Amagerforbrænding viser vejen til billigere afbrænding af PCB-affald

Forurening med PCB i bygninger og byggeaffald rummer en alvorlig økonomisk trussel mod kommunerne. Regeringen barsler i øjeblikket med en plan, der anviser retningslinjerne for, hvordan problemet lokalt skal håndteres.

Jo flere bygninger private og kommunale bygherrer gennemgår, jo mere forurenet materiale vil man finde og dermed have behov for at skille sig af med.

Det er umiddelbart godt nyt for Kommunekemi, der i dag har landets eneste forbrændingsanlæg med tilladelse til at skaffe PCB-materiale af vejen. Men det er dårligt for kommunerne, der som konsekvens vil have sværere ved at slippe af med det farlige affald.

Målt i det perspektiv er der store perspektiver i, at Amagerforbrænding nu efter at have gennemført de første danske forsøg med bortskaffelse på et almindelige anlæg meddeler, at det ser ud til at være et forsvarligt alternativ.

»Resultaterne er ganske positive. Vi har gennemført forsøg, hvor vi har indfyret cirka 12 procent affald med et PCB-indhold lige under grænseværdien for farligt affald. Og i den forbindelse har vi ikke set noget forhøjet indhold af PCB i røgen, set i forhold til, når vi brænder almindeligt forbrændingsegnet affald. I begge tilfælde måler vi et PCB-indhold i røgen, der ligger under kravene til indemiljø i huse,« fortæller civilingeniør på Amagerforbrænding Jonas Nedenskov, som har stået for forsøgene.

Læs resten af artiklen i Mediehuset Ingeniørens nyhedsbrev om teknik og miljø i kommunerne, Teknologisk Indsigt.

Emner : Affald