Ambitiøs energiplan skal mere end halvere kulbunkerne

Det var en storsmilende klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard (R), der torsdag eftermiddag kunne præsentere, hvad han selv kaldte 'en historisk energiaftale':

»Med denne aftale - som er den bredeste, grønneste og længste nogensinde - bygger vi fundamentet til et helt nyt energisystem uden fossile brændsler,« sagde han.

Aftalen, der blev forhandlet endelig på plads med partierne torsdag middag, skal få kulforbruget på kraftværkerne til at falde 60 procent fra nu og frem til 2020, og i stedet skal værkerne bruge biomasse og vindenergi.

Harbour House er et nyt kontorhus på Kalkbrænderihavnen. Husets U-form skaber en plads omkring den karakteristiske Union Kul kran, som er bevaret, og hvis kranhus er indrettet til mødelokaler. Harbour House er tegnet af Jan og Kim Utzon med Jørgen Wessberg som ingeniør og MT Højgaard som entreprenør. Mere på www.utzon-arkitekter.dk og www.harbourhouse.dk. (Foto: A. Hartung) Illustration: A. Hartung

Elforsyningen alene skal nå op på 49,5 pct vindkraft i 2020 - mod den oprindelige plan på 52 pct. i regeringens udspil.

På CO2-fronten forventes udledningen efter den samlede indsats at falde med 34 procent - i stedet for de 35 procent, som var angivet i regeringens oprindelige udspil.

Hjørnestenen i planen er vindkraft

Hovedhjørnestenen i opfyldelse af disse mål er vindkraft - 1.500 MW til havs og ved kysten og 1.800 MW nye landmøller frem til 2020 - sammen med biogas og omlægning til biomasse på de store centrale kraftværker.

Samtidig er der fastsat nye og skrappe energisparemål, som indfries via elselskaberne. Bruttoenergiforbruget skal reduceres med fire procent i 2020, sammenlignet med 2006.

Prisen for at kunne sætte denne udvikling i gang er 3,5 mia. kroner i 2020. Beløbet hentes hos forbrugerne, og det stiger gradvist frem mod de 3,5 mia. i 2020.

Læs aftalen her

Regeringens energiaftale marts 2012
[scribd:86439416]

Dokumentation

Energiaftalens tekst

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Når hovedparten af elektriciteten skal komme fra vind møller og (sol celler) så for vi brug for brændselsbaseret backup power der træder til når produktionen fra vedvarende energi er for lav. Det kan biomasse baserede kulkraftværker ikke. De skal køre på næsten fuld kraft hele tiden for at være backup da de bruger flere dage på at nå 100% effekt fra stilstand. Det vil derfor være mere logisk at erstatte kulkraftværkerne med gas kraft værker der kan gå fra 0 til 100% effekt på få minutter og derfor kun behøver at kører når der er brug for det.

Hvor er den del at energiforliget der handler om omstilling fra kulkraft til gasværker der kan bruges til backup power? Energiforliget ligner lige nu et politisk arbejde der ikke tager meget hensyn til praktiske realiteter.

 • 0
 • 0

Enig. Det ville også være bedre at erstatte kul med gas idet dette da i det mindste halverer CO2 udledningen.

Biomasse, aka importeret træ, er efter min mening kun CO2 regnskabsfusk og det er ikke en bæredygtig energiform.

Vind og gas passer godt sammen.

Mvh Steen

 • 0
 • 0

Det lyder godt med den synlige halvering af kulbunkerne. Men derfor er den grønne gral ikke velforvaret. Selvom simple nøgletal som forskellige brændslers CO2-udledning pr. energieenhed, herunder biomassens, som enhver ingeniør og beslutningstager burde kende, tilsiger at det er vanvid at tro at fjernelse af kul til fordel for træpillefyring letter CO2-udledningerne, har politikerne nu stadfæstet denne vantro. Europaparlamentet har advaret imod det med sin stillingtagen til EU-Kommissionens udkast til skovbeskyttelsespolitik (maj 2011), Det Europæiske Miljøagenturs videnskabelige komité har advaret i mod det (15.9.2011), Greenpeace Canada har udførligt dokumenteret skaderne (2.november 2011), Concito har rapporteret om det (25.11.11) osv. osv. Hvad gør politikerne? De giver en pose penge til videre undersøgelser, der først bliver færdige i slutningen af 2013: "Der udarbejdes en analyse af anvendelsen af bioenergi i Danmark. Analysen skal fokusere på, om der er de rette vilkår for en effektiv og miljømæssig bæredygtig anvendelse af biomasseressourcer i den danske energiforsyning. Analysen skal endvidere belyse CO2-fortrængningen." Hvor var forsigtigheds-princippet henne? Skrottet ligesåmeget som bæredygtigheds-garantierne på de nordamerikanske skove, der drives rovdrift på. Et demokratisk problem?

 • 0
 • 0

...at opstille 2.500 MW vindmøller til havs, og så droppe udbygningen på land.

Det ville give samme årsproduktion og sæsonvariation, men en betydeligt mindre flukterende produktionskurve, OG 1.000 MW mindre behov for net- og udvekslingskapacitet.

Og så ville vi slippe for at høre på alle de sure naboer.

 • 0
 • 0

Nej! Hav vindmøller er alt for dyre og gør danskerne til grin ude i verden. Anholdt havmøllepark koster 14 mia kr at opfører og 14 mia kr i tilskud til den producerede el de første 12 år (se links nedenfor). Det er omkring 28 mia kr for 0.4GW eller 70000 kr per kw. Du kan få solceller i Bilka for 104,000 kr for 6 kW eller 17500 kr per kilowatt.

Havvindmøller er et groft uansvarligt frås med skatteydernes penge hvis du spørger mig. Det er vindmøller på land ikke. 1GW landvindmøller koster lige nu omkring 1 mia EUR eller 7500 kr per kWatt.

Jeg håber virkelig at der er noget jeg har misforstået ved Anholdt projektets økonomi.

Og Søren Lund du har ikke ret i a møller på havet producerer meget mere el end dem der kan opføres på land. Vestas V112 på et 140 meter tårn kan opstilles mange steder på land i Danmark med en realiseret kapacitetsfaktor på 0.45 og det kan matche de møller der opstilles i Anholdt parken.

Byggesum for Anholdt http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2010/06/2... Tilskud til Anholdt http://ing.dk/artikel/108912-hundedyre-vin...

 • 0
 • 0

Enig. Det ville også være bedre at erstatte kul med gas idet dette da i det mindste halverer CO2 udledningen.

Biomasse, aka importeret træ, er efter min mening kun CO2 regnskabsfusk og det er ikke en bæredygtig energiform.

Vind og gas passer godt sammen.

Mvh Steen

Men aftalen forhøjer også tilskuddet til biogas, så det drejer sig da vist ikke blot om biomasse på de kulfyrede kraftværker.

 • 0
 • 0

Nej! Hav vindmøller er alt for dyre og gør danskerne til grin ude i verden. Anholdt havmøllepark koster 14 mia kr at opfører og 14 mia kr i tilskud til den producerede el de første 12 år (se links nedenfor). Det er omkring 28 mia kr for 0.4GW eller 70000 kr per kw. Du kan få solceller i Bilka for 104,000 kr for 6 kW eller 17500 kr per kilowatt.

Hvad siger du til at jeg forbedre de tal otte gange i vindmøllersnes favør?

Først, så lader i være med at sammenregne de samme tal to gange. Feedin-tariffen betaler elkunderne til ejerne af vindmølleparken FORDI vindenergi i dag er dyrerer at opføre end de oplagte og eksisterende “sort-strøms-alternativer”. Feedin-tariffen på 14 mia over ca 12 år er det som ELKUNDERNE betaler til ejerne, fordi EJERNE har betalt 10-14 mia for anlægget. Når du køber solpanel til 100.000, så er din udgift jo heller ikke BÅDE kontantprisen OG de årlige afdrag på lånet, vel?

Så når du sammenligner indkøbspris på hhv vind og sol, så er det kun de første 14 mia du skal medregne. Prisen på Anholt er derfor “kun” 35000 per kW (hvis man bruger dine 14 mia og ikke de 10 mia, som ses alle andre steder). Her er hverken taget højde for at ALLE mener at Anholt blev købt for dyrt og at du ikke inkluderer arbejdsløn for opsætningen af solcellerne.

Det næste trin er at kW-prisen er uinteressant, så længe vi ikke tager højde for hvor stor kapacitetesfaktor som hhv solceller og vindmøller kan levere. Tommelfingerreglen siger at for hvor installeret kW solceller, leveres der årligt 800 kWh. Det er en kapacitetsfaktor på ca. 9%. Vindmølleparker som Anholt har en kapacitetsfaktor på MERE END fire gange så meget, nok i virkeligheden over 40%.

2*4=8. De fire gange favør til solceller er vendt til to gange favør for vind.

Så fraregnet installationsomkostninger af solcellerne (men medtaget for møllerne), at Anholt er det dyreste sammenligningsgrundlag du kan finde i Danmark, at stor udbredelse af solceller i Danmark vil give problemer med samtidigheden med efterspørgslen og øge transmissionsbehovet. Kun målt på den nøgne kWh pris, så er solcellestrøm dobbelt så dyrt som Strøm fra Anholt.

 • 0
 • 0

Prisen for solcellerne er skam inklusiv montering (se link) og Bilka oplyser at man skal regne med 1000 til 1200 kWt per 1kW solpanel ikke de 800kWt du regner med. De 1200kWt giver en kapasitetsfaktor på 1200/8760 =0.137 eller omkrink 1/3 af havvindmøllernes cirka 41%.

Men du har da ret. Hav vindmøller er stadig lidt billigere end solceller da det er mere rigtigt at bruge prisen for Anholdt møllerne på 14 mia og ikke lægge statens tilskud til dong på yderligere 14 mia oven i prisen.

Min anke går først og fremmest på at havvindmøller til 35000 kr kilowatten er uhørt dyrt i forhold til landmøller til 7500 kr kilowatten som placeret de rigtige steder og på et 140 meter tårn kan lave lige så meget strøm per MW mølle som hav møllerne. Den nye V112 placeret på et 140 meter tårn som kan dette kostet helt sikkert mere end de 7500 kr som er gennemsnitsprisen i øjeblikket så lad os bare sige omkring 11000 kr per kilowatt for landmøller der kan det samme som hav vindmøller. Det er cirka 1/3 af prisen og det kan man godt blive vred over på skatteydernes og virksomhedernes vegne som skal betale gildet.

http://www.bilka.dk/Bolig/Opvarmning/Solce...

 • 0
 • 0

Prisen for solcellerne er skam inklusiv montering (se link)

Ok, det ændrer så ikke ved min gennemregning.

og Bilka oplyser at man skal regne med 1000 til 1200 kWt per 1kW solpanel ikke de 800kWt du regner med. De 1200kWt giver en kapasitetsfaktor på 1200/8760 =0.137 eller omkrink 1/3 af havvindmøllernes cirka 41%.

Det fortæller mere om Bilkas seriøsitet end solcellernes effektivitet. Mine 800 har jeg fra PHK, som ikke er kendt for at tale negativt om solcellers fortræffeligheder (men som jeg til gengæld stoler på at give 100% retvisende oplysninger, når det handler om målbare fakta).

Men du har da ret. Hav vindmøller er stadig lidt billigere end solceller da det er mere rigtigt at bruge prisen for Anholdt møllerne på 14 mia og ikke lægge statens tilskud til dong på yderligere 14 mia oven i prisen.

"Lidt billigere" er halv pris.

Min anke går først og fremmest på at havvindmøller til 35000 kr kilowatten er uhørt dyrt i forhold til landmøller til 7500 kr kilowatten som placeret de rigtige steder og på et 140 meter tårn kan lave lige så meget strøm per MW mølle som hav møllerne.

Det kan de helt sikkert ikke.

Den nye V112 placeret på et 140 meter tårn som kan dette kostet helt sikkert mere end de 7500 kr som er gennemsnitsprisen i øjeblikket så lad os bare sige omkring 11000 kr per kilowatt for landmøller der kan det samme som hav vindmøller. Det er cirka 1/3 af prisen og det kan man blive vred over på skatteydernes og virksomhedernes vegne som skal betale gildet.

Der skal i den nærmeste fremtid opstilles 1400 MW ved hhv Anholt, Kriegers Flak og Horns Rev. Lad os se bort fra kapacitetsfaktoren et øjeblik og så udpeg de steder i Danmark, hvor du vil placere 450 3MW møller.

 • 0
 • 0

Placer møllerne langs Vesterhavet der hvor det blæser meget. Vedtag samtidig en lov der går det umuligt for folk der bor længere end 1 km fra nærmeste mølle at klage. Loven skal også gøre det muligt at ekspropriere folks huse hvis de bor 1 km eller mindre fra en mølle og vælger at klage. Da kan de for eksempel få udbetalt ejendomsvurderingen plus 20% ekstra i kompensation for svige og smerte. Herefter bliver deres hus revet ned og der indføres et byggeforbud på grunden som nu tilhører staten. Naturen og miljøet er efter min mening vigtigere end det enkelte menneskes ret til at bo et bestemt sted. Folk kan jo også vælge at lade være med at klage hvis de absolut vil blive boende. Ligegyldigt hvad vi gør, vil der være nogle som bliver sure men det er ikke grund nok til ikke at gøre det som er bedst for flertallet samt naturen.

 • 0
 • 0

Og Søren Lund du har ikke ret i a møller på havet producerer meget mere el end dem der kan opføres på land. Vestas V112 på et 140 meter tårn kan opstilles mange steder på land i Danmark med en realiseret kapacitetsfaktor på 0.45 og det kan matche de møller der opstilles i Anholdt parken.

Jo, det har jeg, - for hvis du stiller en V112 ude på Horns Rev, så er kapacitetsfaktoren iflg. databladet mindst 0.60, hvis bare tårnet er 100 meter. ;-)

 • 0
 • 0

Nej! Hav vindmøller er alt for dyre og gør danskerne til grin ude i verden. Anholdt havmøllepark koster 14 mia kr at opfører og 14 mia kr i tilskud til den producerede el de første 12 år (se links nedenfor). Det er omkring 28 mia kr for 0.4GW eller 70000 kr per kw. Du kan få solceller i Bilka for 104,000 kr for 6 kW eller 17500 kr per kilowatt.

Regn lige om igen!

14.000.000.000 kr /400.000 kW = 35.000 kr/kWh

Dine solceller koster 104.000/6 = 17.333 kr/kWh

Dertil kommer at Anholt med SWT 3,6MW må forventes en kapacitetsfaktor på min. 0.45, hvor solcellerne næppe kommer over 0.10.

Produktionen fra en solcellerne koster m.a.o (35.000/17.333)*(0.11/0.45) = 44,8% af solcellerne!

Dertil kommer så, som du selv skriver, at Anholt kun støttes med ca 60 øre/kWh i 12 år, mens solcellerne får 184 øre/kWh gennem hele levetiden, som ordningen er p.t.

Og VIGTIGST! - Anholtmøllerne leverer 2/3 af deres produktion om vinteren, hvor efterspørgslen er størst men udbudet mindst, og det overskud de producerer om vinteren kan lagres helt frem til sensommeren, om nødvendigt, i de skandinaviske magasiner.

Møllernes strøm kan derfor bruges hele året rundt.

Solcellerne producerer 2/3 om sommeren, hvor der er rigeligt strøm i udbud, men lavt forbrug, og deres overskud kan allerhøjest lagres til om natten, det kan ikke om vinteren.

 • 0
 • 0

Placer møllerne langs Vesterhavet der hvor det blæser meget.

Henrik Mathiesen, jeg troede jeg havde titlen som ing.dk's "vindmøllefortaler" nr. 1, men den tilhører da vist retteligt dig! ;-)

Jeg synes oprigtigt det ville være fuldbyrdet voldtægt af den vidt berømmede danske vestkyst-natur, at opstille 600 stk 3,0MW møller, 200m høje og med 112m rotordiameter - dvs den type du foretrækker - langs vestkysten.

De skal stå med 5 x rotordiameteren, for at opnå optimal effektivitet, så hvis de stilles i én række, er vestkysten ikke engang lang nok!

De 1.800 MW vil m.a.o. blive fordelt indover landet, hvor middelvindhastigheden er væsentligt lavere end ude ved vestkysten.

Endvidere finder du ikke mange placeringer til 200m høje møller, d.v.s. hvor der ikke ligger beboelser indenfor en radius af 800m rundt om. Det bliver derfor heller ikke møller i V112 størrelsen der bliver opstillet på land. Det bliver højest sandsynligt 100-140m høje møller med gennemsnitlig rotordiameter på ca 80m, og gs mærkeeffekt på 1,6 MW - og i rigtigt mange tilfælde vil man formengtligt være nødt til at gå på kompromissis med både afstands- og støjgrænser, for at få plads til dem.

På Nordfyn, som er en af de forholdsvis gode mølleplaceringer, har man forbudt opstilling af møller med over 85m højde.

 • 0
 • 0

Min anke går først og fremmest på at havvindmøller til 35000 kr kilowatten er uhørt dyrt i forhold til landmøller til 7500 kr kilowatten som placeret de rigtige steder og på et 140 meter tårn kan lave lige så meget strøm per MW mølle som hav møllerne.

Som både Anders og jeg har påpeget, så finder du næppe placeringer til ret mange V112-møller på det danske land, uden at kompromittere alt hvad der hedder støj- og afstandsregler - men du kan da prøve ;-)

Jeg er enig i kW-prisen for en nøgleklar vindmølle opstillet på land, når du tager gennemsnitsprisen for de møller der leveres fra industrien i dag.

Prisen gælder bare ikke V112. Denne er betragteligt (20-25%) dyrere end gennemsnitsprisen, til gengæld for at den er så meget mere effektiv.

Dernæst skal du regne med, at hvis man overlader suverænt til DONG at opføre og drive møllerne på land, sådan som man (guderne forstå) gør på havet, så skal du nok ikke regne med så stor prisforskel, ligesom du heller ikke skal regne med så stor prisforskel, hvis man lod havmøllerne opføre og drive af private vindmøllelaug, på samme måde som man gør med Samsø Havmøllepark.

Samsø havmøllepark, som består af Siemens 2,3MW (samme type som Horns Rev II), og opført på samme dybde som Anholt og med samme afstand til bygge- og servicehavn, kostede kun 10.635 kr/kW, og modtog kun 48 øre/kWh (minus markedsprisen) i 3 år! (12.000 fuldlasttimer).

Det bliver jo nok alligevel DONG der kommer til at opføre havmøllerne, men jeg har seriøst foreslået i en anden tråd, at udstykke de næste havmølleplaceringer i parceller á 20-30 MW til fast udbudspris af 60 øre/kWh i 50-100.000 fuldlastrtimer, og overlade disse til vindmøllelaug som Samsø Havvind/Paludans Flak, som ejer og driver Samsø Havmøllepark, og dermed give danske elforbrugere og pensionsopsparereen sikker og velforrentet investeringsmulighed i anparterne.

Det ville være langt billigere og mere effektivt end solceller via nettomåleordningen, og vi ville slippe for DONG's ågerpriser.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten