Altan-balladen indefra: Anklaget firma raser over konkurrentens brug af statiker

Et udsnit af den statikerrapport, som Minaltan sendte til Københavns og Frederiksberg Kommuner. Her er vist, at bjælkerne i etagedækket ikke går ud i ydermuren, mens de i byggeriet i Sydhavnen rent faktisk ligger 15 cm inde i muren. (Illustration fra Minaltans rapport) Illustration: Minaltan

Flere gange under det første af mange interviews vifter Peter Knudsen, ejer af Altan.dk, stærkt ophidset med en rapport på fem sider.

Rapporten er skrevet af hans konkurrent, Minaltan. Dens konklusioner 'er kontrolleret og verificeret af anerkendt statiker ved MOE (rådgiverfirma, red.), Thomas Enevoldsen', som der står på forsiden.

Der er, som Peter Knudsen gentager mange gange, heller ikke en finger at sætte på rapportens indhold, der taler om 'direkte nedstyrtningsfare' – endda med understreget tekst – hvis ikke altanerne er udført korrekt.

Læs også: Tvivl om bæreevnen for hundredvis af altaner i København

Peter Knudsens ophidsede stemmeføring skyldes, at rapporten er sendt til Københavns og Frederiksberg Kommuner sammen med en klage over altaner, som Altan.dk har opført. Og den beskriver et byggeri, som intet har med de faktiske omstændigheder omkring disse altaner at gøre.

»Derfor konkluderer den på et fuldstændig forkert grundlag. Det er ufatteligt, og det er derfor, at jeg er så gal,« siger Peter Knudsen.

»Det er et skrækscenarium uden hold i virkeligheden.«

I Sydhavnen gik bjælkerne under muren

Både dengang under det første interview og i mange samtaler siden har han fastholdt, at der ikke er nogen nedstyrtningsfare, hverken for de mest omtalte altaner i et byggeri i Københavns Sydhavn eller andre af de steder, hvor Altan.dk har stået som leverandør.

Balladen gælder en såkaldt bjælkeforlænger, som er en stålprofil på 120 cm, der skal spænde altanen sammen med bjælkerne i lejlighedernes etagedæk. Den var ikke monteret i Sydhavnen, men det var heller ikke nødvendigt, påpegede Peter Knudsen lige fra starten. Siden har Københavns Kommune godkendt altanerne uden forlængeren, men først efter at have inspiceret selve bjælkerne.

Læs også: Kommuner afspærrer nyophængte altaner efter fund af fejl

Den statiker-kontrollerede rapport fra Minaltan viser en altan, der spændes på en bjælke, som ikke går ind i ydermuren. Men i Sydhavnen ligger bjælken 15 cm inde i murværket.

»Murværket kan løfte et halvt ton pr. kvadratmeter, og der er to ton murværk oven på hver bjælke,« konstaterer Peter Knudsen.

Han anerkender fuldt ud, at der manglede isolering, også kaldet lerindskud, under altanerne. Det har Altan.dk siden retableret ved at afmontere gulvet i lejlighederne. Desuden manglede to 18 cm lange franske skruer.

Men intet af det kan retfærdiggøre, at Minaltan har sendt en rapport om et andet, tænkt byggeri til myndighederne, mener Peter Knudsen. Han finder det også mærkværdigt, at direktør Jonas Juul-Olsen fra Minaltan ikke har ringet til ham, men i stedet ladet sit firma bekoste at flå gulvet i to lejligheder op og sende klagen til myndighederne.

Statiker: Jeg kender intet til den konkrete sag

Inden Jonas Juul-Olsen selv får ordet, så hører vi statiker Thomas Enevoldsen om, hvad han siger til at verificere en rapport, som bliver brugt til at klage over en konkurrent i et byggeri, der adskiller sig fra rapportens beregninger på det afgørende punkt.

»Rapporten er skrevet, før klagen blev sendt ud. Jeg kender ikke detaljer om den konkrete sag, men har gennemset en rapport om en fornuftig måde at løse en generel problemstilling på,« siger han.

Ingeniøren spørger mange gange til, om han føler sig misbrugt til en klage over en konkurrent, og Thomas Enevoldsen holder fast, at han intet har haft med de konkrete sager at gøre.

I Københavns Kommune understreger centerchef Steffen Mark Jensen, at rapporten fra konkurrenten ikke har været afgørende for i første omgang at afspærre altanerne i Sydhavnen. Kommunen har kun lagt vægt på, at altanerne ikke er udført med bjælkeforlængere, som var med på Altan.dk's oprindelige tegninger.

Konkurrent: Det kan ikke udføres i virkeligheden

Tilbage til konkurrenten, Minaltan, og direktør Jonas Juul-Olsen.

»For to-tre år siden introducerede Altan.dk en ny ophængningsmetode for at undgå at tage gulve op i lejligheder. Den kaldes kort indspænding. Vi har valgt ikke at lave den løsning, for den er fin på papir og tegninger, men kræver, at gulvet tages op, eller at man fjerner et stort areal af murværket,« siger han.

Læs også: 660 bygningsejere skal tjekke deres altaner for fejl

Minaltan-direktøren afviser, at han blot kunne have grebet knoglen og ringet til Peter Knudsen med sin bekymring.

»Så ville det være for let at negligere.«

Minaltan har lige fra den første henvendelse til myndighederne og pressen forklaret, at firmaet kun klager af etiske grunde.

»Vi kan ikke leve med, at en altan risikerer at falde ned. Det har vi gjort op med os selv, og myndighederne reagerer kun, hvis de har klare beviser. Derfor besluttede vi os til at tage to gulve op, og det, vi fandt, er endnu værre, end vi havde frygtet,« siger Jonas Juul-Olsen.

»Vi kunne regne ud, at det ikke var lavet på den rigtige måde, når der kun er et hul på 30 gange 30 cm i ydermuren at arbejde gennem. Vi har prøvet at skrue franske skruer på 18 cm i igennem sådan et hul, hvor der er mørkt, og det er svært. Kvaliteten af det arbejde er ikke god.«

»Vi har billeddokumentation«

Jonas Juul-Olsen gentager efterfølgende sin i en mail, at kommunen aldrig vil godkende altanerne uden bjælkeforlængere, medmindre tre forhold er inspicerede og i orden:

  • Der er tilstrækkeligt med vederlag, dvs. at bjælkerne går langt nok ind i muren.

  • Bjælke-endernes beskaffenhed er god, dvs. ingen råd eller ormehuller.

  • Bjælkerne holdes effektivt på plads af det omgivende murværk, dvs. ingen luft over bjælkeenderne.

Da Peter Knudsen har haft sine citater til denne artikel til gennemsyn, medsender han dette foto og bemærkningen: Dette billede taler vist for sig selv. (Foto: Altan.dk) Illustration: Altan.dk

‘Det primære salgsargument for Altan.dk er, at man ikke skal have gulvet op og i øvrigt kan udføre ophængning ude fra. Det er muligt at observere om de tre forhold er i orden udefra, men det kræver at et meget stort areal af murværket fjernes, hvilket vi har dokumentation for ikke finder sted (billede-dokumentation fra adskillige projekter både efter og under montage, hvor det er tydeligt fremgår at kun ca. 30 gange 30 cm huller er lavet i facade),’ skriver han.

Peter Knudsen fra Altan.dk afviser på det bestemteste, at firmaet arbejder gennem et hul på kun 30 gange 30 cm. Tværtimod er hullerne mindst 60 cm og nogle gange op til 1 meter, hvis det er nødvendigt, fortæller han og beskylder med ord, som vi ikke gengiver i disse spalter, Minaltan for at være misundelig på den større konkurrent.

»Det er skidt for os alle«

Jonas Juul-Nielsen fra Minaltan er lige så kategorisk i sin afvisning af, at klagen har noget med brødnid at gøre.

»Det er en lille branche, og sådan en sag er skidt for os alle, så jeg havde helst været den foruden,« siger han.

Ifølge Jonas Juul-Olsen har Altan.dk tegnet bjælkeforlængere som en del af ansøgninger om alle altaner efter byggemetoden, der kaldes kort indspænding, fra 3. sal og opefter. Ingen steder blev det kontrolleret, om bjælkeenderne kan bære altanerne. Det var grunden til, at Københavns Kommune valgte at afspærre altanerne i Sydhavnen.

Københavns Kommune: Vi har et moralsk ansvar

Derfor vender vi undervejs i researchen til denne artikel også tilbage til centerchef Steffen Mark Jensen fra kommunen fem gange. Hvordan kan det være, at kommunen afspærrer altanerne i Sydhavnen, som konkurrenten har klaget over, men ikke gør andet end at bede bygningsejerne om selv at kigge efter resten af altanerne, ifølge Altan.dk 700-800? De er efter alt at dømme konstrueret og godkendt på nøjagtig samme måde.

Steffen Mark Jensen er heldigvis en tålmodig mand. Så han når mange gange at forklare, at kommunen slet ikke er forpligtet til at foretage sig yderligere, men at medarbejderne netop føler et moralsk ansvar, som har fået dem til sende brev til bygningsejerne.

»Vi formoder, at bygningsejerne nu er ved at undersøge deres altaner. Men vi må overveje næste skridt, hvis der slet ikke sker noget på baggrund af vores brev,« siger han.

Københavns Kommune har oven på altanballaden fra Sydhavnen indskærpet, at altaner med kort indspænding kun kan godkendes uden bjælkeforlænger, hvis kommunen selv foretager en inspektion af de bjælkeender, som altanen spændes sammen med, og det omkringliggende murværk.

Læs den omdiskuterede og statiker-verificerede rapport her
Minaltans undersøgelse af altanophængning med kort indspænding (1) by Ingenioeren