den såkaldte Mimo-teknik, multiple input multiple output.

Modtagelsen er stærkt svingende, og det er brugerne selv, der står i vejen for signalet, viser de foreløbige konklusioner af de felttest, som Aalborg Universitet og antennevirksomheden Molex gennemførte i november, som tidligere beskrevet i Ingeniøren.

»Vi kan se af resultaterne, at i nogle tilfælde får man slet ikke noget ud af den ekstra antenne, mens man i andre tilfælde får den forventede fordobling af datahastigheden. Det betyder utroligt meget, hvem der bruger dem, og hvordan de bruger dem,« siger leder af Molex' udviklingsafdeling i Aalborg, Morten Christensen.

Læs også: Se forskerne teste fremtidens mobiltelefonantenner

Molex' Aalborg-afdeling tilbyder antennedesign til mobiltelefonfabrikanterne og er de første i verden, som har målt så omfattende på dobbelte antenner, og det gør resultaterne unikke. Målekampagnen er en del af CAMMP-projektet, Converged Advanced Mobile Media Platforms, som er støttet af Højteknologifonden.

Morten Christensen sammenfatter på baggrund af indendørs test af en række testtelefoner med to antenner, og han kalder resultaterne for 'foruroligende'.

Resultaterne af de udendørs test er endnu ikke færdiganalyseret, men indendørsresultaterne viser, at dobbeltantenne-telefonernes modtagelse meget let lader sig forstyrre. Det kan blive et alvorligt problem for telebranchen, hvis man ikke kan leve op til løfterne om høje hastigheder gennem LTE-nettet, også kaldet 4G-nettet.

»Det betyder ikke nødvendigvis, at fundamentet for LTE er forsvundet. Men det betyder, at man skal være utrolig påpasselig med, hvordan man udvikler antennesystemerne. Vi kan se, at det at konstruere smarte antenner til små håndholdte terminaler er en væsentligt større udfordring, end vi hidtil har regnet med,« siger Morten Christensen.

Han forstår godt, at teleselskaberne i første omgang satser på 4G til bærbare computere. Her forventer han nemlig ikke det samme problem med at brugeren kommer til at røre antennen.

Hånden skygger for signal

Problemet med mobiltelefonerne er blandt andet, at på telefoner med to antenner, kan brugeren risikere fuldstændig at skygge for den ene antenne med sin hånd, så antennen bliver sat ud af kraft.

»Man kan jo ikke bede brugerne omikke at holde på bestemte steder på telefonen for ikke at skygge for antennerne. Det bliver lidt søgt,« siger han.

Der er også væsentlige problemer med, at de to antenner korrelerer i stedet for at fungere som hver sin uafhængige antenne, som kan modtage hver sit uafhængige signal.

»Det viser sig, at de to antenner i nogle tilfælde i virkeligheden fungerer som én antenne, og det er jo ikke meningen,« siger Morten Christensen.

Ifølge antenneudvikler professor Gert Frølund Pedersen, Aalborg Universitet, som deltager i forsøgene, vil resultaterne ændre antenneudviklernes fokus fremover.

»Hidtil har man sagt, at antenner skal være gode til at samle og til at sende signaler, og at signalerne i to antenner skal være forskellige, så man får maksimalt udbytte af to antenner. De krav kan vi ikke bruge til så meget, fordi vores forsøg viser, at bruger og miljø har meget stor indflydelse på modtagelsen. Vi skal derimod lægge vægt på, at antenner under typiske brugerforhold er i stand til at opnå et godt signal/støj-forhold,« siger han.

Antenner der ændrer sig

Molex og Aalborg Universitet håber snart at kunne udvikle løsninger på mobiltelefonernes uventet dårlige modtagelse.

»En mulighed, når man skal bruge to antenner, er at installere tre i apparatet, og så bruge de to, der modtager bedst,« siger Gert Frølund Pedersen.

»En anden mulighed er at udvikle antenner, der ændrer sig i takt med brugen af dem. Man kan elektronisk flytte det punkt, hvor antennerne har forbindelse til mobiltelefonens stel, eksempelvis ved at bruge switchkondensatorer. På den måde kan man kompensere for, at brugeren holder sin finger et uheldigt sted,« forklarer han.

Dokumentation

Se videoraportagen fra antennetesten i Aalborg

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Jeg har selv arbejdet med dette frekvensområde i 15 år, og det har altid været ubrugeligt indendørs og mobilt. Årsagen er reflektioner og udfasninger, og førs da vi begyndte med COFDM, virkede det. Alle former for analog og alm. digital transmission er håbløst i et frekvensområde, hvor man bare skal flytte modtagerantennerne få mm. for enten at have signal, eller ingenting have - på begge antenner. Det er ikke uden grund, at vi nu også bruger quard diversity på vigtige locations. COFDM teknologien er markant bedre til at handle disse drop-out, og det vel at mærke ved énvejs transmission. Altså ikke noget med at bruge tid på at gensende tabte data.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten