Analysen er klar: Afgifter på energi skal ændres

10. maj 2016 kl. 13:0716
Analysen er klar: Afgifter på energi skal ændres
Illustration: MI Grafik.
Længe ventet analyse viser ifølge regeringen, at den grønne omstilling kan finansieres smartere og billigere end med PSO. Regeringen lover et samlet udspil inden længe.
Artiklen er ældre end 30 dage

Skatteministeriet offentliggør nu de første tre dele af den længe ventede afgifts- og tilskudsanalyse, som partierne bag Energiaftale 2012 satte i gang.

De tre delanalyser handler om henholdvis udviklingen i afgifts og tilskudssystemet; del 1, del 2 handler om PSO-systemet og den tredje analyse - del 6 - ser på det fremtidige tilskud til landvind.

Læs også: Minister: Vi offentliggør dele af længe ventet afgifts-analyse snarest

Formålet med analysen var at undersøge, om energiafgifter og tilskud til vedvarende energi giver de rigtige incitamenter til at sikre en grøn omstilling af det danske energisystem.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: BAGGRUND: Derfor er omlægning af energiafgifter en svær øvelse

Analysen er længe ventet, fordi skæve energiafgifter blandt andet afholder fjernvarmeværkerne fra at bruge store varmepumper, virksomhederne fra at sælge overskudsvarmen til fjernvarme og private fra at investere i varmepumper, således at vi kan komme i gang med at erstatte fossile brændsler med vindmøllestrøm.

Læs også: Mere varme til fuglene: Ingen afklaring af skæve energiafgifter foreløbig

Ifølge pressemeddelelsen fra Skatteministeriet er analysens konklusioner omkring PSO klare:

Artiklen fortsætter efter annoncen

'PSO-afgiften medfører en række forvridninger og er ikke det mest omkostningseffektive redskab til at finansiere støtte til vedvarende energi. Afgiften bør ifølge analysen i stedet finansieres over finansloven – fx via personskatterne, hvilket vil give en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 2 mia. kr. Det vil samtidig styrke erhvervslivets konkurrenceevne og gøre danskernes elregning billigere'.

Læs også: Energieksperter: Hold fast i PSO-støtten

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) siger i forbindelse med offentliggørelse af delanalysen, at det står 'bøjet i neon', at vi skal have fundet et alternativ:

»Analysen viser, at der er god samfundsfornuft i at finansiere afgiften via finansloven og skattesystemet, så det kan vise sig at være en interessant vej at gå,« understreger han.

Læs også: Regeringen vil afskaffe PSO-afgift

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) kalder også analysen meget interessant:

»For mig at se viser analysen, at vi på denne måde kan finansiere den grønne omstilling billigere og bedre, samtidig med at vi bliver rigere som samfund og giver billigere elpriser til erhvervslivet og husholdningerne, hvilket vil gavne konkurrenceevnen og den grønne omstilling på langt sigt,« siger Lars Christian Lilleholt.

De to ministre annoncerer samtidig, at regeringen inden længe fremlægger et samlet udspil, som bl.a. vil komme til at indeholde en løsning på PSO-problemet.

De øvrige delanalyser i afgifts- og tilskudsanalysen forventes offentliggjort hurtigst muligt efter færdiggørelsen, herunder delanalyse 4, som bl.a. ser på niveauet for den danske elafgift og de udfordringer, som knytter sig til denne.

16 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
16
11. maj 2016 kl. 12:30

Vindmøller kan ikke redde klimaet - pengene skal satses på ikke-kvote (CO2-kvoter EU) sektoren, hvis de skal hjælpe med at reducere CO2. - Sats støtten på at CO2-neutralisere boliger, bønder og biler.
Typisk for embedsmands-Danmark, at man ikke diskuterer, om man gør det rigtige, men kun teknikalities.

Lars.

Når et varmeforsyningsprojekt, skal godkendes, kræves der positive samfundsøkonomi. til disse beregninger udsender Eenrgistyrelsen forudsætnignerne, således beregnignerne kan gennemføres på nogenlunde same grundlag.

Vi ahr netop fået reviderede forudsætninger, som for første gang opdeler I kvoteblagt virksomhed og ikke-kvotebelagt. (Forskellgie CO2-priser)

Resultatet er at det nu er langt mere rentabelt at gennemføre projekteter for de 3 b-er. (biler, boliger og bønder) end på virksomheder omfattet af kvoter. Dette er så et eksempel på at embedsværket faktisk agerer hensigtsmæssigt.

15
11. maj 2016 kl. 11:02

PSO diskussionen er en ren regnearksøvelse, en skindiskussion. Den rigtige diskussion, hvis vi skal redde klimaet er, hvad PSO skal bruges på, uanset hvordan den finansieres.

Vindmøller kan ikke redde klimaet - pengene skal satses på ikke-kvote (CO2-kvoter EU) sektoren, hvis de skal hjælpe med at reducere CO2. - Sats støtten på at CO2-neutralisere boliger, bønder og biler.

Typisk for embedsmands-Danmark, at man ikke diskuterer, om man gør det rigtige, men kun teknikalities.

Hvem var det der sagde, at alting er politik, men politik er økonomi?

14
11. maj 2016 kl. 02:16

Det er vel ikke overraskende at der kommer en rapport der præcis understøtter regeringens holdning om at fjerne PSO'en.

Men hvad siger den om elafgiften? Den er jo meget større end PSO'en og så må det jo i samme logik også være en god ide at fjerne den.

Der burde ikke være afgifter direkte på energi. De burde være på brændslet, og processen.

Hvis man mangler penge derudover vil en transaktionsskat på 0,1 % være en god løsning, af mange årsager.

13
10. maj 2016 kl. 22:07

Afgiften bør ifølge analysen i stedet finansieres over finansloven – fx via personskatterne, hvilket vil give en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 2 mia. kr. Det vil samtidig styrke erhvervslivets konkurrenceevne

- det kan være svært at gennemskue: I 2015 har denne husholdning (2 personer) betalt ialt kr. 762,02 i 'Offentlige forpligtelser'. Min kone har som eneste indtægt folkepension (grundbeløb) + ATP, så hun fik ubeskåret 'grøn check', ialt kr. 1235! Grøn check kompenserer formentligt andre afgifter end PSO(?) - men regnestykket er da tankevækkende: Det kunne være interessant at vide, hvor megen PSO, der er opkrævet fra private husstande - og hvor store udbetalingerne via 'grøn check' har været!? ;)

11
10. maj 2016 kl. 17:23

Spændende hvor den lander.

Tja, skatteyderne betaler for omstillingen til VE. Men til gengæld må skatteborgerne spare på strømmen, mens vore naboer får foræret strømmen. Lidt ligesom når skat forærer refusion for fiktive udbytter til udlandet.

Det skal i faste rammer, ellers gældsættes Danmark langt ud i fremtiden. Derfor 1. men det sikrer heller ikke genvalg. 2. slet ikke. Overordnet bør der være et fast budget, eller loft om man vil.

10
10. maj 2016 kl. 16:18

der sker følgende:

  1. Afgiften på el til private bliver sat drastisk op. Øget indkomstskat er uspiseligt for flertallet på Christiansborg.
  2. PSO på finansloven vil reducere udbygningen med sol, vind etc.

Det er lidt pudsigt at opleve at vi med den nuværende borgerlige regering vil finansiere en del af vores energiproduktion over statsbudgettet. Det er noget der var normalt I Østlandene. Og gav der et ubeskriveligt ineffektivt energisystem.

Hvis PSO 1:1 skal finansieres af en øget afgift på husholdningernes elforbrig, vil det betyde at PSO giver ca. 25 øre I reduktion, medens den øgede afgift giver en merpris omkring 80 øre. (Alt ekskl. moms)

Spændende hvor den lander.

9
10. maj 2016 kl. 15:58

Vil total prisen være højere end den vi har i dag. Mere i skat + Højere el regning.

8
10. maj 2016 kl. 14:23

Det er smart at fastfryse skatten på det nuværende PSO-niveau, for om 1½ år bortfalder grundbeløbet til decentrale kraftvarmeværker, og dermed PSO regningen.

Men det har man jo 'glemt' til den tid. Til gengæld kan de øgede indtægter fra det generelle skattetryk på lønindkomst anvendes til at give lettelser i topskatten.

OK,nu skal vi også være fair: Der er her på sitet generel enighed om, at høje forbrugsafgifter på el er skadeligt for omstillingen til VE.

Det var bare el-afgiften, der skulle på finansloven i stedet, og PSO bidraget skulle bliver hvor det er.

7
10. maj 2016 kl. 14:13

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) siger i forbindelse med offentliggørelse af delanalysen, at det står 'bøjet i neon', at vi skal have fundet et alternativ:

Hvis man er selektiv med, hvor man kigger hen, så kan man finde alle mulige budskaber bøjet i neon.

I dette tilfælde har han nok kigget med mod erhvervslivet.

Og ikke så meget mod de eksperter i energiøkonomi, der argumenterer for at beholde PSO.

Eller de EU lande, der har indført egne PSO-lignende ordninger til at støtte VE.

6
10. maj 2016 kl. 14:06

'PSO-afgiften medfører en række forvridninger og er ikke det mest omkostningseffektive redskab til at finansiere støtte til vedvarende energi. Afgiften bør ifølge analysen i stedet finansieres over finansloven – fx via personskatterne, hvilket vil give en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 2 mia. kr. Det vil samtidig styrke erhvervslivets konkurrenceevne og gøre danskernes elregning billigere'.

Hurraaaaahhh. Jeg har sparet 1000 kr. på elregningen.

Øv, jeg skal betale 2000 kr mere i skat.

Forslag: Financiér PSO delen ved øget skat på kapitalafkast. Det rammer alle, for alle har tvungne pensionsopsparinger, der kun giver mening, hvis de giver kapitalafkast. Men det rammer ikke alle lige meget. He he he.

5
10. maj 2016 kl. 14:00

Eneste sted vi ikke kan spare, er jo på skatteprocenten.

Nu har man jo snakket om at spare i mange mange mange mange år, og at vi skal spare for miljøets skyld, derfor skal der afgifter på vores forbrug, så vi mærker det på pengepungen.

Når vi så endelig sparer, og vi ikke mærker det meget mere på pengepungen, men staten og erhvervslivet ser fælleskassen svinde ind. Så kommer man på en ny idé! Nemlig SKAT ! Et område lige meget hvor meget vi spinkler og sparer altid skal betale ind til. Og eneste måde vi egentlig kan spare på skatten, er ved at gå ned i løn, og dét vil erhvervslivet også vinde meget på.

Så ideen er ikke andet end genial!

4
10. maj 2016 kl. 13:59

Ja selvfølgeligt - det er jo en blå regering - der omlægger beskatningen til almindelige lønmodtagere.

De planlægger desuden tilsyneladende at æde noget af vor pensionsopsparing til efteråret.

3
10. maj 2016 kl. 13:59

Hvis det overordnede mål er at mindske udledningen af CO2/NOx/partikler/deponi af slagger m.v. - så kunne det være man skulle lave en model som primært lagde vægt på det. Det er vel ikke forbruget af energi der skal være skattebelagt - hvis der er styr på emissionerne.

Så måtte markedet sørge for at skaffe energien billigt og på de tidspunkter det nu var ønsket af forbrugere, med de dertil hørende afgifter.

Så er der naturligvis problemer med energitunge firmaer i DK, som må have særregler. Og så er der problemer med nabolande og transport af energi over landegrænser - men her må laves harmonisering af benzinafgifter m.v.

2
10. maj 2016 kl. 13:50

Citat: "Afgiften bør ifølge analysen i stedet finansieres over finansloven – fx via personskatterne, hvilket vil give en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 2 mia. kr. Det vil samtidig styrke erhvervslivets konkurrenceevne"

1
10. maj 2016 kl. 13:31

Får vi i samme omgang en udlægning af fleksible elpriser/elafgifter?

Det kunne være rart vis Hr. og Fru. Danmark kunne hjælpe den grønne omstilling på dage hvor vindmøllerne producerer mere end vi forbruger.

Om ikke andet bliver det spændende at se hvad de har fundet på denne gang. Jeg er umiddelbart bekymret for at vindmøller og solceller på finansloven kan gå hen og bremse den grønne omstilling.