Alle svenske akraftværker dumper i sikkerhedskrav

Langt fra at opfylde skærpede terrorkrav om bedre overvågning med sensorer og kameraer, forsøger Sveriges tre atomkraftværker at kompensere for sikkerhedsmanglerne ved at beholde gamle stakitter og med ekstra vagter.

Men det er den svenske strålesikkerhedsmyndigheden, SSM, ikke tilfreds med.

Efter terrorangrebene i USA den 11. september 2001 blev der stillet krav om beskyttelse mod udefra kommende angreb og dermed bedre overvågning med sensorer og kameraer. Værkerne skulle udstyres til at klare alvorligere angreb end før.

Men selv om kravene trådte i kraft januar 2007 og senest skulle have været implementeret 1. oktober 2008, opfylder ingen af Sveriges akraftværker kravene.

De har alle fået bevilget dispensation. Og nu søger to af dem, Oskarshamn og Ringhals, ifølge Ny Teknik, om yderligere dispensation, efter at begge har brudt kontrakten med Saab, som var deres hovedleverandør af den nye sikkerhedsløsning.

»De midlertidige løsninger har naturligvis ikke den robusthed og modstandskraft, som man kan opnå med permanente systemer,« siger Stig Isaksson, inspektør for fysisk beskyttelse i SSM.

Den vanskeligste del af forstærkningen er den indre beskyttelse af skallen omkring reaktorerne Det handler bl.a. om at samle datastrømmen fra sensorer, alarm, kortlæsere og kameraer i en fælles situationsrapportering i en vagtcentral.

»Vi lavede en konsekvensanalyse, da vi indførte kravene, men både vi og industrien undervurderede størrelsen og kompleksisteten af arbejdet groft,« siger Stig Isaksson til Ny Teknik.

Alligevel kan der let komme til at gå halvandet år, inden det sidste kernekraftværk opfylder kravene, skriver Ny Teknik. Ringhals søger nemlig om dispensation frem til december 2011.

Oskarhamn har søgt om at få sin dispensation forlænget til april næste år.

På Forsmark har en anden sikkerhedsleverandør, men har alligevel bedt om dispensation fra kravene om at blive færdige med forstærkning af indre og ydre beskyttelse i rette tid.

Emner : Atomkraft