Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Alstom lover tog til tiden med IC4-afløser

PLUS.
DSB har købt 100 Coradia Stream regionaltog. Den største jernbanekontrakt nogensinde i Danmark. Illustration: Giovanni Ricciardi

Fortiden og fremtiden for den danske jernbane mødes på franske Emmanuel Henrys hjørnekontor på Amerika Plads i København. Væggen prydes af et rødmalet eksemplar af eltoget Coradia Stream, og ude på baneterrænet få meter derfra holder et IC4-tog.

Ingeniøren har sat den franske direktør for Alstom i Danmark stævne for at tale om de 100 nye togsæt, den franske togproducent skal levere til DSB som erstatning for skandale­toget IC4.

Emmanuel Henry vil nødig kommentere på de mange rædselshistorier. Nu handler det om at se fremad. Om få år skal Alstom være med til at sørge for, at danskerne – som mange af vores naboer – kan køre med eltog mellem landsdelene.

Alene det at gå fra et dieseltog til et eltog er et stort skridt, men den måske største forskel på IC4 og det nye Coradia Stream-tog er nok, at der er tale om et velafprøvet produkt, fremhæver Emmanuel Henry:

»Det har været mottoet i den her proces, at vi leverer et produkt og ikke et projekt.«

Tog til tiden

Ordlyden går igen i den trykte brochure om Coradia Stream-platformen, som Alstom har præsenteret for DSB’s ledelse. Alstom og de andre leverandører har nemlig været pinligt klar over, at de børnesygdomme, der altid vil være på et nyt produkt, skulle være opdaget i andre lande og fikset, før togene kom til Danmark.

»En anden, stor forskel er, at vi leverer vores tog til tiden,« siger Alstomdirektøren.

Leverancen er dog blevet et halvt år forsinket, så IC5-togene, som DSB vil kalde Coradia Stream i Danmark, nu leveres fra medio 2025 og ikke i 2024, som ellers var planen.

DSB har nemlig ifølge Alstom ønsket en række ændringer til toget, som ikke var en del af Alstoms oprindelige tilbud. "Mindre ændringer", kalder DSB dem, men forstyrrelserne i de globale forsyningskæder gør, at det ikke kan klares inden for den oprindelige tidsplan. Blandt andet en ekstra dør inde i toget og en såkaldt parkeringsbremse, som er en form for håndbremse, der kan udløses i tilfælde af strømsvigt.

Alstom havde først foreslået at bruge en såkaldt bremsesko, som manuelt kunne sættes bag ­hjulene på toget, og som lever op til EU’s tekniske standarder. Men DSB mener ikke, at den egner sig til Danmark.

Der er dog stadig tale om en god start på samarbejdet med DSB om Coradia Stream, understreger Emmanuel Henry.

»Arbejdet skrider godt frem. Vi er overbeviste om, at vi sammen med DSB leverer et innovativt og driftssikkert tog til danskerne med høj passagerkomfort,« siger Emmanuel Henry.

Ud over DSB’s ordre har ­Alstom også modtaget bestillinger fra blandt andre italienske Trenitalia, Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) i Luxembourg og Nederlandse Spoorwegen (NS) i Holland.

Kører foreløbig kun i Italien

Dog er det kun i Italien, at de nye Coradia Stream indtil videre er indsat i drift og kører med passagerer, fortæller Emmanuel Henry.

I Holland har indsættelsen af Coradia Stream været plaget af forsinkelser, men også dér er eltogene snart klar til passagerdrift, lyder det.

Coradiaplatformen har ifølge Emmanuel Henry mange år på bagen, eksempelvis er Coradia Lint-dieseltogene, som er leveret til Arriva, Lokaltog og Nordjyske Jernbaner i Danmark i over 100 eksemplarer, nært beslægtet med DSB’s nye eltog. Og det samme kan siges om det elektriske regionaltog Coradia Nordic, som er leveret til Skånetrafikken i Sverige, og de 200 elektriske togsæt, som Norske Tog for nylig har bestilt.

Der er især mange ligheder mellem det danske tog og det hollandske og italienske Coradia Stream-tog, mener Emmanuel Henry, og det er især sidstnævnte, som har dannet grundlag for de danske tog.

»Takket været Coradia Stream-­platformens høje grad af moduler­barhed kan mange elementer gen­bruges fra andre bestillinger. Basis­toget har her været det italienske tog, men når det har givet mening, og DSB har ønsket det, har vi kunnet genbruge dele til det danske tog, som egentlig er udviklet til CFL i Luxembourg eller NS i Holland.«

Hvad tophastigheden angår, er den eksempelvis den samme som i Holland, 200 km/t, hvor det italienske kun er 160 km/t. Det er altså en intercityversion, som leveres til Holland og Danmark, mens Italien snarere får et regionaltog. Ifølge Emmanuel Henry skal der dog kun mindre tilpasninger til for at øge tophastigheden til 200 km/t.

»Den danske version af toget er udstyret med, hvad man godt kan kalde den stor udstyrspakke med mere udstyr indvendig i form af eksempelvis flere skærme med passagerinformation, mens det italienske tog til sammenligning er en mere skrabet udgave indvendig.«

DSB har lært af tidligere fejl

DSB har ifølge Emmanuel Henry taget ved lære af forhistorien ved at gennemføre et udbud af ‘fremtidens tog’ med meget præcise krav til leverandørerne. Man har fra DSB’s side presset leverandørerne til at levere kvalitet, ikke mindst i forhold til dokumentation, vurderer han.

Indkøbet af de nye togsæt bliver kaldt den største investering i DSB’s historie, og den samlede investering beløber sig til over 20 milliarder danske kroner, når man både tæller det forventede antal togsæt og vedligeholdelsen af dem med.

DSB har således købt sine tog med vedligeholdelse, hvilket vil sige, at Alstom skal vedligeholde dem på DSB’s­ nye værksteder.

Og det er ikke unormalt, at Alstom leverer en sådan pakkeløsning, siger Emmanuel Henry.

»Jeg vil vurdere, at vi er ét af blot to selskaber i branchen, som kan levere dette. Vi har stor erfaring med længere vedligeholdelseskontrakter i mange lande, ikke blot vedligeholdelse af egne tog, men også af andre producenters tog«.

Skal ansætte mange i Danmark

Alstom skal i den forbindelse i gang med at rekruttere kraftigt i Danmark, og på producentens hjemmeside kan man da også se, at der er en del ledige stillinger pt. DSB vil i den forbindelse også skulle reducere antallet af egne medarbejdere til vedligeholdelse, selvom nogle af dem formentlig kan finde ansættelse hos Alstom.

»Men det er ikke en del af aftalen med DSB, at vi er forpligtede til at ansætte medarbejdere fra DSB. Det vil dog formentlig være en kombination af tidligere DSB-ansatte og nye folk med erfaring fra Alstom-­værksteder, vi ansætter,« siger Emmanuel Henry.

Det vil i forbindelse med anskaffelsen af de nye tog til DSB være nødvendigt at opføre nye værksteder, da alle de gamle – med undtagelse af Helgoland – er bygget til dieseltog.

I København flytter DSB blandt andet ud af sine gamle lokaler på Otto Busses Vej i Københavns Sydhavn.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Ifølge Emmanuel Henry skal der dog kun mindre tilpasninger til for at øge tophastigheden til 200 km/t." Mindre tilpasninger, det lyder som en prototype tog med de tilhørende børnesygdomme. Og så el lille ekstra dør og en håndbremse og......

Hvordan kan de komme til tiden når de allerede er 1 år forsinket ... indtil videre?

 • 5
 • 11

Forsinkelsen skyldes nye krav fra DSB i forhold til tilbuddet, som det står skrevet i artiklen. DSB er kendt for, at komme hoppende med nye krav eller påhit efter kontrakten er underskrevet eller tilbud er afgivet. IC3 leverancen har i sin tid været stærkt præget af denne DSB-uskik.

 • 12
 • 1

Altså - eftersom Alstoms signalafdeling fumler lidt rundt i den østdanske leverance af ERMTS/ETCS, så skal de ikke også begynde at fumle mere med IC5. Den nuværende forsinkelse kan jeg acceptere, men så skal det også bare køre på skinner - om jeg så må sige :-)

 • 8
 • 0

DSB har købt 100 Coradia Stream regionaltog. Den største jernbanekontrakt nogensinde i Danmark. Illustration: Giovanni Ricciardi

Det er lidt underholdende, at det italiensk IC4 skulle ombygges fra el til diesel - knap 22 år senere bestillerigen eteltog - dog (forhåbentlig) uden ombygning til dieseldrift.

Hvorfor skal DSB-tog være med den "store" (udstyrs-) pakke? Okay - det er en mindre ændring fra 160km/t til 200km/t, men alligevel ...

 • 0
 • 4

Der er 180 stort set hele vejen fra hovedbanegården i KBH til Aarhus H, snart mindst 200. Der bliver snart også mulighed for at køre 200 fra hovedbanen til Femern. Til Nykøbing F er der det allerede, og forberedt til 250, bortset fra over den gamle Storebæltsbro. Fredericia-Esbjerg og Fredericia-Tinglev venter vist bare på ETCS før man der kan køre 200. Randers-Aalborg opgraderes også til 200.

Indenfor en overskuelig årrække vil det meste af InterCity-nettet altså være udrustet til en topfart på mellem 200 og 250 km/t. De eneste store "huller" på de travleste dele af fjernbanen vil være omkring Vejle uden en ny Vejlefjordbro, og omkring Lillebælt uden en ny Lillebæltsbro.

Om noget er de togsæt der er blevet indkøbt for langsomme.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/High-speed...

 • 15
 • 1

Der er 180 stort set hele vejen fra hovedbanen til Aarhus, snart 200. Der bliver snart også 200 fra hovedbanen til Femern, til Nykøbing F er der det allerede.

Det tror jeg gerne, men et link til den konkrete strækningsinformation ville støtte det. Det er nogle (6-10) år siden jeg sidst har set TIB (=Tjenestekøreplanens Indledende Bemærkninger=, hvor der plejede ar være denne type strækningsinformationer.

Det ser ud til, at bane.dk nu sælger disse oplysninger?

 • 2
 • 2

@Martin, tak; jeg har åbenbart ikke været tålmodig nok med at grave info frem på bane.dk;-)

 • 0
 • 0

Om noget er de togsæt der er blevet indkøbt for langsomme.

Det er historien om sparede minutter under høj hastighed versus længere accelerationstid pga. tungere tog og højere gearing, samt mere tid ved perronerne. 250 km/t tog kan ikke have dobbeltdøre.

Jeg husker tydeligt, hvor meget trafikprop der kunne blive i de gamle kupévogne med enkeltdøre i hver ende.

DSB havde analyseret sig frem til, for nogle år siden, at rejsetiden ville blive lige lang med 200 og 250 km/t som tophastighed, men at 200 km/t ville blive langt billigere. Beslutningsoplæg Frentidens Tog

 • 0
 • 0

DSB havde analyseret sig frem til, for nogle år siden, at rejsetiden ville blive lige lang med 200 og 250 km/t som tophastighed, men at 200 km/t ville blive langt billigere. Beslutningsoplæg Frentidens Tog

Jeg kan godt huske det. Det er stadigvæk noget vrøvl.

 1. Tog med høj tophastighed accelererer også godt nu. DSBs tal var allerede dengang forældede.

 2. Hvis de i Japan kan køre højhastighedstog med enkeltdøre, og de passagertal de har, kan vi altså også. De har 17 afgange i timen på den travleste højhastighedslinje i myldretiden, med kun to spor, og op til 100 siddepladser per vogn. Forsinkelser er ekstremt sjældne.

 • 5
 • 2

Tog med høj tophastighed accelererer også godt nu. DSBs tal var allerede dengang forældede.

Muligvis. Med meget høje strømpeaks til følge. Men ok, det kan man designe sig ud af. Jeg tror på dig, men så det gerne dokumenteret. Jeg finder det besværligt at finde brugbare data om tog...

Hvis de i Japan kan køre højhastighedstog med enkeltdøre, og de passagertal de har, kan vi altså også. De har 17 afgange i timen på den travleste højhastighedslinje i myldretiden, med kun to spor, og op til 100 siddepladser per vogn. Forsinkelser er ekstremt sjældne.

Og de har en veldisciplineret befolkning, som i høj grad er vant til at komme ind og ud af overfyldt offentlig transport.

Det er ikke hvor mange der skal ind, men hvor mange der skal ind og ud på samme tid på stop undervejs, der tæller. Det er der forsinkelsen opstår. Ikke på endestationerne. Kunne måske klares med "ensretning" gennem døre; en dør i hver ende - ud gennem den ene og ind gennem den anden. Det ville også give fordele inde i kupéerne.

Jeg har ikke noget imod højhastighedstog - overhovedet. Jeg syntes blot DSB's analyse gav god mening.

Det hører også med til historien, at DSB ønskede ét tog til stort set alle strækninger, og her er "fjerntog" et godt kompromis. Lyntog fra Kbh kører med høj hastighed til Fredericia, og derefter stort set som lokaltog, idet man gerne vil give mange på "sidestrækningerne" mulighed for at komme hurtigt til Hovedstaden. At have kun én togtype giver langt højere operationel fleksitilitet og redundans.

Højhastighedstogene ville hurtigt komme til at blive for de få, fra Aarhus og Odense. OK, det er der en meget stor andel af kundegrundlaget er, men hvis man sulter sidestrækningerne, bliver det sværere og sværere at argumentere for 3-cifrede milliardinvesteringer i jernbanen, rent demokratisk.

PS: Jeg har været i Japan for en kort bemærkning, og det er altså et heeeelt andet billede der. Her er der vitterligt mange, som skal "fra samme sted til samme sted, på samme tid".

 • 4
 • 0

Muligvis. Med meget høje strømpeaks til følge. Men ok, det kan man designe sig ud af. Jeg tror på dig, men så det gerne dokumenteret. Jeg finder det besværligt at finde brugbare data om tog...

Det er ikke til at finde sammenlignelige tal for acceleration, og jeg kan ikke huske hvilke tal jeg fandt frem til dengang. For Coradia Stream kan jeg finde tal for acceleration fra 0-70 km/t(1.2 m/s), men for at kunne lave en fair sammenligning, skal man jo have adgang til en decideret acelerationskurve. Det eneste jeg kan sige er, at højhastighedstog kan accelerere rigtig hurtigt i dag, sammenligneligt med IR4.

DSB har dog en pointe i, at så længe banestrækningerne hvor man kan køre 250 km/t er relativt korte, og adskilt af langt stræk hvor man "kun" kan køre 200, kan man ikke udnytte et højhastighedstog optimalt. Mit modargument er, at de her tog skal køre i Danmark i mange år. Nu har vi altså et hønen eller ægget problem, hvor vi de næste 30 år ikke kan retfærdiggøre at bygge yderligere baner til >200 km/t, fordi vi ikke har tog der kan køre så hurtigt. Så næste chance for at sætte en ny standard for fjernbanen bliver tidligst i 2050erne, og den reelle tophastighed for tog i Danmark vil på 40 år være blevet hævet med 20 km/t.

 • 0
 • 1

Og de har en veldisciplineret befolkning, som i høj grad er vant til at komme ind og ud af overfyldt offentlig transport.

Det er ikke hvor mange der skal ind, men hvor mange der skal ind og ud på samme tid på stop undervejs, der tæller. Det er der forsinkelsen opstår. Ikke på endestationerne. Kunne måske klares med "ensretning" gennem døre; en dør i hver ende - ud gennem den ene og ind gennem den anden. Det ville også give fordele inde i kupéerne.

Folk vænner sig. Jeg havde den blandede fornøjelse at tage den nye letbane i Odense for nylig, og det var rent kaos. De fleste var ganske tydeligt ikke vandt til at gebærde sig i et delt transportmiddel, hvor mange mennekser skal ind og ud ved hvert stop. Sådan var det også i København, da metroen kom til. Nu er folk blevet meget bedre til at gøre plads til dem som skal ud.

Højhastighedstogene ville hurtigt komme til at blive for de få, fra Aarhus og Odense. OK, det er der en meget stor andel af kundegrundlaget er, men hvis man sulter sidestrækningerne, bliver det sværere og sværere at argumentere for 3-cifrede milliardinvesteringer i jernbanen, rent demokratisk.

Samme argument kan bruges imod motorveje, og det er efter min mening lige fjollet. Jeg kan ikke se hvordan sidestrækningerne bliver sultede af, at man investerer i hovedstrækningerne, mere end jeg kan se at landevejene bliver sultede af, at man investerer i mortorveje. På et eller andet tidspunkt har de fleste glæde af dem.

Der er heller intet i vejen for at lade højhastighedstog "trille" videre som lyntog med <200 km/t til f.eks. Esbjerg, Aalborg og Sønderborg.

 • 1
 • 1

Samme argument kan bruges imod motorveje, og det er efter min mening lige fjollet. Jeg kan ikke se hvordan sidestrækningerne bliver sultede af, at man investerer i hovedstrækningerne, mere end jeg kan se at landevejene bliver sultede af, at man investerer i mortorveje. På et eller andet tidspunkt har de fleste glæde af dem.

Hvis du kørte på E45 Østjyske motorvej, ville du opleve, at den benyttes rigtigt meget til lokaltrafik. I Trekandsområdet, hvor jeg bor, er det endnu mere udtalt. Jeg kører mange ture på 5-15 km på motorvej. Det kan ikke sammenlignes med et tog, som helst skal køre >25 mellem stop for at retfærdiggøre den sidste tophastighed. En bil er oppe på motorvejhastighed før toget er kommet over 50 km/t.

DSB har nok også taget hensyn til, og nu tager jeg et helt nyt argument i brug, at differentierede hastigheder på skinnerne giver endnu flere bindinger. Har Shinkansen ikke sine egne spor, lige som TGV?

Mht. at lade højhastighedstog trille videre med 200 km/t efter Fredericia. Så falder ideen med at købe dyrere, tungere tog da helt fra hinanden. I dag er det i øvrigt billigere, og flere timer hurtigere at flyve fra Aalborg til Khb. Det er jo meldt ud, at den slags ruter skal være fossil-fri på den ene eller anden måde

Hvis det er for at køre 250 km/t fra Kbh til Berlin/Hamborg, så lad os tage "problemet", når det opstår. Måske kan DB betjene den strækning til den tid, eller også kan DSB indkøbe specialtog til formålet.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten