Analyse: Dansk forbrug er med til at sparke CO2-udledningen i Kina op

Når de danske CO2-udledninger falder i øjeblikket, er det fordi, de danske varer bliver produceret i Kina. Derfor kræver global CO2-reduktion, at ilandene lægger begrænsninger på forbruget, mener den danske tænketank Concito.

De nye choktal om verdens CO2-udledning i 2010 angår også danskerne, selvom hovedparten af stigningen kommer fra de nye økonomier som Kina og Indien. For i virkeligheden er det produktion af varerne til os, der øger deres CO2-udslip.

Det påpeger den grønne tænketank Concito, som i en ny rapport har prøvet at estimere danskernes CO2-udledning i udlandet, foranlediget af vores forbrug af importvarer.

I praksis bliver det til 6-8 ton CO2 mere om året pr. person, end de nationale udledninger kan give indtryk af. På det officielle papir udledte en dansker 9 ton CO2 via sit energiforbrug i 2009.

»Stigningen i udledningen fra de nye økonomier afspejler jo, at deres eksport af varer til os er steget. Derfor er det vores ansvar, at vi får indrettet et afgiftssystem, så det afspejler, hvor stort et CO2-udslip den enkelte vare eller ydelse er årsag til - uanset hvor i verden det foregår,« siger direktør Thomas Færgemann fra Concito.

Det siger han ikke mindst med adresse til klima- og energiminister Lykke Friis (V), som til dr.dk kalder de nye choktal fra IEA et udtryk for, at der i højere grad er tale om en 'global udfordring'.

Flyrejser og importvarer skal medregnes

Thomas Færgemann mener, at den helt store klimapolitiske dagsorden - også i Danmark - netop bliver at få sat en fornuftig målsætning for, hvad udledningen skal være pr. borger pr. år:

»Vi bliver nødt til at operere med de reelle tal og at fastsætte et maks-udslip pr. forbruger, hvor også vores CO2-udslip fra flyrejser og fra produktionen af de varer, vi køber, er medregnet,« siger han.

Concitos rapport, som er en årlig vurdering af og status for dansk klimapolitik, er nu heller ikke særlig optimistisk, når det gælder danske politikeres indsats for at nå vores klimamål i EU i 2020 - eller for den sags skyld i 2050.

Ifølge direktør i Concito, Thomas Færgemann, har danske politikere i 2010 ikke truffet nogen som helst konkrete beslutninger, der bidrager til at løse klimaproblemet. Hverken inden for energi, transport eller landbrug.

»Sjældent er der blevet talt så meget og gjort så lidt. Klimakommissionen har talt. Regeringen har talt. Europa-Kommissionen har talt. IPCC har talt. Men faktum er, at der ikke er truffet nogen konkrete beslutninger,« siger han.

Langt fra 2050-målet

Concito fremskriver samtidig årets politiske beslutninger - som altså er ingen - til 2020, hvor Danmark skal opfylde en række EU-mål. Og igen til 2050, hvor Danmark skal have reduceret sit CO2-udslip med 80-95 pct. i forhold til 1990.

Det sidste har den danske regering tilsluttet sig - via Det Europæisk Råd - i 2009 for at begrænse den global eopvarmning til de to grader, som der nu er global enighed om.

Ifølge beregninger vil Danmark godt kunne opfylde sit 2020-mål inden for de kvotebelagte områder, men når det gælder de ikke-kvotebelagte områder - som er landbrug og transport samt i mindre grad husholdningernes varmeforbrug, erhverv og affaldsforbrænding - så vil vi ikke kunne nå målet i 2020.

Faktisk vil vi være fra 3,9 til 6 mio. ton CO2-ækvivalenter fra målet.

Når det gælder 2050-målet, ser sagen endnu værre ud: Concitos fremskrivning viser, at Danmark stadig vil udlede omkring 55 mio. ton CO2 i 2050, mens vi burde udlede omkring 7 mio. ton.

Dokumentation

Concitos rapport

Kommentarer (8)

Fodbold er også med til at sparke CO2-udledningen op

"Silkeborg får varme i banen"
http://www.tipsbladet.dk/nyhed/superliga/s...

Dog lidt forsinket pga. "de truende klimaforandringer"

"Varme i banen må udsættes"

"Den vedholdende nedbør i den danske sensommer har forårsaget en udsætning af den planlagte etablering af varme i banen på Silkeborg Stadion..... utrolige fire milliarder tons regnvand foreløbigt havde gennemskyllet Danmark i august måned"
http://www.silkeborgif.com/nyheder/2010/8/...

Vælg jordvarme - for naturens skyld...

 • 0
 • 0

De lande, vores industri udflyttes til, forurener ikke bare med CO2. Sod, radioaktive isotoper, kadmium, tungmetaller sendes op i atmosfæren og ender e.g. i Grønland hvor modermælk påvirkes af tungmetaller og soden optager solens stråling og bidrager til opvarmningen.

Et kulkraftværk i Kina forurener meget mere end et i Danmark, og det er sandsynligt at vores satsning på VE skader miljøet mere end det gavner: de ekstreme energipriser det medfører bidrager kraftigt til udflytningen.

 • 0
 • 0

Et kulkraftværk i Kina forurener meget mere end et i Danmark, og det er sandsynligt at vores satsning på VE skader miljøet mere end det gavner: de ekstreme energipriser det medfører bidrager kraftigt til udflytningen.

Helt enig. Man fejer for egen dør og er ligeglad med at man fejer det over til naboen. Hvis man insisterer på VE som primær energikilde i Danmark så vil de samfundsøkonomiske konsekvenser være enorme netop pga. Peter Hansens observation. Det er vel bedre at købe CO2 kvoter fremfor at tvinge egen produktion til Kina. I så fald kan vi beholde jobs i Danmark!

 • 0
 • 0

Det her minder mig lidt om furoren da man i sin tid anslog at (SVJH) 1/3 af Danmarks CO2 udledning var fra Mærsk's containerskibe.

Efter denne model skal Mærsk's udledninger vel tilskrives varemodtagerlandene

 • 0
 • 0

Klimakommissær Connie Hedegaard skrev i sin bog "Da klimaet blev hot" for et par år siden på side 115.

”I Kina medgår 6-7 gange så megen energi, som der ville være medgået til samme produktion, hvis den havde fundet sted i USA eller EU.”

Svend Aukens og de radikales argument for kuldioxidafgiften indført per 1. januar 1992 var, at erhvervsaktiviteten skulle flyttes fra at være energiintensiv til at være arbejdskraftintensiv.

Kuldioxidudledningen i kriseåret 2009 var 81% af udledningen i 1990, medens energiforbuget faldt til 99,4% af 1990 tallet.

Reduktionen i kuldioxidudledningen skyldes i alt væsentligt overgangen til naturgas.

Men Svend Aukens og konsorters fordrivelse af industri fra Danmark til bl.a Kina ved hjælp af energiskatter har som det fremgår af artiklen naturligvis forøget den globale kuldioxidudvikling.

Hvad havde man ellers forestillet sig?

 • 0
 • 0

Istedet for at lægge en co2 begrænsning på hver enkelt borger i verden!!!! bør der indføres en global co2 afgift, hvilket ville afspejles i prisen pr produceret enhed: lav energi effektivitet = høj afgift og på denne møde vil det være muligt at få flyttet en hel del af produktionen tilbage til de allerede industrialiserede lande, som har investeret i energi effektive maskiner og udvikling.Salg af co2 kvoter skal standses da det ikke har den effekt som ønskes , men giver energi fråsende lande mulighed for at fortsætte af samme spor.

 • 0
 • 0

CO2 er ikke noget problem, det er en løsning.

Menneskene snakker bare, fuldstændig som en flok kvinder på shoppingtur eller som en flok furagerende høns.

Vi gør det letteste, sammen med nogen vi kan lide, som altid.

Punkt 1: Først når det er nødvendigt, handler vi.
Så gør vi noget ved:

Befolkningstilvæksten, overbefolkningen.
Den kreative bogføring, korruptionen.
Misbruget af alkohol, cigaretter og narko, misbruget af mennesker.
Fattigdommen, der sikrer den billige arbejdskraft.
Våbenhandelen, der forsvarer retten til krig.
Fældningen af Jordens klimastyring, Skovene.

Er der flere problemer, I ønsker løst? Så kan vi da altid snakke om det.

Min BEKYMRING går som skovfoged IKKE på menneskets overlevelse, se Punkt 1. Min bekymring går på, om eller snare "at" Jordens skove ikke kan regenerere.
Hermed bliver Planetet ikke livløs, men efterlades i en tilstand som i Permtiden, hvor livet trak sig tilbage i havet.

og det bare fordi, at mennesket, "Jordens eneste intelligensvæsen", ikke VIL begrænse sig.

 • 0
 • 0

Istedet for at lægge en co2 begrænsning på hver enkelt borger i verden!!!! bør der indføres en global co2 afgift

Et lille problem: "vi" består af et mindretal der altid søger kontrol og at holde sovsetoget kørende

..der flages endog for at "vi" kan blive nødt til at tilsidesætte demokratiet for at tvinge en ændring igennem - aka "A new World Order" - jeg tvivler dog på at "vi" kan samle vælgere nok til på demokratisk vis at nedlægge demokratiet

David Rockefeller: “This present window of opportunity, during which a truly peaceful and interdependent world order might be built, will not be open for too long... We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis, and the nations will accept the New World Order.”

A history of the New World Order
http://www.michaeljournal.org/nwo1.htm
http://www.michaeljournal.org/nwo2.htm

 • 0
 • 0