Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Analyse: Ny vejforbindelse til Sverige er en god forretning

PLUS.

Efter flere års arbejde kan de danske og svenske transportmyndigheder nu om ganske kort tid præsentere den strategiske analyse af en ny trafikforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, erfarer MobilityTech.

Myndighederne har blandt andet haft til opgave at afprøve den økonomiske holdbarhed af en fast tunnelforbindelse mellem de to byer med fokus på både en tunnelforbindelse med plads til biler og lastbiler og en kombineret vej- og baneforbindelse.

Læs også: Kronik: Vejen til den bedste model for en ny Øresundsforbindelse

Her er der ifølge analysen mest smæk for skillingen, hvad angår den rene vejforbindelse, mens den kombinerede vej- og baneforbindelse omvendt ikke vil være en god forretning for samfundet, viser beregninger fra den strategiske analyse, som MobilityTech har set.

Nettonutidsværdien for samfundet giver et minus på 1,2 milliarder kroner med valget af både bane og vej. Den rene vejforbindelse giver omvendt en positiv nettonutidsværdi for samfundet på knap 5,6 milliarder kroner.

Den interne rente ved vejforbindelsen er desuden over de magiske fire procent, på 5,0 procent, som ifølge Finansministeriets vejledninger gør det til en god investering. I kombination med bane er den til gengæld under grænsen.

Bane væsentligt dyrere

Når jernbanen er så urentabel, som analysen peger på, skyldes det, som det ofte gør sig gældende, at det er væsentligt dyrere også at etablere jernbane, mens der samtidig ikke er de store økonomiske gevinster at høste.

En HH-forbindelse vil nemlig kun blive betjent af et regionalt togsystem, hvor Kystbanen i det her tilfælde forlænges til Helsingborg. Så det er ikke mange kunder, den nye butik kan tiltrække.

Læs også: Danmark undersøger to nye tunneler til Sverige

Når en HH-forbindelse tidligere har givet den forrige transportminister Ole Birk Olesen (LA) julelys i øjnene, skyldes det, at man ikke nødvendigvis skal have skatteborgernes penge op af lommerne for at få en ny forbindelse til og fra de svenske naboer.

Vejforbindelsen er således brugerfinansieret og kan være betalt tilbage, inden der er gået 40 år efter åbningen. Det giver efter perioden et overskud på over to milliarder kroner.

Hvis skinnerne også skal med, kræver det et statstilskud på mere end 14 milliarder kroner for at sikre, at forbindelsen er betalt hjem på de 40 år.

Der er taget udgangspunkt i, at lastbiler, som er det, en sådan forbindelse især vil være favorabel for, skal betale omtrent 10 procent mere for billetten, end det koster dem at krydse Øresundsbroen. Hvad resten angår, er der udsigt til at skulle betale det samme, som det koster at krydse den nuværende forbindelse.

Ifølge Ingeniørens oplysninger er der med den nye vejforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg udsigt til, at 15.300 person-, vare- og lastbiler vil benytte forbindelsen hver dag i 2040. Størstedelen kommer fra færgerne og knap en tredjedel fra den 20-år gamle Øresundsbro. Cirka hver fjerde køretøj er ny vejtrafik.

Koster 23 milliarder for vejforbindelse

Så hvor meget skal en ny forbindelse til det svenske broderfolk så koste?

Analysen peger på, at det kan klares for 23 milliarder kroner, hvis der kun skal lægges asfalt. Skinnerne får prisen til at stige med 19 milliarder kroner.

Hvis man går i gang med at bygge forbindelsen, vil der på dansk side være tale om, at den i alt 17 kilometer lange forbindelse tager sin begyndelse ved Helsingørmotorvejens afslutning ved Snekkersten, og så føres videre til en boret tunnel. En baneforbindelse vil tage udgangspunkt i Stubbedamsvej i Helsingør og fortsætte via togstationen i byen under Øresund, til den når frem til togstationen i Helsingborg. For at det lader sig gøre, skal der bygges nye stationer. I Helsingør skal der bygges en ny station ved siden af den nuværende station, men under havets overflade.

Det indebærer blandt andet, at man må indstille togdriften mellem Snekkersten og Helsingør og indsætte togbusser i fire år.

Genvejen til vores svenske naboer kan stå færdig i 2035, men før vi når så langt, og der eventuelt skal tages stilling til enten en ren vejforbindelse eller kombineret vej- og jernbaneforbindelse, skal politikerne nu tage stilling til, om der skal arbejdes videre med projektet.

I så fald venter yderligere undersøgelser, blandt andet en VVM-undersøgelse, der kan gå endnu mere i dybden med, hvordan forbindelserne eventuelt vil tage sig ud og ikke mindst koste. Så der vil altså gå en længere årrække, før politikerne skal trykke endeligt på knappen. Hvis de vil holde projektet i live.

Analysen ventes officielt præsenteret inden længe.

Opdateret: Der er indkaldt til pressemøde i dag, torsdag den 28. januar kl. 13.30.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

En ekstra startbane i Kastrup skulle efter sigende også have været en god forretning! Det var det indtil Corona kom, og nu er spørgsmålet, om den nogen sinde bliver det igen.

Bare fordi det ligner en god forretning, behøves det ikke at være en god idé. Spørgsmålet er vel, hvordan vi gerne vil have fremtiden skal se ud. Bro eller ej, tror vi så på, at der er flere biler på vejene i 2050 end i dag?

 • 21
 • 4

Bare fordi det ligner en god forretning, behøves det ikke at være en god idé. Spørgsmålet er vel, hvordan vi gerne vil have fremtiden skal se ud. Bro eller ej, tror vi så på, at der er flere biler på vejene i 2050 end i dag?

Mindst lige så vigtigt: Vil vi have der til at være det? Hvis ikke, skulle vi jo nok holde op med at gøre det mere atraktivt at være bilejer i Hovedstadsområdet, og at køre lastbiler på tværds af Europa.

 • 15
 • 3

Jeg mangler at der er nogle der ser på flaskehalsproblemet. Der er en rigtigt god grund til at man ikke lavede den første faste forbindelse ved Helsingør / Helsingborg. Når det gælder biler så er Motorringvejen i forvejen fyldt. Det samme gælder "røret" ved hovedbanen. Hvor vil man gøre af den ekstra trafik?

 • 10
 • 1

Når man udregner "samfundsøkonomien" for et sådant projekt, præcis hvilket samfund er det så man kigger på ?

Kun Danmark ?

Både Danmark og Sverige ?

Hele Norden ?

Hele EU ?

 • 13
 • 2

Det vil det helt sikkert med mindre man laver betydelige reguleringer af trafikken. Det kræver ikke meget tid med et kort før man ser at afstandsforskellen på at bruge den nuværende forbindelse eller en kommende HH forbindelse er ca 40 km sparet ved at køre til Helsingør, hvis turen går længere nordpå end Lund.

 • 1
 • 0

Hvis man regner som man plejer ved trafikprojekter, så er den samfundsmæssige gevinst stort set udelukkende baseret på sparet tid.

Der regnes med antal kr. pr sparet time. Dette tal er afhængig af trafikant type, så erhvervstransport betyder mere end privattransport.

Der ligger ikke nogen "samfundsnytte" i bred forstand i regnestykkerne.

 • 2
 • 1

Øresundsforbindelserne bør placeres i samme selskab, så de kan co-finansiere hinanden. Jernbanen er ikke rentabel når man ser på den alene, men når man kigger på hvor meget gods den kan flytte fra vejene og EUs mål om 30% gods over 300 km transport skal over på bane, så bliver det mere interessant. Måske skal man kombinere en vej- og passagertogs HH-forbindelse med en løsning som Europasporet til tog (48 mia sek). Hvis dem oppe i Nordsjælland ikke vil have trælse lastbiler og tog, så må de betale for at de flyttes et andet sted hen.

 • 4
 • 2

En anden løsning kunne jo være, at forstærke færgetrafikken mellem Sverige og Tyskland og sende godstogene samt lastbilerne helt uden om Danmark. Det vil lette trafikpresset og minske forureningen på Sjælland.

 • 1
 • 1

Udbygning af 1 storby-lufthavn som Kastrup, kan da kun være en god forretning hvis man ignorere folkesundheden i området. For ellers ville man jo nå samme konklusion som ved andre storby-lufthavne der lukkes på stribe, eller som minimum får indført flyve-restriktioner om natten...

 • 3
 • 1

Hvorfor vil man absolut bygge en jernbanetunnel på det dybeste sted under Sundet ?

En jernbanetunnel der følger vejtunnelen, skal ikke være nær så dyb, og vil kunne bruges af godstog. Så undgår man at skulle bygge en kostbar undergrundsstation i Hesingør, til gengæld vil det nok kræver en ring 5 bane.

Den eneste begrundelse er Borgmesteren og Helsingørs selvforståelse som færgeby.

 • 3
 • 0

Vil Svenskerne betale det halve af broen? Pengene til broen kommer ind igen.

Vil de betale det halve af jernbanebroen? Denne del ser ud til at give stort underskud.

Risikerer vi at hænge på 50% af broudgifterne, og 100% af jernbaneudgifterne, fordi at svenskerne ikke vil betale noget for en jernbaneforbindelse?

 • 1
 • 0

Det er vist svenskerne der er mest ivrige efter en forbindelse, så må DK holde fast i at vi ikke vil betale overpris.

Den skitserede jernbaneforbindelse, er udelukkende en forlængelse af kystbanen til Helsingborg, med undergrundsstation i Helsingør. En kostbar løsning med begrænset trafikgrundlag.

 • 6
 • 0

Vel ikke nogen helt tosset ide, så kan godstogene komme direkte til Fehmernforbindelsen. Tracèen er jo stadig tilgængelig en del steder (undtagen ved sporvejsmuseet).

 • 0
 • 0

Vel ikke nogen helt tosset ide, så kan godstogene komme direkte til Fehmernforbindelsen. Tracèen er jo stadig tilgængelig en del steder (undtagen ved sporvejsmuseet).

Hvis du tænker på Midtbanen, så mangler der lige en forbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund. Den nye bro er ikke dimensioneret til jernbane, og stigningen er nok i overkanten til godstog. Der er ellers plads nok til at man kunne indrage et par kørebaner.

En ring 5 bane er en forbindelse fra Hillerød til Roskilde, koblet på hovedbanen mellem Høje Taastrup og Hedehusene, hvor der allerede er fire spor.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten