Antenneforstærkere kan give udbredt sort skærm

Når der bliver tændt for den næste generation af mobilt bredbånd - kaldet 4G eller LTE - ved 800 MHz-frekvensbåndet, så kan størstedelen af de ca. 500.000 husstande, der i dag ser tv via egen antenne, risikere at opleve sort skærm eller forstyrrelser af tv-billedet som følge af støj fra LTE-nettet.

Det vurderer Søren Yde, systemspecialist i Teracom, som er den virksomhed, der driver det jordbaserede digitale tv-sendenet i Danmark (DTT).

Ifølge Erhvervsstyrelsen, den ansvarlige myndighed på området, er det dog højst 10.000 ud af de i alt ca. 500.000 danske DTT-husstande, der kommer til at opleve forstyrrelser som følge af LTE-signalerne. Men Erhvervsstyrelsens tal bygger på en forudsætning om, at ingen husstande anvender en antenneforstærker, og det er meget langt fra virkeligheden, vurderer Søren Yde.

»Det antal borgere, der vil opleve forstyrrelser fra LTE, vil blive større, når man medtager dem, der har en forstærker i antenneinstallationen. Når LTE-nettet er fuldt udbygget, vil rigtig mange komme til at opleve forstyrrelser - formentlig størstedelen af dem, der i dag modtager DTT,« siger han.

Ifølge Søren Yde har en del husstande en antenneforstærker, enten fordi der er flere tv-apparater i husstanden, som hver især får et for svagt signal uden en forstærker, eller også fordi forstærkeren sidder som en del af antenneinstallationen, da den under det tidligere analoge tv-signal var nødvendigt.

Problemet med forstærkere

Umiddelbart kan det måske lyde lidt kryptisk, at en antenneforstærker - altså en enhed, der er beregnet til at forstærke de tv-antennesignaler, husstanden normalt modtager - skulle kunne have indvirkning på, hvorvidt de mobile bredbåndssignaler fra LTE-nettet kan medføre sort tv-skærm.

Men forklaringen hænger sammen med, at LTE-nettet i 800 MHz-båndet kommer til at anvende radiofrekvenser, som tidligere har været anvendt til tv-signaler. Dermed er en del af det tv-udstyr, der er installeret i de danske husstande, i større eller mindre grad modtageligt over for de frekvenser, som det mobile bredbånd kommer til at anvende, og som flere tv-antenner er indrettet til at kunne modtage.

Hvis der befinder sig en 4G-mobilmast i nærheden af en tv-antenne, så kan det mobile bredbåndssignal, der bliver opfanget af antennen, være så kraftigt, at det sender husstandens tv-forstærker i sort.

»En forstærker har et maksimalt output, den kan levere. Hvis den får et kraftigt signal ind, som bliver forstærket yderligere, så kan forstærkeren gå i mætning, og alle andre signaler bliver ødelagt. Ligesom hvis man skruer for højt op for en lydforstærker, og lyden i højttalerne ender med at forvrænge,« siger Søren Yde og forklarer, at mætning - eller overstyring, som det også kaldes - vil sige, at ingen tv-signaler kommer igennem. Altså sort skærm på alle kanaler.

Husstande med egen antenne og en forstærker risikerer sort skærm, hvis der er en LTE-mobilmast, der sender i 800 MHz-båndet inden for en afstand af ca. 700 meter fra husstanden, vurderer Søren Yde og tilføjer, at det naturligvis afhænger af de lokale sendeforhold.

Lektor ved Aalborg Universitet på Institut for Elektriske Systemer Patrick Eggers er ekspert i antennesystemer. Han har gransket den konsulentrapport, som Erhvervsstyrelsen lægger til grund for udmeldingen om, at højst 10.000 husstande med egen antenne risikerer at opleve forstyrrelser som følge af det mobile bredbånd. Og han giver Søren Yde ret i, at antenneforstærkerne kan give problemer.

»Det er meget sandsynligt, at en forstærker vil gøre en antenneinstallation ekstra følsom over for 4G-støj,« fortæller han.

Desuden undrer Patrick Eggers sig over, at Erhvervsstyrelsens rapport ikke forholder sig til risikoen for, at fællesantenneanlæg bliver forstyrrede, da de også anvender DTT-nettet.

Også blandt de svar, der er indløbet fra tv- og elektronikbranchen i forbindelse med høringen omkring anvendelsen af 800 MHz-frekvenserne til mobilt bredbånd, bliver der udtrykt bekymring over, at Erhvervsstyrelsens konsulentrapport antager, at ingen husstande har en antenneforstærker. Her skriver Satellit Information Online, der er et neutralt radio/tv-tidsskrift og debatforum for branchens aktører:

'Da konsulentundersøgelsen, som Telemyndigheden (nu Erhvervsstyrelsen, red.) har fået udført, ikke tager højde for indskudte forstærkere, kan konklusionen om interferens på DVB-T-nettet (DTT-nettet, red.) naturligvis ikke blive korrekt.'

Flere tusind kroner

Erhvervsstyrelsen lægger op til, at antallet af berørte husstande kan reduceres, blandt andet hvis husstandene installerer et særligt filter, der skærmer antenneinstallationen mod støjen fra det mobile bredbånd. Filteret skulle ifølge Erhvervsstyrelsen kunne fås for ca. 150 kroner.

Det kan dog være en udfordring at få placeret filteret rigtigt, hvis husstanden har en forstærker tæt ved antennen på taget. Filteret skal i sagens natur sidde før forstærkeren, da det skal afskærme denne mod de mobile bredbåndssignaler.

Så hvis en DTT-husstand har en forstærker, kan det altså være nødvendigt at kravle rundt ved taginstallationen for at få filteret monteret rigtigt. Alternativt kan en professionel antenneinstallatør gøre det, men så koster det ikke længere ca. 150 kr. at undgå sort skærm, påpeger Søren Yde.

»Det er, de fleste steder, en simpel opgave at løse støjproblemet set ud fra teknisk synspunkt, men det kan sagtens koste almindelige mennesker fra 3.000 kr. og op at få det løst af en fagmand,« siger han.

Priseksemplet er ifølge professionel antenneinstallatør Steen Nielsen, indehaver af Antenne & Parabol Service, ikke urealistisk.

»Det kan komme til at koste alt fra 500 kroner op til flere tusind kroner. Det afhænger af den enkelte installation og af, hvor meget der skal laves. Hvis der eksempelvis skal monteres et filter før en forstærker ved en tagantenne, kan det i princippet koste 2.500 kroner eller mere, når timelønnen regnes med,« siger han.

'Et basisparameter'

Frekvensplanlægger ved Erhvervsstyrelsen Jeppe Tanderup Kristensen bekræfter, at konsulentrapporten, som styrelsen har fået udarbejdet, tager udgangspunkt i, at husstande med egen antenne ikke har en antenneforstærker installeret.

»I al frekvensplanlægning, der er foretaget i dette land inden for broadcast, har det mig bekendt altid været det sæt af basisparametre, man har antaget. Det er meget typisk,« siger han og tilføjer:

»Vi ved jo godt, at der i virkeligheden er nogle, der har denne slags installationer. Det er en teknisk afvejning af, hvad der er et rimeligt basisscenarie at tage udgangspunkt i.«

Jeppe Tanderup Kristensen påpeger, at tv-branchen og broadcasterne ved overgangen fra analogt til digitalt tv opfordrede seerne til at fjerne gamle filtre og forstærkere, som ikke længere var nødvendige, da de i sig selv kunne give problemer med modtagelsen af det digitale tv-signal.

»Forstærkere er et historisk levn fra analogt tv. Langt de fleste steder vil man kunne klare sig uden. Der vil være nogle steder, hvor man har mange antenneudtag i en husstand, hvor det vil være nødvendigt at have en forstærker. Den må man jo så løbende udskifte, alt efter hvilke forhold den skal fungere under,« siger han.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvilke MUX'ere er det som evt. vil blive påvirket?

Fx. kan jeg se at MUX 1+2 er hhv. 730 og 714 MHz - er det langt nok væk fra 800 MHz for at bliv fri for inteference?

For det første giver det ikke meget mening at tale om bestemte MUXer der bliver forstyrret, da de forskelige MUXer er placeret på forskellige frekvenser afhængigt af, hvor i landet man er. MUX 1 som ligger på 730 MHz i dit område ligger f.eks. helt nede 482 MHz på Læsø. Andre steder i landet ligger MUX 4 eller 5 på 482 MHz. Det fremgår af denne frekvnensoversigt: http://www.boxertv.dk/Global/Danish/PDF-fi... Så lad os nøjes med at snakke om hvilke frekvenser/kanalnumre der bliver forstyrret og ikke hvilke MUXer der bliver forstyrret.

Men når det så er sagt så handler denne artikel jo netop om at [b]samtlige[/b] kanaler kan blive forstyrret hvis man har antenneforstærker. Det fremgår af dette afsnit fra artiklen:

»En forstærker har et maksimalt output, den kan levere. Hvis den får et kraftigt signal ind, som bliver forstærket yderligere, så kan forstærkeren gå i mætning, og [b]alle andre signaler bliver ødelagt[/b]. Ligesom hvis man skruer for højt op for en lydforstærker, og lyden i højttalerne ender med at forvrænge,« siger [b]Søren Yde og forklarer, at mætning - eller overstyring, som det også kaldes - vil sige, at ingen tv-signaler kommer igennem. Altså sort skærm på alle kanaler.[/b]

 • 0
 • 0

Mister man sit signal så DR forsvinder, stopper med indbetalingen til DR licens. Så når man har sparet op, kan man fixe problemet og evt. tilmelde licensen igen. Bare en ide...

 • 0
 • 0

Mister man sit signal så DR forsvinder, stopper med indbetalingen til DR licens.

Så når man har sparet op, kan man fixe problemet og evt. tilmelde licensen igen.

Bare en ide...

Man kan også røve en bank - begge dele er helt ulovligt.

Du betaler ikke længere licens fordi du ser DR, men udelukkende fordi du har et apparat der kan modtage og vise billeder - og blot 256 kbit/s internet er nok.

Det er en skat, der så lige for tiden bla bruges til at betale DRs udgifter.

Og vi er heldigvis mange, som ikke har mere liberale holdninger, end at vi meget gerne påtvinger alle at betale for et fælles dansk medieudbud - også kaldet public service. Og vi ser det nærmest som en særlig fornøjelse at påtvinge dette udbud, til uvillige, fornærede og brokkende personer :lol:

"I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, der har jeg rod, derfra min verden går . Du danske sprog du er min moders stemme, så sødt velsignet du mit hjerte når..."

Lars :)

 • 0
 • 0

http://www.triax.dk/Antennemateriel/LTE.aspx (der er bedre data i det nye katalog bla side 34)

Problemet med overstyring opstår fordi 4G basisstationerne kan være placeret ganske tæt på boligen og derfor give et meget voldsomt signal, der overstyrer, alene pga. den korte afstand. Telestyrelsen har beregnet en maksimal sendestyrke for alle mastene på bla. Sjælland, baseret på afstanden til de forventede nærmeste boliger. Jeg tror, at alle der bor tæt på en 800MHz mast og især alle der har en antenne rettet mod en TV mast, der står (måske mange km) bag ved mobilmasten, skal have et filter som fx et af disse fra Triax. Og det er nok nærmest uafhængig af hvilke frekvenser, de skal modtage de 5 eller 6 muxer over.

DVB-T/T2 modtagerne kan behandle meget store forskelle i signalstyrke mellem forskellige kanaler, men går en masteforstærker eller forstærkeren in modtagerens indgang i mætning - ja bare de ikke længere kan opfattes som lineære, så har vi plagerne med støj og intermodulation.

Selv det viste Triax "stop over kanal 59" filter dæmper jo først > 10dB fra ca 792 MHz dvs. 791-792 dæmpes under 10dB.

Hvis man tænker sig, at man uden filter netop kan undgå overstyring i afstanden x fra den mobile basestation, så vil man med et 10 db filter (10 gange dæmpning) - alle forhold lige - kunne rykke ind til afstanden x/sqrt(10) ~ x/3.16, eller det vil kun være et 1/10 så stort areal, hvor der vil være problemer.

Triax skriver desuden, at man kan dæmpe de uønskede signaler yderligere ved at anvende antenner, der kun går fra kanal 21 til kanal 60. En sådan antenne vil ikke dæmpe meget lige over kanal 60 (790 MHz) men vil vel hindre at naboes nye tablet beamer LTE upload direkte ind i din store tagantenne. Det er normalt en stor fordel at undgå støjsignalerne så tidligt i signal-kæden som muligt.

Lars :)

 • 0
 • 0

@ Lars F. Jensen

Her er brug for det store skyts. Spectrum anlyzere med meget mere. Antenneforstærkere som overstyrer i forhold til hvis samme også opfører sig som Mixere, og ikke MUX-ere. Spændende år i 2013 når det sådan rigtigt rammer os stakler!

 • 0
 • 0

Filtre der er møntet på adskille hvad der over og under 800MHz er i bund og grund meningsløse. Især fordi moderne digitale modtagere i sig selv er meget mere følsomme overfor forstyrrelser en nogen vil indrømme.

 • 0
 • 0

Jo jeg vil gerne være positiv men ____

Når man i gennem så lang tid har anvendt Tunere der dækkede en oktav (frekvensforhold 1:2), for eks fra 470 til 860MHz (450-900), og så med et begynder kræve af producenterne nu skal I pinedød sørge for samme kun går til 800, nøjagtigt. Og vi skal derudover sørge for, at det I måtte ønske modtage imellem 740 og 800 skal vandskeliggøres så meget som muligt.

Derfor min mangel på en positiv tilgang.

 • 0
 • 0

Jeg er da ikke så meget i tvivl. Efter det bøvl og roderi der har været med MPEG2 og MPEG4, og de udgifter det har påført mig. Så har jeg forlængst minimeret Boxer's adgang til mine fjernsyn. Og bliver signalet til min antenne nu også generet eller i værste fald blokeret, så er jeg helt på linie med Ken's indlæg tidligere. Enten må DR levere de aftalte og mangeårige opretholdte antenneforhold forhold, ellers også stopper samarbejdet helt eller delvist.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten