Amerikanske skatteregler truer eksport af vindmøller

Danmarks to vindmøllegiganter uenige om, hvordan markedet vil udvikle sig ja@ing.dk Efter at have ligget stille i ti år gik USA's vindmøllemarked amok i 1998. Møller svarende til mellem 700 og 800 megawatt kapacitet er for tiden i ordre, og for de danske mølleproducenter NEG Micon og Vestas blev USA blandt årets bedste eksportmarkeder. Men de to fabrikker er uenige om fremtidsudsigterne. Pressemeddelelserne fra NEG Micon og Vestas om nye gigantordrer på vindmølleparker til USA blev næsten trivielle i 1998.

Sidst på året toppede NEG Micon med en ordre til en værdi af 700 mill. kr., og tilsammen skal de to danske virksomheder opstille hundredvis af nye møller med en kapacitet på 375 MW. Hertil kommer projekter, hvor gamle møller udskiftes med nye. Lige før jul afsluttede NEG Micon opstillingen således af 80 nye møller på 700 kW, som erstatter 325 mindre møller i verdens største vindmøllepark, Tehachapi i Californien, og fire-fem tilsvarende projekter er ved at være færdige. Alt inklusive er der afgivet ordrer i USA på 7-800 MW, og de afspejler, at USA's energiselskaber til og med den 30. juni 1999 får en skattefordel på 1,7 cent pr. kWh (11 øre/kWh). Alle betydende ordrer i USA skal derfor være fuldført inden den dato. Usikkerheden om, hvordan skattebegunstigelser og andre incitamenter i USA udvikler sig efter den 30. juni, er afgørende for det fremtidige marked. Men når det drejer sig om støttens betydning, skiller vandene imellem NEG Micon og Vestas, der er de eneste danske producenter, der satser på USA. NEG Micons adm. direktør Jens-Erik Kristensen tror på et godt USA-marked selv uden skattebegunstigelser. - Jeg er meget begejstret for, at markedet har udviklet sig så meget i år, og så er jeg meget positiv over, at det grønne marked har udviklet sig. I Texas, Wyoming, Iowa, Idaho, Wisconcin, Californien - i hele det centrale USA er der projekter i gang, og også østkysten er ved at komme i gang. Nu er det kommercielle projekter, der drives af lokale elselskaber, og det marked vil fortsætte, siger Jens-Erik Kristensen. Derimod er Vestas administrerende direktør, Johannes Poul sen, anderledes skeptisk: - Det er helt afgørende, hvad der sker efter 30. juni, og vi forventer en ganske betydelig nedgang i markedet efter den dato, men det vil ikke gå helt i stå som tidligere. Vi forventer, at en række af de selskaber, der markedsfører grøn energi, vil fortsætte, men kun med mindre projekter. Visse lokale stater har stillet krav om en vis andel af fornybar energi i den samlede elproduktion. Så det er stadig umagen værd at blive på markedet. - En anden usikkerhedsfaktor er, hvordan USA vælger at reagere på Kyoto Protokollen. USA's regering har underskrevet aftalen, og så må vi se, hvordan kongressen reagerer på dét. Der er stor fokus på handel med CO2-kvoter, så det kan godt ende med, at USA i vælger at købe CO2-reduktioner i udlandet fremfor at etablere i selve USA. Men potentialet for vindenergi er alt andet lige enormt stort, siger Johannes Poulsen. n Se baggrundsartiklen side 18

tI verdens største vindmøllepark, Tehachapi, i Californien, afsluttede NEG Micon før jul opstillingen af 80 nye 700 kW-vindmøller. Møllerne erstatter gamle, mindre møller og er et signal om, at det kæmpemæssige amerikanske vindmøllemarked er begyndt at røre på sig igen. (Foto: Jan Andersen)