Amerikansk skiferolie buldrer frem

Illustration: Public Domain

Vi bruger olie som aldrig før: I tredje kvartal af 2018 rundede verdens olieproduktion 100 millioner tønder om dagen – og det forventes ikke at ændres mod 2024. Det Internationale Energiagentur, IEA, har netop offentliggjort sin årlige olierapport, den giver en analyse af oliemarkedets udvikling i dag og frem mod 2024.

Den største tendens og mest ekstreme udvikling er USA’s dramatisk voksende produktion af skifferolie. Fra at producere meget lidt i 2010 blev der i starten af 2019 produceret over 7 millioner tønder per dag (mb/d). Dermed forventes USA at blive netto eksportør i 2021.

»USA vil stå for 70 procent af stigningen i verdens olieproduktion om omtrent 75 procent af udvidelsen af LNG-handel (flydende naturgas) over de næste fem år,« siger Fatih Birol, IEAs Executive Director, i en pressemeddelelse.

»Det vil ruske op i det internationale olie og gas handelsflow, med gennemgribende betydning for energi-geopolitik,« siger han.

Hvis udviklingen fortsætter, forventes USA at overhale Rusland i 2024 og blive verdens anden største olieproducent. Da forventes Saudi Arabien at udvinde og eksportere 9,52 millioner tønder om dagen, mens USA vil være nået op på 8,93 mb/d.

Stigning og fald

USA forventes at blive i stand til at udvinde yderligere 4 mb/d mod 2024, men også lande som Norge, Irak, Brasilien, Forenede Emirater og Guyana forventes at øge deres olieproduktion. Samlet med en øget produktion på 3,72 mb/d.

Samtidig forventes både Iran og Venezuela at nedsætte deres produktion dramatisk, med henholdsvis et produktionsfald på 1,19 mb/d og 0.61 mb/d.

Dette fald er dog ganske afhængigt af politiske strømninger, som eksempelvis embargo.

Mere plast, mere flybrændstof

Der er ikke tegn på, at verdens efterspørgsel på olie har nået toppen – men væksten aftager. I 2024 forventes verdens markedet »kun« at efterspørge en produktionsstigning til et niveau på 970.000 tønder om dagen. Til sammenligning forventes produktionsstigningen i 2020 at være på 1,34 mb/d

En del af efterspørgslen vil være efter olie, som skal indgå i petrokemiske processer og laves om til plastic. Dette formoder IEA vil udgøre 30 procent af olieproduktionens vækst og tilføje et behov for yderligere 2,2 mb/d, men det vurderes som ganske sandsynligt, at behovet bliver endnu større.

Samtidig forventes flytrafik at stige voldsomt, især i Asien og andre lande, hvor befolkningens indkomst stiger. Eksempelvis forventes Indiens brændstofbehov til flytrafik at stige med over 8 procent om året frem mod 2024.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kan Danmark lære noget af USA mht. til udvinding af skifferolie, eller udvinder de det bare uden hensyn til mijø og mennesker derovre?

Det lyder som om, at man har fået mere effektive metoder til den slags uvinding, og da den danske undergrund også også indhodler skifferolie, er der så ikke miljøvenlige muligheder for den slags udvinding herhjemme anno 2019?

 • 15
 • 24

At vi skulle afvikle de fossile brændstoffer og sænke mængden af forurening?

Der går ikke en dag uden nye artikler om skovhugst og udryddelse af dyre og plante habitater. Der kommer nye reporter fra FN organisationer og universiteter hver dag, om at vi skal finde nye løsninger på vores energibehov, istedet for at brænde kulstofforbindelser.

Men vi producerer bare mere og mere olie, gas og alt muligt andet.

https://ascienceenthusiast.com/co2-levels-...

 • 21
 • 4

Det kan godt være, at det er en økonomisk fordel for nogle i USA, at man har fundet nye og billigere måder at pumpe fossile brændsler ind i økonomien på.

Men, og det er ikke kun for Donald Trump, at det er for abstrakt at forholde sig til:

For menneskeheden i sin helhed og dermed også for individet selv er ødelæggelsen af vore livsbetingelser en katastrofe. Derfor er succes for den ene ikke succes for alle.

Det økonomiske menneskes rationalitet bygger ikke op om nogen overordnet rationalitet. Den enes succes på markedets betingelser, the american way of life, er en katastrofe for menneskeheden.

Vi er i konflikt med os selv/det økonomiske menneske.

Der er ikke plads til de økonomisk højtflyvende. Vi er ikke på samme side, men i konflikt med det økonomiske menneske, som der ikke er plads til. Også det økonomiske menneske i os selv.

https://www.google.dk/search?ei=hLyGXIWDGY...

 • 22
 • 8

Det viser tydeligt at VE ikke kan konkurrere på prisen. KK havde måske haft potentialet. Hvis det havde kunnet i tide er VE en forbrydelse mod menneskeheden. Hva bliver historiens dom?

 • 9
 • 36

Det viser tydeligt at VE ikke kan konkurrere på prisen. KK havde måske haft potentialet. Hvis det havde kunnet i tide er VE lovprisning med tilhørende KK-modstand en forbrydelse mod menneskeheden der har underholdt rigtig mange.

 • 7
 • 27

Det er jo trist læsning. For år tilbage blev en række kølemidler forbudt internationalt fordi de lavede huller i ozonlag. Inden længe skal lignende globale olie-forbud fremsættes af verdens politikere, for økonomiske markedsforhold gør det jo ikke af sig selv. Plastik har en god brugsfunktion i forhold til mange andre materialer, men den højeste grad af genbrug skal benyttes, således at så lidt rå-olie som muligt skal udvindes. Politiske krav til brugsmønster og forbud mod afbrænding skal indføres nu, således at kurven vender og forbrug falder. Der er ved at være rigtig mange alternativer til olie - så brug dem.

 • 22
 • 7

....fossile energibærere, men nægter at lære at håndtere efterfølgeren der ikke har de problemer som CO2 og Methan giver os., som køer og får skal bøde for. Akraft er ikke problemfrit men medvirker ikke til GW.

 • 14
 • 11

Hør, var det ikke meningen At vi skulle afvikle de fossile brændstoffer og sænke mængden af forurening?

Jo, jeg er absolut helt enig med dig. Men skal hele verden så ikke lige blive enige om det?

Det er altså lidt hyklerisk, at hver eneste gang USA finder olie så trækker det kritiske overskrifter fra miljørigtige danskere, men at stenrige Arabiske Emirater eller Saudi Arabien finder nye oliekilder eller nye teknikker til at pumpe mere olie op så er der ingen som skriver om det.

Det virker lidt som stenrige Saudi Arabien og stenrige Arabiske Emirater har tilladelse til at pumpe olie men USA må ikke.

Jeg har læst mindst 10 kritiske artikler om olie i skiferlagene i USA det seneste år men ikke en eneste kritisk artikel om olieudvinding i SA eller UAE. Virker ikke særligt upartisk. Specielt ikke når man ved SA og UAE producerer olie udelukkende for at eksportere det og blive rige på den, mens USA producere olie for at være selvforsynende.

 • 23
 • 7

Journalisten, Niels Møller Kjemtrup, skriver,

"Hvis udviklingen fortsætter, forventes USA at overhale Rusland i 2024 og blive verdens anden største olieproducent. Da forventes Saudi Arabien at udvinde og eksportere 9,52 millioner tønder om dagen, mens USA vil være nået op på 8,93 mb/d."

Det er udtryk for en misforståelse. Det er flere år siden, at USA overhalede først Rusland, i 2013, og derpå Saudi-Arabien, i 2014, hvad angår olieproduktion. Det nye er, at USA i kraft af den markante vækst i skiferolieproduktionen og den forholdsvis afdæmpede vækst i det indenlandske olieforbrug (0.7%pa i middel siden 2010), både sammenlignet med Rusland (1.9%pa i middel siden 2010), men især sammenlignet med Saudi-Arabien (3.8%pa i middel siden 2010) nu også er på vej til at overhale Rusland og Saudi-Arabien, hvad angår olieeksport.

Apropos 'hvad er det disse lande 'lever af' eller tjener penge på, kan det nævnes, at IEA i specialrapporten 'Outlook for Producer Economies 2018', der ledsagede World Energy Outlook 2018 beskæftigede sig med, hvilken betydning 'changing energy dynamics', fra skiferolie til stigende udbredelse af VE, har for nogle af verdens store olie- og gaseksportører, hvoraf visse landes økonomier er meget afhængig af disse eksportindtægter. Rapporten kan hentes gratis hos IEA: https://webstore.iea.org/weo-2018-special-...

Her kommer et par nedslag:

Det er ikke alle storproducenter, der også er nettoeksportører af olie og gas. Det gælder USA, som til gengæld er et eksempel på et land, der er i kraft af sin stigende skiferolieproduktion, i løbet af de kommende 10 år vil være i stand til at skifte fra nettoimportør til nettoeksportør af olie.

Ikke alle nettoeksportører er lige afhængige af olieeksportprovenuet, hvad angår indflydelsen på visse af landenes økonomier og fremtidsudsigterne for økonomien. For eksempel eksporterede Canada og Kuwait i 2017 begge ca. 2.5 millioner tønder olie pr. dag. I Kuwait udgør provenuet mere end 90% af den samlede eksport, mens det i Canada udgør under 15%. I Kuwait står olie- og gasindtægterne for 90% af indtægterne på finansloven, mens det i Canada udgør under 5%.

IEA forudser, i sit New Policies Scenario, at Rusland og Saudi Arabien vil kunne øge deres årlige nettoprovenue, fra olie og gas, fra hhv. 300 og 240 milliarder dollars i 2010-17 til 370 og 350 mia. i 2026-40. Dermed beholder de to lande 1. og 2. pladsen blandt 'Producer Economies'. Billedet ser lidt anderledes ud, når man tager befolkningstallene i betragtning. Her er det UAE, der ligger og beholder sin 1. plads, fra 10.000 dollars i 2010-17 til 12.000 i 2026-40. Saudierne er ikke langt bagefter, med 8.000 i 2010-17 og 8.500 i 2026-40. Rusland derimod ligger 'og roder' sammen med Irak, nede på 2.000 i 2010-17 og 3-4.000 i 2026-40.

 • 21
 • 0

Når man ikke vil have kernekraft, så får man fossilkraft. Japan importerer store mængder LNG for at erstatte de lukkede kernekraftværker og Tyskland har erstattet kernekraft med stærkt forurenende brunkul. Sol og vind har nu i årtier bevist, at det ikke kan erstatte kernekraft, derfor får vi mere fossil energi på verdnsplan, men det kunne have været meget værre, hvis ikke Indien og Kina byggede masser af kernekraft. Det går den forkerte vej, andelen af s.k. grøn energi er ikke steget særligt meget på verdensplan, netop fordi man ikke vil benytte sig af alle CO2-lette energikilder. Derfor stiger skifferolieproduktionen i USA.

 • 15
 • 9

Jeg kan ikke genkende billedet af, at USA's olieproduktion allerede i 2013 og 2014 overhalede Ruslands og Saudi Arabiens olieproduktion.

Ifølge IEA (via OECD) https://data.oecd.org/energy/crude-oil-pro... I 2013 var Ruslands olieproduktion på 0,5 mio. toe ( tonne of oil equivalent) mens USA's var 0,38 mio. toe I 2014 var Saudi Arabiens olieproduktion 0,49 mio. toe mens USA's var på 0,45 mio. toe

Hvis jeg har mistforstået noget, er det fremragende at få det påpeget. Har du bedre kilder end mig, eller er der et aspekt jeg har overset?

Forresten en fin henvisning til »Outlook for Producer Economies 2018«, set i bakspejlet, burde den havde haft et link i artiklen

 • 10
 • 0

Har du bedre kilder end mig

Tak for din reaktion, Niels, og tak for linket til IEA.

Jah, normalt er IEA min favoritkilde, men jeg har endnu ikke vænnet mig til deres nye format for den del af deres energidata/-statistik, som der er gratis adgang til på hjemmesiden.

Derfor tyede jeg endnu gang til BP’s årlige Statistical Review. I den seneste udgave, offentliggjort i juni 2018, med data til og med 2017, kan man på side 14 finde de tal for olieproduktionen (1000 bbl/day) for årene 2010-17, som var grundlaget for min ’påstand’. Jeg skal i øvrigt korrigere mig selv: ’Overhalingerne’ fandt sted et år senere, 2014 Rusland og 2015 Saudi-Arabien.

Der er tydeligvis forskel på IEA’s og BP’s data for olieproduktion. Umiddelbart var min forklaring på, at BP-dataene ligger højere end IEA: USA+35%, Rusland +8% og Saudi-Arabien+17% (beregnet middel for perioden 2013-17), at BP lægger produktionen af NGL (’Natural Gas Liquids’) oveni selve råolieproduktionen. Det trækker især USA's olieproduktion op. Men IEA/OECD skriver faktisk også, at de medtager NGL, men de to autoriteter når åbenbart ikke bare nogenlunde de samme totaler, især ikke for USA. Jeg tror, at vi skal lade den ligge der.

p.s. Du har forresten lavet en 1000-tals fejl i alle dine angivelser af de 3 landes olieproduktioner: USA producerede altså ikke kun 0.38 mio. toe i hele 2013 (ifølge IEA). Det var rent faktisk 474 mio. tons (ifølge BP), osv.

 • 8
 • 0

Olieproduktionen viser vejen: Verden vil have, og har brug for energi i langt større målestok end VE-teknologien kan skaffe. Alligevel forsager danske og andre politikere Kernekraften som løsning. Istedet hylder de uvidende børns demonstrationer og fravær fra undervisning og bakker op om deres klimahysteri. Det minder om dengang i Middelalderen hvor Pavekirken sendte børnekorstog ud for at erobre Jerusalem, medens de solgte afladsbreve til de bekymrede.

 • 9
 • 15

Jamen Jens Olsen: Det er da ikke sådan een som mig der videnskabeligt skal dokumentere at VE-energi ikke pt. kan skaffes i det omfang jordens befolkning ønsker energi til livets og velfærdens opretholdelse.

Det er da dem der ideligt, og ud af den blå luft påstår, at dette er muligt, og er lige om hjørnet, og kommer lige om lidt, og ihvertfald snart. DE har bevisbyrden for DERES påstand.

Men disse fantaster vil desværre hellere dække sig ind bag et vildført børnekorstog, ligesom Paven i tidlig Middelalder. Det er faktisk uhyggeligt på den måde at være vidne til en høj kulturs forfald.

Hvis det virkeligt forholdt sig som De påstår, at VE-energi er så billig, og billigere end fossiler og/eller kernekraft, ville det liberale kapitalistiske samfund jo for længst have sat det i værk og tjent kassen !

 • 6
 • 19

Jeg har læst mindst 10 kritiske artikler om olie i skiferlagene i USA det seneste år men ikke en eneste kritisk artikel om olieudvinding i SA eller UAE. Virker ikke særligt upartisk. Specielt ikke når man ved SA og UAE producerer olie udelukkende for at eksportere det og blive rige på den, mens USA producere olie for at være selvforsynende.

Deri ligger en skjult racisme - eller erkendelse: Vi regner ikke arabernes moral for noget som helst, og forventer intet af dem. Derimod ligner amerikanernes livssyn trods alt vores så meget, at vi forventer mere af dem.

Så længe der er brug for olie, er det positivt at der er rigelige alternativer til arabisk olie al den stund at det stækker deres økonomiske og politiske magt, som jeg endnu har til gode at set blive anvendt til noget godt.

Personligt så jeg dog hellere, at den blev stækket med elbiler!

 • 15
 • 0

Hvis det virkeligt forholdt sig som De påstår, at VE-energi er så billig, og billigere end fossiler og/eller kernekraft, ville det liberale kapitalistiske samfund jo for længst have sat det i værk og tjent kassen !

Bertel

Det liberale kapitalistiske samfund er noget andet end frie markeder, hvor forbrugere får korrekte informationer og kan stemme med deres pengepung.

I det liberale kapitalistiske samfund er politikere også til salg og man kan direkte købe beslutninger, der fritager forurenere fra at betale.

Og ja hver eneste levende organisme ville få det bedre med Vedvarende energi som eneste energi og ja samfundet og 99% af os i det vil få langt bedre økonomi ud af at skifte til vedvarende energi hurtigst muligt.

 • 10
 • 3

Japan importerer store mængder LNG for at erstatte de lukkede kernekraftværker og Tyskland har erstattet kernekraft med stærkt forurenende brunkul.

- og UK går i gang med brydning af (sten)kul!:

Britain’s first new deep coal mine in 30 years has been given the go-ahead by Cumbria county council, sparking protests from climate change campaigners that the decision would harm the UK’s efforts to reduce CO2 emissions...

https://www.theguardian.com/environment/20...

Nå, det ser da heldigvis ud til, at de vil opstille nogle solceller ved siden af - som en form for klimaaflad! ;)

 • 3
 • 5

Jamen Jens Olsen: Det er da ikke sådan een som mig der videnskabeligt skal dokumentere at VE-energi ikke pt. kan skaffes i det omfang jordens befolkning ønsker energi til livets og velfærdens opretholdelse.

Jo det er det, da det er din påstand. Kom nu hvor svært kan det være? Det må være ret indlysende hvorfor, da du ikke engang fandt det nødvendigt at begrunde det. Jeg vil gerne have begrundelsen alligevel.

Vi ved hvor meget energi en vindmølle og et solpanel bidrager med. Så i min naivitet tror jeg, at vi bare kan beregne hvor mange vindmøller og selceller vi behøver, og så opsætte det antal sammen med nødvendig lagerkapacitet.

Men nu vil du så belære mig om hvorfor jeg tager fejl. Ikke sandt?

 • 4
 • 2

Klart sprog Jens Stubbe citat: "Og ja hver eneste levende organisme ville få det bedre med Vedvarende energi som eneste energi og ja samfundet og 99% af os i det vil få langt bedre økonomi ud af at skifte til vedvarende energi hurtigst muligt, " Klip klip Så sandt så sandt ; "Og ja hver eneste levende organisme ville få det bedre med vedvarende energi som eneste energi ......altså dem som overlever :)" Mere klip klip "Og ja samfundet og 99% af os i det vil få langt bedre økonomi ud af at skifte til vedvarende energi hurtigst muligt, ".....hvem er vi ? ....Vindmølle og solcelleparkejerne ?

 • 4
 • 6

Mennesker er ikke en særskilt skrøbelig art. Vores levetid afkortes med 2.2 år alene af afbrænding af fossil energi. Andre arter lider på lignende vis.

Det er ikke gratis at være syg hverken for dem som rammes, deres arbejdsgivere eller samfundet som helhed. Derudover underudvikles vores intellektuelle færdigheder, da man simpelthen bliver dummere af forurening.

Og nej, af de 99% som bliver rigere her på kloden af at sige goddag til fremtiden og basere økonomien på vedvarende energi, så er ejerne af vindmøller og solceller kun en delmængde.

 • 3
 • 3

Vores levetid afkortes med 2.2 år alene af afbrænding af fossil energi.

For at det skal give mening, så bør du jo sammenligne med hvad levetiden ville være uden forudgående afbrænding af fossil energi.

Man bør nok også se på det samlede antal leveår, som er vokset eksplosivt siden industrialiseringen.

Jeg tror såmænd ikke mennesket er så skrøbeligt igen. Dermed ikke sagt at verden ikke kan blive bedre. Men hvad vil give bedst forbering af levetiden for de store masser? Fosildrevne køleskabe eller ingen køleskabe.

 • 3
 • 3

Det syntes jeg ikke.

Fossil energi kan afbrændes mere eller mindre miljøansvarligt og produceres mere eller mindre miljøansvarligt eller helt erstattes.

https://www.sciencedaily.com/releases/2019...

Derfor mener jeg ikke der er nogen pointe i at holde op med at være kritisk blot fordi, der som du korrekt påpeger har været enorme fordele ved tilgængelig energi.

Køleskabs analogien holder egentlig heller ikke, da det er så meget billigere at producere energi med vedvarende energi og der er rigeligt af den.

 • 1
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten