Amputeret bakterie erstatter olie med træ

Forskere ved det tekniske universitet i nordsvenske Luleå har genmanipuleret colibakterier, som har fået evnen til at danne ravsyre i en mængde, der gør industriel storproduktion mulig i forbindelse med den svenske skovindustri.

Ravsyre er en efterspurgt råvare, der bruges til plast og opløsningsmidler, skriver det svenske magasin Ny Teknik. Efterspørgslen på globalt plan er i øjeblikket på 10.000 tons årligt, men den ventes at stige til en million tons per år.

Den nye fremstillingsmetode er kun halvt så dyr som den nuværende, der bruger olie som råvare, og i tilgift er den langt mere miljøvenlig. Ravsyren kan med bakteriernes hjælp produceres i et bioraffinaderi som et biprodukt ved fremstilling af papirmasse eller ethanol.

Det er lykkedes ved hjælp af genmanipulation at tredoble bakteriens naturlige evne til at danne ravsyre. Det er sket ved at fjerne gener, som ellers bruges til at danne andre stoffer.

Den bakterielle ravsyreproduktion har desuden den fordel, at den kræver CO2, som dermed indgår positivt i miljøregnskabet.

En sammenslutning af firmaer, herunder Akzo Nobel, Sekab, Holmen Skog og Sveaskog, vil nu opføre en pilotproduktion i Örnsköldsvik, hvor der i forvejen produceres ethanol.

Dokumentation

Artiklen i Ny Teknik