Alvorlige skader på danske tegltage

Byggeskadefonden fik sidste år 39 anmeldelser på ødelagte tegltage. Det viser endnu ikke offentliggjorte tal fra fonden. Tallene er en tredobling i forhold til 2000, og i år er der allerede 18 nye sager. Industrien har ingen forklaring på skaderne, der særligt rammer 8-12 år gamle tage. Derfor frygter Byggeskadefonden, at også nye tegl får skader.

»Der er tale om en eksplosiv stigning, og vi ser ingen tegn på, at antallet af sager vil falde i de kommende år,« siger teknisk chef i Byggeskadefonden, Jens Dons.

Byggeskadefonden behandler alene skader på boligbyggeri, der har fået offentlig støtte. Ingen ved i dag, hvor udbredt problemet er i det private byggeri.
Skaderne viser sig ved, at teglet knækker og smuldrer, hvilket som regel betyder udskiftning af hele taget. I følge fondens egne tekniske undersøgelser er stenene ikke tilstrækkelig frostfaste, måske fordi der er brugt for dårligt ler.

Af ukendte grunde handler de fleste skadesager om gule teglsten, der ikke længere bliver produceret herhjemme. Mange sager stammer fra to lukkede teglværker på Fyn. Men også sten fra det nordjyske teglværk Lafarge Tekkin, der står bag mærket Dan Tegl, giver travlhed hos fonden, ligesom enkelte sager vedrører tyske sten.

Kalk- og Teglværksforeningen, der er brancheorganisation for de danske teglværker, har svært ved at se problemet.

»At der nu dukker enkelte ti år gamle sager op kan måske være udtryk for, at man har haft en vis fejlproduktion. Men omfanget er så lille, at vi ikke anser det for at være et reelt problem,« siger sekretariatsleder Tommy Bisgaard og henviser til, at der herhjemme årligt produceres teglsten til mere end en million kvadratmeter tag.

Direktør Kurt Johansen fra Lafarge Tekkin i Aalborg har ikke nogen forklaring på, hvorfor de kun 8-12 år gamle sten nu begynder at forgå. Men han understreger, at virksomhedens produkter løbende bliver testet.

Heller ikke Byggeskadefonden har kunnet få en forklaring. Derfor mødes fonden i næste uge med teglindustrien.

»Vores store bekymring går på, om teglværkerne har ændret produktionsformen siden, eller om de sten vi lægger i dag vil vise de samme skader om ti år,« siger Jens Dons.

De smuldrende teglsten sætter igen spørgsmålstegn ved holdbarheden af danske byggematerialer. Politikerne kræver bedre sikring af bygningsejerne.

Branchen er parat til at diskutere længere reklamationsfrister på visse materialer.