Analyse-skandalen: Minister sætter tilladelse til omstridte havbrug i bero

Illustration: Scanpix

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) sætter nu udstedelsen af tilladelser til de yderligere havbrug, som er en del af regeringens landbrugspakke, i bero.

På et samråd med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg gjorde ministeren det onsdag klart, at han vil kræve en ny »sikkerhedsmargin«, inden havbrugene kan få tilladelse til at opdrætte fisk i Kattegat.

Det skyldes de forkerte analysemetoder, som private laboratorier i ti år benyttede, og som viste for lave koncentrationer af både kvælstof og fosfor i vandmiljøet. Det førte til, at der blev tegnet et skønmaleri af vandmiljøets tilstand, som Ingeniøren har afdækket i en stribe artikler, der var baggrunden for samrådet.

Læs også: Bombe under landbrugspakken: Analysefejl har tegnet skønmaleri af det danske vandmiljø

Regeringen har hele tiden argumenteret med, at der er, hvad ministeren kaldet »et råderum« til at udlede mere kvælstof. Det skyldes, at Danmark er foran sine forpligtelser med at reducere kvælstofkoncentrationen i henhold til den internationale Helcom-aftale om miljøet i Østersøen.

»Der skal indføres en sikkerhedsmargin for ikke at udlede næringsstoffer, som overskrider lofterne. Vi skal sikre, at vi ikke giver tilladelse til havbrug, som der ikke er råderum til,« sagde Jakob Ellemann-Jensen.

Ingen tilladelser, før ny sikkerhedsmargin er indregnet

Han har endnu ikke lagt sig fast på, hvor stor den sikkerhedsmargin skal være.

»Det er ikke regnet ud endnu, men jeg har bedt kloge mennesker i mit ministerium om at regne på det. Vi er nødt til at finde en størrelsesorden, så vi imødegår analysefejlene,« sagde ministeren.

Læs også: Eksperter splittede om havbrug: Hvor mange muslinger skal der til for at holde farvande forureningsfrie?

Han tilføjede, at de beregninger først og færdige efter sommerferien. I mellemtiden fortsætter Miljøstyrelsen med at behandle de 37 ansøgninger, der er indkommet om at få lov til at opdrætte flere fisk herhjemme. Men der bliver ikke givet en eneste tilladelse, før den nye sikkerhedsmargin er regnet ud, så den kan lægges ind i hver enkelt tilladelse.

Endnu har Aarhus Universitet kun udregnet konsekvenserne af analysefejlene for 2016. Da viste målingerne 13 procent lavere kvælstofkoncentration i saltvand, end tilfældet rent faktisk var. I løbet af det næste år skal universitetet analysere konsekvenserne af analysefejlene fra 2010 og frem.

Læs også: Rystede forskere: Analysefejl sår tvivl om det danske vandmiljø

Kræver måske lovændring

Ministeren afviste at spekulere i, hvor mange af de 37 ansøgninger, der ender med at få tilladelse.

»Men jeg tror ikke, at jeg kommer til at foregribe begivenhedernes gang ved at sige, at det ikke bliver 37,« forudså han.


Havbrugene har været omstridte, fordi det danske vandmiljø generelt lider, uanset at vi er foran løfterne i Helcom-aftalen. En samlet opposition har vendt sig mod, at havbrug får lov til at udlede yderligere 800 ton kvælstof.

Læs også: Flere havbrug kan skade Kattegats dårlige havmiljø endnu mere

Imidlertid blev oppositionen nedstemt, og særligt Enhedslistens miljøordfører, Søren Egge Rasmussen, undrede sig på samrådet over, at Jakob Ellemann-Jensen har beføjelser til selv at skrive en sikkerhedsmargin ind i reglerne efterfølgende. Det fik ministeren til at tænke sig om.

Læs også: Folketinget vedtager omstridt forslag om havbrug

»Jeg vender tilbage med svar på, om det kræver en ny lov eller retsakt. Men du har nok en pointe i, at jeg ikke kan klare det med et pennestrøg,« sagde ministeren til Enhedslistens ordfører. Ingen af de tilstedeværende ordførere havde dog på samrådet indvendinger mod, at ministeren vil indføre en sikkerhedsmargin og indregner den, inden der bliver givet tilladelse til nye havbrug i danske farvande.