Antallet af infektioner med MRSA fortsætter med at stige

Her ses kurven over 'nysmittede' med MRSA. Den grå linje viser tendensen. Illustration: Danmap

Antallet af infektioner med den methicillin-resistente bakterie MRSA i mennesker er de seneste år kun gået én vej, nemlig opad.

Det viser nye tal fra årets Danmap-rapport, udgivet af Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet.

Kurven så ellers ud til at knække i 2014, men siden er antallet af infektioner igen steget. Ser man på det samlede antal smittede med den methicillin-resistente stafylokok, så går tallet også støt i vejret.

»Man må sige, at vi fortsat ser flere og flere tilfælde af både bærere af MRSA og folk, der er blevet syge af bakterien. Det gælder for tilfælde, som ofte ses hos folk, der har været på rejse i lande, hvor MRSA er et endnu større problem,« fortæller Brian Kristensen, sektionsleder på Statens Serum Institut.

Således blev 3.579 nye ’ofre’ konstateret smittet i løbet af 2017 med MRSA, af disse ca. 34 procent med husdyr-MRSA CC398, som primært stammer fra grisestaldene. Tallene dækker både over dem, der blot er konstateret som bærere af bakterien, og dem, der er blevet decideret syge af den.

Læs også: Mink og fravænningsgrise får mere antibiotika

Rejser er den største kilde

Selv om kurverne umiddelbart viser, at det ligger på niveau med året før, så viser statistikernes ’3 years moving average’, at tendensen er kraftigt opadgående.

»Vi er nødt til at se på de foregående år for at få et retvisende billede af den løbende udvikling. Kun på den måde kan vi se, at et tal, der er magen til sidste års tal, altså ikke nødvendigvis er tegn på en opbremsning. I det store hele peger pilen opad,« forklarer Brian Kristensen om den udvikling, der altså skal ses som en glidende udvikling i opadgående retning.

Her ses antallet af infektioner inddelt efter udspring. Illustration: Danmap

Desuden viser tallene kun ’nysmittede’. Så oven i dette tal skal vi medtage dem, der blev konstateret som bærere for et eller to år siden, og som stadigvæk er bærere, men ikke som fremgår af den nye statistik. Ifølge Brian Kristensen foreligger der ikke tal for, hvor mange der rent faktisk bærer rundt på MRSA en given dag.

Ser man på kurven for folk, der rent faktisk er blevet syge af bakterien, er 654 personer blevet smittet i Danmark, 316 er blevet syge efter rejser i udlandet, mens ’blot’ 272 personer er blevet syge af bakterier fra staldene. Den laveste andel, nemlig ca. 50 personer, er blevet syge på hospitalet.

»Når det handler om smitte fra dyr, er udviklingen knap så voldsom, som den har været tidligere år, men vi holder fortsat skarpt øje med udviklingen,« forklarer Brian Kristensen.

Læs også: Replik: 10 år med svine-MRSA – fortsat ringe viden om smitteforhold

Grønland nu også angrebet af MRSA

Også Grønland begynder at mærke til MRSA. Indtil for få år siden var det ikke en bakterie, man ofte stødte på længere mod nord, selv om 14 patienter dog blev konstateret smittet i 2015.

Siden er dette tal firdoblet, bl.a. pga. et udbrud i det sydlige Grønland, der startede med et spædbarn, der var blevet syg efter et kejsersnit, og hvor det viste sig, at flere familiemedlemmer og ansatte på hospitalet var bærere af bakterien.

»Forekomsterne er generelt steget meget gennem de seneste ti år i Europa, så man er udsat, når man rejser ud. Hvad angår Grønland, så har vi eksempler på, at det kommer fra Danmark,« lyder det fra Brian Kristensen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det har ikke manglet på advarsler om, at MRSA epidemien skulle stoppes, inden det var for sent, og undskyldningen om, at situationen er værre i nogle andre lande holder ikke.

Hygiejnen og sygdomsbekæmpelsen i Danmark burde være i top sammenlignet med andre lande, og det har altid været billigere og mere effektivt at forebygge i stedet for at lade stå til af økonomiske og erhvervsmæssige hensyn.

Forhåbentligt sparer landbruget allerede nu op til de erstatningskrav, de vil møde i fremtiden!

 • 9
 • 3

Allan - interessant afslutningsreplik omkring erstatningskrav til landbruget. Prøv lige at læse artiklen én gang mere. Når du har gjort det, så læs om MRSA's oprindelse/opståen. Så er du langt bedre kørende og kan komme med mere nuancerede synspunkter.

 • 7
 • 7

At MRSA forsvinder ret hurtigt fra en grissebasse, hvis man lukker den ud og gør den til en frilandsgris? Fordi de naturlige stammer af bakterien udkonkurrerer den resistente variant, der jo netop er tilpasset stald-miljøet...

Det læste jeg da et sted her på ING for nogle år siden...

Mvh MM

 • 9
 • 0

Det kan være det er UV-lys i det fri der har virkning. Måske et forsøg om "rensning" af luftindtag og overtryk i stalde er en ide? Det ville også være en hjælp mod vira, særligt ASF. Der er vist nogle danske landmænd i baltikum der forsøger sig.

 • 2
 • 5

@Allan, der er ikke tale om en epedemi overhovedet. Mange mennesker er inficeret med MRSA uden at vide det, de har ingen symptomer. De er raske. Der er meget få dødsfald pga. MRSA ifølge sundhedsstyrelsen, så mon ikke man skal have mere focus på andre streptococcer, der forårsager tusindvis af dødsfald? Interessen for de farlige smitstoffer er lille, at dømme efter reaktioner og antal artikler om MRSA i svinestalden? Desværre er der ingen gode måder på at udrydde den i danske svinebesætninger - eller hos de raske smittebærere.

 • 2
 • 8

Måske et forsøg om "rensning" af luftindtag og overtryk i stalde er en ide?

Det er ligesom operationsstuer! Er der fare for at de omkringboende mennesker smitter svinene med MRSA:-)

Forhåbentlig er den feberfantasi dødfødt ligesom de tusinder af pattegrise. Hvis der skulle ændres lufttryk og renses luft skulle der være undertryk og filter på udgående luft. Et sådan tiltag ville generere væsentlig mere velvilje overfor konventionelt landbrug end den nyligt lancerede indholdsløse reklamekampagne.

Og så er det kendt teknologi og sikkert ikke meget dyrere end rensning af drikkevand for pesticidrester.

 • 6
 • 1

Hygiejnen og sygdomsbekæmpelsen i Danmark burde være i top sammenlignet med andre lande,

Det er da vist også tilfældet.

316 er blevet syge efter rejser i udlandet, mens ’blot’ 272 personer er blevet syge af bakterier fra staldene.

Nu ved jeg ikke hvor meget du rejser i løbet af et år, men noget kunne tyde på at det er væsentligt farligere at rejse til udlandet, end at arbejde i en svinestald.

Dansk landbrug har en højere standard, hvorfor skal de altid shames?

 • 2
 • 4

u ved jeg ikke hvor meget du rejser i løbet af et år, men noget kunne tyde på at det er væsentligt farligere at rejse til udlandet, end at arbejde i en svinestald.

Der arbejder næppe over 50.000 personer i danske svinestalde og svineslagterier. Derimod rejser givet mere end 1/2 mio danskere så langt væk at de er omfattet af "karentæne"reglerne ved indlæggelse på et sygehus. Så det er helt klart mere risikofyldt at bevæge sig rundt i en dansk svinestald. Desværre! Men en logisk konsekvens af såvel driftform som manglende indsats for snart 8-10 år siden i dansk landbrug.

 • 6
 • 2

Ok. Så alle rejser på under 2 ugers varighed bliver man ikke syge af eller hjembringer MRSA?

De fleste turister besøger vel heller ikke udenlandske svinestalde med MRSA. Det er vel ikke en turist attraktion?

Det kan jo også være, at turisterne er blevet smittet i udlandet af andre danske turister! Dvs. raske danske smittebærere tager til udlandet og smitter dem de omgås og det uden at vide det.

Iøvrigt burde statistikken ikke specificere den "nemme" affaldsbunke "udlandet" bedre? Jeg tvivler på, at man fx har stor sandsynlighed for at blive smittet i Norge.

Måske dækker denne udenlandske "bunke" måske over tilfælde uden sikker dansk etiologi?

 • 2
 • 1

Og på trods af, at de fleste ikke opholder sig ret længe i udlandet og næppe render rundt i udenlandske svinestalde, så bliver de syge. Det siger mig, at der foregår noget komplet uansvarligt i andre lande.

Beklager - men du demonstrerer klart at du ikke har indsigt i hvordan og hvor man bliver smittet med MRSA! Du bliver typisk smittet i udlandet når du er i større forsamlinger, får en antibiotikakur eller kommer en tur på sygehuset. De kan ske under 2 dages ophold eller flere måneder. Langt de fleste bliver - til forskel fra danskere som arbejder i en dansk svinestald - næsten alle raske af sig selv indenfor et par uger. Men ALLE som arbejder med traditionel svineavl i DKr pr. definition MRSA-bærere eller med stort sandsynligt smittet! Det gælder landmanden, hans ansatte i stalden, dyrelægen, chaufføren som henter slagtesvin og slagteriarbejderne! Og deres MRSA smitte forsvinder ikke efter et par uger - medmindre de finder sig et andet job!

 • 1
 • 1

Nu er MRSA ikke isoleret til Danmark og Dansk svineproduktion. De fleste lande har problemet, og der er sikkert en risiko for MRSA, selvom der er større risiko for at tildrage sig andre infektioner. Der arbejder mange mennesker med landbruget i udlandet, procentuelt flere end i Danmark. Så indirekte kontakt er mulig, omend lille.

 • 0
 • 3

Nu er MRSA ikke isoleret til Danmark og Dansk svineproduktion. De fleste lande har problemet, og der er sikkert en risiko for MRSA, selvom der er større risiko for at tildrage sig andre infektioner. Der arbejder mange mennesker med landbruget i udlandet, procentuelt flere end i Danmark. Så indirekte kontakt er mulig, omend lille.

Nu vrøvler du! Beklager men udgangspunktet fra din side var at det var langt flere infektioner og forbundet med større risiko for at erhverve MRSA via en rejse end via omgang med danske svin.

Det passer IKKE. Som udgangspunkt er alle smittet med MRSA såfremt man arbejder med svin på traditionel vis i DK. Om de så er syge eller ej er en anden snak. Men pågældende bliver sat i karentæne ved besøg på et sygehus indtil det er afkræftet at de så ikke er smittet med MRSA. Og er de smittet - ja så har de stor risiko for at få nogle kedelig komplikationer til evt. indgreb på sygehuset.

 • 3
 • 0

Nu er MRSA ikke isoleret til Danmark og Dansk svineproduktion. De fleste lande har problemet,

Uanset det fortrinsvis rammer svagelige og ældre et er det en ringe trøst at andre lande heller ikke har styr på skadevirkningerne af intensiv svine- kyllinge- mink-fabrikation.

Der er brugt tid og penge på at udbrede det glade budskab at Danmark er et foregangsland, nu er det nu ganske langsomt ved at blive ændret til at bare det ikke er ringere, så er godt nok. Det kan påvirker priserne negativt og skræmme ordentlige og anstændige kunder bort.

 • 2
 • 2

interessant afslutningsreplik omkring erstatningskrav til landbruget. Prøv lige at læse artiklen én gang mere. Når du har gjort det, så læs om MRSA's oprindelse/opståen. Så er du langt bedre kørende og kan komme med mere nuancerede synspunkter.

Skal det forstås sådan at hvis MRSA i sin tid opstod uden dansk svineproduktions medvirken så er det konventionelts landbrugs opfattelse at enhver uhæmmet og ustraffet kan opformere MRSA bakterier, som retteligt er hvad der foregår når grise klemmes sammen på et areal der kun lige overholder minimumskravene.

 • 3
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten