Amagers kæmpe-forbrænding bliver en plomberet Mercedes

Den kommende affaldsforbrænding på Amager får ovne med en kapacitet til at brænde to gange 35 ton affald af i timen, ikke to gange 30 ton, sådan som Københavns Kommune har givet indtryk af.

En nærlæsning af aftalen mellem ejerne af affaldsselskabet, Københavns, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør Kommune, viser, at de ikke har sat krav til anlæggets fysiske størrelse.

Læs også: Hemmelige forhandlinger: Amager får sit kæmpe-anlæg til at brænde affald

Derimod giver de lov til, at Amagerforbrænding benytter sig af det tilbud, som allerede er kommet. Det gælder to ovne på hver 35 ton i timen, ikke 30 ton.

Ejerne beder ganske vist Amagerforbrænding om at begrænse kapaciteten til i alt 60 ton i timen. Men der bliver ikke tale om et nyt og billigere tilbud på mindre ovne, men derimod en efterfølgende ombygning af det store værk, som værkets bestyrelse hele tiden har ønsket.

Det betyder også, at prisen ender på 3,9 milliarder kroner inklusive udgifterne til finansiering, ikke 3,75 milliarder, som Ingeniøren tidligere har regnet med. Hertil skal lægges ukendte udgifter til at begrænse kapaciteten.

Læs også: Københavnerne betaler en milliard for meget for nyt Amager-anlæg

Amagerforbrænding ønsker ikke at svare på, hvordan de to ovne skal ombygges, så de kan fyre med mindre, end fabrikanten, Babcock & Wilcox Vølund, har specificeret dem til.

Da Ingeniøren forelægger værkets kommunikationschef, Vivi Nør Jacobsen, sammenligningen med en plomberet udgave af knallert-klassikeren Puch Maxi, svarer hun:

»Plomberingen er der ingen, der kender noget specifikt om p.t. Jeg ser sådan på det, at vores Mercedes-anlæg skal rette ind efter en ny hastighedsbegrænsning.«

Mogens Lønborg (K), formand for bestyrelsen i Amagerforbrænding, fremhæver, at det er den oprindelige kontrakt på to gange 35 ton, der nu føres ud i livet:

»Ejerkommunerne har ikke ønsket, at vi skulle til at projektere om, så vi underskriver det tilbud, som vi har arbejdet med i bestyrelsen. Men vi kan ikke fuldt ud udnytte kapaciteten på anlægget,« siger han.

Hvordan skal det foregå?

»Det må vi se på, når vi kommer i gang med byggeriet.«

De ordrer, I har indgået, er på to gange 35 ton, så dem kan I ikke ændre. Kan man forestille sig, at I så reducerer røggasrensningsanlægget?

»Nej, vi vil ikke ændre ved røggasrensningen. Det er vi meget stålsatte på. Vi skal sørge for, at anlægget ikke kan brænde mere end et erstatningsanlæg, og så må vi hen ad vejen finde ud af, hvordan vi gør det.«

Læs også: Kronik: Amagerforbrænding handler mens miljøborgmester dagdrømmer

Oplysningen om, at ovnene på Amagerforbrænding bliver opført til to gange 35 ton, kommer bag på Signe Goldmann, medlem af Borgerrepræsentationen i København. Hun meldte sig ud af SF og blev løsgænger, da forhandlingerne om det store værk blev indledt før sommerferien.

»Det har jeg ikke fået noget som helst at vide om, og jeg vil straks gå ned og spørge forvaltningen. Hvis det er rigtigt, er det jo fuldstændig hul i hovedet,« siger hun.

Læs også: Dyrt kæmpeværk på Amager slår regionalt affaldssamarbejde ihjel

Danmarks Naturfredningsforening kalder oplysningen om, at der alligevel er tale om det oprindelige store anlæg på to gange 35 ton, for 'rystende':

»Det er at føre folk bag lyset. I pressemeddelelsen blev det beskrevet, som om politikerne havde besluttet sig for et anlæg på 2x30 ton, så det kommer meget bag på mig, at det i virkeligheden er det gamle anlæg på 2x35 ton, man vil bygge,« siger miljøpolitisk medarbejder Christian Poll.

»Når man bygger et anlæg med en vis størrelse, så vil man også på et tidspunkt begynde at udnytte kapaciteten,« tilføjer han.

Læs også: Benhård talkrig om fremtidens affald

Christian Poll forudser, at man nu de næste 40 år vil have to store forbrændingsanlæg i hver sin ende af københavnsområdet, som vil kæmpe om det samme affald og brænde det med luftforurening og slagge-affald til følge.

Naturfredningsforeningen finder det i det hele taget stærkt kritisabelt, at Amagerforbrænding har udbudt opgaven uden at have den politiske behandling på plads:

»De kortsigtede økonomiske interesser for leverandørerne til anlægget er derfor kommet til at styre forløbet og har overtrumfet de samfundsmæssige aspekter. Der burde som minimum uddeles næser,« siger han.

Læs også: Energieksperter: Stort forbrændingsanlæg passer dårligt til fremtidens energisystem

Oplysningerne om det store anlæg får også en af Danmarks førende energiforskere, lektor Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet, til at hæve øjenbrynene. Han siger i en kommentar til hele forløbet om det nye forbrændingsanlæg:

»Det virker, som om nogle meget stærke spillere på affaldsforbrændingsområdet vil bygge stort, uanset at det er velkendt, at der er overkapacitet på forbrændingsområdet - især på Sjælland.«

»Københavns Kommune må have et særligt ansvar som den store interessentkommune. Med udgangspunkt i hændelsesforløbet virker det, som om embedsmænd og fagfolk i Københavns Kommune ikke har fået mulighed for at vurdere anlægget og aftalen på et fagligt grundlag - og sørge for, at anlægget spiller ordentligt sammen med de andre elementer i en kommende energiforsyning,« tilføjer energiforskeren.

Læs også: København får kritiseret kæmpe-forbrænding - overborgmesteren jubler

I pressemeddelelsen om den politiske aftale mellem SF, Socialdemokratiet, de Radikale og Enhedslisten i Københavns Kommune står:

'Amagerforbrænding havde foreslået etablering af et anlæg med en kapacitet på 560.000 ton affald pr år. Der er nu enighed om en kapacitet på 480.000 ton pr år.'

Samtidig har teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) i et interview med Ingeniøren tidligere flere gange fremhævet, at anlægget kun bliver på to gange 30 ton.

»Vi har fået et anlæg på to gange 30 ton. Vi har ikke fået et anlæg på to gange 35 ton. Det var rigtig, rigtig vigtigt,« sagde hun bl.a.

Læs også: Borgmester om hundedyrt affaldsanlæg: »Jeg fik så meget andet«

I dag erkender teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal, at hun måske ikke har været tydelig nok i sin kommunikation, men afviser, at der skulle være tale om bevidst misinformation:

»Vi har givet hinanden håndslag på, at anlægget ikke fysisk skal kunne brænde mere end de 2x30 ton. Hvordan de ordner det i praksis ude på Amagerforbrænding, er op til dem. Og løsningen bliver ikke en tænd og sluk-knap, som gør, at anlægget efter 15 år alligevel kan brænde fuldkapacitet - hvis noget kunne tro det,« siger hun.

Ayfer Baykal afviser, at det skulle være spild af penge at bygge et stort anlæg og så bagefter begrænse ydeevnen, for det store anlæg koster stort set det samme som et 2x30 ton-anlæg. Samtidig peger hun på, at Amagerforbrændings nye business-case viser, at økonomien hænger fint sammen:

»Nu skal vores folk i forvaltningen gennemgå både business-casen og de nye vilkår forud for en indstilling til udvalgene og Borgerrepræsenationen. Men det er klart, at hvis de finder, at økonomien ikke hænger sammen, så kan jeg ikke stemme for at bevilge lånegarantien, « siger hun.

Hun tilføjer, at der vil være tid til at arbejde beregningerne ordentligt igennem. før en indstilling om lånegaranti skal godkendes i både teknik- og miljøudvalget, økonomiudvalget og borgerrepræsentationen.
Sagen er endnu ikke sat på dagsordenen.

Emner : Affald
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

På den lange bane skal der nok blive brug for et moderne i udnyttelsesgrad effektivt anlæg -- alt for mange af de eksisterende anlæg er nedslidte!!

Hvad kan vi have imod at københavnerne for fornuftig varme, samtidig med at vi kan brænde restfraktioner!

Og til lovgiverne - få så styr på den afgiftsskævvridning - der gør at vi kører affald til udlandet, svarende til så langt som den indenlandske afgift svarer til økonomisk... til skade for alt og alle....

PS: Alle vore affaldsforbrændingsanlæg vil i fremtiden være i stand til at skaffe borgerne varme ved biobrændsel... om der opstår et behov herfor!! Hvis vi ud i fremtiden bliver så gode til at genanvende og sortere at affaldet ikke er der.

 • 0
 • 0

I dag erkender teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal, at hun måske ikke har været tydelig nok i sin kommunikation...

 • det var da en form for (forsinket) selverkendelse, må man sige, jf.:

http://ing.dk/artikel/132011

 • 0
 • 0

Det er da en ideel situation, hvis det viser sig at være korrekt med en overkapacitet på affaldsforbrændingsområdet på Sjælland.

Det betyder, at leverandøren af affald (herunder kritikere og tilhængere), kan søge derhen hvor vedkommendes præferencer bliver bedst varetaget, og skulle det vise sig at være miljømæssige præferencer, så vil affaldsforbrændingerne skulle konkurrere om at levere den mindst miljøbelastende proces. I så fald får Amagerforbrænding rigeligt at se til.

Hvis præferencen i stedet er holde igen med investeringerne i håb om at opnå en, samlet set, lavere omkostning, og dermed også en mere miljøbelastende proces, så skal alle leverandørerne i stedet kigge indad (stadig kritikerne og tilhængerne), frem for at beskylde Amagerforbrænding for at opfører sig ukorrekt. For så vil de øvrige anlæg der ellers finde på Sjælland have en fordel, og vognemændene og transportsektoren vil få rigeligt at se til.

Personligt syntes jeg at det nye Amagerforbrænding er et supergodt, og meget velgennemtænkt og miljømæssigt ansvarligt projet ... og så kommer det til at ligge det på den rigtige lokation.

 • 0
 • 0

Hvorfor bygger de ovne, der skal varer i 30-40 år, men forventer kun at de skal bruges til fuld kapacitet i 15 år? Det giver jo ingen mening og lyder som en utrolig dårlig forretning.

Et geotermi-anlæg vil kunne klarer samme varme og koste ca. 1 milliard. Og her er ressourcerne gratis, for der er ingen tvivl om, at vores affald vil blive mere værdifuldt. Samtlige råvarer stiger i pris, og derfor vil markedskræfterne sørger for, at vores affald bliver for værdifuldt til at brænde af.

Desuden blev det nævnt i et tidligere indlæg, at der vil være 4600 nye jobs. Det er nok endnu en sandhed med modifikationer, da Amagerforbrændingen måske kan forvente max 50. De resterende skal bygge ovnene og levere dele og software til ovnene. Men det er jo ikke danske arbejdspladser, og de er heller ikke permanente. Hvis der blev investeret i et biogasanlæg, ville de have en indtjening, og plasthåndtering, som ligeledes ville skabe indtjening.

Det kan godt være at det økonomisk ser godt ud på papiret, men markedet vil ændre sig. Især i en retning hvor vi om muligt bliver mere selvforsynende med vores egen varme og el.

 • 0
 • 0

Et geotermi-anlæg vil kunne klarer samme varme og koste ca. 1 milliard. Og her er ressourcerne gratis, for der er ingen tvivl om, at vores affald vil blive mere værdifuldt.

Det er godt nok lidt af en påstand.

Ressourcerne for det første slet IKKE er gratis. Som et relevant eksempel kan det eksisterende geothermianlæg på Amager levere op til 27 MJ/s, hvoraf halvdelen (ca. 13 MJ/s) pumpes op af jorden. Dette er "gratis", hvis vi negligerer pumperarbejdet. Anlægget kan dog kun levere de krævede 85°C fjernvarme, hvis der tilføres ca. 14 MJ/s som damp (fra Amagerværket). Denne damp får de ganske givet ikke gratis - hverken i kroner eller miljø.

Du har nok din pris på en milliard fra denne artikel, hvor det anslås at man kan seksdoble geothermikapaciteten på Amager for netop denne pris. http://ing.dk/artikel/97122-nyt-geotermisk... De 6x27 MJ/s svarer rigtig nok rundt regnet til de 150 MJ/s, Amager Bakke vil kunne levere. Men husk, at du kun får halvdelen fra jorden; du skal også investere i et anlæg til at levere den anden halvdel af energien (dampen). Hvis du vil bruge geothermi som alternativ til forbrændingsanlægget skal du også huske at medregne prisen for at etablere alternativ sortering og/eller behandling af affaldet.

Prisoverslaget fra 2009 på 1 milliar kan man i øvrigt nok også tage med et gran salt. Andre geotermiboringer har siden vist, at de indledende prisoverslag kan være optimistiske.

Jeg siger ikke, at geotermi ikke kan være en fin løsning i nogle tilfælde. Man kan blot ikke antage, at det kommer "gratis".

 • 1
 • 0

Til Claus Hindsgaul: Mange tak for dit uddybbende svar. Det var et meget værdifuldt svar, da jeg selv ikke er helt bevidst om hvordan geotermi fungere. Ja, din henvisninger til tidligere artikel er korrekt.

Du fremhæver nok også et af de største problemer i denne debat, hvilket er at det er meget kompleks at forstå hele forløbet af Amagerforbrændingen. Desværre er det alt sammen blevet mere politisk end fornuftigt.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten