Analyse: Et tvivlsomt beslutningsgrundlag for Danmarks største våbenkøb

Illustration: Lockheed Martin

Det er nødvendigt med 27 nye F-35 Joint Strike Fighters til erstatte de danske F-16, fortalte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) flankeret af forsvarsminister Peter Christensens (V) ved præsentationen af regeringens indstilling til Danmarks nye kampfly i maj. Men imens forsvarsforligskredsen i disse dage diskuterer netop antallet af nye kampfly, er der opstået alvorlig tvivl om, hvorvidt regeringens fremlagte beslutningsgrundlag udgør et troværdigt udgangspunkt for forhandlingerne om danmarkshistoriens største våbenkøb.

Det er veldokumenteret, at landets ministerier rutinemæssigt indlejrer mere eller mindre underspillede forudsætninger og forbehold i rapporter, redegørelser og notater for at nå frem til de ønskede konklusioner. Men de seneste ugers historier om beslutningsgrundlaget for at købe nye kampfly tegner et billede af dokumenter med så væsentlige forbehold, at værdien som beslutningsgrundlag er tvivlsom.

Særligt rapporten fra Udvalget for dimensionering af nyt kampfly har i den senere tid påkaldt sig opmærksomhed. Det er den rapport, der danner baggrund for regeringens udmelding om, at 27 nye F-35 kan løse samme opgaver som Danmarks 44 F-16.

Læs også: Kampflykontor: Risiko for 25 procents fordyrelser på motorer og flystel med F-35

Rapporten blev offentliggjort sammen med evalueringen af de tre kampflykandidater fra Forsvarsministeriets kampflykontor. Kontoret fungerer ifølge Forsvarsministeriet uafhængigt af det øvrige ministerium og skulle dermed ikke være underlagt regeringens kontrol. Derimod er rapporten om dimensioneringen af nye kampfly udarbejdet af en gruppe embedsmænd fra Finansministeriet og Forsvarsministeriet sammen med repræsentanter fra Værnsfælles Forsvarskommando og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Ingen valide data

Blandt de mest opsigtsvækkende antagelser i rapporten er, at hvert nyt kampfly årligt vil præstere 250 flyvetimer per fly, hvilket ifølge udvalget er 'det højeste kendte produktionsmål kendt fra andre lande'. Det er konsulenthuset McKinsey, som er blevet sat til at regne på antallet af flyvetimer. McKinsey er imidlertid nået frem til, at der endnu ikke er oparbejdet tilstrækkelig operativ erfaring med F-35 til at konkludere noget meningsfyldt om antallet af flyvetimer. Konsulenthuset har i stedet benyttet tal, der blandt andet baserer sig på anvendelsen af F-16.

'McKinsey og Co. har oplyst, at da der kun er begrænset operativ erfaring med den pågældende kandidat, så bygger McKinseys analyse blandt andet på data, McKinsey selv har indhentet eksternt og historiske data fra Danmarks nuværende F-16 struktur,' skriver udvalget i sin rapport og konkluderer derfor:

'Blandt andet med dette forbehold har McKinsey i analysen vurderet, at et produktionsmål på 250 timer per fly per år er en ambitiøs, men også realistisk målsætning, der ville indebære en markant stigning i forhold til det nuværende operative tempo og således kræve en række ændringer for at kunne realiseres.'

Læs også: Folketinget sender kampflykontoret tilbage til tegnebrættet

Det står med andre ord klart, at produktionsmålet på 250 flyvetimer dels baserer sig på en god portion gætværk, og dels ikke regnes for at afspejle niveauet i dag. Der er snarere tale om et fremtidigt og formodet bedre niveau.

Det fremgår også af rapporten, at udvalget ad flere forskellige veje har forsøgt at finde belæg for, at antallet af flyvetimer kan presses endnu højere op end 250. Dels er McKinsey blevet sat til afsøge muligheden for at flyve mere end 250 timer, hvilket konsulenthuset ikke har fundet realistisk. Udvalget har også bedt kampflykontoret om at rette henvendelse til de tre kampflyproducenter for at 'få uddybet mulighederne for endnu højere produktionsmål', hvilket ikke har været muligt inden for svarfristen.

Bekymring i forligskredsen

De forventede 250 årlige flyvetimer per fly har fået flere forsvarsordførere til at sætte spørgsmålstegn ved beregningerne bag regeringens anbefalinger. Det gælder ikke overraskende Enhedslisten, som står uden for forsvarsforligskredsen, og som taler for at stoppe kampflyindkøbet.

Mere alvorligt for regeringen er det, at støttepartierne Konservative og Dansk Folkeparti også tager afstand fra dimensioneringsrapporten. Begge partier er en del af den forsvarsforligskreds, der skal træffe den endelige beslutning om nye kampfly. Konservatives forsvarsordfører, Rasmus Jarlov, skrev første gang i et debatindlæg i Berlingske i maj, at regeringen har fremlagt et glansbillede, som hviler på urealistiske forudsætninger. Han har efterfølgende over for Jyllands-Posten henvist til, at Norge regner med et langt mindre antal flyvetimer end Danmark.

»Hvor meget jeg end holder af regeringen, er det meget svært for mig at se denne rapport anderledes, end at nogle konsulenter er blevet bedt om at få 27 kampfly til at kunne det samme som 44 og få det til at gå op. Det gør, at jeg ikke tror på rapporten,« siger Jarlov til Jyllands-Posten, mens Dansk Folkepartis Marie Krarup i samme avis kalder dimensioneringen for bekymrende.

En anden forudsætning for, at antallet af kampfly kan presses ned på 27, som har vakt bekymring i forligskredsen, er, at piloternes træning skal skæres betragteligt ned, og at langt færre piloter fremover skal løse Flyvevåbenets opgaver.

For at kunne lande på 27 nye kampfly er det ifølge Udvalget for dimensionering af nyt kampfly nødvendigt, at to eksisterende kampflyeskadriller lægges sammen til én, at antallet af træningstimer per pilot reduceres, at stabspiloter varetager det nationale afvisningsberedeskab samtidig med deres sagsbehandleropgaver, og at piloters gennemsnitlige tjenestetid forøges fra omkring 8,5 år til omkring 14 år, med mulig forøgelse til 17 år.

Ikke 27 fly i Danmark

I går skrev Jyllands-Posten så om, at regeringen i anbefalingen af 27 kampfly medregner fem kampfly, som Danmark køber, men som skal stå permanent ved Luke Air Force Base i Arizona, hvor Danmark og andre lande skal bruge flyene til pilottræning.

'Hver grunduddannelse medfører som tommelfingerregel et behov for ét uddannelsesfly i USA pba. et fastlagt aftalegrundlag indenfor JSF-programmet. Det årlige danske grundskolingsbehov for Joint Strike Fighter er i typevalgsgrundlaget fastlagt til fem […] I typevalgsgrundlaget har Danmark således fem fly, som er målrettet grunduddannelsesaktiviteter,' skriver Udvalget for dimensionering af nyt kampfly i sin rapport.

Forsvarsministeriet bekræfter i en mail til Jyllands-Posten, at 'der planlægges placeret fem danske F35-fly i USA', og sagen har fået de Konservatives Rasmus Jarlov til at efterlyse, at regeringen fremlægger fakta om grundlaget for kampflyindkøbet.

Læs også: Kampflykøb kan forringe forsvarets operative kapacitet

De seneste ugers sager om forbeholdene i dimensioneringsrapporten følger i kølvandet på andre opsigtsvækkende sager siden offentliggørelsen af det samlede beslutningsgrundlag og regeringens indstilling til typevalg, antal fly og finansiering.

Ingeniøren skrev efter offentliggørelsen af beslutningsgrundlaget, at det økonomiske råderum til køb af nye kampfly, som regeringen har fundet i forsvarets budget, ikke alene inddrager rådighedsbeløbet til nyt materiel, men også til drift af eksisterende materiel. Det fik fire militærforskere til at advare om, at det ikke er realistisk at indfri regeringens udmelding om, at kampflyindkøbet ikke vil gå ud over forsvarets operative kapacitet, og at indkøbet samtidig vil kunne holdes inden for forsvarets budget.

Utilstrækkeligt grundlag

Det bebudede økonomiske råderum forudsætter i øvrigt, at materieldrift og materielanskaffelser bliver halveret fra 6,1 milliarder kroner i 2018 til tre milliarder kroner på seks år. Det er vel at mærke ud over de nedskæringer på tre milliarder kroner, som regeringen også medregner som forudsætning for at finde penge til de nye kampfly. Sagen har fået både de Konservative, SF, Radikale og Dansk Folkeparti til at udtrykke skepsis omkring realismen i regeringens fremlagte beregninger.

Læs også: Forsvarsordførere: Kampfly-finansiering er uforsvarlig og risikabel

Mens Folketinget formelt er gået på sommerferie, er de politiske forhandlinger om kampflyindkøbet nu gået ind i femte uge. Det usikre faglige grundlag for forhandlingerne øger risikoen for, at forhandlingerne trækker i langdrag, mens de involverede partier søger svar på de spørgsmål, beslutningsgrundlaget skulle have besvaret. Mere bekymrende er det imidlertid, at de ubesvarede spørgsmål øger risikoen for, at forligskredsen ender med at træffe en beslutning om den enorme investering på et utilstrækkeligt fagligt grundlag.

Om det alligevel lykkes regeringen at overbevise forsvarsforligskredsen om, at 27 nye F-35 er det rette antal, må naturligvis vise sig. Sikkert er det dog, at regeringen ville stå over for en væsentlig nemmere opgave, hvis statsministeren og forsvarsministeren havde været i stand til at fremvise et samlet beslutningsgrundlag, som forsvarsforligskredsen kunne acceptere som et redeligt stykke arbejde.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

er ikke det samme som det antal fly man har.

Danmark har 44 F16 fly men kun 30 af dem er operative!

Så det er 30 F16 fly der skal erstattes med 27 F35 fly som så bliver til 22 F35 til patrulje.

Det store spørgsmål er så: Hvor mange af de 30 F16 fly bruges til at trænning.af piloter?? Så når alt er gjort op så ender vi nok med at de to tal er meget tæt på hinanden.

Men tak for en sludder for en sladder.

 • 4
 • 21

Norge regner med et ukendt, men angiveligt langt mindre antal flyvetimer end Danmark.

Timeantallet er beskrevet i de norske dokumenter. De vil flyve 7900 timer om året med 48 fly. Det giver 165 flyvetimer pr. fly om året.

 • 15
 • 0

@Claus Berthelsen:

Hvis du gik lidt på jagt efter oplysninger så ville du vide at F16 er blevet moderniseret flere gange og det samme vil man jo også gøre ved F35.

Problemet er at man ikke kan gøre så meget ved metaltræthed uden at udskifte hele flyet og derfor skal F16 flyene udskiftes.

F35 kan holde til flere timers flyvning end en F16 og dermed vil man ikke have det samme "tab" over 30 år iforhold til F16. Så blev du lidt klogere i dag.

 • 2
 • 24

Nu kender jeg ikke tallene for alt, men venstre regeringer har altid haft en tendens til kunne det dobbelte for det halve, så mon ikke de ennu engang er for optimistiske. Hvis man sætter tallet til 200 flyvetimer om året så skal vi bruge 35 fly. De koster relativt set ganske lidt i forhold til levetiden og det er alt andet lige bedre med et fly for meget end et fly for lidt.

 • 1
 • 0

F16 er blevet moderniseret flere gange og det samme vil man jo også gøre ved F35. F35 kan holde til flere timers flyvning end en F16 og dermed vil man ikke have det samme "tab" over 30 år iforhold til F16.

De flere steltimer på F-35 indebærer, man allerede fra starten af køber færre fly. Når du tager fly ud til vedligeholdelse eller modernisering, er flyene ikke operative. Såfremt vi får F-35, vil vedligeholdelse af de danske fly foregå i Italien og vedligeholdelse af motorer i Tyrkiet if. forsvarsministeren.

 • 14
 • 0

Kan alle ikke blive enige om at tallene er meget optimistiske?

Og hvorfor det ellers så vigtige modkøbskrav (om man kan lide dem eller ej) ikke kan stilles ved denne handel -slet ikke nævnes, er lidt spøjst!! den dyreste handel nogen sinde...

 • 12
 • 0

Nu er jeg ikke specialist i kampfly, men 250 flyvetimer pr. år pr. fly er vel ikke noget voldsomt tal? Det er lige godt 40 minutter om dagen 365 dage om året. Det bliver nogle dyre km/flyvetimer?

 • 7
 • 1

Selve "analysen" er ikke meget værd, kmmentarerne er væsentligt bedre. Det meste er pris, og den er nok ret underordnet da DK skal have det bedste fly der kan holde sig på toppen i flest år, og her vinder F35 på alt.

 • 0
 • 16

Jeg har nok misset det i alt skriveri om hvilken flytype der skal vælges. Men hvordan skal vi operere i Grønland og ville det ikke være mere sikkert at have et fly med 2 motorer hvis der skal flyves deroppe, nu med den øgede aktivitet der er for undergrunden i den egen?

 • 6
 • 0

Er vel nærmest at betegne som at man ønsker at købe en ønsket flyvemaskine, men efter det opgivne, kun skal regne med at få en "bunke aluminium, stål og kompositter, samt nogle computerprogrammer.

 • 3
 • 0

Øh? Den højeste pris? Det er en ny form for cost/benefit.

Det har anbefalingen jo omgået ved at påstå en stk-pris på 83 mio USD. Det er lavere end LMs egne tal, der gælder fra om et tiår (85 USD iflg. Bogdan). Så enten ska flyvevåbnet vente meget længe på nye fly, eller også må de til lommerne og betale de pt. 112 mio USD flyene reelt koster.

Det er da også sært at Boeing kun måtte tilbyde den tosæders F-18F, mens Eurofighter godt måtte tilbyde deres ensæder selvom Typhoon også laves i en tosæder version.

Det lugter også fælt at kampflykontoret nægter at acceptere Boeings tal for stellets levetid for et eksisterende, gennemtestet fly, men råt æder LMs frie postulat for F-35, der dårligt kan flyve missioner endnu og alligevel har problemer med revner i stellet.

Something is rotten in the State of Denmark...

 • 13
 • 0

Og hvorfor det ellers så vigtige modkøbskrav (om man kan lide dem eller ej) ikke kan stilles ved denne handel -slet ikke nævnes, er lidt spøjst!! den dyreste handel nogen sinde...

Selvfølgelig kan danmark få modkøbsaftale ved F-35 - eller rettere. Andre partnerlande har fået en modkøbsaftale da de købte F-35, så danmark burde også tvinge det igennem, hvis vores politikere altså kan trumfe det igennem. (men jeg tvivler ærligt talt på at de nuværende politikere har moddet til at stille sig på hælene og kræve vores ret overfor amerikanerene..)

 • 3
 • 2

Det beslutningsgrundlag er en skandale, det overgår godt nok det meste i uduelighed, overdrevet optimisme eller men kunne være fristet til at kalde det forsøg på bevidst vildledning. Men hvis at det er rigtigt at alkymisten kan lave guld, julemanden findes og der bliver fred og velstand for alle på jorden i morgen så kan det da også godt være at det der holder...

Alle uden undtagelse kan se at det ikke holder, det er både forudsætninger og de specifikke budgetterrede tal i kr/øre. Det er sørgeligt, mener generelt at forsvaret skal styrkes og have tilført flere penge, men det her bliver jo en parodi som både kommer til at skade den generelle og allerede meget nedadgående tillid til politikerne, men også forsvaret mange år frem.

 • 9
 • 0

De mest interessante spørgsmål er vel hvor mange fly og hvor mange flytimer vi har til rådighed ved følgende 2 scenarier:

1: Overraskelsesangrebet. Hvad har vi ¨så at kunne give igen med? 22 fly hvoraf vel 5-10 stykker enten er til service eller tæt på at skulle hovedefterses.

2: Aggression med efterfølgende angreb som følger efter 1-2 måneder. Her vil vi måske kunne have nogle flere fly tilbage fra service, men samtidig vil mange af disse have brugt mange timer på patrujleopgaver / overvågning så spørgsmålet er derfor: Hvor meget har vi med 22 / 27 fly reelt at kunne bruge i en regulær kanpsituation?

I en egentlig kampsituation må det vel forventes at alle tilgængelige fly er på vingerne 10-15 timer i døgnet. Og med den korte aktionsradius som F35 tilsyneladende har - ja så bliver de fleste flytimer brugt på ud og hjemflyvning medmindre vi er så heldige at det hele foregår lige hen over hovedet på os. Se bort fra at fly respektive motorer så skal en tur til h.h. Italien og Tyrkiet. Det virker som rigtig mange penge for rigtig meget lidt beskyttelse!

 • 7
 • 0

@ Torben Bauer

Enig. Det der er lagt op til er så skrabet at der ikke er nogen robusthed eller reserver at tære på/ sætte ind overhovedet hvis at lokummet brænder for alvor. Mener også at det er nævnt i rapporten at der kun er kapacitet til at opfylde vores forpligtigelser og varetage suværænitetshåndhævelse/airpolice men ikke reelt er nogen robusthed eller reserver at sætte ind til at modstå et evt angreb. Men det gælder vel generelt for hele forsvaret efterhånden..

 • 4
 • 0

har problemer med revner i stellet.

Det er der meget her i Danmark, der har! Pga. dette flyindkøb bliver bl.a. resten af forsvaret, universiteter, sygehuse og velfærdstaten endnu mere beskåret! Som politikerne ofte siger: Anvis, hvor pengene skal komme fra, inden vi giver dem ud. Det gør man ikke her, for så ville der komme for mange protester fra vælgerne! Forhåbentligt kommer der et valg til efteråret, så denne beslutning om køb af F-35 kan aflyses.

 • 4
 • 1

Hvis vi antager at F35 er det rigtige valg set med operative militære briller, så er det da bare helt enkelt at spørge:

 • Hvor mange fly må forventes at havarere/totalskade over 10 og 20 år (vel ca. én om året)?
 • Hvor mange flytimer skal vi bruge inkl. Baltikum missioner
 • Hvor mange flytimer (minimum) skal vi kunne stille til diverse eksotiske bombetogter et givet år?

og konklusionen er så ret enkel: - Hvor mange 35-timer-per-ugen-piloter skal vi bruge ? - Hvor mange flytimer er der minimum/maksimum/gennemsnitligt i en F35 per år?

Om det så koster 3 mia.kr. mere årligt at købe og drive over 30 år, så er det altså væsentligt at få et troværdigt svar, så vi ikke laver et "1939" forsvar ud af hæren og flåden, eller udpiner andre områder (f.eks. folkeskoler) i det skjulte.

Kan Italien forpligtes til at købe dansk-radar eller kommunikationsudstyr til vores F35, som naturligvis skal kunne kommunikere med de andre NATO-fly? Det ville da give mening på mange måder.

 • 0
 • 0

Vi har mistet 2 F16 fly inden for de sidste 10 år, så hvis vi mister 10 fly inden for 50 år er det vidst højt sat

 • 0
 • 4

Hvor godt F35 vil "falde til i DK" vides ikke. At sammenligne med F16`s tabstal er optimistisk da F16 håndteres flot af Flyvevåbenets personel. F35 vil have svært ved at opnå de samme fine tal som F16. F35 ligner en flyvende ko og det er hvad den er - et vanskeligere fly end F16. - Samtidigt at skære 50 % af vedligeholdsomkostningerne og forlange det dobbelte antal flyvetimer som ikke engang F16 kan / har præsteret ???? Nogen har gang i noget de slet ikke har forstand på. Jarlov har ret i at antallet er helt i skoven, men det er prisen også.

 • 3
 • 1

Hvis F35 skal holde i 40 år vil der være 19 tilbage plus minus - set i forholdet til de nuværende 44 fly der har meget svært ved at klare de opgaver de pålægges - Jarlov har igen ret.

 • 0
 • 0

Vi har mistet 2 F16 fly inden for de sidste 10 år...

Men hvad mistede vi de første ti år? Hvad jeg lige kunne finde (sikkert ukomplet liste):

05 Apr 1983 E-175 78-0175 Esk 730 F-16A Block 1 19 Jun 1984 ET-209 78-0209 Esk 730 F-16B Block 10 19 Jun 1984 ET-211 78-0211 Esk 730 F-16B Block 10B 01 Apr 1985 E-179 78-0179 Esk 730 F-16A Block 5 01 Apr 1985 E-186 78-0186 Esk 730 F-16A Block 5 10 Dec 1987 E-185 78-0185 Esk 730 F-16A Block 5 07 Dec 1987 E-201 78-0201 Esk 723 F-16A Block 10C

Som sagt næppe en komplet liste, men den indikerer at med et nyt fly er tabene bare større indtil alle på alle niveauer lærer.

Mister vi syv ud af 22 fly de første ti år ser regnskabet rigtigt skidt ud.

 • 2
 • 0

Flykøbet er sådan set ikke anderledes end hvad en hvilken som helst Venstre-regering foretager sig: Nemlig, at ville have mere for færre midler. Og det uanset om det gælder sygehuse, togtrafik, miljø-indsats, skatteinddragelse you name it. Som bekendt indfries forventningen aldrig, men den langs barske realiteter anfægter ikke Venstre, de kører bare videre med idiotien.

 • 4
 • 0

@ Allan Astrup Jensen

Du har helt ret i, at velværdsstaten barberes - bl.a. på grund af dette ulykkelige flykøb. Men hvad skulle et valg kunne ændre på det, så længe Socialdemokraterne danser kædedans med Venstre og Dansk Folkeparti. Socialdemokraternes forsvarsordfører, Henrik Dam Kristensen, er også "lun" på F-35.

Realistisk set skal både Venstre og Socialdemokratiet nærmest halveres ved et kommende valg, hvis det skal ændre noget.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten