Amerikansk ekspert om dansk skifergas: Lær af os

9. april 2015 kl. 10:5513
Boring efter skifergas starter snart i Nordjylland. Derfor er det lige nu, Danmark bør se på den dyrkøbte erfaring, USA har gjort med skifergas. »Vi lærte det på den hårde måde,« siger amerikansk ekspert. Naturstyrelsen har ingen erfaringer på området
Artiklen er ældre end 30 dage

Danmark bør lære af fracking-metodens hjemland, hvis gassen i den danske skifer skal hentes op til overfladen. Sådan lyder budskabet fra William Alley, der er videnskabelig direktør i den amerikanske ngo National Ground Water Association (NGWA).

Han er ikke i tvivl om, hvad der er vigtigst, hvis Danmark skal lære af de mange års erfaringer med amerikansk skifergasudvinding:

»Ryk langsomt frem,« opfordrer William Alley.

Skifergasudvinding gennem den kontroversielle fracking-metode har i årtier været brugt i USA. Og i en række tilfælde er utætte brønde og dårligt vedligehold blevet kædet sammen med forurening af amerikanernes drikkevand.

Blandt andet i Colorado har skiferboringer været skyld i forurening. En oversvømmelse i staten fik i 2013 tanke med spildevand til at strømme ud i naturen. Illustration: ClimateState.com.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jagten på skifergas i USA gik for alt for hurtigt i gang, mener William Alley, som i går gæstede en konference om det danske skifergas hos Geus.

»Der var tidlige tegn på potentielle problemer, men der blev ikke reageret hurtigt nok,« forklarer han og tilføjer:

»Vi lærte det på den hårde måde.«

Netop den potentielle risiko for grundvandet bør få Danmark til at være ekstra opmærksomme, mener William Alley.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»I USA kommer 40 pct. af drikkevandet fra grundvand. Hos jer er det 100 pct., så det er selvfølgelig meget vigtigt at bevare det.«

Den danske skifergas

Energiselskabet Total har sammen med Nordsøfonden licens til at lede efter skifer i Nordjylland og Nordsjælland.

Borepladsen i Vendsyssel er fortsat Danmarks eneste af sin slags. De første prøveboringer skal efter planen gå i gang i foråret 2015.

Skifergassen udvindes som regel ved hjælp af fracking, som slår revner i stenlaget ved at pumpe vand, grus og kemikalier ned i undergrunden med højt tryk.

Fracking-metoden har været kraftigt udskældt fordi metoden i flere tilfælde kædes sammen med miljø-, luft- og vandforurening. En række lande - som f.eks. Frankrig og Bulgarien - har taget konsekvensen og gjort metoden ulovlig.

»Vi mangler data«

Mens utætte brønde kan slippe forurening ud i grundvandsreservoir, er det stadig uklart, præcis hvilken sammenhæng der eksisterer mellem selve frackingmetoden og drikkevandsforurening. Der mangler simpelthen forskning, fastslår William Alley.

Men med blik for de amerikanske erfaringer kan Danmark undgå nogle af de faldgrubber, som i dag giver problemer i USA .

Først og fremmest skal der foretages grundige baseline-studier, som gør det muligt, at overvåge om det danske grundvand modtager kemikalier fra gas-boringen, forklarer William Alley.

Den viden mangler i USA, og derfor er det umuligt at fastslå, hvad de mange boringer betyder for drikkevandet.

Også på det lovområdet kan USA inspirere, mener direktøren.

»Det er lovgivning, der har haft tid til at modne. Der vil være noget, man kan lære - selvom det amerikanske og det danske system er meget forskelligt,« understreger han.

Naturstyrelsen: Vi har ikke nogen erfaring på området

Også Naturstyrelsen var inviteret til konferencen om skifergas, der var organiseret af Akademiet for Tekniske Videnskaber. Kontorchef Anne-Marie Vægter Rasmussen havde dog ikke noget detaljeret bud på, hvilke udfordringer der kan opstå, når fracking-metoden skal reguleres.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Vi har ikke megen erfaring indtil videre. Der er ingen miljøtilladelser givet til fracking,« understregede hun.

I Nordjylland er det franske energiselskab Total snart klar til foretage de første prøveboringer efter skifergas. Hvis der er gas gemt i den danske skifer, kræver den nuværende lovgivning, at selskabet søger en separat tilladelse til af fracke undergrunden.

13 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
13
26. maj 2015 kl. 10:26

Anders Bertelsen og Peter Poulsen

Kan man konkludere det sådan at I vil overføre de amerikanske regler og dermed er ligeglad med miljøkontrol, ansvar, forsikring og naboernes almindelige rettigheder.

En hel del tyder på at det ikke er teknisk muligt at gennemføre forsvarlig fracking medmindre man vil acceptere metan udslip, der gør fracking gas mere klimauansvarlig end kul. Der er også evidens for at fracking øger antallet af jordskælv og forurener grundvand såvel som overfladevand. Af ikke helt beviste skader kan anføres risikoen for at fracking udløser svovlbrinter, der stiger op igennem jorden og underminerer beboelse og landbrug, at der sker fosterskader pga. de kemikalier, der anvendes, at udgifterne til veje stiger pga. forøget tung trafik osv. osv. https://journalistsresource.org/studies/environment/energy/fracking-shale-gas-health-effects-research-roundup

Hvis I nu tager et informeret gæt, tror I så at ureguleret fracking i Danmark giver økonomisk mening eller tror I at regulering kan nedbringe de kostbare følgevirkninger af fracking ved at afbøde de værste miljøkatastrofer, og hvis i tror det sidste tror I så på at reguleret miljøansvarlig håndtering af fracking kan levere gas til konkurrencedygtige priser i en tid hvor gas og olie produktion i Nordsøen er allerede meget konkurrenceudsat og bliver det i tiltagende grad?

Jeg syntes i virker som naive typer uden rigtig jordforbindelse og uden kritisk sans.

12
25. maj 2015 kl. 21:56

Anders M. Bertelsen stempler Gasland 1 og Gasland 2 som Greenpeace propaganda. Man spørger sig selv om, hvor naiv man kan blive.

Jeg har kun set etteren, og der er ikke tale om 'en unoejagtighed', der er tale om manipulation blandet med grov loegn fra ende til anden.

Det undrer mig at nogen kan tage den serioest, at man ikke laegger maerke til, at Josh Fox ikke dokumenterer een eneste af de haarrejsende paastande han kommer med.

Det taetteste han kommer er, at vifte med en laboratorie-rapport fra en vandproeve, men han forklarer ikke hvad den betyder, han laeser bare op af listen af uforstaaelige kemikalienavne med tyk patos paa stemmen, og saa er det op til seeren at konkludere at det altsammen skyldes fracking og er meget, meget farligt.

11
25. maj 2015 kl. 20:50

Peter Poulsen

Gasland 1 og Gasland 2 er ikke trukket tilbage og det fremgår da heller ikke af dit link.

I Danmark er der også Metan i vandet og der arbejdes på at udfælde metanen for at reducere drivhusgas udslip fra vandboringer. https://www.aktor.dk/om-aktor-innovation/nyheder https://www.e-pages.dk/danva/142/23

Problemet med Metan eller ikke Metan i vandet er et forsvindende lille hjørne af fracking gas problematikken.

Anders M. Bertelsen stempler Gasland 1 og Gasland 2 som Greenpeace propaganda. Man spørger sig selv om, hvor naiv man kan blive. Blot fordi der er en unøjagtighed, så skal modstand imod fracking gøres lig med at man er tilfals for propaganda.

Prøv forsøgsvis at vågne op til realiteterne Anders. I USA er reglerne sådan at undergrunden hører med til jordejernes jord. Cheney gennemførte subsidier til fracking industrien (smart når man er Haliburton mand) og sikrede at industrien ikke blev reguleret samt at det er umuligt at retsforfølge fracking industrien udover en minimal forsikringsdækning. (Nøjagtigt som også KK industrien er beskyttet). Vindindustrien er modsat plaget af benspænd, hvor der fx i Texas kun er udlagt områder med tilladelse til vindenergi, der svarer til x17 af statens elektricitetsforbrug ved 80 meter navhøjde, selvom der er virkeligt gode vindressourcer i staten. En landmand i Texas må altid udnytte fracking, men skal være heldig for at jorden ligger må vinden må udnyttes.

Her kan alle læse, hvad der sker, hvis man kæmper for lokal ret til at forbyde fracking https://www.nytimes.com/2015/01/04/us/heavyweight-response-to-local-fracking-bans.html?_r=0 og så kan jeg nævne at LA og Beverly Hills kæmper desperat for at forhindre fracking projekter.

Fracking industrien hævder 1% udslip af metan, men målinger, viser op til 4-6% udslip og der er ganske enkelt ikke regulering. https://rt.com/usa/methane-emissions-fracking-underestimated-epa-024/EPA (Environment Protection Agency) gad ikke rigtigt at følge op på Kongressens ønske om et studie og valgte istedet i 2011, hvad der reelt svarer til en spørgeskema undersøgelse til industrien. https://www2.epa.gov/sites/production/files/documents/hf_study_plan_110211_final_508.pdf Siden har EPA intet foretaget sig på trods af en strøm af alarmerende målinger.

Det nærmeste til fracking skandalen må være Deep Horizon, hvor de meget få tilsyn blevet foretaget af medarbejdere uden erfaring og uden relevant uddannelse. Fracking industrien har lovgivningsmæssigt sikret sig at der ikke er nogen godkendelsesprocedure, intet ansvar for skader, ingen bindende regler for forurening og ingen målinger af om de overholder de ikke eksisterende regler.

Lige mht. fracking ligger jeg på linie med energiministeren - drop det dog.

9
25. maj 2015 kl. 09:28

Filmen er trukket tilbage fordi den ikke holder vand.

Nej, desvaerre. Gasland har vaeret nomineret til en Oscar og har vundet en Emmy, hvilket nok er det ultimative argument for, at kunstnere boer holde sig fra at deltage i den offentlige debat.

Det, der er trukket tilbage er det klip hvor Phelim McAleer konfronterer Josh Fox om de gamle rapporter om drikkevand, der kan saettes ild til, og som baade Youtube og Vimeo hev af plakaten.

P.t. virker ovenstaaende link dog, men man skal nok skynde sig.

8
25. maj 2015 kl. 09:22

Jeg syntes at I skal bruge et par timer på at se Gasland I og Gasland II på HBO, det vil give jer stof til efter tanke.

Det vil naermere goere folk dummere. Gasland er raa Greenpeace-propaganda: skamloest loegnagtig.

Det er f.eks. dokumenteret, at kunstneren udmaerket var klar over, at problemer med metan i drikkevandet ikke skyldtes skifergasboringer. Her ser man kunstneren indroemme, at der var rapporter om braendende drikkevand tilbage til 1936:

https://www.youtube.com/watch?v=IYrm4P5hCQE

Kunstneren mener dog efter eget udsagn, at det ikke var relevant at tage den oplysning med i Gasland.

Ligeledes kan de dunke med kakaomaelk som der viftes med i udsendelsen, og som angiveligt er hentet op af en drikkevandsboring, ikke reproduceres for rullende kamera. Baade de statslige og foederale miljoekontroller har taget hundredevis af vandproever fra omraadet, og ikke fundet noget.

Jeg toever med at anbefale FrackNation, for den er desvaerre ikke er meget bedre end Gasland, da dens hovedargument synes at vaere at man skal bore efter skifergas for at subsidiere landbruget, men i det mindste leverer den dokumentation for de fleste af sine paastande.

7
25. maj 2015 kl. 01:08

Hvor ligger fordelene i at pumpe efter gas i undergrunden? Det virker som om der er blevet trukket en pose ned over mit hoved fra industriens side olie boringer og milijø mulige katastrofer det er vejen til en bedre fremtid helt sikkert. Det hedder bare noget nyt som har skiftet det gamle ud. Problemmerne og risikoerne er de samme, det er skønt at hører at ingenører tager denne opgave alvorligt og forsikre om at der ikke kan gå noget galt beregningerne holder. Er det menneskeligt at fejle og ødelægge pga. uvidenhed? Det skulle man mene. Er disse borings metoder skabt af mennesker som kan fejle muligvis man ved aldrig. Indtil man erkender man intet kan vide med sikkerhed ved man intet og jeg stoler ikke på nogen eller noget nok til at tage den change. Det er vores rene drikkevand, vi alle er så stolte af herhjemme, der er på spil.

5
28. april 2015 kl. 22:51

Jeg syntes at I skal bruge et par timer på at se Gasland I og Gasland II på HBO, det vil give jer stof til efter tanke.

Resultatet vil bare munde ud i at rent drikke vand vil bliver dyrere end benzin, ikke værd at fortrække for generationerne efter os.

2
28. april 2015 kl. 06:51

"Vi har verdens største offentlige sektor, og desværre også verdens største spild af skattekroner og relativ ineffektivitet.

Og lad nu være at hyre ham "eksperten" som konsulent. Han virker ikke til at være værd at kaste penge efter."

Helt enig. Vi skal meget hellere hyre Peter Poulsen, han lyder som en vældig krabat. Det andet (gå langsomt frem - ha) er da både altfor dyrt og dumt. Ved samme lejlighed burde vi nok også fyre hele den offentlige sektor, rent spild af penge. I stedet kan vi kaste pengene efter fossilindustrien, så bliver de de brugt effektivt. "Hvad der er godt for fossilindustrien er godt for os alle."

1
27. april 2015 kl. 22:41

Der er nogle informationer i artiklen, som virker temmelig uvidende.

At der skulle slippe kemikalier ud til grundvandet fra en skiferbrønd er ret utænkeligt. I den dybde, vores grundvand ligger, har brønden adskillige stålforinger, som er individuielt cementeret, og som der er individuelle trykmålinger i. Således er man i god tid advaret, hvis en lækage skulle opstå i et af stålrørene, og altså længe inden en teoretisk lækage. Det eneste, som virkelig er værd at være særlig opmærksom på i relation til skifergasindvinding og grundvand, er nedsivning af frackingvæske, hvis ikke det opbevares sikret. Det er rimelig let at sætte krav til, samt at inspicere. Derudover er Total et firma, som allerede har stor erfaring med fracking. Jeg er ikke bekendt med en eneste "sag" med Total i medielyset.

At Naturstyrelsen ingen erfaring har med fracking og lovgivning herom er virkelig en tynd påstand. Nej, Naturstyrelsen har ekspertise vedrørende natur, samt at begrænse byggeri og den slags, det er sandt. Her må man som skatteyder vel kunne forlange at få lidt rationale for sine penge. Danmark har siden 60'erne været olieproducent, og selv om det er offshore, er der ikke den store forskel. Men ekspertisen ligger i Energistyrelsen og senere er en del uddelegeret til Miljøstyrelsen. Skattefinancierede myndigheder har således STOR erfaring, og det kan da ikke passe, at vi skatteydere skal financiere opbygningen af en tilsvarende erfaringsbase i Naturstyrelsen, blot fordi man ikke kan finde ud af at samarbejde styrelser imellem. Det vil virkelig være en svinestreg af talentløshed.

Vi har verdens største offentlige sektor, og desværre også verdens største spild af skattekroner og relativ ineffektivitet.

Og lad nu være at hyre ham "eksperten" som konsulent. Han virker ikke til at være værd at kaste penge efter.