Alternativ til TBT er også giftig

En ny godkendt bundmaling til skibe skulle erstatte det meget miljøskadelige TBT, men Danmarks Miljøundersøgelser afslører nu, at den også tager livet af vandlivet, skriver Politiken.

»Det er en ret absurd situation,« siger forskningschef, professor Bo Riemann fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) til Politiken.

Hård ved alger og dyreliv

DMU tilsatte det nye middel, der indeholder det aktive stof zinkpyrithion, til store sække med fjordvand, bakterier, alger og plankton i samme mængde som lystbåde afgiver.
Efter syv dage var en del alger døde, og smådyrenes aktivitet var reduceret til et minimum.

Derudover blev bundmalingen ikke nedbrudt så hurtigt som ventet, og at en del af giften omdannes til et kobberholdigt stof, der er endnu farligere for vandmiljøet.

Ukendte ricisi

»Da stoffet blev godkendt til bundmaling, var man ikke klar over, at der var den type risici forbundet med brugen,« siger Bo Riemann, der dog understreger, at zinkpyrithion langtfra er så farligt som TBT.

Ligesom Danmarks Naturfredningsforening sætter forskerne nu deres lid til nye typer skibsmaling, der ikke er baseret på kemikalier og tungmetaller.

Naturfredningsforeningen vil have forbudt zinkpyrithion, men Miljøstyrelsen afventer foreløbig en undersøgelse af stoffet i EU, der skal tage stilling til stoffet i 2008.