Alternativet: Danmark skal være fossilfrit allerede i 2035

Med større ambitioner, nødvendige investeringer og klare mål for omlægningen til vedvarende energi, drivhusgasreduktion og energibesparelser vil Alternativet arbejde for, at Danmark bliver fossilfrit i 2035.

Årene 2020-2030 bliver menneskehedens sidste chance for at skabe de tiltag, der skal gøre os i stand til at undgå et reelt klimasammenbrud. Derfor har vi som optakt til forhandlingerne netop fremlagt 54 forslag til, hvordan man kan sætte den nødvendige fart på omstillingen.

Nogle af de vigtigste punkter for Alternativet forud for forhandlingerne om det næste energiforlig er, at Danmark kommer seriøst i gang med at afvikle den fossile produktion i Nordsøen, at vi øger udbygning af vedvarende energi med mindst 1 GW om året, at vi energieffektiviserer i alle sektorer, og at vi nedbringer vores drivhusgasudledning markant.

Hvis vi gør det, kan vi lykkes med ambitionen om at skabe et fossilfrit samfund i 2035. Fremtidens energipolitik skal bestå af mål, virkemidler og værktøjer, der tilsammen udgør et fyldestgørende svar på den største udfordring mod livet på Jorden som vi kender det: klimakrisen.

Hvis vores svar skal yde udfordringens størrelse retfærdighed, har vi brug for mod og nytænkning. Vi skal for eksempel turde sige, at omstillingen vil være en samfundsøkonomisk gevinst – også selvom den måske koster noget her og nu for borgere, staten og virksomheder.

Hvorfor er der så tale om en gevinst? Fordi budskabet fra FN’s klimapanel, forskere og eksperter er, at omstillingen ganske vist vil koste noget, men at handling nu vil være billigere end handling senere. Alene tilpasning til klimaforandringer kan ifølge FN koste verden op imod 500 mia. dollars om året inden 2050.

Luftforurening koster det danske samfund 39 mia. kr. om året alene i sundhedsomkostninger. Derfor skal vi investere i omstillingen nu.

Derfor skal vi udnytte geotermien langt bedre end i dag. Vi skal udbygge biogassen. Vi skal have en strategi for biomassen, blive langt bedre til at udnytte overskudsvarmen, Bornholm skal blive en energi-testzone, vi skal give SMV’erne redskaber til at spare energi og sænke diskonteringsrenten. Blandt en masse andre ting, som man kan læse mere om HER

Generelt har Alternativet især to bærende principper, som vi vil navigere efter, når vi skal diskutere Danmarks næste energiforlig med vores kollegaer i Folketinget:

Flere synergieffekter mellem samfundets forskellige sektorer: Energisektoren er hjertet i den grønne omstilling, men vi skal i det nye energiforlig adressere og nedbringe klimabelastningen for alle sektorer. Derfor foreslår vi, at Danmark udarbejder klimastrategier for transport, bygninger og landbrug med konkrete femårige, kvantitative pejlemærker for, hvor langt sektorerne skal være på vejen mod et fossilfrit lavemissionssamfund i 2035.

Stabile rammer for den grønne omstilling: Erhvervslivet skal have værktøjerne til at forstærke deres rolle i energiomstillingen men det skal også bidrage til finansieringen af den. Derfor foreslår vi bl.a. en CO2-skat og at genindføre en justeret PSO-ordning så vi sikrer det langsigtede, stabile økonomiske grundlag for udbygningen med VE.

Særligt på transportområdet er der brug for klare politiske signaler, da flere års stop-go politik har hindret den elektrificering vi ser i landene omkring os. Transportsektoren er lige nu energipolitikkens smertensbarn. Vi kender løsningerne, men alligevel stiger Danmarks energiforbrug på vejene.

Derfor foreslår vi at man kigger til bl.a. Norge og stopper for salget af fossilbiler i 2025. Ud over at fjerne afgiften på el- og brintbiler vil vi lade elbilerne køre gratis over Storebælt og indføre en ny grøn firmaskat. Vi vil fritage vejtransport for elafgiften og få langt flere ladestandere ud i landet.

Vi ser frem til forhandlingerne og vil kæmpe hårdt for den omstilling, der skal til, hvis det ikke skal være for sent.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Formoder ikke Alternativet vil kalde Atomkraft for vedvarende og en del af løsningen selvom det er 0% CO2 (Udover opførslen, men det gælder jo også vindmøller og solceller)

 • 13
 • 25

Definitionen på vedvarende energi er at "brændslet" ikke kan udtømmes. Så nej, atomkraft er ikke vedvarende energi - uanset hvor meget eller hvor lidt CO2 det producerer.

 • 33
 • 14

Der er Uran og Thorium reserver til mindst 100.000 år. Da industrisamfundet kun er 150-200 år gammelt, må brændsel til 100.000 år, anses for at være en uudtømmelig resource.

Mængde af uran i havvand er 0,3 gram pr tons, og der er temmelig meget havvand. Mængden af Thorium er mindst dobbelt så stor.

Nuværende Reaktorer udnytter kun 1-2 % af energien i Uran-brændslet, men Flydende Salt Reaktorer kan udnytte op til 70-80 % af energien, hvilket bare gør tidshorizonten, så meget længere.

Men det er typisk for Venstrefløjens totalt naive tilgang til svære emner, at de ikke rigtig orker at sætte sig bare overfladisk ind i emnet.

 • 17
 • 28

......må da også komme indunder unødvendigt CO2 udslip.

Der mangler aldeles realistiske forslag der kan gennemføres inden for den foreslåede tidsramme hvis man ikke vil Akraft. De politiske floskler der fremføres hører ind under emnet ønsketænkning. Der er ikke et eneste af de fremkomne forslag der kan gennemføres her i landet så længe at vi har politiske tekniske tåber som Alternativet og Enhedslisten siddende i besluttende forsamlinger der fuldstændigt nægter ikke at se virkeligheden.

Tag BaneDanmarks tids og pengeforbrug for at få noget så teknisk simpelt som et signalsystem op at køre og sammenligner den detalje med de to nævnte politiske partiers tro på at ting bare sker fordi man råber højt på Christiansborg.

Piet Hein skrev TTT...ting tager tid

 • 12
 • 31

Definitionen på vedvarende energi er at "brændslet" ikke kan udtømmes. Så nej, atomkraft er ikke vedvarende energi - uanset hvor meget eller hvor lidt CO2 det producerer.

Dvs. at vind og sol så heller ikke er vedvarende da stål og andre metaller som nødvendigvis skal bruges for at opfange energien via forskellige energimaskiner og da disse metaller slipper op, er energikilden altså ikke vedvarende. Eller metaller som skal hentes i naturen og de slipper op inden for en relativ kort tidshorisont derfor er vindenergi f.eks. ikke vedvarende.

 • 7
 • 29

Kom nu op på hesten, det burde da senest være 2030, sådan nogle luskebukse. Skal vi måske ikke stabilisere klimaet og være foregangsmænd som alle følger. Altså en vindmølle laver så og så mange MWh om året og ved simpel regning behøver vi så og så mange vindmøller.

 • 19
 • 2

Alternativet har slået sig op på den omsiggribende populistiske bekymringsindustri. Det er let nok at påpege problemområder, men det kniber mere med realistiske løsninger.

Helt galt går det når deres løsningsforslag dissekeres af fagfolk. Der er de i bedste fald misvisende og i værste fald direkte skadelige.

Alternativet har et såkaldt politisk laboratorium hvor enhver landsbytosse kan forvente seriøs behandling af selv åbenlys junkscience. Det er ikke substans, men dialog der prioriteres i partiet.

Christian Poll udtrykker sig udelukkende i overskrifter i indlægget. De samfundsmæssige omkostninger, de realistiske følgevirkninger og den tekniske udvikling svæver i det uvisse. Fritsvævende tal, giver ikke det skær af substans som hr. Poll forsøger at bilde mig ind.

Eksempelvis de kr. 39. mill. i sundhedsomkostninger hidrørende fra luftforureningen er fri digtning. Hr. Polls indlæg er er forsøg på at erhverve sympati.

Fordelen er at alle landsbytosser, konspirationsteoretikere og spiseforstyrrede siver til Alternativet. Det giver forhåbentlig ro på bagsmækken i de resterende partiers mere ansvarlige medlemmer.

 • 14
 • 25

Der mangler aldeles realistiske forslag der kan gennemføres inden for den foreslåede tidsramme hvis man ikke vil Akraft.

Mener du da, at atomkraft mere realistisk kan gennemføres inden for den foreslåede tidsramme?

Jeg mener, det vil være fuldstændigt urealistisk bare at få vores første atomkraftværk i luften på 17 år.

Og lad nu være med at komme med et eksempel fra et eller andet østland, der oven i købet allerede har et nationalt tilsynsorgan på plads - eller mener, at de kan klare sig uden. Det er totalt urealistisk at forestille sig, at vi i Danmark kommer til at bygge på de præmisser.

Vores atomkraftværker vil blive mindst lige så dyre og tage lige så lang tid at opføre, som de skræmmeeksempler vi lige nu ser blive opført rundt omkring i Vesteuropa. Og vi starter først, når vi har fået et nationalt tilsynsorgan på plads, hvilket tilsyneladende også er en mangeårig affære.

 • 37
 • 4

Det er vigtigt at der presses på og at der arbejdes for omstillingen. Alternativet må formodes at lægge mandater til og lægge kræfter. De er ikke alene og deres indsats tæller også uanset om man synes det er lidt lala hvad der ellers foregår. Synes generelt også at omstillingen går langsomt især på transport og byggeri siden. På transport går det nærmest den modsatte vej og byggeri er i bedste fald uden udvikling.

 • 20
 • 3

Selvfølgelig kan vi få atomkraft i Danmark på mindre end 17 år.

Vi udlicitere bare opgaven, det er jo så populært!

Hvis vi for engangs skyld afveg fra vores nationale arvesynd, der påbyder os at genopfinde og gennemteste alting selv, så kan en komplet atomenergikommision og regelsæt, importeres fra Sverige. Vi kan ovenikøbet læse den, ja nogen af os ihvertilfælde.

Rosatom, bygger i øjeblikket på mere end 45 atomkraftværker, i forskellige lande, og de tilbyder nøglefærdige anlæg, med financiering, brændsel og drift, med byggetider på 6-7 år.

Kina bygger + 30 atomkraftværker i hjemlandet, og forhandler med adskillige Afrikanske lande om at financiere og levere på samme vilkår som Rusland. Kina har udviklet lavtryks atomreaktorer til fjernvarme, som kun producere varme og planlægger at bygge 150 af dem i storbyer.

Frankrig er idag det eneste land i EU der har ekspertisen til bygge atomkraftværker, de har selv 58 komercielle og + 30 militære anlæg.

Da resten af EU og USA, tilsyneladende har tabt interessen, for den mest effektive energifremstillingsmetode der findes, må vi jo så leve med dyrere og mere ustabil strøm fremover.

 • 2
 • 26

Vi udlicitere bare opgaven, det er jo så populært!

Hvis vi for engangs skyld afveg fra vores nationale arvesynd, der påbyder os at genopfinde og gennemteste alting selv, så kan en komplet atomenergikommision og regelsæt, importeres fra Sverige.

Hvis jeg skal tro PHK, så er dette netop noget, man ifølge internationale aftaler ikke kan gøre. Hvert land er forpligtet til at have sin egen organisation.

Derudover har jeg allerede sagt, at jeg ikke var interesseret i eksempler på hurtigt byggede atomkraftværker, som er bygget under politiske forhold, man ikke realistisk kan forudsætte her i landet. Den slags er naiv ønsketænkning, ikke realisme.

 • 30
 • 2

Det er vigtigt at der presses på og at der arbejdes for omstillingen.

Så vidt jeg kan se, træder staten lige nu vande med el fra vind og sol. Der er ikke sket nogen større udbygning det seneste par år, bortset fra det, de ikke kunne nå at stoppe.

Problemet er jo nok, at vi har nået den udbygning, hvor de gode hensigter begynder at gøre ondt. Indtil nu har vi kunnet bruge eller sælge al strømmen fra vind og sol, bortset fra nogle få timer om året. Men det er ved at være slut.

Når vi fortsætter udbygningen, skal vi til at acceptere, at vi skal til at bruge nogle ekstra penge ud over udbygningen af selve produktionsapparatet: Smide strøm væk, hvilket vil forøge den gennemsnitlige produktionspris. Sende mere strøm til udlandet, hvilket kræver udgifter til udbygning af transmissionsnettet. Lagre strømmen, hvilket kræver udgifter til nogle meget dyre lagringsløsninger. Forskyde forbruget, hvilket også enten vil medføre behov for investeringer eller medføre ulemper.

Så for mig at se træder politikerne vande, fordi de ikke er klar til disse ting.

Jeg er nok mere af den overbevisning, at vi bare skal få de ekstra vindmøller og solceller op, lade være med at lægge afgifter i vejen for at udnytte overskudsstrømmen, og så acceptere, at elprisen stiger lidt, hvis vi ikke udnytter overskudsstrømmen.

Når vi har billig overskudsstrøm i længere perioder end nogle få timer om året, skal initiativerne nok blomstre uden hjælp fra staten, og så får vi måske skabt grundlaget for en ny eksportsucces - for de andre lande, vi sælger vindmøller til, vil jo med tiden få behov for de samme teknologier.

 • 30
 • 0

...omlægge til 100% vedvarende energi I 2030. Vi skal blot have tilstrækkelig overproduktion, til at dække fluktuationer i produktionen og effekttab ved lagring samt massiv omlægning af infrastruktur mm.

Alle de tekniske argumenter for at det er umuligt, ser jeg som usaglige, uambitiøse og bagstræberiske.

Det største problem er prisen!

Med den nuværende teknologi, er det virkeligt dyrt. Det er her ingeniørkunst i ordets oprindelige betydning, og forskning kommer ind. Hvis vi har viljen, kan vi så gøre det til realistiske priser? Er der nogle synergi og fortrins-effekter vi kan høste, så netto prisen bliver mindre? og en lang række andre spørgsmål skal selvfølgeligt afklares.

Dette er i første omgang et spørgsmål om befolkningens og dermed politikerne vilje og mål med fremtiden. Det er lidt som med det amerikanske måneprojekt; hvis et samfund har viljen og midlerne, kan man nå det næsten umulige, endda på ret kort tid :)

Vi teknisk og løsnings-orienterede væsner, bør måske fokuserer mindre på om man skal gøre det (Det har vi meget lidt indflydelse på, da de fleste beslutninger ikke er baseret på dybtgående analyser af hvad der er den bedste løsning) og mere på hvordan.

 • 8
 • 5

Ingen grund til at bygge i Danmark.

Vores gode naboer i Sverige, lægger regelsæt samt matriklen til i Barsebæck.

Lav etableringspris, infrastrukturen er til stede fra forrige værk ( kølevand, elnet o.a )

Som jeg husker det, vil især Københavnere glædes over igen at få et atomkraftværk som nabo.

 • 4
 • 11

Alle de tekniske argumenter for at det er umuligt, ser jeg som usaglige, uambitiøse og bagstræberiske.

Det største problem er prisen!

Bingo.

Og afgifter.

Når en Joule på grund af afgifter koster 3 gange så meget fra elnettet som en Joule fra fjernvarmenettet, og når man har et bygningsreglement der straffer elvarmeopvarmede huse med en energifaktor 0,8 (0,6 i BR20) og belønner et fjernvarmeopvarmet hus med en energifaktor 2,5 (1,8 i BR20), så er enhver form for sund fornuft jo parkeret på et sidespor, for det hele er kun et spørgsmål om politik, og en korrupt lobby som har fordrejet hovedet på politikerne.

Men det lader til at nogen politikere heldigvis er ved at indse at det er en dårlig ide at rydde Baltikum for skove, for at brænde biomassen af i danske fyr, og efterfølgende varme fortove op.

Det er sørgeligt at den danske ingeniørstand ikke er mere innovative end ved at holde fast i forældet teknologi anno 1950, som ødelægger miljøet lokalt, og som er med til at rydde store skovområder, hvorved biodiversiteten går fløjten.

Og ikke nok med det, 1950 teknologien har et katastrofalt stort tab, især om sommeren hvor det meste hældes direkte ud i jorden - hvis det så var jorden under husene der blev opvarmet til akkumulering, så kunne der måske være noget fidus i det, men nej det er fortove og indkørsler.

 • 18
 • 3

Man har forsøgt at forvrænge debatten med at det kun skulle koste 30.000 at få etableret fjernvarme.

Hvis jeg tager tallene fra vores fjernvarmeværk, så hedder det for et fritliggende hus:

Investeringbidrag: 22.500 Stikledning: 1.350 per meter Murgennemføring og hovedhaner: 4.500

Hertil kommer udgifter til retablering af indkørsel mv. men lad os se bort fra det, hvis det er et nyt hus, og der jo også skal lægges el ind.

Dvs, med 10 meter fra hovedledning til hus bliver den samlede pris 40.500.

Derudover skal der installeres en fjernvarmeunit som koster fra 20.000 og opefter.

Installationsomkostningerne kan vi sammenligne med omkostningerne ved at installere en varmepumpe, altså et nulsumsspil.

Dvs. den samlede pris for at få fjernvarme hedder mindst 60.000 og ikke 30.000 - så lad os lige bruge de sande tal videre i debatten!

 • 8
 • 1

Så er det ikke med, hvis der der også skal skiftes rør i huset.

Overhovedet ikke, det er bare den rå pris man skal holde op mod en varmepumpes rå pris.

Men det er ret så anstrengende med en debat hvor der benyttes decideret falske tal og udeladelser i argumentationen, derfor nogle reelle tal så man kan sammenligne.

Og som sagt andetsteds, til sommer vil jeg lave nogle forsøg, så jeg ud fra virkelige forhold kan fastlægge hvor meget det kræver at varme forbrugsvand op med hhv. elvarme og fjernvarme - det kan bane vejen for en reel diskussion, og fokus på det enorme tab der er om sommeren til varmt vand.

I et nybygget hus ville jeg nøjes med ren elvarme (det er så bureaukratisk op ad bakke pt. da en Joule jo desværre ikke er en Joule), som i øvrigt også kan styres (endda meget smartere) individuelt for hvert rum, og så bruge en ventilationspumpe til det varme vand - og dermed spare en formue da huset slet ikke skulle have et vandbårent varmesystem.

Og så har elradiatorer i øvrigt også den indretningsmæssige fordel at de nemt kan flyttes.

Som sagt tidligere, vores samfund er (burde være) på vej over i et rent elsamfund, og hvis vi ikke skal blive ved med at køre rundt i fossilbrændere, så skal der være elkapacitet nok til det - og hvorfor så ikke udjævne og bruge el til opvarmning også.

 • 8
 • 1

Har svært ved at se fornuft i etablering af fjernvarme til nybyg.

Pris for stikledning el : 22,95 kr /m http://elmaterial.dk/El-Artikler/Kabler-og...

El skal under alle omstændigheder ind på matriklen.

El kan klare alle behov varme, forbrug og elbil.

El er vejen frem i en fossil fri fremtid .

Intet tab så længe der ikke er forbrug, imodsætning til fjernvarme, hvor tabet tilnærmelsesvis er konstant sommer - vinter, uanset forbrug.

 • 10
 • 2

,,I disse IoT tider - el er meget nemmere at styre, intet behov for motorventiler, hurtig og nøjagtig regulering.,,

Natsænkning enda timesænkning over døgnet med stor præcision, må da give besparelser.

Er der nogen der har leget med det, så venligst send link.

Eller har afgifter og energifaktorer medført, at det stadigvæk er et uudforsket område.

 • 1
 • 2

Er der ikke en af de kloge hoveder, som kan fortælle mig, hvorfor vi ikke blot indkøber en pokkers masse batterier hos Tesla eller Samsung.

Altså køber vi 1 stk. powerwall for hver 5. husstand, og kobler disse på elnettet.

Ja, det giver en merudgift på 1.000 kroner om året per husstand, men tilgengæld vil vi kunne udnytte den billige vindenergi optimalt, når batterierne bliver ladet op om natten enten via danske vindmøller eller svenske/tyske.

Som lægmand mener jeg det vil gå lige op, og så er det vel ikke så svært?

 • 0
 • 4

Michael Fos

Der er Uran og Thorium reserver til mindst 100.000 år. Da industrisamfundet kun er 150-200 år gammelt, må brændsel til 100.000 år, anses for at være en uudtømmelig resource.

Det er fuldstændigt rigtigt, men der er bare ikke nogen egnede teknologier klar og de som er på vej er simpelthen for dyre nu og planlægges ikke at blive billige nok til fremtidig anvendelse foruden at der som regel for KK altid er en PI regel om tre gang så lang udviklingstid, opførelse og pris.

Populært sagt er kun 1% af brændslet i det enorme lager af forbrugt KK fuel rent faktisk udnyttet og kun 30% af varmeenergien omdannes på moderne KK kraftværker til elektricitet.

Hvis man regnede med 90% udnyttelse af brændslet og dobbelt termiske effektivitet, så vil man med andre ord kunne producere 180 gange så meget KK elektricitet alene ved at rode op i dyngen af fissilt affald fra civil KK. Derudover er der biprodukter fra REE og biprodukter fra militære programmer, så der er nok allerede udvundet fissile materialer de næste 1000 års forsyning af klodens elektricitetsforbrug.

Desværre er KK industrien bare ikke dygtige nok til at kunne udvikle sig til at være konkurrencedygtig med vindenergi og solenergi.

Lige præcist vindenergi er vi så verdensmestre i her i Danmark, så der er altså ikke tale om politisk farve bag Alternativets plan, men bare sund fornuft.

 • 11
 • 2

Michael Fos

Da resten af EU og USA, tilsyneladende har tabt interessen, for den mest effektive energifremstillingsmetode der findes, må vi jo så leve med dyrere og mere ustabil strøm fremover.

1% af det fissile materiale udnyttes i en moderne reaktor og den udnytter 30% af den fremstillede varmeenergi, så du får ialt 0.03% energi ud af et KK værk.

Man aner derudover ikke hvornår et KK værk vil være færdigt, hvad det koster eller om det vil fungere hele sin levetid ud eller være blandt den ene procent af alle KK værker, der bryder katastrofalt sammen.

 • 6
 • 3

Egentligt et begreb der strider imod basal naturvidenskabelig dannelse.

Der er intet der er vedvarende. Men det sælger godt hos nogen, der har svært ved at få ind i sit hoved at selv inkl. brændsel forbruger selv 30år gamle atomkraftværker, <10 gange færre ressourcer end vindmøller per produceret energi. Disse tosser vil stadigvæk påstå at atomkraft er særligt problematisk i forhold til ressource forbrug og affald, uden at kunne regne ud at det sjovt nok stadigvæk faktor <10 gange mindre end for vindmøller samt solceller nærmest er et kapitel for sig selv..

http://environmentalprogress.org/big-news/...

 • 2
 • 11

Nogle fine grafer i dit link Rolf der undlader at tælle armeringstål med i betonkonstruktioner......det er også svært at vide alt.....men med sådanne "venner" har akraft ikke brug for fjender :)

 • 4
 • 3

Bjarne, er det Department of Energy hvor tallene stammer fra, som du hentyder til der glemmer at tælle armeringsstål ind i beregningen?

Sorry men det kan jeg nu ikke lige få øje på, så kan du redegøre mere specificeret for hvad du mener?

 • 1
 • 1

@Ralf Hansen

Højstyrke beton i Dæmninger og Akraftværker er armeret ret kraftigt med stål :) Men i sammenlignings søjlerne er stålet udeladt i vandkraft og akraft søjlerne.

Men jeg er ikke uenig i dine akraft betragtninger om resouceforbrug, men også her er er uranfremstillingens resourceforbrug renset for energiforbrug til minedrift og kemikalieproblemer med uranhexaflourid som jeg mener skal med når man sammenligner.

 • 10
 • 1

Stort set lige meget hvorhen på Jorden man kigger, er der intet der tyder på, at stigningen i CO2 indholdet i atmosfæren har nogen nævneværdig betydning. Tværtimod har denne vinter har budt på rekord kulde og rekord snemængder overalt. Faktisk mener mange modige mennesker at vi er på vej mod en ny mini-istid som fra f. eks 1640-1715.

https://youtu.be/vWC8kx_fGlk

At påstå at CO2 ikke er den store skurt svarer jo lidt til at ytre sig kritisk i Sverige om indvandring. Kan anbefale at se på folketinget.dk når klimaordførerne i folketingssalen diskuterer klima. Har man blot en beskeden indsigt(som jeg selv:)? ) er det nemt at høre at deres vidensniveau er skræmmende lavt og de kun har hørt noget om Al Gore og at der har stået i Politiken at der er en "klimakrise" og så jonglerer de efterfølgende med skatteydernes milliarder. Skræmmende.

I øvrigt har indlandsisen det glimrende, de sidste par sæsoner har har massebalancen ligget pænt over gennemsnittet på den gode side, så intet tyder på stigende vandstand i verdenshavene. Se selv på disse grafer fra DMI:

http://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indl...

Mere for interessere:

https://youtu.be/dA1Nz5FiuEk

https://www.eike-klima-energie.eu

WWW.ICEAGENOW.INFO

 • 4
 • 15

Rolf Hansen

Forsøg at slå sanserne til.

En moderne vindmølle returnerer den energi der er anvendt til at fremstille den 120 gange i dens levetid og 95% af materialerne recirkuleres enten som genopbygget vindmølle eller som komponenter eller som materialer eller som brændsel.

KK værker vejer mange faktorer mere end vindmøller med tilsvarende kapacitet. Selvom de holder dobbelt så lang tid ændrer det ikke EROEI for KK til noget der bare tilnærmelsesvist kan matche vindmøller.

KK EROEI matcher heller ikke solcellers.

 • 9
 • 1

Du glemte genbrug af brugte vinger Jens....de kan ses på markerne omkring Lem hvor Vestas bor i store dynger !

Og vinger udgør ikke kun 5% af materialerne i en vindmølle. For en V 164 mølle er vægten for alle tre vinger 192 ton . Så efter din kugleramme skulle en V164 veje 3840 ton. Jeg kan anbefale en HP 31 lommeregner, den er nok lidt mere præcis end din kugleramme :)

 • 3
 • 7

Du glemte genbrug af brugte vinger Jens....de kan ses på markerne omkring Lem hvor Vestas bor i store dynger !

Bjarke - send lige et link - eller bare et koordinat til Google Earth, så vi alle kan se disse store dynger af brugte vinger omkring Lem!

Og vinger udgør ikke kun 5% af materialerne i en vindmølle. For en V 164 mølle er vægten for alle tre vinger 192 ton . Så efter din kugleramme skulle en V164 veje 3840 ton.

Hvor har du det vrøvl fra?

Hver vinge på en V164 vejer 33 tons inklusiv stålflangen, både iflg MHI-Vestas' datablade og Energistyrelsens faktablade om Horns Rev 3.

Nacellen vejer 390 tons. Tårnet anslås at bestå af 340 tons stål og fundamentet 850-1300 tons, inklusiv transitionsstykke.

Glasfiberen udgør altså 5,5-7,5% af det samlede materialeforbrug (mindre, når trafoplatform og kabler medregnes). Resten består af materialer af høj genbrugsværdi.

Læs rapporten (skemaerne på side 23 og 28).

Til de der, her i tråden, forsøger at få vindenergi til at fremstå som et affaldsproblem i lighed med atomkraft, kan jeg især anbefale at afsnit 10 om "Wind Farm Decommissioning", herunder 10.7 "Disposal / re-use of components":

• All steel components sold for scrap to be recycled. • The turbine blades (fibreglass) to be disposed of in accordance with the relevant regulations in force at the time of decommissioning. One potential disposal method identified is to break down the fibreglass into a pulp for use as cavity insulation in buildings. • Reuse of concrete from foundations. • All heavy metals and toxic components (likely to be small in total) disposed of in accordance with relevant regulations.

Altså ingen "store dynger" af brugte vinger. Den mest anvendte metode i dag er almindelig affaldsforbrænding i KV-værker. .

Jeg kan anbefale en HP 31 lommeregner, den er nok lidt mere præcis end din kugleramme :)

Den ene er ikke bedre end den anden, så længe de fodres med falske informationer!

 • 13
 • 2

....men god skik, som du ikke overholder, forhindrer mig heldigvis .......

Det med at dekommisionere vingemateriale er noget Erik Grove Nielsen arbejder med

https://ing.dk/artikel/udtjente-mollevinge...

https://en.wind-turbine-models.com/turbine...

Læs "singleblade weigt 35 ton"

Her er mark nr 1. 56 gr 00min 29,43 sek N 8gr 20min 58,36 sek E

Her er mark nr. 2. 56gr 01min 01,07 sek N 8gr 22min 29,20 sek E

Og hvis du ikke kan finde resten selv, skulle du gå til Luis Nielsen

 • 1
 • 11

Kina planlægger at bygge op til 150 fjernvarmeværker, der skal anbringes inde i storbyer. Værkerne bliver lavtryks værker med et tryk på kun 5-10 bar og ren varme produktion, med temperature på 110-115 C. Endnu simplere konstruktioner er allerede i drift, af typen "open pool" hvor reaktor brændsel står i 12-14 m dybe bassiner. De leverer fjernvarmevand ved 90-95 C.

http://www.world-nuclear-news.org/NN-China...

 • 1
 • 3

,,Kina planlægger at bygge op til 150 fjernvarmeværker, der skal anbringes inde i storbyer.,,

Fjernvarme er teknik som tiden er løbet fra. Massivt tab samt veje der skal graves op, for montering af rørsystemer med begrænset levetid.

Med de breddegrader, er vel ønske om aircondition højt på ønskelisten, køling er ikke et produkt som fjernvarmen leverer.

Om der skal nuclear indover, fremstil el, det kommer samfundet til gode hele året.

 • 1
 • 4

Fjernvarme er teknik som tiden er løbet fra.

Ikke efter Kinas opfattelse. Og mange andre med dem.

Her hjemme er fjernvarme, hvor energien er produceret af affald, for så vidt i orden, risikoen er dog stor for, at motivationen for genbrug går fløjten, når kunderne ikke ikke kan holde varmen.

,,Ikke efter Kinas opfattelse.,,

Kinesere har udvist flid og dygtighed at kopiere varer, med salg for øje i vesten.

At kopiere fjernvarmen kan blive deres straf for ,, kopivarerne,,

 • 2
 • 1

Fjernvarme er teknik som tiden er løbet fra. Massivt tab samt veje der skal graves op, for montering af rørsystemer med begrænset levetid.

Med de breddegrader, er vel ønske om aircondition højt på ønskelisten, køling er ikke et produkt som fjernvarmen leverer.

Om der skal nuclear indover, fremstil el, det kommer samfundet til gode hele året.

Kineserne er nu af den opfattelse, at fjernvarme er vejen frem til billig og effektiv opvarmning. I byer er varmetætheden stor, og ledningtabet lavt. Levetiden på nye fjernvarmerør måske over 70 år, og absorbtionskølemaskiner kan løse behovet for køling. Men de steder (på de breddegrader?) er der nu i Kina lige så koldt, som i Danmark.?

 • 2
 • 4

Kina planlægger at bygge op til 150 fjernvarmeværker, der skal anbringes inde i storbyer.

Det fremgår ikke af dit link.

"China plans demonstration nuclear heating project

A feasibility study on constructing China's first nuclear plant for district heating is being carried out by China General Nuclear (CGN) and Tsinghua University."

Det eneste der er planer om i dit link, er altså et studie, som eventuelt kan resultere i ET demonstrationsanlæg.

Hvor ser du de 149 andre ?

Linket nævner heller ikke et ord om "inde i storbyer".

 • 10
 • 0

,,Kineserne er nu af den opfattelse, at fjernvarme er vejen frem til billig og effektiv opvarmning.,,

Kina er stort ( nord syd ) hvilke giver behov for opvarmning vinterhalvåret delt af Qin-Huai linjen, en linje der nok må rykkes sydover på grund af klimaændringer.

I min optik er det direkte tåbeligt at etablere fjernvarme ( om den ikke er der i forvejen ) fordi sommerhalvåret ville der være enorme el-energimængder som ville komme afkøling og produktion til gode rundt omkring i samfundet.

 • 1
 • 3

Kineserne er nu af den opfattelse, at fjernvarme er vejen frem til billig og effektiv opvarmning.

Jakob

Hvad er det du bygger denne opfattelse på at Kineserne skulle kunne få billig og effektiv varme når det danske ikke kan præsterer noget sådant.. Det danske Fjsystem er da ikke effektiv det bliver derimod mere og mere ineffektiv, i takt med mere og mere møllestrøm og import fra udlandet dræner den spildvarme fra el-produktionen som er den eneste reelle energikilde til de danske rør.

I 2015 hvor udlandet og møller langt overvejende står for el-forsyningen er der ingen spildvarme fra danske kraftværker og de 128 Pj varme til de Danske Fjernvarmerør må produceres ved at brænde noget af med det ene formål at producere varmen, som i den grad er problematisk når der kun ender 101 Pj i de danske bygninger med fjernvarme.

Når langt den overvejende del af varmen skal produceres med det ene formål at brænde noget af for at yde varmen når tabet i fjernvarmenettet så forekommer så er systemet meget ineffektivt.

 • 4
 • 5

Jakob

Se side 9 https://www.fjernvarmefyn.dk/media/2323/c-...

Mener du ikke det er meget energiineffektivt at brænde 951 Tj flis i 2016 som sker i et biomassekraftværk til 60 - 70 mio på den gamle Dalum papirfabrik og yde 9 % el og så ud i et fjernvarmenet som på landsplan har et gennemsnitlig tab på 21 %.

De 86 Tj el som anlægget i Odense har afsat kunne været produceret langt mere energiomkostningsbevist og ville have brugt en brøldel af de maskinressourcer (kraftværket) og de brændsler som er brugt i Odense.

 • 2
 • 3

,,Har du overvejet hvad solvarme eller store varmepumper er ?,,

Solvarme produceret ude på matriklen kan måske give mening.

Øjebliksbilledet lige nu er 1,994 MW vind og 70 MW solceller.

Solfanger giver intet til nettet i øjeblikket. http://www.emd.dk/plants/rfvv/

Har solceller og vind ikke økonomisk udraderet centrale solfangere, der producerer mest om sommeren, når der er mindst behov for varmen ?

 • 0
 • 3

Har solceller og vind ikke økonomisk udraderet centrale solfangere, der producerer mest om sommeren, når der er mindst behov for varmen ?

Nu er el og varme ikke hinandens modsætninger. Det ene udelukker ikke det andet. El til elnettet. Som det primære. Sekundært til varme. Solvarme eliminerer behov for anden varmeproduktion. Central solvarme koster kun en brøkdel af lokal solvarme. Inkl tab, etc.

Og så kan varme lagres til overkommelige priser. Det kan el ikke.

 • 5
 • 2

,,Og så kan varme lagres til overkommelige priser. Det kan el ikke.,,

Med tanke på BR 18 energiramme, som alt byggeri skal opfylde fremover.

Det vil i min optik være oplagt, at placere varmelager inden for klimaskærmen ude på matriklen, i opvarmnings-øjemed er der ikke behov for lagring af el, ( enig i at lagre el er en hård nød at knække).

Hvad er realistisk størrelse af nødvendigt varmelager til standardhus ?

 • 0
 • 2

Magelighed samt komfort medfører nok desværre at 50 - 60 kWh/m2 er realistisk forbrug, så i alt 6- 7,2 MWh.

Magnus. Ved et årligt behov på 7,5 MWh, kan et central solvarmeanlæg på 12 m2, med et varmelager på 16 m3 kunne dække 50% af forbruget. ( tab fra lageret er ca. 25 kWh/m3/år.) Et sådant anlæg koster ca. 23.000,- at etablerere. (plus moms)

Som alternativ til dette, vil et lokalt anlæg blive lidt mindre, nemligt 9 m2 med 13 m3 lager.

Hvis dette anlæg skal have samme ydelse og tab fra lageret, kræves at u-værdien for lageret er helt nede på ca. 0,04 W/m2/K. Hvis ikke det kan opnås, skal der flere m2 solvarme og et større lager I spil.

Du får chancen for at beregne en isolering af en sådan tank. Tykkelse og pris. Dertil kan du lægge omkostningen til solfangere og den 13 m3 store tank. inkl. de m2 gulvareal, som tanken kræver.

 • 2
 • 0

Ved et årligt behov på 7,5 MWh, kan et central solvarmeanlæg på 12 m2, med et varmelager på 16 m3 kunne dække 50% af forbruget. ( tab fra lageret er ca. 25 kWh/m3/år.) Et sådant anlæg koster ca. 23.000,- at etablerere. (plus moms)

Som alternativ til dette, vil et lokalt anlæg blive lidt mindre, nemligt 9 m2 med 13 m3 lager.

Hvis dette anlæg skal have samme ydelse og tab fra lageret, kræves at u-værdien for lageret er helt nede på ca. 0,04 W/m2/K. Hvis ikke det kan opnås, skal der flere m2 solvarme og et større lager I spil.

Hvorfor regne på solvarme ? Hvorfor regne på så stort behov for isolering af akkutanken? (har du tænkt dig den skal stå udenfor på indlandsisen ?)

Der skal da regnes ved 15-20Kw solceller frem for solvarme, samt at vinden blæser med jævne mellemrum.

5m3, elpatron og 200mm isolering og placeret indenfor klimaskærmen. Det kan gøres på sølle 4m2 gulvplads. Lader man beholderen gå over normal loftshøje og op på selv loftet, så kan 10m3 også laves på 4m2 så skal der dog 500mm isolering på den del der er på loftet.

 • 1
 • 1

,,Solvarme på matriklen giver ikke længere mening, det skal være solceller, husstandsbatteri og et gedigent varmelager med elpatron/VP.,,

Jeg er enig: Solfanger giver ikke rigtig mening, derfor skrev jeg ,,måske,, give mening.

Spørgsmålet er hvor stor vil optimalt lager være om det skal klares med solceller og vind ?

 • 1
 • 1

Her er lidt mere om Kinas planer:

https://www.nextbigfuture.com/2018/02/nucl...

Nu er der jo forskel på planer og hvad der føres ud i livet, på samme måde som at Danmark har "planer om" at al energi skal komme fra sol og vind!

Excuse my french, men det er sq noget eklatant sludder!

Kina har INGEN aktuelle planer om at installere 150 nukleare fjernvarmeværker. Punktum!

I Danmark har vi dels vores energiforlig fra 2012, som er en konkret energiplan for udbygningen, frem tilmed 2020, og som pt er under forhandling om fornyelse.

Dertil har vi både det nuværende og det foregående regeringsgrundlag, som begge lægger op til at vi skal være 100% fossilfri i 2050.

Dette er konkrete politiske mål, som ikke ændres, med mindre der opstår et meget solidt politisk grundlag, for at ændre det.

Det eneste Kina har en politisk fastlagt plan om, vedr. nukleare FV-værker, er at UNDERSØGE OM DET KAN BETALE SIG.

Dette kaldes et feasibility study på udenlandsk, og det er helt konkret det der indgår i deres plan pt, som korrekt beskrevet i det første link, du sendte.

Et feasibility study går forud for, men efterfølges ikke nødvendigvis af, en prototype eller demonstrationsanlæg, som det kaldes i artiklen.

Hvis studiet umiddelbart kan udelukke at det er en økonomisk bæredygtig løsning, bliver der næppe bygget et demo-anlæg.

I modsat fald, vil det formentlig føre til opførelsen et sådant demo-anlæg, for at få et mere konkret indblik i omkostningerne og den praktiske drift.

Først derefter har politikerne og deres embedsmænd et grundlag for at inddrage (eller udelukke) en egentlig udbygning i deres 5-årsplaner, samt i de længere perspektiver.

At du så, allerede inden disse feasibility studier er påbegyndt, synes det lyder "feasibelt", eller at du kan finde et link til en tilfældige skribent, der deler dine våde atomkraft-drømme, og som kan få 1 fjer til at blive til 150 høns, har overhovedet intet med "Kina planlægger...." at skaffe.

Dine fake news kunne i bedste fald have haft en berettigelse, hvis du havde udsendt dem et døgn tidligere!

 • 7
 • 0

Jeg er enig: Solfanger giver ikke rigtig mening, derfor skrev jeg ,,måske,, give mening.

Magnus. Fint så er solvarme på matriklen parkeret. Hvis solvarme skal levere en markant del af vort opvarmningsbehov, er eneste mulighed store anlæg og derved inkl. fjernvarme. Det afgørende er prisen. Det udelukker ikke varmepumper. Varmepumper kræver imidlertid ikke solceller. Uanset af hvilken årsag elprisen er lav, så er varmepumper interessante. Spørgsmålet er blot om vi udelukkende skal anvende varmepumper. (Matrikel installation) Eller varmepumper skal indgå I en forsyning, hvordi der også er andre kilder. (overskudsvarme, solvarme, kraftvarme mv. mv.)

 • 2
 • 1

Og skal det være ved et nybygget hus inden for klimaskærmen ? Så regn med 40-50.000 kr. for pladsen

Du baserer din antagelse på at de typehustegningen på 180m2 bliver til 184m2 og at disse 4m2 er blandt de dyreste at etablere i et hus.

Jeg finder de 4 m2 indenfor de oprindeligt planlagte 180m2, og sparer 15.000 på bygningen samt sparer 7.500 årligt over de næste 10 år.

De 15.000 findes ved at nedlægge lillemors walk-in-closet og bruge en gipsvæg i stedet for flotte spejle og hylder.

De 7.500 i årlig besparelse opnås, da hun ikke længere skal fylde hendes walk-in-closet op med overflødige sko!

 • 1
 • 3

Ja - har du ?

Ja.

Er uddannet bygningsingeniør ?

Nå.

Har du tjekket priserne på typehuse for nyligt ?

Ja.

Og hvis bare man er et minimum smart, så kan man sagtens optimere/trylle 4m2 frem som kan bruges som Michael siger, eksempelvis ved at droppe noget af alt det spildplads der er i et hus.

Det er en latterlig betragtning at påstå det koster 40.000 kr, for sådan virker verden jo ikke - det drejer sig om at man har et byggeri til X antal kroner, og så vælger man at ofre at bruge nogle m2 på et varmelager, det giver ikke en decideret merpris.

Derudover, så findes der faktisk andet end typehuse!

Men det er jo typisk for dig og Flemming, som jo bliver betalt for at promovere fjernvarmen, og rakke alle andre løsninger ned, at komme med den type argumenter.

 • 3
 • 2

Og hvis bare man er et minimum smart, så kan man sagtens optimere/trylle 4m2 frem som kan bruges som Magnus siger, eksempelvis ved at droppe noget af alt det spildplads der er i et hus.

@Christian Jeg synes dine indlæg er hamrende useriøse. Hvis du ikke er i stand til at kapitalisere de parametre der indgår i regnestykket, så hold dog fingrene fra tastaturet! Havde du forøvrigt selv bygget et hus? Har du priser på huse der er billigere og i samme kvalitet, som typehuse fra Huscompagniet, Eurodan m.fl. ?

 • 3
 • 1

Hej Søren Lund

Hvad er det dog der gør at en debatør kommer op i det røde felt, og kaster om sig med mishagsytringer, som du gør. At vi er uenige er der ingen tvivl om, men det undskylder ikke din stil og dit sprogbrug!

Hvornår og hvordan jeg kommer med de referencer, du efterspørger, må være min sag, og hvis du selv søger på emnet finder du det nok.

Igen, er jeg lettere forbløffet over dit sprog og manerer, idet jeg forventer en bedre stil på ing.dk end på "Nationen" hos eb.dk.

Det kan ikke være rationelle argumenter som fx prisen, på energi, der udløser sådan en vrede, det må bunde dybere, i frygt, for atomkraft. En frygt der åbenbart er indoktrineret ufatteligt grundigt ind i befolkningen..

 • 0
 • 9

Det er fassinerende at se at en række debatøre kan trække debatten om Danmarks (og verdends) energiforsyning, ned på en debat om fjernvarmen i deres eget parcelhus! Det er så provincielt og navlebeskuende, at det er helt facinerende at følge med i.

Især de priseksempler, der kastes efter mod og meddebatører er spøjse, da alle priser i Danmark er totalt arbitrært bestemt af besynderlige afgifter, tilskud og lovgivning. Regler som vi alle ved, stritter i alle u-mulige retninger, men som alligevel betragtes som sandheder.

Hvad om vi debaterede baseret på energieffektivitet, og miljø?

 • 2
 • 4

,,5m3, elpatron og 200mm isolering og placeret indenfor klimaskærmen. Det kan gøres på sølle 4m2 gulvplads. Lader man beholderen gå over normal loftshøje og op på selv loftet, så kan 10m3 også laves på 4m2 så skal der dog 500mm isolering på den del der er på loftet.,,

5m3 tank 2,5 m i højden det kan klares med 2m2 gulvareal + isolering.

Er der nogen herinde, der har erfaringer med isolering i stil med.

https://na.industrial.panasonic.com/produc...

 • 1
 • 1

Hvis du ikke er i stand til at kapitalisere de parametre der indgår i regnestykket, så hold dog fingrene fra tastaturet!

Det må vel så gælde begge veje.

Hvis du har været involveret i husbyggeri, så ved du ganske udemærket at de første 10m2 koster mangefold de sidste 10m2. Du ved ganske udemærket også at i alle huse på 150-180m2 og op, er det ingen kunst at finde 4m2.

Vi skal alle prøve at huske, når vi peger så er der kun 1 finger der peger frem og 3 på sig selv. (jeg husker heller ikke så godt, men prøver)

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten