Amerikanske forskere til EU: Jeres træpille-bonanza er en fejlstyret klimapolitik

»Som videnskabsfolk og bekymrede borgere beder vi Dem genoverveje de politiske tiltag, der driver efterspørgslen på træpiller. Vi henstiller til Dem hurtigt at tage affære for at modvirke de skadelige indvirkninger på klima og biodiversitet.«

Sådan lyder opfordringen fra 40 amerikanske forskere, der i august sendte et brev til EU-Kommissionen. I dag er bekymringen blot vokset, lyder det fra en af forskerne, Robert Peet, der er professor ved afdelingen for biologi på University of North Carolina.

»Intet godt er sket på de seneste måneder, og jeg er nu mere bekymret, end jeg var før. Jeg tror ikke, I europæere har forstået, at skovene i det sydvestlige USA, der bliver fældet for at lave fast biomasse, er privatejede og uden regler, der sikrer en bevarelse af skoven (modsat situationen i det meste af Europa),« skriver Robert Peet i en mail til Ingeniøren.

Illustration: Nanna Skytte

Brug halm eller græs

Chefforsker på det private Climate Institute i Washington DC Michael MacCracken er også stadig bekymret for udviklingen og mener ikke, at skovene i det sydøstlige USA kan drives bæredygtigt, hvis efterspørgslen bliver ved med at stige.

I 2012 blev det sydøstlige USA verdens største eksportør af træpiller til biomassebaseret elproduktion. Eksporten nåede i 2012 op på 1,75 millioner ton, men ventes at nå 5,7 millioner ton i 2015. Til sammenligning forventer Dong Energy at brænde 1,8 millioner ton træpiller og 1,2 ton træflis af årligt i 2020. Planen er, at en stor del skal komme fra det sydøstlige USA.

Michael MacCracken er især bekymret for, om skovene kan reetablere sig under kommende klimaforandringer, og kalder det stærkt problematisk at gå efter kortsigtet økonomisk vinding ved at brænde træer af med en livcyklus på et halvt århundrede eller mere. Han så hellere, at Europa fokuserede på at skaffe biomasse ved brug af halm eller græs, skriver han til Ingeniøren.

Industrien nøjes ikke med affaldstræ

Begge forskere har skrevet under på det fælles brev til EU-Kommissionen. Budskabet er, at 'efterspørgslen på træpiller bliver næret af fejlstyrede energipolitiske tiltag, baseret på den forkerte antagelse, at træfyring skulle reducere emissionerne og hjælpe til at imødegå klimaforandringer,' som der står i brevet.

Ifølge forskerne er det problematisk, når træpille- og energiindustrien hævder, at træfyring er CO2-neutralt. Forskerne finder stadig flere beviser på, at industrien ikke længere kun bruger affaldstræ, men hele træer. Samme udvikling har en rapport udarbejdet af universiteter i Georgia, Florida og Virginia også peget på.

Læs også: Amerikanske forskere: Jeres jagt på træpiller truer vores skove

Med henvisning til nye undersøgelser fra Darmouth College mener forskerne, at de eksisterende beregninger undervurderer det CO2-udslip, der sker fra jorden ved øget skovhugst. Samtidig mener de, at der går mellem 35 og 50 år, før nyplantede træer har kompenseret for den mængde CO2, der er frigivet gennem høst og fyring af træpiller.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

-"Jeg tror ikke, I europæere har forstået, at skovene i det sydvestlige USA, der bliver fældet for at lave fast biomasse, er privatejede og uden regler, der sikrer en bevarelse af skoven - Siger Robert Peet

Men var det så ikke din regering du skulle have fat i ? Det kan da ikke være europæernes ansvar at der mangler national lovgivning i USA

Man kan også bare betragte markedet i al sin glans. Udbud og efterspørgelse. Mangel på lovgivning er ikke kapitalinteressers hovedpine - med mindre den regulere i retning af indskrænkninger af det fri markedets præmisser. Retten til at købe og sælge hvad som helst hvor som helst. Det er jo kommunisme og det er ikke velset i USA.

Men jeg forstår ham godt - når USA ikke vil tage sit eget moralske og politiske ansvar for at bevare de følsomme naturområder de nævnte skove repræsentere i den global biodiversitet, og lave den nødvendige lovgivning. - Så er det måske lettere at appellere til europæiske moral og miljøbeviste indstilling der har manifesteret sig i en lovgivning der tager højde for lokal skovslagtning.

Man kan så stille sig spørgsmålet om ikke det var en international skovlov der er brug for ?

 • 12
 • 6

Co2 neutralitet for fyring med træ bygger på en forsimplet arbejdshypotese, og det er stofbalancen for carbonkredsløbet der er for simpel.

Antagelsen IND = UD bør rettes til IND + PRODUSERET = UD + AKKUMULERET og så vil det stå klart hvad der sker når man skruere op for CO2 ventilen. Jeg synes det er utroligt at REO vil lægge hjemeside til tekster der bygger på for simple antagelser, og indirekte støtte dette træpille cirkus. Det er en organisation der argumenterer for kernekraft (som i forhold til klimaproblematikken kan være fornuftige overvejelser) men det synes uforståligt at der ikke er den samme skarphed i argumenterne når det gælder det mest CO2 forurendede brændsel?

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 5
 • 0

Men var det så ikke din regering du skulle have fat i ?

Mon ikke det er fordi chancen for at trænge i gennem der er 99,9999% lavere end at appellere til at EU tager deres ansvar lidt alvorligt. Altså selvfølgelig kan vi være ligeglade, da det jo er deres problem, men der er jo lige den hage, at vi jo er gået over til træpiller i miljøets navn, og så giver det jo ikke meget mening, hvis amerikanerne fucker naturen op på vores vegne desværre. Selvom man burde vide bedre i sådan et rigt og udviklet land.

 • 10
 • 1

Er det uansvarligt at købe træpiller i USA? Så må vi straks stoppe, og købe skifergas i stedet, for det er der jo styr på der ovre.

Jeg fascineres af, hvor mange negative vinkler man kan finde på træpiller. Jeg glæder mig til den næste negative historie om træpiller. Kan man kombinere det med noget med brændeovne?

Bottom line: Træpiller påvirker klimaet de næste 30 år. Kul og gas de næste 10000000 år. Hvis vi opfinder en fantastisk energikilde om 10 år er CO2 for træpiller nulstillet om 40 år. CO2 for kulafbrænding er nulstillet om 10000040 år. Hvad er bedst? Jeg er ikke i tvivl.

 • 6
 • 9

At importere træpiller over så lange afstande. Det kan være prisen er lavere, men CO2 regnskabet må nødvendigvis indeholde alle variabler, herunder den manglende plantning af ny skov og transport.

EU burde fastsætte hvordan regnskabet skal laves, idet problemet er at det er EU's forbrug der er med til at gøre det rentabelt at importere træpiller over så lange afstande.

 • 13
 • 0

hjælper ikke meget i den turbulente CO2 polemik, hvor ingen stort set VÉD hvad der er hoved eller hale på sagerne. Jeg TROR C. Hedegård har en fedtet finger med i spillet med sin politiske OVERTRO på klimaforhold m.m. Først fik vi de forbandede energisparepærer i stedet for, at hun som komiSÆR, havde fået stillet krav om reel udvikling af LED-lampeteknikken, så de var kommet på markedet langt tidligere. Den eneste fordel ved sparepærerne er at de ikke udsender så megen varme, men da de lyser 'langsomt' gør de det hele tiden og bruger derved mere energi (det er jo billigt). Tidligere gik energi"spildet" til lidt elopvarmning - og man slukkede når man ikke havde behov for oplysning.

Så fik vi Vindmøller og derefter Solceller og en strategi om nedlæggelse af kraftværker og fjernvarmecentraler. Så skal kraftværkerne fyre med træpiller der i øvrigt selvantænder af og til, fordi de skal snurre rundt med generatorerne for at nettet kan hænge sammen med al den ukontrollable vindog solenergi. Til kontrol skal vi så BARE stoppe overskudsenergien i ELBILER der ikke eksisterer for at kunne tappe den til morgenstarten af Danmark. Derefter kan bilerne ikke køre langt nok. Totalt 'gennemtænkt' uden at bruge de indgående parametre til et teknisk sammenhængende brugbart beslutningsgrundlag.

Så er der lige den om Varmepumper der er dårlige og stjernedyre fordi befolkningen falder på halen over den 'klimavenlige teknik'. Jo en luft/luft pumpe til ca. 15.000 kr installeret med en effektfaktor på 5,52 indeholder langt mere teknik end en Luft/Vand til knap 90.000 der lige kan slæbe af med en COP på 3. Jo et teknisk gennembrud - Af hvad ???

"International skovlov" - er du bindegal mand. Dét kan ingen da blive enige om, og hvad skal iværksættes af sanktioner, hvis den brydes. Den er lige så syg som afgiften på biobrændsel. Det er sgu rigeligt med momsen på 25%, som vi bare betaler i blinde fordi vi er blevet vant til den.

 • 10
 • 3

Rasmus, du fik en thumbs down af mig, fordi dit indlæg er præget af surhed og fejlagtige antagelser.

For det første har du en faktor 1000-10.000 for meget på den tid fossil CO2 udledning påvirker klimaet. Den naturlige carbon cyklus er mange gange større end den antropogene (menneskeskabte) CO2-udledning, og vil have opsuget vores CO2 udledning efter 1000-10.000 år. Det sker primært gennem en forøget omdannelse af CO2 til CaCO3 i skaldyr i havene.

Er der noget galt i at amerikanske forskere siger, "hey, I skal bare vide, at de træpiller I tror er bæredygtige, i virkeligheden ikke kan sikres at være det". Så ved vi det. Det er vel en væsentlig oplysning til de købere, som tror de gør miljøet/klimaet en tjeneste.

Eller mener du (og andre) at det er rimeligt at sige: "Davs, vi vil gerne brænde jeres træer af i vores kedler på den anden side af jorden, så kan I lige se at få lavet noget lovgivning, der sikrer, at vi kan bevare vores gode samvittighed? På forhånd tak."

Jeg ser ingen steder, at forskerne foreslår at vi køber skifergas. Desuden har USA ikke mulighed for afskibning af de store mængder naturgas.

 • 8
 • 1

@Rasmus

Hvad er bedst? Jeg er ikke i tvivl.

Ud over Thomas's kommentarer ovenfor som jeg er enige i, vil jeg tilføje at jeg syntes at du falder i den fælde der hedder at du fokuserer så ensidigt på løsningen af ét problem (udledning af CO2 og deraf følgende drivhuseffekt), at du fuldstændigt ignorere at løsningen kan resultere i store problemer på andre områder. I dette tilfælde mindskes udledningen af CO2 (måske), men prisen er tab af biodiversitet.

 • 5
 • 0

Kan det på en enkel måde forklares hvor dan udledningen af carbon /CO2,er meget længere tid ( >1000 år) om at blive optaget i fast stof (træ) end den tid det tager at frigøre det til luftarter?

eksempel: hvis jeg fælder et 80 år gammelt bøgetræ i håndkraft, og derved skaffer mig fast brændsel i omegnen af 2,5 m3, som jeg så forbrænder med udvikling af en given mængde co2 til følge, men samtidig planter to små bøgetræer, som om 80 år udgør en fast mængde træ = 5m3, har jeg så ikke bundet den dobbelte mængde co2 på 80 år?

 • 2
 • 0

Dertil: Hvis en andel af træet anvendes til gavntræ (byggeri, møbler, blokfløjter mm), så er en del af det så lagret. Hvis der yderligere plantes blandet skov(med drivtræer), så produceres mere end det ene træ der fældes om 80 år. Men i kolde egne findes langsomt voksende nåletræ der kan blive 1000 år, men det er ikke skovtræ.

Har selv fældet en gammel rødbøg(med professionel hjælp) der var 90 år. Der var samlet mere end 5 m3 træ(smågrene fraregnet. Den dækkede ca. 300 kvm i haven, så der blev lyst.

 • 2
 • 1

Jeg kan ikke forklare det men jeg er enig i dine betragtninger. Jeg har aldrig forstået at det kan være CO2 besparende. Jo hvis man fælder træet med håndkraft og skærer det op med håndkraft og ligeledes flækker det med håndkraft; men hvis man så derefter transporterer det den halve jord rundt - så har man i hvert fald brugt en god part af den CO2 besparelse. For slet ikke at tale om at lave det til træpiller.

Hvis træpiller produceres udelukkende af affaldssavsmuld, så er det ok; men så meget savsmuld tror jeg ikke findes naturligt.

 • 6
 • 1

Balancen IND + PRODUCERET = UD + AKKUMULERET er den generelle stofbalance som kan opstilles for ET carbonkredsløb på planeten jorden. Balancen IND = UD er et specialtilfælde af stofbalancen som enten gælder hele carbon kredsløbet på planeten jorden i en smuk økologisk balance til tiden t. Eller balancen IND = UD gælder en del af carbon kredsløbet som f.eks. en skov drevet med en fornuftig styring og en god balance mellem tilvækst og skovning og anvendelse af det skovede træ.

Det der sker nu kan billedligt forklares med at badekaret er fuld af vand og løber over fordi der løber mere vand ud af ventilerne end der løber ud af kloakken. Det forsøger man så at løse med at hælde endnu mere vand i badekaret. Det er den generelle balance. Man kan godt argumenterer for god balance i del balancerne. Det ændre bare ikke på at det er den generelle balance der skal justeres.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 2
 • 0

@ Thorstein Dehli med usamtidighed mener jeg, at Du glemmer at regne tilbage på 1 år. Du skriver: "hvis jeg fælder et 80 år gammelt bøgetræ i håndkraft, og derved skaffer mig fast brændsel i omegnen af 2,5 m3, som jeg så forbrænder med udvikling af en given mængde co2 til følge, men samtidig planter to små bøgetræer, som om 80 år udgør en fast mængde træ = 5m3, har jeg så ikke bundet den dobbelte mængde co2 på 80 år?" Din plantning sker samtidigt med afbrændingen (år 1), hvor Du frisætter et beløb der ifølge den amerikanske motorspecialist Larry Carley svarer til at køre 15 000 km i en benzinslugende SUVer. Hvis Du skal have balance i CO2-regnskabet svarende til kravet i antagelsen om CO2-neutralitet, så skal dette være opfyldt i år 2 eller kort derefter, men ikke først om 80 år. På vejen dertil skulle Du i hvert fald tale om en CO2-gæld. Økonomerne har for vane at 'tilbagediskontere' fremtidige indtægter for at beregne en nutidsværdi af en investering (om den kan betale sig). Tilsvarende bør man tilbagediskontere den CO2-binding der først sker om årtier - ikke mindst p.g.a. den store usikkerhed, om den globale temperaturstigning kan holdes under 2-2,5 grader, hvorefter der er en overvejende risiko for at skovene globalt (og det er det det kommer an på) er tippet og udleder mere CO2 end de optager.

 • 1
 • 1

@ Thorstein Dehli med usamtidighed mener jeg, at Du glemmer at regne tilbage på 1 år. Du skriver: "hvis jeg fælder et 80 år gammelt bøgetræ i håndkraft, og derved skaffer mig fast brændsel i omegnen af 2,5 m3, som jeg så forbrænder med udvikling af en given mængde co2 til følge, men samtidig planter to små bøgetræer, som om 80 år udgør en fast mængde træ = 5m3, har jeg så ikke bundet den dobbelte mængde co2 på 80 år?" Din plantning sker samtidigt med afbrændingen (år 1), hvor Du frisætter et beløb der ifølge den amerikanske motorspecialist Larry Carley svarer til at køre 15 000 km i en benzinslugende SUVer. Hvis Du skal have balance i CO2-regnskabet svarende til kravet i antagelsen om CO2-neutralitet, så skal dette være opfyldt i år 2 eller kort derefter, men ikke først om 80 år. På vejen dertil skulle Du i hvert fald tale om en CO2-gæld. Økonomerne har for vane at 'tilbagediskontere' fremtidige indtægter for at beregne en nutidsværdi af en investering (om den kan betale sig). Tilsvarende bør man tilbagediskontere den CO2-binding der først sker om årtier - ikke mindst p.g.a. den store usikkerhed, om den globale temperaturstigning kan holdes under 2-2,5 grader, hvorefter der er en overvejende risiko for at skovene globalt (og det er det det kommer an på) er tippet og udleder mere CO2 end de optager.

Kære Rolf Du vælger - bevist eller ubevist - at forholde dig til det faktum, at der såvel i Danmark, Europa og Nordamerikas skove er større og større CO2 binding år for år.

 • 1
 • 1

Altså - Fælde et træ med håndkraft uden elektrisk eller benzin drevne hjælpemidler medfører en overproduktion af udåndet CO2 der bør medregnes i BÆREdygtigHEDEN. Derefter går der knap 2 år før det kan afbrændes efter en naturlig udtørring.

 • 3
 • 0

Kære Rolf Du vælger - bevist eller ubevist - at forholde dig til det faktum, at der såvel i Danmark, Europa og Nordamerikas skove er større og større CO2 binding år for år.

Det er ikke særligt relevant i forhold til den samlede CO2 udledning. Det der tæller er om alternativ a eller alternativ b på globalt plan medfører mindst CO2 udslip.

Hvis CO2 bindingen ikke er en direkte konsekvens af den forøgede brug af biomassen, så ville bindingen jo blot være det større hvis man ikke fældede træerne. Hvis den forøgede binding af CO2 i skovene ved IKKE at fælde træerne er større end det CO2 udslip der er ved at bruge andre energikilder, så er brug af biomassen en ulempe ift. CO2 udledningen.

 • 1
 • 0

at der såvel i Danmark, Europa og Nordamerikas skove er større og større CO2 binding år for år.

Det er jo det vi ønsker - at binde noget CO2, så det er vel ikke det faktum, som alene er interessant. Det er derimod mere interessant, at CO2 bindingen er ved at stoppe i nogle områder og derfor "overgår" træmassen til forådnelse, istedet for fornuftig anvendelse af biomassen til energiformål og tømmer.

Ligeledes bliver der hele tiden i de veldrevne skove udtyndet og det er dette udtyndingstræ, som er et perfekt CO2 neutralt brændsel, da det alternativt ville ligge i skovbunden og frigive CO2 - for ikke at sige metan ved anaerob forådnelse.

Tilvæksten i biomasse er selvfølgelig også interessant, for det må betyde, at tilvæksten i udtyndingstræ også er i vækst - og det er netop dette tyndingstræ, som er CO2 neutralt.

 • 2
 • 0

Jeg svarede Thorstein på det eksempel han brugte til at konkretisere sit spørgsmål, fordi det generelle spørgsmål ikke var helt klart formuleret. Det er heller ikke korrekt at tro at mere-tilvæksten i forhold til hugsten er et kontinuerligt stigende fænomen. Mere relevant er det at f.eks. de tyske skove allerede er ved at tabe pusten og i 2020 forventes ikke netto at optage CO2 mere (indberettet til internationale konventioner af det tyske miljøministerium, se bogen om 'Wald' udkommet hos forlaget oeKom, Politische Ökologie 132). De boreale skove er også ved at tippe, fordi de har længere vækstperioder og er udsat for den større opvarmning, der findes hen imod Nordpolen. De vandrer kun med 1/3 af den hastighed mod Nord, som ville være påkrævet til at følge med opvarmningen. Selvsagt destabiliseres økosystemerne med den globale opvarmning, hvorfor IPCC working group II ved Andeas Fischlin m.fl. allerede i 2007 skrev at skovene globalt vil tippe til at være netto CO2-udledende i fald den globale opvarmning overstiger 2,5 grader C. Og det styrer Verden p.t. hen imod. Er det så en god idé at sætte sin lid til interesserede parter og tro at man bare sådan kan tage skovene som pant for ekstra-udledninger af CO2, der følger med omstillingen fra fossile brændsler til 'CO2-neutral'-stemplet træ?

 • 0
 • 1

Nemlig...det galoperende tab af biodiversitet er en høj pris. Og hvis det så oven i købet viser sig, at det hele er en misforståelse med det CO2 regnskab, så er det da helt utåleligt at forsøge at leve med. Jo mere man læser om dette jo mere rundforvirret bliver man, med mindre man en fast tro eller viden....

 • 1
 • 0

uden raketvidenskab burde man lade de roterende KUL-drevne kraftværker fortsætte med at fyre med kul, der har en mangedoblet brænde- og glødetid i forhold til biomasse. Energiindholdet pr. kg er langt højere, så der skal bruges langt mindre transportenergi. Forbrænsingsteknikken er forbedret langt over hvad fantasien næsten kan leve op til - den kan 'vi' så også tjene penge på!.

Træmasse skal ikke afgiftbelægges, da den ellers bare rådner op til CO2, men benyttes til relevant erstatning af 1000-års brændslerne. Hverken moms eller punktafgifter + moms.

Provenutabet kan ikke kompenseres ved 'strafafgifter' ved dårlig forbrænding, da det er dyrere at administrere, end som hvad der kommer ind. Man ku jo lade skorstensfejeren øge prisen på rensning af skorstene til biobrændsel - Så leverer han øget omsætning, hvorved staten får pengene hjem ad en lille omvej. Produktivt SORT ARBEJDE!!! ;-D

Fyr (med) halvdelen af ministerierne, hvorved papirspildet reduceres, og hvis de så regulerer "reguleringsparagrafferne", så de kan forstås uden en juridisk embedseksamen med efteruddannelser, og embedsapparatet i reduceret form magter at administrere området, så kan vi snart trække vejret noget lettere allesammen.

Tænk hvis arbejds-leder-papir-tyraniet kunne indskrænkes til to bøger administratorerne kunne huske indholdet af, og andre kunne forstå reglerne. Så ville det godt nok blive nemt. Mette Frederiksen og andre Frederiksener ku gå hjem hver dag, med et ryddet skrivebord uden rodebunker på gulvet.

Utroligt hvad der kan komme ud af FYRINGs-runder. ;-D

 • 1
 • 1

Helt bortset fra at det tager lang tid, før en træstamme er rådnet op, medens fyringen gør kål på en masse ved på mega-kort tid, så rådner skovens biomasse ikke kun op (underforstået at den omsættes til luft-CO2), når den overlades til sig selv. Selv affaldsdelen nyttiggøres af andre dyr og planter (svampe etc.) og en hel del supplerer den kulstof-mængde, der akkumuleres i jordbunden. I vore breddegrader udgør denne kulstofmasse mere end 3/4 af hele den bundne kulstof-mængde, altså inklusive den der er bundet over Jorden. Den er for simpel, at alt bare rådner op og så kan vi ligeså godt brænde det med det samme. Igen: tidsforskellene er afgørende!

 • 0
 • 1

Biobrændsler er ringe brændsler. Faste biobrændsler består hovedsaligt af lignin, cellulose og hemicellulose. Brændværdien i forhold til CO2 udledningen er lav, kulstof indholdet i træ er ca. 50 % og hydrogen indholdet er ca. 6 % resten er stort set oxygen der så at sige har reageret, OX = -2.

Der kan være en ide i at fermenterer biomasse til biogas. Den er bare ikke økonomisk eller brændsel teknisk optimal. Sukker stof (kulhydrat) som cellulose, C6H12O6, kan også opfattes som C6(H2O)6 altså kul med vand. OX for carbon er = 0 og hydrogen og oxygen er ligesom forbrændt. Forsøger man at fermenterer cellulose vil halvdelen af kulstoffet danne metan (OX = -4) og den anden halvdel af kulstoffet vil danne CO2 (OX = +4). Regnskabet ser lidt bedre ud for fedtstoffer og proteiner, men generelt står man med en biogas der indeholder f.eks. 25 - 45 % CO2. Langt fra rent metan gas. Det vil være muligt at fremstille stort set rent metangas ved at reducerer CO2 med brint. Brint kan fremstilles ved elektrolyse af vand. Men efterhånden ser det brændselsøkonomiske regnskab noget sort ud.

Forsættes afbrænding af kul og naturgas på kraftvarme værkerne må man forvente, at for at lavemissions samfundet kan nå sine CO2 mål, vil der blive taget CCS teknologier i brug. Fordyrelsen af strøm og varme p.g.a. CCS må så holdes op mod udgifterne til fremstilling af bioenergi?

Venlig hilsen Peter VInd Hansen

 • 1
 • 0

med usamtidighed mener jeg, at Du glemmer at regne tilbage på 1 år.

Den ved der er i træet der fældes, er sparet op i 80 år, det areal den har haft, har ydermere skabt årlig tilvækst af biomasse/træ sideløbende i 80 år. Ved fældning, som jeg svarede, bliver der lyst og nye træer og andet kan gro op. Det er et kontinuerlig kredsløb, hvor der stadig er nok til at holde liv i den jord hvor det groede.

At det så kan være tåbeligt at lægge alle æg i en kurv, ved at omstille til træpille-fyring til elektricitet, kan vi takke den manglende energiplanlægning i Danmark for. At enkelte andre europæiske lande også er hoppet på den vogn, gør det ikke bedre.

Satsning på halm og græs er heller ikke meget bedre, da det ikke vil "batte" noget. Kernekraft havde været den bedste løsning, da vi ikke har mulighed for hverken vandkraft eller har geotermi. Men denne ægte CO2-fri løsning vil vi ikke have, så vi må nøjes med dette utilstrækkelige alternativ til grundlast.

 • 0
 • 0

Lasse Damgaard:

Men var det så ikke din regering du skulle have fat i ? Det kan da ikke være europæernes ansvar at der mangler national lovgivning i USA

Det er samme logik man bruger til at retfærdiggøre, at mænd der går til prostituerede, ikke har andel i problemet med udnyttelsen af kvinder.

Lasse, det handler da ikke om at placere noget ansvar - der er jo ikke begået noget som helst ulovligt... Det handler om, at EU selv har valgt at gøre en indsats for miljøet ved at bruge træpiller, og nu kommer det så frem, at det skader miljøet i stedet. Det eneste ansvar der er her, er EU's ansvar overfor sin egen miljøpolitik. Kan du ikke se det?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten