Amerikansk genbrugsguru til Københavns politikere: Så hold dog op med at bygge forbrændingsanlæg!

»I skal holde op med at bygge nye forbrændingsanlæg. Det er både spild af penge og ressourcer og virkelig u-bæredygtigt.«

Projektleder Jack Macy fra San Franciscos 'Zero Waste'-organisation er ikke i tvivl, da han bliver bedt om at give et godt råd til byer som København, der vil øge genanvendelsen og mindske affaldsmængderne.

Læs også: 4 mia. kroner: Teknik- og miljøudvalg giver grønt lys for ny Amagerforbrænding

»Først derefter kan I starte på at minimere og sortere affaldet til genanvendelse,« sagde han i forbindelse med et møde i miljø-netværket CradlePeople, som havde inviteret ham til at fortælle om, hvordan millionbyen San Francisco bar sig ad med i 2012 at genanvende 80 procent af sit affald. Det politisk fastsatte mål for byen, som har 7,5 millioner indbyggere, er at opnå ’zero waste’ i 2020.

Tre spande overalt

Kort fortalt kombinerer Zero Waste en enkel og letforståelig tre-delt indsamlingsordning over alt i byen – hos private, virksomheder og på offentlige kontorer – med indsatser for at minimere affaldet. Det gælder ikke mindst madaffald og foregår i samarbejde med virksomheder og detailhandel.

På fødevareområdet opererer man med en hel række foranstaltninger for at få undgå, at maden overhovedet ryger i den grønne affaldsspand.

Først handler det om at begrænse madspildet, dernæst om at give maden til organisationer, der sender den videre til fattige medborgere. Noget kan bruges til dyrefoder, og endelig er der industriel anvendelse – og som den allersidste udvej komposteres resten i store komposteringsanlæg uden for byen. Komposten bruges af områdets vinbønder og landmænd, som ifølge Jack Macy er rigtig glade for den.

»Til slut ender frugten fra avlerne som mad for borgerne i San Francisco igen, og på den måde er cirklen sluttet, og vi har slet ikke noget spild,« forklarede Jack Macy, der har arbejdet med byens affaldspolitik i 19 år.

Bedre med biogas end kompost

Han erkender, at det er endnu bedre at afgasse det organiske affald før kompostering, og derfor arbejder man også på at få bygget nogle biogasanlæg. Ideen er så, at biogassen skal fyldes i skraldebilerne.

De tre spande, som er rygraden i indsamlingen, er en grøn til madaffald og komposterbart papirmateriale som våde servietter og bleer. Den blå skal indeholde metal, plast, pap og papir, og den sidste – som er sort – indeholder den rest, som ikke kan genanvendes og som må køres på lossepladsen.

»Vi er faktisk ved at være nede på, at bare 10 pct. af affaldet går i den sorte spand nu,« sagde han.

Indholdet af den blå spand køres til et sorteringsanlæg, hvor en kombination af manuel og mekanisk sortering opdeler affaldet i 16 forskellige fraktioner. Nogle fraktioner sendes til oparbejdning i blandt andet Kina, mens andre klares lokalt.

Prisen følger restaffaldet

Incitamentet for borgerne til at sortere affaldet ligger – ud over forståelsen for, at det hjælper miljøet og økonomien – i at renovationsprisen gøres afhængig af, hvor meget affald der er i den sorte spand. Prisen ligger typisk på omkring 150 kroner om måneden pr. bolig for tiden. En københavnsk enfamiliesbolig betaler minimum 177 kroner.

Oplæringen af borgerne i at sortere i de rigtige spande er foregået dels med regelmæssige kampagner, dels via et vejledningskorps af lokale, som kan gå ud og forklare, hvad der skal i hvilke spande. Kommunikationen sker med ikoner frem for med tekst, da der tales rigtig mange sprog i byen.

Fejlsortering imødegås ved at renovatørerne kigger i spanden og giver feedback i form af nogle letforståelige sedler. Hvis fejlen gentager sig, sendes venlige vejledere ud til borgerne.

America's Cup uden affald

Jack Macy forklarer, at både bystyret og borgerne også går op i at gøre store begivenheder og arrangementer affaldsfri.

For eksempel havde arrangørerne bag kapsejladsen America's Cup for nylig besluttet, at der af ressourcemæssige grunde ikke skulle sælges vand i plastflasker. I stedet blev der sat vandposter op overalt, hvor man kunne tappe vand i glas eller medbragte plastflasker.

Man kan læse meget mere om San Franciscos Zero Waste-politik på: sfenvironment.org/zero-waste.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kan man ikke benytte samme retorik når det drejer sig om CO2? Når/hvis øget CO2 i atmosfæren er et problem. Så hold dog op med at lede efter, og udvinde mere olie/gas! - Især i miljøsårbare områder som f.eks. Arktis!!!

 • 11
 • 13

Der mangler sjældent holdninger til affaldssortering og forbrændingsanlæg.

Det ville dog være lang bedre, hvis Ingeniøren kunne levere nogle kvantitativt underbyggede argumenter for alle de velmenende meninger.

At en tilfældig udenlandsk affaldsspecialist, der næppe har indsigt i danske forhold, anbefaler at man skal skrotte affaldsforbrændingsanlæg, bliver nok kun overskrift i Ingeniøren fordi journalisten mener det samme.

 • 22
 • 6

Lyder meget fornuftigt og gennemtænkt. I Aabenraa kommune har vi allerede tre skraldespande, men vi må ikke lægge plastemballage fra madvarer i plastikspanden, selvom vi renser det for madrester i forbindelse med opvasken. Det samme gælder f.eks. pizzabakker. De ryger ned i dagrenovationen, men det skyldes, at der ikke foregår en sortering af pap- og papiraffald i samme omfang som i San Francisco før affaldet sendes til papirgenbrug. Personligt bringer jeg al affald, der ikke kan placeres i een af vore tre tønder, til genbrug, hvilket jeg ikke kan sige, ejendommens øvrige beboere gør meget i. Interessant kunne være at vide, hvordan vi i DK kan kompensere for den manglende energiproduktion, der udgår, hvis vi ikke bruger affald som energikilde længere? Da Danmark ganske blåøjet nægter at udnytte de muligheder, der ligger i udviklingen af lavstrålingsreaktorteknologien, ender det vist med, at vi brænder mere gas og kul af samt at vi importerer a-kraft-el fra udlandet... Trods alt: Cadeau til San Francisco!

 • 5
 • 1

Det er da et ganske rimeligt argument som fremføres: at det er kortsigtet at bygge kapacitet til at afbrænde alt sit affald når man i stedet kunne satse på sortering/genanvendelse og herved reducere behovet for afbrænding væsentligt.

 • 7
 • 0

fra San Fransico, hvor begrebet fjernvarme er en by i Rusland. Det er da klart at forbrænding- specielt hvis det kun er til bortskaffelse af affaldet-vil tabe mod genanvendelse "over there". I Danmark bliver omrking 85% af energiindholdet i affaldet omdannet til varme og el. Det er da også genandvendelse......bare til energi. Iøvrigt kan jeg ikke lade være med at grimmes hver gang enkeltpersoner eller politikere udelukkende bedømmer et affaldssorteringsprojekt på, om folk kan finde ud af at sorterer affaldet i de rigtige fraktioner eller ej. Om affaldet vitterligt så ender med at blive brug efter intentionerne er der knap så meget fokus på......som feks. den gang Vejle i 90'erne i høje toner priste deres sorteringsanlæg - med grønne og sorte poser - i høje vendinger, for så i nattens mulm og mørke at køre de grønne poser til forbrændingen i Aalborg.

I øvrigt er det da beskæmmende at man i SF stadigvæk anvender lossepladser......i år 2013.

 • 9
 • 2

Der var vist engang hvor vi var langt foran alle de andre mht. genbrug og den slags. Har vi virkelig stået i stampe i 20 år? Først tabte vi vindmøllerne på gulvet, og nu genbrug. Synd at man lader momentum sådan lalle ud.

 • 5
 • 5

Jeg er enig med Uffe Rasmussen med flere. Kan man dog ikke få nogle argumenter på bordet. Det syntes for mig, som om lægprædikanterne helt har overtaget miljøområdet, efter at religionen har mistet terræn. Vi har i Danmark et af verdens mest velfungerende affaldssystemer, hvor alt affald der kan brændes, bliver brændt og energien udnyttet til el og boligopvarmning. Kan man forestille sig, at mad, efter at have været i den grønne spand, bliver kørt ud til kontanthjælpsmodtagerne som genbrug? Hvad er grunden egentlig til at samle organisk affald. Er det CO2 ? Er det økonomi eller noget tredie? Hvis det er CO2, så er det måske ikke så effektivt. Så vidt jeg har forstået, afgiver organisk materiale den samme mængde CO2, uanset hvordan det nedbrydes? Hvis det er økonomien, så må man vel kunne lægge nogle regnskabstal frem der viser, hvor meget der spares ved at håndtere affaldet på denne måde.

 • 5
 • 3

At en tilfældig udenlandsk affaldsspecialist, der næppe har indsigt i danske forhold, anbefaler at man skal skrotte affaldsforbrændingsanlæg, bliver nok kun overskrift i Ingeniøren fordi journalisten mener det samme.

Enig. Nu er "GURUEN" jo projektleder i en interesseorganisation. Hvor er den specialviden om affaldshåndtering? Det er ikke konstruktivt. Der lægges jo op til at der skal opkræves mindre fra borgerne, hvilket ikke er politisk mulig. Incitamentet forsvinder jo i afgiftshullet.

 • 5
 • 5

Paul.. jag kan kun give dig 100% ret.

Denne artikel sammenligner Æbler med Pærer !!!

Danmark har en måde at gøre tingene på ( hvor vi får energi ved at genbruge affaldet )

I Californien vil de helst IKKE have kulfyret kræftværker... de forurener jo ( men vi skal bruge en masse strøm til A/C så vi ikke sveder )

derfor ligger de fleste kulfyret kræftværker i Utah og Colorado, så sviner de ikke i " vores " stat.

Biogas af madrester ol. er også vejen frem.

MVH

jesper

 • 3
 • 1

"Nogle fraktioner sendes til oparbejdning i blandt andet Kina, ..."

Jamen det er da herligt, at man således tænker skibsfartens ve og vel ind i miljøpolitikken.

 • 4
 • 0

Altså, nu er det jo ikke meningen at mad"affaldet" skal køres ud til ældre når det er røget i den grønne spand. Det skal jo være inden det når dertil. I SF har de lagt en god del energi i, at gøre noget ved affaldet inden det bliver til affald hos deres mange interessenter.

 • 3
 • 0

Vi burde uden tvivl genbruge noget mere i Danmark - og visse kommuner har mere at lære end andre.

Men fra den konstatering og til at tage imod belæringer fra San Francisco er der et meget langt skridt. Først og fremmest har det en temmelig stor betydning at SF ligger 2.200 km længere mod syd, på linie med Athen og de derfor har et yderst beskedent behov for boligopvarming, sammenlignet med Kbh. Deres udfordring på indeklimaområdet består i at få så megen air-condition som muligt over på solpaneler - og hvis det lykkes vil de samme solpaneler formodentlig kunne levere energi til det meste af den opvarmning der er nødvendig om vinteren.

 • 0
 • 0

Kære Amanda. Det er nok rigtigt, at artiklen ikke tager alle detaljer med, og jeg regner sådan set heller ikke med at de fattige/ ældre og syge skal til at have tiloversbleven mad, hvad enten den er sorteret før eller efter den grønne spand. Jeg mener slet ikke, at et socialt parti kan gå ind for uddeling af restmad. Lad dog de konservative amerikanere om det. Jeg faldt blot for fristelsen til at fremhæve en af mest højtsvungne retoriske sætninger fra artiklen. Til gengæld mener jeg, som mange andre deltagere i debatten, at vi rent faktisk genbruger vort affald effektivt, ved at bruge det til energifremstilling, som landet har brug for. Der skal derfor argumenteres for, at vi genbruger affaldet på en anden måde. Se f.eks. mine spørgsmål vedr. indsamling af organisk affald. På det generelle plan, altså lidt uden for nærværende emne, ville være en hjælp, hvis det blev defineret, hvad man skal forstå ved genbrug. Blandt andet hvilke økonomiske og miljømæssige fordelskrav, der skal kunne gøres gældende for at bruge begrebet.

 • 1
 • 0

Så vidt jeg kan se er det de er gået i gang med ikke meget forskelligt for hvad der er praktiseret i mange år i Danmark, Tyskland og Schweiz mfl.. Her på Frederiksberg sorterer vi endda forskelligt affald i 6 forskellige containere. Inden amerikanerne prædiker for meget, så lad os se hvordan det kommer til at gå med deres planer og intentioner. Der er lang tid til 2020! Det er bekymrende at ingeniørens journalist ikke kender systemerne i DK inden han roser San Francisco, men "Zero Waste" er jo et udtryk, der sælger alle steder!

 • 2
 • 0

Det er pudsigt som meget af det foreslåede genbrug ofte drejer sig om noget der ikke er mangel på. SF og Californien kunne med bedre argumenter tale om genbrug af vand. Ligesom deres el, så får de også vandet fra Colorado. Private mennesker må for min skyld sige "det burde kunne lade sig gøre" lige så mange gange de vil, for de betaler selv for det, men når politikere begynder på sådan noget, så er det med at holde på pengene.

 • 3
 • 0

Om noget er en økonomisk god ide kan man kun finde ud af i et frit og ureguleret marked.

Vore energiafgifter og miljøafgifter har f.eks. gjort det umuligt at producere genbrugspapir i Danmark. Men deraf kan man ikke konkludere, at det er bedre at brænde end at genanvende papir.

Den for flere år siden lukkede papirfabrik i Grenaa (jeg var ikke selv ansat på den, men man snakker jo sammen i en lille by) havde således et årligt elforbrug på 100.000 MWH elektricitet og 200.000 MWh damp. Og den var ikke dårligt drevet. Så det var ikke ligegyldigt, om man skulle betale svenske eller danske energipriser.

Det må vel også anses for at være bureaukratisk/socialistisk chikane, at affald fra fabrikken, der kunne anvendes i cementproduktionen i Ålborg blev pålagt en affaldsafgift på så vidt jeg husker 1000 kr/ton.

Konklusion: Dansk energi- og miljøpolitik er kontraproduktiv og en katastrofe for landet. MAn kan ikke undre sig over at revolutionsdrømmende kryptokommunister og faktaresistente radikale går ind for tåbelighederne, men at kun LA -og DF indtil Per Dalgaard røg ud, erkender hvordan tingene hænger sammen, det er en gåde.

 • 2
 • 0

Hvad der ikke fremgår af denne artikel er, at San Fransisco har vendt økonomien og gjort affaldshåndtering, fra en omkostning, til en indtjening og skabt særdeles mange arbejdspladser. De sprang over forbrænding og går direkte fra lossepladser til sortering - de anderkendte at de havde et problem, og løser det i stedet for at skjule problemet i slagge og forurenende dioxiner i forbrændingsrøgen.

Endvidere ved de færreste, at vi snart løber tør for mange ressourcer i vores produkter vi smider ud, som kobber, stål, sjældne jordarter, etc. Og bl.a. fosfor, som indgår i vores organiske materiale, brænder vi konstant. Hvis vi bliver ved med at brænde det, så vil vi til sidst ikke have flere ressourcer tilbage. Vi lever ikke på en uendelig planet med uanede mængder af ressourcer. I et land som Danmark uden naturlige ressourcer, ud over landbrug og olie i Nordsøen, så skal vi passe på den smule vi får ind.

Desuden er forbrænding dyrt i drift, ikke særlig energioptimerende og forurenende. Hvis vi bekymrer os om forurening fra skorstene i det her land, hvad bør vi så ikke sige til de ca. 60 kæmpe brændeovne vi har rundt om i Danmark? Man har valgt at give 4 milliarder kroner (!!!) til nye forbrændingsovne til Amagerforbrændingen i København. For halvdelen af det kunne man have bygget vindmøller og geotermisk anlæg, som kunne producere samme mængde strøm. De resterende 2 milliarder kroner kunne have gået til et sorteringsanlæg, der kunne have tjent pengene hjem igen.

Jeg forstår ikke denne forelskelse danskerne har i at brænde ting af. Danmark er verdens bedste pyromaner: http://www.information.dk/473249

 • 4
 • 2

Til Uffe og Jan: Jack Macy er hovedkoordinator for San Fransiscos affaldsafdeling og har arbejdet for bystaten i 19 år. Næppe en interesseorganisation, men en kommune med 7,5 millioner indbyggere.

Jeg mangler også at se fakta i jeres begrundelse for, at vi ikke kan lære fra udlandet, men kun meninger - meninger der kun kritiserer, og ikke er konstruktive. Hvorfor kan man ikke lære af udlandet? Der er ingen der sagde at vi skulle adoptere deres model.

 • 2
 • 0

Begynd igen at brænde papir af. Indsamling af papir kan ikke betale sig mere i Danmark. Hvor jeg bor, så har stort set alle nej tak til reklamer, så det svare vel til 1-2 kg papir hver uge pr. beboer.

Og post får man idag over nettet.

Så mit forslag ville være:

En container til dagrenovation. Med papir og pap.

En container til batterier, metal, elektronik, glas og måske også hård plast.

En container til farlig affald.

 • 2
 • 0

Ofte mangler mange af disse artikler hele lifecycle perspektivet. Hvor meget vand spilder man på at vaske beskidte glas og hvor meget forurener det at kører rundt og hente affaldet i flere forskellige affaldsvogne?

Ikke at genbrug er en skidt ting generelt, men man får ikke "zero waste" uden at forurene eller bruge ressourcer på andre områder. Men dette kommer meget sjældent med i disse artikler som ubetinget hylder genbrug. F.eks. anbefales det i Gladsaxe kommune ikke at genbruge glas der kræver varmt vand og sæbe for at blive rent, men så er det svært at få "zero waste".

 • 2
 • 0

Fornuftigt - taget i betragtning det er USA - men de sender stadig 20 % på deponi - der er et stykke vej endnu

Desuden er det ikke gennemskueligt hvordan de opgør deres mængder og hvad der tælles med som genanvendelse

 • 0
 • 0

Hej Christian - det er som taget ud af min mund - ISAG systemet var laaaaang bedre

Fantastisk når man tænker på hvad der er postet af offentlige midler i det system

Desværre er det gået tragisk galt, da MST lavede det nye affaldsdatassystem.

Ikke nok med de overlod den data tekniske side af sagen til nogle amatører, de evnede heller ikke selv af forstå de helt basale begreber om kvalitetssikring af data, og en intelligent håndtering af arter, fraktioner, og retning.

Desværre var det sådan at man var så forhippet på at overimplementere EAK koderne, at man fuldstændig smed 15 års forarbejde ud med badevandet, og hvad endnu værre er, området ligger i ruiner, og vil gøre det i mange, mange år frem.

Der var enkelte uhensigtsmæssigheder ved ISAG systemet, og man kunne også diskutere det cykliske indberetningsformat, men ved relativt få (og begavede) forbedringer kunne man have lavet et rigtig godt system, uden at smide hele forbindelsen mellem gamle og nye data ud.

Men næh nej, Dorthe Hermansen og hendes djØF venner vidste bedre .

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten