Antallet af dødsulykker på små veje næsten fordoblet sidste år
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Antallet af dødsulykker på små veje næsten fordoblet sidste år

Trafikken koster stadigt flere mennesker førligheden eller livet. I 2007 omkom 406 personer ved trafikulykker, mens tallet var på 306 året før. Antallet af hårdt kvæstede steg også, fra 2.911 i 2006 til 3.138 i 2007.

Tallene stammer fra Vejdirektoratet og er indberettet af politiet, der i alt registrerede 15.033 trafikulykker i 2007 mod 14.580 i 2006. Personer blev dræbt eller kvæstet i 7.064 af disse ulykker.

Det reelle tal for ulykker og tilskadekomne kan dog være langt højere, da politiet ikke er involveret i alle ulykker.

Langt de fleste ulykker sker, ifølge opgørelsen, på kommuneveje, hvor 303 mennesker mistede livet i 2007. Det er en stigning på 44 procent.

Motorvejene står for en stigning på 47 procent, med 25 dræbte sidste år. 62 omkom på statsveje, mens resten døde på motortrafikveje eller ramper.

Dokumentation

Vejdirektoratets opgørelse

Emner : Biler
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Tallene i sig selv er ikke særligt interessante, bortset fra antallet.
Det mes tinteressante er udeladt idet der ikke siges noget om underhvilke forhold disse ulykker sker:
- eneulykker
- hastighed
- trafiktæthed
- sorte pletter
- etc.

 • 0
 • 0

Som ingeniør spørger man straks efter en årsags analyse, hvorfor, hvorfor.... hvorfor?

Jeg kan sagtens komme med flere gæt:
Der er overgået mange veje til kommunerne fra Stat og amt - er det en årsag?
Mange steder er vejene i alvorlig forfald - kan det være en mulig årsag?
Hastighederne afpasses ikke omstændighederne - man må stadig køre 80 på en snoet smal landevej, men også kun 80 på en bred lige hovedvej!
Spritbillister tager snigveje?

Der er mange gætterier - men hvad er den egentlige årsag? Informationer som ovenfor kan ikke bruges konstruktivt, men alting har sin begyndelse.

 • 0
 • 0

man må stadig køre 80 på en snoet smal landevej

 • nej!: På (snoede, smalle) landeveje (såvel som alle andre steder!) skal farten AFPASSES efter FORHOLDENE, men må HØJST være 80 km/t!
 • 0
 • 0

De mange nye rundkørsler forrykker balancen mellem overordnede og underordnede veje gør det fordelagtigt at skære genvej via mindre veje.

Hvornår på døgnet sker dødsulykkerne?

 • 0
 • 0

Jeg tror det skyldes, at hastigheden på dele af motorvejene er sat op til 130 km/t - det plejer jo at få skylden... så hvorfor ikke også for stigningen i dødsulykker på de små veje.

Til listen over katagorisering hører også "manglende sele".

 • 0
 • 0

At få at vide i hvor mange tilfælde landbrugsmaskiner er involveret i ulykker på småveje. De bliver jo ikke mindre!

Alder og køn på de implicerede?

Brug af sikkerhedsudstyr (hjelm fx for knallerister og andre tohjulere)?

Andelen af bløde trafikanter?

Mvh

Tine

 • 0
 • 0

For en uge siden var det den forhøjede hastighed på motorvejen der var den skyldige.
Jeg tror enhver trafikforsker ser på det gennem sine egne briller og til sin egen fordel.
Da man valgte at hæve hastigheden på motorvejene, skulle vi vente et år, på at man
fik tilkørslerne tilpasset, til den nye høje hastighed.
Da hastigheden blev sat op, var tilkørslerne ikke ændret, men i stedet fik vi strækninger
med 110 km/t. En discountløsning, der just ikke fremmer afviklingen af trafikken, men
derimod skaber køer, som f.eks. i trekantområdet.

 • 0
 • 0

Er det ikke sært, at i USA, hvor der - i modsætning til i Dk- er rigtig lange afstande, er fartgrænserne på motorveje i de mest befolkede stater typisk 105 km/t, i de øde stater i midtvesten 113, og i nogle få områder i Texas hele 129?

Se http://en.wikipedia.org/wiki/Image:US_spee...

De har selvfølgelig misforstået så meget andet, så sikkert også nytten af lave fartgrænser?

 • 0
 • 0

Den samlede transporttid, opgjort for eksempel over en månede, udgøres vel ikke kun af den tid hvor køretøjet bevæger sig med fuld hastighed, men også af tiden til at holde stille eller køre langsomt og vente på grund af uheld osv.

Kunne man ikke forestille sig at en lavere generel hastighed ville nedsætte tiden som bruges til forsinkelser som følge af uheld og ulykker med ca. samme tidsmængde som selve køretiden med fuld hastighed forlænges, måske endda så meget at det bliver hurtigere at køre langsommere?

 • 0
 • 0

MOBILTELEFONI GIVER TRAFIKULYKKER!
Antallet af trafikulykker er markant og foruroligende stigende. Og der har været mange eneulykker, specielt med unge mennesker, der er forulykket på de mest mærkværdige måder.

MOBILTELEFONI ÅRSAG TIL ULYKKER
Både trafikforskere og politikere vil gerne have svar på spørgsmålet: Hvad er den grundlæggende årsag til det stigende antal trafikulykker?
Ved benyttelse af udelukkelses-metoden og analyse af, hvilke ændringer der er forekommet hos trafikanterne i løbet af de seneste år, så peger alt på følgende: Årsagen til det stigende antal trafikulykker skyldes MOBILTELEFONENS indtog hos trafikanterne!
Det er mobiltelefoni eller forstyrrende opkald, der er den mest sandsynlige årsag til flere trafikulykker.

ET SEKUNDS UOPMÆRKSOMHED NOK TIL UHELD
Hvis en bil kører 80 km pr. time, og bilisten bliver uopmærksom i sin kørsel i bare ét sekund, ja så kan bilen bevæge sig omkring 22 meter i en uheldig retning! En retning og afstand der kan bevirke, at bilen kan havne i den modsatte vejbane, et træ, et hus eller inde i stuen af et hus! Og dermed give en uønsket ulykke.

Hvis hastigheden af en bil er 130 km pr. time, da bevæger bilen sig ca. 36 meter i løbet af et sekund.

MOBILTELEFONITIS BØR FORBYDES
Hvis antallet af trafik-ulykker skal falde, så skal almindelig brug af mobiltelefon under bilkørsel forbydes og overvåges.
Hvis mobiltelefon-forbuddet ikke overholdes, skal der gives bøder og klip i kørekortet.

Hilsen fra
Louis Nielsen

 • 0
 • 0

HASTIGHED OG KRAFTVIRKNING
’Det er hastigheden der dræber’, siges det i færdselskampagner. Ja, hastigheden er afgørende medbestemmende for, hvor store kræfter der er på spil ved en eventuel ulykke.

Hvor stor er forskellen på de opbremsende kræfters størrelse for henholdsvis en bil der kører med 130 km pr. time og en bil der kører med 110 km pr.time?

Lad os regne på denne fysik-opgave, først i bogstav-formler.
En bil med massen m, der kører med hastigheden
v(1), har en bevægelses-energi (kinetisk energi)
E(1) givet ved:

(1) E(1) = 0,5mv(1)^2

Hvis bilen bremses fra hastigheden v(1) til hastigheden nul over en strækning s(1), da skal virke en kraft af størrelsen F(1) bestemt ved loven: (Vi antager en konstant kraft som eksempel)

(2) F(1)s(1) = 0,5m*v(1)^2

Hvis bilen har en hastighed v(2), da gælder tilsvarende:

(3) F(2)s(2) = 0,5m*v(2)^2

I ligning (3) er F(2) størrelsen af den (konstante) kraft, der virker over en bremsestrækning s(2).

Af ligningerne (2) og (3) får vi for forholdet mellem kræfterne F(2) og F(1):

(4) (F(2)s(2))/(F(1)s(1)) = v(2)^2/v(1)^2

Hvis vi antager at bremsestrækningerne s(1) og
s(2) er lige store, (hvilket ikke er rigtigt i realiteten) så fås:

(5) F(2)/F(1) = v(2)^2/v(1)^2

Af formel (5) kan vi beregne forholdet mellem størrelsen af de kræfter der virker ved forskellige hastigheder.

Hvis v(2) = 130 km/h og v(1) = 110 km/h fås afrundet:

(6) F(2) = 1,4*F(1)

KONKLUSION:
En hastighedsforøgelse på 20 km/h kan således give en forøgelse af ’skadevirkningen’ på op til 40 %.

Hvis en bil rammer en faststående genstand (f.eks. et stort træ) med en hastighed på 130 km/h, da vil (ifølge Newtons 3.lov) genstanden påvirke bilen med en kraft, der er næsten 1,5 gange større end hvis bilen ramte genstanden med 110 km/h.

Så ja, et trafikkøretøjs hastighed er afgørende for de kraftvirkninger, der er impliceret i en eventuel trafikulykke, og dette fordi hastigheden indgår i anden potens i lovene (2) og (3).

AIRBAG FORØGER BREMSESTRÆKNINGEN OG FORMINDSKER KRAFTEN
Hvis bremsestrækningen gøres større, da giver dette en mindre kraftpåvirkning, da F og s er omvendt proportionale.
Airbags kan således være afgørende for hvor alvorlig en ulykke bliver.

Hilsen fra
Louis Nielsen

 • 0
 • 0

En hastighedsforøgelse på 20 km/h kan således give en forøgelse af ’skadevirkningen’ på op til 40 %.

 • ’skadevirkningen’ på HVAD? Er det køretøjet eller fører/passagerer, der 'bekymrer' dig mest?
  Du laver en megakompliceret beregning (Formlen: v = sqrt( 2 * g * s) ville have påvist det samme på ~én linie!)

da vil (ifølge Newtons 3.lov) genstanden påvirke bilen med en kraft, der er næsten 1,5 gange større end hvis bilen ramte genstanden med 110 km/h

 • dog kun under forudsætning af, at 'standselængden' er uafhængig af kollisionsfarten, hvilket næppe er særligt realistisk(?) Sidste erkendelse når du tilsyneladende også selv frem til, da du skriver:

Hvis bremsestrækningen gøres større, da giver dette en mindre kraftpåvirkning, da F og s er omvendt proportionale

 • hvilket er helt korrekt, i hvert tilfælde hvis der forudsættes konstant deceleration (eller hvis 'F' betegner middelværdien af kraftpåvirkningen)! :)
 • 0
 • 0

Hej Hans Henrik,
”Skadevirkning på HVAD”, spørger du: Det er de ydre kræfter PÅ bil med passagerer og andet indhold, som jeg regner på.
(Newtons 3.lov: Hvis en genstand(1) påvirker en genstand(2) med en kraft af en vis størrelse og retning, da vil genstand(2) virke tilbage på genstand(1) med en kraft af samme størrelse, men med modsat retning).

Jeg sætter bevidst ’skadevirkning’ i anførselstegn, da der er mange faktorer, der er bestemmende for hvad og hvem, der vil blive påvirket af de mange kræfter, der kommer i virkning, ved f.eks. en bils sammenstød med et stort solidt træ. Ikke mindst er det størrelsen af de opståede indre accelerations-kræfter, der kan være afgørende for, hvor alvorlige personskader en bilulykke forårsager. (Sikkerhedsseler er således at anbefale!)

I øvrigt: Synes du, at det er komplicerede beregninger, jeg laver? Jeg kunne naturligvis direkte have skrevet resultatet, men udledninger med matematisk-fysiske argumenter er mest objektive.
Formlen v = sqrt(2gs), som du skriver, indeholder ikke størrelsen af de kræfter, der virker. Så den kan du ikke umiddelbart bruge, hvis du vil regne på kræfter.
(Du bør ikke skrive g, men a for acceleration, men ok!)

Hilsen fra
Louis Nielsen

 • 0
 • 0

Formlen v = sqrt(2gs), som du skriver, indeholder ikke størrelsen af de kræfter, der virker. Så den kan du ikke umiddelbart bruge, hvis du vil regne på kræfter.

 • næh, men da du jo nu er så glad for Newton, kunne du jo fx. udnytte hans 2. lov: Kraften er proportional med accelerationen - hvoraf jo følger, at forholdet mellem kræfterne er LIG forholdet mellem accelerationerne (for samme legeme/masse)! :)
 • 0
 • 0

Hvor kommer denne fordobling, som overskriften hævder, fra? Hvis der hentydes til stigningen fra 306 dræbte til 406 dræbte, giver dette nærmere en stigning på 1/3 og ikke en fordobling?! Er det fordi "fordobling" lyder bedre i en overskrift??

 • 0
 • 0