Analyse: Norsk Gripen-afvisning lukker dansk kampfly-konkurrence

**Sandsynligheden **for, at Danmark vælger det USA–s Joint Strike Fighter kampfly som afløsning for F-16-flyene er nu steget fra 90 til 99 procent.

Årsagen skal vi finde i Norge, hvor et flertal i Stortinget netop har besluttet sig for at indlede kontraktforhandlinger med Pentagon, Lockheed Martin m.fl. med henblik på et senere JSF-køb.

Beslutningen kom bag på de fleste. For det svenske kampfly – JAS Gripen – i lang tid har været en klar favorit i den norske kampfly-konkurrence. Men den norske regering og det norske forsvar detonerede en sand bombe, da man slog fast, at JAS Gripen fra Saab ikke alene er et mindre raffineret kampfly, men også et dyrere kampfly. Man kunne næsten høre, hvordan knækbrødet røg ned i den gale hals i Gripen-hovedkvarteret i Linköbing.

Norge har i modsætning til Danmark involveret sig langt dybere i udviklingen af den nye generation af Gripen-kampflyet. Den norske stat har betalt millioner af kroner for at give landets virksomheder adgang til at deltage i udviklingen af flyets nye teknologier. Langt størstedelen af Norges forsvarsvirksomheder har presset på for at vælge Gripen, ligesom den politiske stemning i Stortinget i langt højere omfang end i Danmark har været positivt indstillet for at vælge et kampfly fra nobolandet Sverige frem for USA.

**Set i lyset **af den norske beslutning, er det svært at forestille sig, at den danske regering nu vil gå ud og konkludere, at Gripen er det bedste kampfly til prisen. Det er ligeledes svært at forestille sig, at Danmark vil risikere at ende som et af de eneste Nato-lande med svenske kampfly og uden en stærk international samarbejdsorganisation til at varetage forhandlingerne om de nødvendige opgraderinger og levetidsforlængelser, som vil blive nødvendige over en 30-årig periode.

**Der er dog en enkelt joker, **som fortsat skaber en vis spænding i den danske kampflykonkurrence. Jokeren hedder Rigsrevisionen, og er i øjeblikket i gang med at kulegrave seriøsisteten af forsvarets indkøbsproces. Hvis undersøgelsesrapporten konkluderer, at dansk engagement i JSF-projektet rummer store økonomiske risici og kan resultere i gigantiske ekstraregninger til skatteyderne, vil forsvaret blive tvunget til at anlægge en mere kritisk vinkel på JSF-projektets prisoverslag, som igen kan påvirke Folketinget til at vælge det nu eneste REELE alternativ til JSF-køb: Endnu en levetidsforlængelse af de gamle F-16-fly, indtil Folketinget kan få et bindende pristilbud på JSF-flyet og garanti for, at det kan leveres til tiden. Samt ikke mindst – i lyset af den seneste helikopterskandale – at flyet rent faktisk virker.

**Da de norske eksperter **skulle vælge, var det særligt tre aspekter, der fik afgørende betydning:

  • Nordmændene mener, at JSF navnlig inden for sensorkapacitet og stealth (at flyet er usynlig for fjendtlige radarer) er teknologisk foran.

  • Nordmændene mener, at udviklingen af næste generation af Gripen-kampflyet er et lille og usikkert projekt. Der er ganske enkelt for få kunder, og dermed vil Saab måske ikke kunne bevare ambitionen og evnen til at udvikle de vitale levetidsforlængelser, der skal holde flyet på vingerne i en periode på 30 år.

  • Nordmændene finder Saab Gripens prisoverslag utroværdige: Saabs overslag for driftsomkostninger over 30 år lyder på 55 milliarder norske kroner.Nordmændene har selv beregnet de samlede driftsomkostninger til 165-175 milliarder norske kroner – altså mere end 100 milliarder højere. En tilsvarende beregning på JSF løber op i 145 milliarder norske kroner.

**De norske eksperter **tillagde derimod ikke aspekter som industrisamarbejde og JSF-projektets risici stor vægt i sin indstilling:

  • Svenske Saab Gripen tilbyder at lægge ordrer hos norske underleverandører for hele værdien af en norsk ordre. Til sammenligning vil JSF-holdet ikke forpligte sig til modkøb. Amerikanerne nøjes med at alliere sig med den største norske forsvarsvirksomhed, Kongsberg, som forventes at profitere på den norske beslutning.

  • JSF–s oplysninger om en ren anskaffelsespris på godt 300 millioner kroner pr. fly bliver ikke anfægtet, og man forholder sig tilsyneladende ikke til, at der er tale om en foreløbig pris fra 2007. Den endelige pris vil først være på plads i 2010, når kontrakterne skal underskrives. Det norske forsvar har valgt at hemmeligholde en risikoanalyse, som vurderer risikoen for uforudsete prisstigninger `fordi den indeholder følsom kommerciel information–. Dermed har nordmændene valgt ikke at dele bekymringen fra kritiske rigsrevisorundersøgelser i USA og Holland.

For eksempel har de amerikanske rigsrevisorer har specifikt understreget behovet for en ny vurdering af den foreløbige anskaffelsespris.