Amputeret Miljøministerium rykker over til Fødevareministeriet

Den nye Venstre-mindretalsregering lægger nu Miljøministeriet ind under Fødevareministeriet og fjerner samtidig ansvaret for planloven fra Miljøministeriet. I praksis er det også planen, at det nye ministerium skal have adresse i Fødevareministeriets lokaler på Slotsholmsgade 12

Sammen med regeringsgrundlagets ord om bedre vilkår for landbruget og varsling af en landbrugspakke med blandt andet afskaffelse af randzoner og færre restriktioner på pesticid-anvendelse får det Danmarks Naturfredningsforening til at advare om, at miljøet kan blive den store taber under den nye Venstre-regering:

»Når man ser alle disse ting i sammenhæng, skal man ikke være professor for at regne ud, at hensynet til natur og miljø nu skal nedprioriteres i forhold til væksten i landbruget,« siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening (DN) Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hun tilføjer, at regeringen tilsyneladende betragter miljøet som noget, man kan begynde at tage hensyn til, når der er kommet ’nok’ vækst i landbruget. Men historien viser, at det tidspunkt aldrig indtræffer, mener hun:

»Hvis vi nu stopper med at investere i natur- og miljøbeskyttelse, så er det ganske enkelt spild af de penge, vi allerede har investeret«.

Planlovs-kompetencer skal med

Omkring flytning af planloven fra Miljøministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet peger Ella Maria Bisschop-Larsen på, at det ikke fremgår, om planlovs-kompetencerne flyttes med fra Miljøministeriet:

»Planloven er tænkt som et demokratisk værktøj, hvor man inddrager og afvejer mange forskellige slags hensyn i en afgørelse om placering af et konkret byggeri. Det kræver de rette faglige kompetencer, og derfor ser jeg det som et meget negativt signal for natur- og miljøhensyn samt befolkningens adgang til rekreative arealer, hvis man ikke flytter kompetencerne med,« siger hun.

Læs også: Forsker: For lidt plads i naturen presser 2.000 danske arter

Mandag kl. 14.30 og kl. 14.00 overdrager henholdsvis minister for landbrug, fødevarer og fiskeri, Dan Jørgensen (S) og miljøminister Kirsten Brosbøl (S) de to ministerier til den nye miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), som er en erfaren politiker.

Hun har tidligere bestridt posten som minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i to et halvt år fra september 2007 til februar 2010 og før det været socialminister. Hun har siddet i Folketinget siden 1990.

Landbruget glæder sig

Dansk Landbrug er - ikke uventet – noget gladere for den nye minister og for regeringsgrundlaget end Danmarks Naturfredningsforening.

Landbrugets organisation, Landbrug og Fødevarer, hilser det velkomment, at regeringen etablerer et samlet miljø- og fødevareministerium, således at politik og administration af dette vigtige område kan hænge bedre sammen:

»Fødevareklyngen skaber liv og arbejdspladser i 'Produktionsdanmark'. Det er vi stolte af. Men der er også klare udfordringer, hvis landmænd og fødevarevirksomheder skal kunne konkurrere på det globale marked og skaffe indtægter til både danske familier og Danmark,« siger adm. direktør i Landbrug & Fødevarer Karen Hækkerup i en pressemeddelelse i forbindelse med regeringsdannelsen.

Læs også: Genmodificeret foder kan snart stoppes - og så bliver grisen dyrere

Her hedder det også, at man ser frem til, at regeringen hurtigst muligt får vedtaget den fødevare- og landbrugspakke med 16 punkter, som de borgerlige partier blev enige om før valget, og som er nævnt i regeringsgrundlaget.

Læs også: MRSA i dansk bacon får britisk avis til at slå alarm

Planen indeholder bl.a. et opgør med den 'politisk bestemte undergødskning af vores marker', afskaffelse af randzonerne og en række andre tiltag, der kan få afgørende betydning for konkurrencekraften i fødevareklyngen, som Landbrug og Fødevarer udtrykker det.

Affald, vand og spildevand flytter

Ud over ansvaret for Planloven mister Miljøministeriet også ressortansvaret for regulering af affalds-, spildevands- og vandforsyningssektoren, som overgår til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Herunder loven om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, sager om takster for bidrag til vandforsyningsanlæg m.v.

For affaldssektoren handler det for eksempel om krav til virksomheder, der indsamler affald; krav til indretning af affaldsregistre for virksomheder og til anlæg m.v., der behandler affald. Også godkendelse af anlæg til genanvendelse, kommunale affaldsgebyrer, kommunale fællesskaber, anlæg for deponering af affald og anlæg for forbrænding af affald hører fremover under energi-, forsynings og klimaminister Lars Christian Lilleholt.
.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

De pseudo-videnskabelige beregninger der kommer fra landbruget, deres banker og deres konsulenter, kan man kun ryste forskrækket på hovedet af.

Alle beregninger der indeholder priser, på gødning, sprøjtegift og andre udgifter og indtægter fra produktion, er på forhånd ubrugelige i en vurdering af rent grundvand og grøn natur.

Der skal naturligvis drives landbrug med meget 'lean' principper for gødning og giftsprøjtning.

Lars :)

 • 15
 • 10

Hun har tidligere bestridt posten som minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i to et halvt år fra september 2007 til februar 2010 og før det været socialminister

 • hun var da vist i grunden velfærdsminister!? :)

(Hun faldt iøvrigt i unåde som sådan, da hun kom for skade at tænke højt vedr. social ulighed):

 • 6
 • 2

En fordel er, at der så kan ske en koordinering mellem ministerierne. Det er stabilitet erhvervet har brug for og ikke den slingrekurs rød blok førte. DN er blevet "vænnet" til at få sin vilje med rød blok, så der er brug for en normalisering.

Det er trods alt budget og regnskab man foreviser hos bankerne, når der skal investeres.

 • 7
 • 12

DN har gennem mange år demonstreret, at de ikke har større ekspertise på hverken landbrug eller miljø! Den tidligere miljøminister kunne hverken skaffe dokumentation for at randzoner ville have en målelig effekt, bortset fra de ville gro til i tidsler, kvik oma. Forskere ved Aarhus universitet har forsynet KU med tal for kvælstof, som var forkerte med en faktor på 5! Man benyttede en EDB-model, der ikke passede med direkte målinger. Resultatet er blevet, at dansk korn boycottes af udlandet som foderkorn. Problemet er, at vi har udviklet os til et samfund med en masse landbrugseksperter, som i landbruget defineres som folk, der har kørt forbi en kostald. De danske kvælstofnormer er lavere end de er i andre lande. Hvorfor egentlig? Jo - fordi en række pseudoeksperter indenfor miljø uden kendskab til planteernæring mener, at kvælstofgødning udvaskes, og at udvaskningen afhænger af doseringen - samt at kvælstof betyder iltsvind. Det er imidlertid forkert, der er stort set ingen større forskel på N-udvaskning fra gødede marker og naturarealer! At N-udvaskning giver iltsvind er ikke dokumenteret, uanset hvor mange gange DN og andre postulerer dette. Der er al mulig grund til at få hele miljøsektoren kigget efter i sømmene, det må hilses med tilfredshed, hvis den nye minister nu far taget fat på den del af problemet. Det er en gåde hvorfor Danmark altid skal overimplementere miljøsager fra EU.

 • 11
 • 12

Det er trods alt budget og regnskab man foreviser hos bankerne, når der skal investeres

Hvis landbruget ikke forstår, at alle os andre udgør et massivt flertal og vi vil have rent vand, vi vil se beviser for, at der ikke kommer bare den mindste ppm N eller P forbindelser i grundvandet i åvandet eller ud i vore fjorde og det omgivne hav. Det samme gælder for sprøjtegifte.

Der er alle muligheder for, at disse love strammes meget mere - end fx også jeg tror er nødvendigt - efter næste valg. Kommer der først en modreaktion - så kan den blive uhyre kraftig og landbruget kan godt spare sig alle udgifter til sprøjtegift og gødning.

Der er næppe 10.000 stemmer i den produktive del af landbruget - det er kun 1/2 mandat i folketinget.

Don't push your luck

Lars :)

 • 11
 • 12

"Investere og Vækst, ligefrem" Er det nu en også god idé?

Landbruget er, samlet set, 360 milliarder "i hullet" - hvordan man skal komme ud af det igen når man på et godt år klarer et driftsoverskud på 800 kKR; tja, det er da et godt spørgsmål. Indtil man kender svaret burde man måske være mere konservativ. Løsningen kan jo ikke være mere af det samme?

Det er da ganske imponerende at vi er nået dertil hvor et kilo Haribo er dyrere end et kilo Dansk svinekam.

Det man tydeligvis har glemt i farten er at i et "fladt" marked helt uden "barrierer", der ender magten til at sætte priserne hos kunderne. Producenterne får, takket være konkurrencen, kun dækket sine omkostninger og intet mere.

Det giver ingen mening at investere yderligere i sådan en situation. Det er ovre både for "Svin og Mælk"!

 • 12
 • 6

@Lars,

Hvis landbruget ikke forstår, at alle os andre udgør et massivt flertal og vi vil have rent vand, vi vil se beviser for, at der ikke kommer bare den mindste ppm N eller P forbindelser i grundvandet i åvandet eller ud i vore fjorde og det omgivne hav. Det samme gælder for sprøjtegifte.

Noget tyder på du ikke ved noget nævneværdigt om dette emne? Hvad er det for nogle ppm N og P du nævner? Du spiser da N og P ikke i promiller, men i procenter? Hvad er problemet? Skal vi nedlægge alle naturarealer?. De udsender stort set lige så meget N til vandmiljøet, som landbrugsarealerne gør - i følge videnskabelige målinger. Uden N fra land ville der ikke være liv i vandmiljøet, er det der, du vil hen? Det ville være rart, hvis landbrugets kritikere satte sig så meget ind i sagerne, at de i hvert fald kunne pege på, hvilke pesticider eller metabolitter, der er problemer i drikkevandet, jeg kan ikke få øje på hvilke, de tænkes på? Der er jo andre end landbruget, der sprøjter løs. Vore fortove sprøjtes til med midler, der er forbudte i landbruget, men ligger frit fremme i byggemarkederne, hvor de senere anvendes af folk uden sprøjtecertifikat. Danmark har det reneste vand på kloden, de laveste indhold af pesticidrester i fødevarerne, og vi har de største kværulanter.

 • 9
 • 11

Nu vil jeg ikke gøre miljø op i rød og blå.

Ved dette valg var hele den mere miljøforstående fløj af fx de konservative umådeligt fraværende og SF var en skygge af sig selv. Til tider kan man også få den opfattelse , at enhedslisten er mere optændt af et misundelseshad til alle bilister end i egentlig klog miljøpolitik. Landbrugsministeren (den gamle) kunne synes mere optaget af en barnlig kælen for landbrugets dyr, end en rationel og ordentlig behandling af disse dyr.

Men sådan er det ikke næste gang miljø kommer på dagsordenen til et valg. Der er et stærkt krav om rent vand - og et krav om at bevisbyrden herfor helt ligger på landbruget - og at landbruget ikke igen og igen kommer med pseudo-videnskablige beviser. Sprøjtegift og antibiotika har ingen langsigtet plads i landbruget.

Lars :)

 • 9
 • 5

De danske kvælstofnormer er lavere end de er i andre lande. Hvorfor egentlig?

Fordi meget landbrugsjord i Danmark ligger tæt ved indre farvande?

Jeg er selv ud af en stor indflydelsesrig landbrugsfamilie og har tilbragt hele min barndom på landet, men ved du hvad: landmænd er dårlige forvaltere af naturen og hvis de kan komme afsted med det, så kværner, dræner, pløjer og sprøjter de det hele i stykker. Derfor har jeg meldt mig ind i DN, for jeg har bare set for meget brutalitet overfor naturen i mit liv. Min søn er 4, og jeg håber han kan få masser af naturoplevelser i Danmark, men det kræver at landmændene bliver styret, og at der bliver fredet mere og udlagt flere arealer til natur.

 • 16
 • 5

Er det så ikke fascisme? At undertrykke mindretalsgrupper?

Forkert Jan C Damgaard! fascisme praktiseres ikke kun af flertal.

Et teoretisk eksempel: En mindre gruppe kunne, hvis de har monopol på for eksempel fødevare, tryne flertallet med falske historier om snarlig hungersnød eller mistrivsel, hvis ikke mindretalsgruppen får deres vilje.

Dog gælder her som altid tidligere præsident Abraham Lincolns ord: Du kan snyde hele folket noget af tiden, og noget af folket hele tiden, men du kan ikke snyde hele folket hele tiden!

 • 4
 • 3

Hej Michel

Hvis vi hver gang der tages noget op af køledisken stiller kunden følgende spørgsmål: Havde samme vare, bare økologisk ligget ved siden af til nogenlunde samme pris, hvilke havde du så valgt? Resultatet er givet på forhånd.

Det er overvejende kun producent af varen og tilsætningsstoffer der ved hvad det er vi køber i supermarkedet, Det er så grelt at EU har måtte lovgive om at der i det mindste skal oplyses oprindelsesland, end ikke den oplysning giver leverandøre frivilligt. Fordi vi bliver holdt i uvidenhed om hvad det er vi køber, hvor det er fra og hvad det indeholder, samt ikke mindst hvilke miljøbelastning varen medføre, vælger mange den billigste. Den populære betegnelse er: "At købe katten sækken"

 • 5
 • 5

Hvis vi hver gang der tages noget op af køledisken stiller kunden følgende spørgsmål: Havde samme vare, bare økologisk ligget ved siden af til nogenlunde samme pris, hvilke havde du så valgt? Resultatet er givet på forhånd.

Jamen de økologiske ligger jo lige ved siden af - det gør de i hvert fald der hvor jeg handler, men absolut ikke til samme priser, så dit spm er meningsløst - de koster ikke noget der ligner det samme.

Det er overvejende kun producent af varen og tilsætningsstoffer der ved hvad det er vi køber i supermarkedet, Det er så grelt at EU har måtte lovgive om at der i det mindste skal oplyses oprindelsesland, end ikke den oplysning giver leverandøre frivilligt.

Jeg forstår ikke hvad det er du prøver at sige. Som du ganske korrekt siger, så er der mærkater der fortæller om oprindelsesland så køber kan se hvorfra produktet stammer. Hvori består det greelle at EU kræver at der er den slags mærkning ?

Fordi vi bliver holdt i uvidenhed om hvad det er vi køber, hvor det er fra og hvad det indeholder, samt ikke mindst hvilke miljøbelastning varen medføre, vælger mange den billigste. Den populære betegnelse er: "At købe katten sækken"

Jeg forstår simpelthen ikke dette. Jeg føler mig ret overbevist om at vi pt. lever i en tid hvor vi ved mest om hvor ting stammer fra idet jeg ser bort fra dengang man plukkede tingene i baghaven og selv slagtede dyrene.

M

 • 5
 • 1

Jamen de økologiske ligger jo lige ved siden af - det gør de i hvert fald der hvor jeg handler, men absolut ikke til samme priser, så dit spm er meningsløst - de koster ikke noget der ligner det samme.

Det kan meget hurtigt komme til at koste det samme, det er et politisk spørgsmål.

Jeg forstår ikke hvad det er du prøver at sige. Som du ganske korrekt siger, så er der mærkater der fortæller om oprindelsesland så køber kan se hvorfra produktet stammer. Hvori består det greelle at EU kræver at der er den slags mærkning ?

Det grelle består i at mærkningen først er indført for nylig og ikke for 40 år siden, og så er det grelt at der ikke samtidig indførtes en generel dækkende varedeklaration.

Jeg forstår simpelthen ikke dette. Jeg føler mig ret overbevist om at vi pt. lever i en tid hvor vi ved mest om hvor ting stammer fra idet jeg ser bort fra dengang man plukkede tingene i baghaven og selv slagtede dyrene.

Der er ingen tvivl om nogen ved meget om hvor produkterne kommer fra hvordan de er fremkommet og hvilke materialer der er medgået, det står bare ikke på varen når vi står med dem i hånden og skal vælge!

 • 2
 • 5

Jeg er selv ud af en stor indflydelsesrig landbrugsfamilie og har tilbragt hele min barndom på landet, men ved du hvad: landmænd er dårlige forvaltere af naturen

Landbruget skal producere fødevarer, de skal ikke forvalte naturen! Uden pløjning og dræning ville mange arealer ligge hen i sump, i stedet for sump er der nu afgrøder med fødevarer. Landbruget sprøjter ikke det hele væk, hverken du eller andre har givet eksempler på det. Man sprøjter ikke for at slå alt levende ihjel, men for at tage toppen af e angreb. Peter, fortæl hvad du mener går tabt ved at dyrke den danske jord, som du mener er forkert. Skal din søn sidde ude i marken og se hvad?

 • 3
 • 7

Hvis vi hver gang der tages noget op af køledisken stiller kunden følgende spørgsmål: Havde samme vare, bare økologisk ligget ved siden af til nogenlunde samme pris, hvilke havde du så valgt? Resultatet er givet på forhånd.

Jeg ville absolut vælge det fra det traditionelle landbrug. Ingen videnskabelige undersøgelser har vist nogen målelige forskelle på produkterne, bortset fra at de traditionelle produkter kun bruger 60% af det areal, der skal anvendes i økologien. På global plan betyder det, at økologi nødvendiggør at der bruges flere arealer til at skaffe mad nok. Det vil betyder man tager flere skov- og naturarealer i brug. Det forstår den sultne del af verden, ikke de fra de overmætte dele af kloden. Fortsat god appetit Erik.

 • 3
 • 7

På global plan betyder det, at økologi nødvendiggør at der bruges flere arealer til at skaffe mad nok.

Så skaf mindre mad.

Så længe der ikke er andre effektive grænser for vækst end madmangel og sult, så er mere mad ikke et gode, men øger kun jordens befolkning indtil endnu flere sulter.

Der er kun rene pengeovervejelser hos landbruget og omkring valutakassen, der kan begrunde bare halvdelen af den nuværende produktion fra jorden.

Lars :)

 • 3
 • 5
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten