Analyse: Byg landmøller i stedet for havmøller og spar 4,5 mia. kroner

Vindmøller på land giver billigere strøm end vindmøller til havs. Hvor meget billigere har statslige Energinet.dk nu regnet på og fundet, at der i 2030 vil være 30 pct. eller 4,5 mia. kroner årligt at spare ved at opføre 12 GW vindmøller på land.

Læs også: Paradoks: Offshore-vindkraft er splittet mellem innovation og sikkerhed

Resultatet er fremkommet ved at analysere potentialet og økonomien i vindmøller på land – ved hjælp af Naturstyrelsens hjælpeværktøj – og sammenligne det med en tilsvarende udbygning til havs i 2030.

Potentiale-analysen viser, at der er plads til 12 GW landvind, som årligt kan producere 38,15 TWh el, hvilket er mere end, hvad Energinet.dk regner med, at vindkraft skal bidrage med i 2030.

Landmøllerne vil koste 10,7 mia. kroner i 2030, hvilket skal sammenholdes med de 15,3 mia. kr., som den samme mængde strøm vil koste med offshore-vindkraft. Altså en besparelse på 4,5 mia. kroner eller 30 pct. pr år.

Læs også: Analyse: Vindmøller på land producerer Danmarks billigste strøm - alt inklusive

Det store besparelsespotentiale findes, til trods for at elproduktion fra havvind antages at falde betragteligt i pris frem mod 2030, og at den beregnede vindproduktion fra hvert område på land sammenholdes med en tilsvarende energiproduktion fra havvind. I 2030 er den gennemsnitlige elpris for landvind sat til ca. 30 øre/kWh, mens havvind producerer til 40 øre/kWh – jævnfør tal fra Energistyrelsens scenarier.

Læs også: Her er vejene til Danmark uden olie og kul

Ifølge energiplanlægger Loui Algren fra Energianalyse i Energinet.dk har man fundet det vigtigt at kigge nærmere på potentialet i landvind, som i Energistyrelsens vindscenarium kun omfatter 3,5 GW:

»Det er vores opgave at sikre en effektiv omstilling, og derfor skal vi også sætte tal på de forskellige alternativer, der er, når vi skal klare os uden fossile brændsler i 2050,« siger han og tilføjer, at Energinet.dk ikke dermed siger noget om, at der skal udbygges på land. Blot at det er det billigste.

Hvis man blot vælger at realisere halvdelen af potentialet – altså 6,5 GW på land – vil besparelsen stadig være betragtelig; nemlig 3 mia. kroner i 2030. Hvilket Energinet.dk vurderer som et ‘konservativt skøn for den opnåelige besparelse’.

3538 vindmøller i klynger

Analysen kombinerer for første gang placeringer fra Naturstyrelsens hjælpeværktøj til kommunernes indledende vindmølleplanlægning med beregninger af de ekstra omkostninger ved landvind til køb af naboejendomme og i forbindelse med gener for naboerne som støj og skyggekast.

Læs også: Vindmøllestøj får nabo-huspriserne til at falde med 15 procent

Og det har altså ført til det nævnte resultat, altså et potentiale på 12 GW vindkraft på land, som er konkurrencedygtig med havvind – eller endnu billigere.

De cirka 12 GW (12,383 GW) svarer til 3.538 vindmøller a 3,5 MW, som kan placeres i klynger i 1018 områder. Møllernes maksimumhøjde er ikke højere end tilladt i dag – nemlig 150 meter.

I dag er der 3,6 GW vindmøllekapacitet på land i Danmark, fordelt på 4.383 vindmøller over 50 kW.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Husk at placere dem nær forbrugerne, dvs. i en ring rundt om København, op langs kysten på Nord Sjælland og lign. som de første steder. Så vil vi hurtigt se analyser der viser at det "samfunds" økonomisk er bedere at de står til havs. Når det er så godt for samfunds økonomien så betaler samfundet vel også en ordentlig erstatning til de folk som får deres tilværelse og ejendomme ødelagt af disse møller.

og løs så lige problemet med at levere stabil strøm uanset tidspunkt, vejrforhold og afhængighed af andre landes kul/atom kræftværker.

 • 23
 • 20

Var det ikke bedre at placere møllerne i et land et sted hvor der: 1) Er billigere afsætning fordi man endnu ikke har så høj andel af vind-el. 2) Hvor der er rigeligt med plads på steder hvor der ikke er modstand mod møller. 3) Højere elpris Hvis formålet er at reducere udledning af CO2 til atmosfæren, så er det jo lige meget hvor møllerne står. Ved at placere møllerne på steder vægtet ud fra disse kriterier, så får man jo mest miljø for pengene.

 • 7
 • 7

Jo det er vel det vi altid er enige om, at det altid er bedre at placere møllerne et helt andet sted.

Personligt forslår jeg de skal placeres i passatbæltet (så kan man måske også undgå at installere et krøjesystem), og så transportere strømmen via et superledende kabel til Nordsjælland.

(Ironi kan forekomme)

 • 13
 • 3

Er det ikke det samme resultat som jesper kommer til? Vestjylland har i forvejen masser af møller og der er stor modstand mod dem! På Christiansborg er man helt vild med møller så et par stykker der.. Evt som hjørne tårne for at gemme noget til fremtidens geologer... Ud på havet med dem eller lad dem der er vilde med dem få dem tæt på.

 • 6
 • 10
 Vestas' gamle højborg.

Er det ikke gamle & små møller, der står der omkring? De lavfrekvente gener er næsten ukendte for de typer. Det er noget, der er opstået med større og langsom-drejende rotorer. Er man ikke selv plaget af lavfrekvent støj, kan man slet ikke forestille sig, hvor belastende det er. Det har intet med politik modstand at gøre - udelukkende sundhed og velvære.

Bor selv et sted med udsigt og 2-4km afstand til nogle 3,0MW møller - de gener ikke, så længe de ikke kører. Ellers rumler de og kan mærkes i maven.

Jeg støtter så absolut Jesper ide om placeringen!

Måske skulle vi inddrage hele Bornholm - her bor så få mennesker, at de let må kunne flyttes og genhuses omkring hovedstaden - der kunne blive palds til rigtig mange møller langs Dueoddekysten ......

 • 12
 • 8

Det drejer sig vist mest om folk som politisk er imod at der bliver opstillet vindmøller. De har det utroligt skidt med at vindmøller fortsat bliver opstillet.

Nu skal Eurowind til det her med 8 møller på 3,5 MW, 150 meter høje, 1,5 km fra hvor jeg bor, og det er beregnet til at påvirke omkring 70 ejendomme i området, der bor under 3 km fra møllerne. Der har været snak i medierne om salg af ejendomme, så møllerne kan få plads. Det sker ikke her. Eurowind køber 4 ejendomme.

De har iøvrigt fået dispensation for at stille møllerne op mod et mindre skovområde, som ellers er ulovligt.

De har allerede opstillet 5 møller, 3 km øst for mig og 4 møller, 3 km vest for. Der var til møllerne øst for tildelt erstatninger på op til 275.000 kr, hvis man bor indenfor 6 møllelængder fra nærmeste mølle, men halvdelen fik 50.000 kr. Hvordan beskytter man sig mod vindmøllestøj for 50.000 kr?

På det borgermøde jeg var til angående den nye park, var der generelt stor tilslutning for vindmøller.

Ude på havet, altså.

Folk er jo ikke dumme, selv ikke små landsbyjyder og ved godt, vi er nødt til at føre en grønnere energipolitik, og der er mange planer for flere og flere vindmøller, selvom der ikke blev udvist den store viden om vindmøller.

De ved også godt, at Eurowind ikke er dumme, og de har nok lavet mange beregninger der viser, at stedet er en rimelig placering for en vindmøllepark, der nok påvirker færrest mulige, selv på trods af fremvisningen af et kort der viser, at området havde en af de lavest målte vindhastigheder i kommunen.

Men det er svært at grine af en mand, der mister 30% af ejendomsværdien, eller omkring 700.000 kr når møllerne kommer op. Det er nemlig typisk, at ejendomsværdien falder, hvad enten folk får sygdomme eller ej, og så bliver det sværere at sælge huset, det bliver sværere at låne penge til renoveringer, og så sidder man sgu fast.

Folk der flytter på landet, gør det idag for at få fred og ro mere end for at dyrke landbrug som en levevej, og jeg har valgt selv at bo her, og har boet her i 34 år pga. freden, men det står klart, at det er meget let at skubbe folk til side, når de bor tyndt på landet.

Løsningen må så være, at hvis man vil bo på landet, må man gøre sig mobil, så man kan lettere flygte fra møllerne til et af de steder, hvor der endnu er lidt fred. Der var flere til mødet, der havde campingvogn, og regelmæssigt simpelthen kørte fra ejendommen i weekenden for at få sig et par nætters god søvn.

Måske bliver det med tiden moderne og forhåbentligt lovligt i Danmark at bygge en hustrailer, som det er blevet i USA, så man kan bo nogenlunde anstændigt mens man er mobil, men man må opgive muligheden for egen have, eller holde husdyr.

Borgermødet blev startet med en advarsel om, at der ikke måtte skældes ud, og der ikke måtte kaldes øgenavne eller råbes, som det var sket førhen. Det var til tider lidt følelsesladet, pga. de der allerede sad økonomisk fast i dyndet nu med de eksisterende møller.

Der var også mange, der var helt ligeglade og bare ville høre hvad det gik ud på, og sådan er der jo altid en blanding.

Men der var ingen der specifikt gik mod vindmøllerne, bare fordi. Det var der altså ikke.

Jeg er lidt spændt på, hvor meget møllerne støjer. Jeg har ikke udstyret, men ellers ville jeg gerne lave målinger i området fra før og efter møllerne kommer op, så der kan laves en dybdegående sammenligning. Jeg kan ikke høre møllerne øst og vest for, men folkene til mødet mente at under 1,5 km fra bliver det hørbart, og mellem 0,5-1 km fra bliver lavfrekvente vibrationer mærkbare.

Jeg er sikker på dét møde er blevet holdt hundredvis af gange rundt om i landet før med samme udfald: Møllerne kom op alligevel, fordi der er penge i det.

 • 15
 • 0

Bare en tanke... 4,5 mia.kr. i f.eks. ti år er 45 mia.kr. Det er ca. Femernforbindelsen eller kampfly - eller ca. 0,5% af BNP...

Hvis man skal bruge 12 GW, kan man også bruge 1.500 x 8MW - møller.

Det er principielt muligt at finde egnede arealer f.eks. på Lolland, både mht. vind og meget få boliger. Med en så stor besparelse, kunne det endda være oplagt at give en ordentlig kompensation i op til 10 KM afstand. Arealet vil derudover i praksis fungere som naturpark.

 • 7
 • 2

Landmøller er rimeligt kendte og nemmere for alle at videreudvikle. Det kan ikke siges i samme grad om havmøller - og hav er der nok af rundt om på kloden.

Måske bliver havmøller alligevel de billigste med tiden - rent price / performance mæssigt. Der sker også en stor udvikling vedr. flydende møller, hvilket kan give en hensygnende værftsindustri lidt nyt at lave i en række år - før storserierne bliver produceret i Kina eller andre steder.

Hvad angår landmøller, så bliver jeg som positiv til vindmølle el stærkt generet af det visuelle indtryk, som vindmøller mange steder giver. I Halland, hvor jeg heldigvis er mange kilometer fra de nye møller, synes jeg, at synsindtrykket er stærkt skæmmende for landskabet. Hertil kommer naturligvis for nærmere boende lysreflekser og støj.

 • 5
 • 0

De største tilhængere af vindmøller på land, er oftest dem, der ikke kan forvente at blive nabo til nogen.

På et møde for en del år siden tillod jeg mig at sige: "Jeg har fra en ejendomsmægler hørt at på grund af de høje huspriser på Strandvejen mellem København og Helsingør er varmeregninger der uvæsenlige. Han fortalte at derfor havde mange huse enkelt lags vinduer og simpel el-varme, så deres el-forbrug var meget stort. Især om vinteren når det blæste koldt fra øst. Jeg vil derfor foreslå at man bygger en lang række vindmøller langs Sjællands øst kyst. Der vil el-forbruget være højt samtidig med at produktionen vil være høj og afstand fra produktion og til fortbruger er meget kort".

I salen sad en del politikere og embedsmænd (og daværende energiminister), hvoraf mange havde en strandvejsvilla, så jeg lover jer, der blev først dyb stilhed, men så brød det ud med div. argumenter om hvor det nu ikke lige var en god idé.

Jeg har siddet i samme ministers udvalg for regler for vindmøller på land og jeg synes reglerne vi kom frem til i udvalget, var rimelige, med både hensyn til producenter, naboer og naturen. Men desværre, da reglerne blev til lov, blev der givet kommunerne ret til at dispensere fra dem og da kommuner fik penge for at finde vindmøllepladser, blev der givet så mange dispensationer at reglerne stor set aldrig blev overholdt. Som et eks. kan jeg fortælle at Holbæk kommune gav 7 forskellige dispensationer for at få vindmøller op at stå i det inddæmmede areal på lammefjorden. vh mogens

 • 7
 • 2

Hele debatten er forskruet. Selvfølgeligt skal vi have vindmøller. De skal bare stilles op hvor områdes egenstøj overstiger støjen fra vindmøllerne.

Det lyder som en god idé; men er det ikke.

Folk, der bor, hvor der er meget støj er i forvejen meget sensible over for støj, og ønsker ikke yderligere støjbelastning.

Det samme ser man, hvor der er mange røggener, beboerne klager, hvis en nabo opfører en skorsten for at tilslutte en ovn.

Hvis der mangler dagslys klager folk, hvis der foreslås at plante træer uden for vinduet osv.

Man kan ikke belaste folk med en gene, med den begrundelse, at de allerede er belastede.

 • 1
 • 0

Svar til Preben Rose Der er intet forkert i, hvad du skriver. Reglen om et støjniveau på 42 db (måske tæt på) ved nærmeste beboelse, gør at vindmøller opstilles i stille områder. Hvor skal vi, der ønsker mest stilhed, flytte hen? Dit indlæg modsiger sig selv. vh en anden Preben

 • 3
 • 2

og langs motorveje og lignende, hvor mølle-støjen ikke vil skabe problemer. Selvom vindressourcerne ofte vil være lavere her, vil den samlede kWh-pris formentligt stadig være langt mindre end for offshore vind.

Min egne to favoritter er de to Vestas V52 850kW møller, som er placeret hhv. ved IKEA i Taastrup og lige foran Bella Centeret på Amager. To fantastiske pejlemærker på vejen.

Det er møller af denne størrelse lidt under 1 MW, som efter min mening passer visuelt bedst til bynære placeringer, men det er desværre en størrelse mølle, som er på vej ud af markedet, hvor de mindste møller er ved at være 2 MW. Hvis en 1 MW mølletype fik et re-design med den allernyeste viden og med fokus på lav vind og støj, vil man kunne designe en optimal mølletype til bynære placeringer, og herved åbne for mange mulige placeringer tæt på forbrugerne - og længere fra naturen.

Vh. Carsten Weber Kock

 • 0
 • 0

Med et helt andet sted, mener jeg et helt andet sted på kloden. Hvis der blot skores højt på de 3 kriterier får vi jo den samme glæde i DK via mindre CO2 i atmosfæren og de fordele det giver.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten