Amerikanske superoptimister kræver håndfast ledelse

San Diego, USA

På parkeringspladsen foran virksomheden DriveCam lidt nord for Downtown San Diego i Californien lyser en skinnende rød Ferrari op. Bilen med de lyse læderbetrukne sæder tilhører ikke udviklingsdirektør Peter Ellegaard, men den repræsenterer meget godt en af de markante forskelle, den danske leder oplever mellem Danmark og Californien:

»Når én kommer kørende i en Ferrari her, så siger folk: 'Yes, he made it!'. I Danmark tænker vi snarere, at han har nok ikke betalt sin skat,« siger Peter Ellegaard.

Netop manglen på ydmyghed og evnen til at fejre succeser er en af de ting, der har overbevist Peter Elle­gaard om, at hans karriereryk til den amerikanske solstat er et one-way trip. En evig optimisme, stor respekt for forskelligheder, høflig omgangstone og en udpræget evne til at nyde livet og tage tingene, som de kommer, er andre træk ved den amerikanske mentalitet, som han holder meget af. Det er imidlertid også disse mentalitetsforskelle, der indimellem giver ham sved på panden i jobbet som leder af en 30 mand stor udviklingsafdeling i virksomheden DriveCam, der udvikler overvågningsudstyr til biler.

Realismens vogter

Hvor Peter Ellegaard i sin tid som leder hos Nokia i Danmark ofte stødte på ingeniører, der sagde, at opgaven var umulig, nærmest allerede inden den var givet, oplever han i USA det omvendte:

»Amerikanerne tror på, at tingene kan lade sig gøre, og de er ofte lidt for optimistiske med, hvad de selv evner. Her må jeg bringe lidt realisme ind i deres tro,« siger Peter Ellegaard, der har lært at skrive onsdag i kalenderen, når en amerikansk medarbejder lover at levere noget til mandag.

Samtidig er han også nødt til at være mere kontrollerende over for de amerikanske medarbejdere:

»En amerikaner skal have klar besked og vide, at der er konsekvenser, hvis aftalen ikke overholdes. Ellers risikerer man, at han skifter retning, hvis nogen kommer med et andet forslag. Han kommer typisk ikke og spørger dig, hvad du synes, men vælger bare, hvad han selv synes,« fortæller Peter Ellegaard, der i den henseende godt kan savne danskerne diskussionslyst og åbenhed over for chefen:

»Én ting er, at amerikanerne ikke beklager sig til dig - det betyder ikke, at alting er i orden. Men du siger ikke chefen imod eller går til ham, hvis du oplever problemer,« forklarer han.

Svært at vælte vægge

Siden sin ansættelse i august sidste år har han derfor arbejdet på at få en mere åben kommunikation. Men det er ikke let. Da virksomheden skulle flytte til nyt domicil besluttede Peter Ellegaard, at hans afdeling skulle have så lave skillevægge mellem kontorpladserne, at alle kunne se hinanden. Det havde han nemlig haft god succes med at indføre i Nokias afdeling i San Diego, og han aftalte planen med to afdelingschefer og fik en arkitekt til at tegne en model. Alt var i orden, troede han. Men da han første gang så de nye lokaler, fik han sig noget af en overraskelse:

»Vores facility manager havde besluttet at bestille høje vægge, fordi hun mente, at ingeniørerne ikke ville synes om det andet. Det er dødfrustrerende, når man tror, at der er taget en beslutning, og den så bliver lavet om, uden at du er taget i ed. Det er netop det, jeg vil til livs med mere åben kommunikation,« siger Peter Ellegaard, der forsøger at vise et godt eksempel ved aldrig selv at lukke døren til sig eget kontor.

En anden dansk ting, Peter Elle­gaard forsøger at lære sine amerikanske medarbejdere, er at tage ansvar for mere end blot deres egen snævre opgave:

»Det er aldrig en amerikaners egen fejl, hvis noget ikke bliver færdigt til tiden, og de ser det ikke som deres problem, hvis en underleverance ikke er kommet, eller noget andet omkring deres egen andel er gået galt. De handler ikke på det, men sidder bare og venter. Så som chef skal du agere bindeled mellem alle medarbejdere og hele tiden holde øje med, hvor projektet er henne. Jeg vil gerne have dem til at forstå, at de har et fælles ansvar for hele projektet.«

Interne kulturforskelle

Det er imidlertid ikke kun forskellene mellem sin egen danske mentalitet og den amerikanske, Peter Elle­gaard kæmper med som leder i USA. Både i sin tid i Nokia i San Diego og i DriveCam har han mange forskellige nationaliteter under sig. Blandt andet en del med asiatisk baggrund:

»Modsat amerikanerne underestimerer vores asiatiske medarbejdere typisk sig selv, og her får jeg ofte både bedre og hurtigere leveringer, end der er blevet lovet,« fortæller den danske udviklingschef, der også er nødt til at give præcise beskeder til medarbejdere med asiatisk baggrund. Dog af helt andre årsager:

»Du kan ikke bruge sarkasme her, så som dansker skal du virkelig tænke over, hvad du siger,« siger Peter Ellegaard, der flere gange er kommet til at sætte en asiatisk medarbejder på overarbejde.

»I Nokia kom jeg for sjov til at sige et eller andet med, at vi bare skulle have haft et bestemt hængsel, for så kunne vi nemt komme uden om et problem, vi stod med. Jeg vidste jo godt, at det slet ikke kunne lade sig gøre, men mandagen efter kom medarbejderen og sagde, at nu havde han prøvet hele weekenden, og han kunne få det til at virke,« fortæller Peter Ellegaard.

Han har i det hele taget lært en del om mangfoldighedsledelse, efter at han rykkede til USA i 1998:

»I Danmark er vi et lille land, hvor alle i bund og grund er og tænker ens, selv om vi selvfølgelig også er forskellige. I Californien oplever jeg en helt anderledes diversitet: Du kan simpelthen ikke finde en eneste ting, hvor man kan sige, at her er amerikanerne enige. Der er utrolig mange forskellige skel, både mht. kultur, religion og etnicitet, og det er du nødt til at tage hensyn til som leder,« siger Peter Ellegaard.

Tre råd om ledelse i USA

- Find de positive ting ved amerikanernes mentalitet og lad være med hele tiden at fortælle, hvor fantastisk tingene er i Danmark. Der er helt sikkert mange forkerte forhold i USA, men lad vær med at kritisere dem og støt i stedet det, du synes om.

- Forstå værdisættet i det firma, du arbejder i. Værdierne varierer meget mere virksomhederne imellem herovre end i Danmark.

- Vær opmærksom på, at der er stor kulturel følsomhed i USA. Uanset hvad du vil - fra firmaudflugt til ændring af arbejdsgangene - så sørg for at få det igennem personaleafdelingen først, så du er sikker på, at du ikke får trådt nogen over tæerne.

Peter Ellegaard

- Personligt:

41 år, gift med finske Sirpa Rauhio. De har tre børn plus et barn på vej.

- Karriere:

2007: Vice President med ansvar for udviklingsafdelingen hos DriveCam, San Diego.
2006-07: Forsøgte at etablere virksomhed med tre tidligere Nokia-ansatte.
1998: Projekt- og afdelingsleder hos Nokia i San Diego, Californien.
1994: Projektleder hos Nokia i København.
1990: Ingeniør ved Damec Research, et lille medicinalfirma tilknyttet Rigshospitalet.

- Uddannelse:

1990: Akademiingeniør i elektronik ved DIA