Alle partier bag nyt teleforlig: Mere bredbåndspulje og røffel til kommuner

Energi- Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt under fremlæggelsen af regeringens udspil til teleforliget, som har dannet grundlag for det forlig, der er præsenteret i dag. Illustration: Christian Østergaard

Samtlige partier i folketinget har torsdag eftermiddag præsenteret det teleforlig, der har været ventet i årevis. Resultatet er en aftale om at fortsætte de principper, der har hersket i telepolitikken siden det forrige forlig blev vedtaget i 1999.

Målet med forliget er at fremme den “digitale dækning”, som det kaldes i Energi- Klima- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse om aftalen.

»Vi baner vejen for, at alle danskere kan komme på de digitale motorveje og med ind i fremtiden. Jeg er glad for og stolt over, at hele Folketinget nu står bag dansk telepolitik og indsatsen for god dækning i Danmark. Vi er enige om, at dansk telepolitik fortsat skal bygge på principperne om markedsbaseret udrulning af nettene og teknologineutral regulering.« siger energi-forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) ifølge pressemeddelelsen.

Aftale forlænger gammelt forlig

Aftaleteksten viser især, at der ikke er store forandringer i vente for branchen.

Det bunder især i, at forliget forlænger de to principper, der siden 1999 har været grundlaget for dansk telepolitik; markedsbaseret udrulning og teknologineutral regulering. Staten afholder sig med andre ord fra at blande sig i, hvor og hvordan teleselskaberne forbedrer og udruller netværk. Samtidig har selskaberne frit valg mellem teknologier, når der løses opgaver.

De meget omdiskuterede frekvensauktioner har været genstand for megen politisk debat om, hvorvidt staten bør tjene penge på at udbyde frekvenserne og om, hvor store modkrav, staten skal stille til teleselskaberne, når de får lov at tage nye frekvenser i brug. Auktionerne er næsten fraværende i aftaleteksten, men det fremgår, at:

»Dækningskrav er et vigtigt instrument i forhold til at sikre mobildækning, og parterne støtter derfor op om, at der fremadrettet stilles ambitiøse – men balancerede – dækningskrav ved kommende frekvensauktioner.«

Bredbåndspuljen målrettes landområder

På et enkelt punkt afviger aftalen imidlertid fra idéen om markedsbaseret udrulning. Bredbåndspuljen, der de seneste år har været en midlertidig løsning, bliver forlænget. I 2018 øges puljen derudover til at uddele 100 mio. kr.

Samtidig er politikerne enige om at indskærpe, hvor puljen bør benyttes. Der er derfor flere tiltag, der skal afholde by-adresser i at modtage tilskud.

Blandt andet kan byzoneadresser i bykommuner ikke længere søge om tilskud til bredbånd, ligesom der fremover gives ekstra point til ansøgere i landzoner i land- og yderkommuner.

Derudover sætter forlige nye grænser for, hvor stort tilskud det er muligt at få og hvor meget ansøgerne skal betale selv, for at kunne få tilskud fra staten.

Besked til kommuner: Bland jer uden om

Endelig er folketingspolitikerne blevet enige om to initiativer, der skal standse kommunernes indvirkning på telepolitikken. Blandt andet har politikerne lyttet på telebranchens klager over priserne på masteleje.

Ifølge selskaberne opkræver mange kommuner nemlig urimeligt høje priser af teleselskaber, der ønsker at leje plads til en basestation - en teknologi, der kun kommer flere af i fremtiden efterhånden som 5G skal udrulles.

Her beder politikerne direkte kollegerne i kommunerne om at skrue ned for priserne, eller som det hedder i ministeriets pressemeddelelse:

»Parterne er enige om at henstille til kommunerne, at de lokalt skal sikre optimale rammer for udrulningen af digital infrastruktur, herunder i forhold til masteleje.«

Også kommunernes omdiskuterede støtte til bredbåndsprojekter står for skud. Det emne er blevet aktuelt efter flere kommuner har været på kant med EU-regler om offentlig støtte i forbindelse med udrulning af bredbånd.

Her skriver politikerne i pressemeddelelsen:

»Der sættes klare rammer for, hvordan kommuner kan støtte udrulning af mobil- og bredbåndsinfrastruktur uden at påvirke konkurrencen på markedet negativt.«

5G og hurtigere bredbånd

Ud over de mere konkrete initiativer er politikerne enige om at udstikke et mere generelt mål om at fremme »adgang til det digitale samfund« for borgere og virksomheder.

Det betyder blandt andet, at målsætningen om, at alle husstande og virksomheder skal have adgang til bredbånd på 100/30 Mbps i 2020 fastholdes.

Derudover bliver Energistyrelsen vært for et såkaldt brancheforum, der skal sikre de bedste rammer for fremtidens 5G-mobilnet i Danmark.

»Forummet skal bl.a. se på, hvordan eventuelle administrative barrierer for 5G kan nedbrydes, om der kan skabes et miljø for test af nye 5G-tjenester i Danmark, samt hvordan disse kan bidrage til skabe vækst og udvikling i hele landet, « hedder det blandt andet i pressemeddelelsen.

Læs også hele aftaleteksten her.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det harmonerer ikke specielt godt med at staten smider 100 millioner i puljen igen.

Så endnu engang, så klapper de i hænderne hos TDC, som de sidste 2 år har fået 3/4 af de tildelte millioner.... Som om at selskabet ikke har penge nok til selv at investere....

Og endnu engang er vi en hel del mindre udbydere, som bliver løbet over ende af statstilskud. SUK! Vi etablerer netop derude, hvor de store ikke vil uden tilskud. Se f.eks. https://twitter.com/JensJoensson/status/99...

 • 5
 • 0

Jens, jeg tænker om de har lyttet, og hævet barren!

alle husstande og virksomheder skal have adgang til bredbånd på 100/30 Mbps i 2020

Det er vist kun fiber og kabel TV løsninger som kan klare dette. Gad vide hvor mange ADSL installationer der kan klare dette, endsige kan opgraderes til det!

Kan du levere 100 Mbit? Airnet's største produkt er 90 Mbit, men selvom jeg lige hår fået nyt udstyr, så kommer jeg altså ikke ret meget over 30 Mbit, på grund af afstanden til senderen. Selvfølgelig kan man jo så bundle, men formelt kan de jo blot sige at din teknologi ikke opfylder målet.

 • 0
 • 0

Gad vide hvor mange ADSL installationer der kan klare dette, endsige kan opgraderes til det!

?

Det er der ganske mange - en høj procentdel, der kan. Mange kan endda komme til at kunne klare 200/30 eller mere over de eksisterende telefonlinjer.

TDC har ved udgangen af året etableret op mod 2500 fremskudte punkter/mindre centraler, hvor der er indstalleret VDSL2 udstyr, som nu er meget nærmere den enkelte kunde.

Stort set alle opgraderede punkter/centraler er udstyret med 'vectoring', der er en effektiv støj-begrænsning , som muliggør ca dobbelt hastighed indenfor 500-1000 m fra det fremskudte punkt. Rigtigt mange har nu indlagt 2 fastnet telefonlinjer, og her kan man (hos nogle forhandlere) få VDSL2 forbindelser, der udnytter begge linjer og giver tæt på dobbelt hastighed.

Det interessante er også, at dette i overvejende grad tilbydes udenfor de store by-centraler, hvor de store kabler med mange telefonledninger som hovedregel opsamler for meget støj.

Det er dog ikke anderledes end, at jeg, der er tilsluttet en af de meget store by-centraler, da jeg i sin tid bestilte internet, kun kunne få 10/0,8 via ADSL. Nu har meget stabilt 46/10 via VDSL2 på det samme trådpar og med en latens på 7 ms. Ikke helt 100/30, men helt dækkende og mere til i forholdt til mit forbrug.

Lars :)

PS! TDC kan levere 200+/30 indenfor ca 200 m fra fremskudte punkter, hvor der er installeret den nye model printkort indenfor de seneste vel ca 18 mdr.

 • 1
 • 0

indenfor 500-1000 m fra det fremskudte punkt.

Distance matters!

Eftersom jeg i første omgang har 500 m til nærmeste nabo, så er jeg allerede ved at komme i bekneb på den løsning.

2020 målet om 100/30 til alle forekommer mig komplet umuligt. Det er sikkert en god løsning TDC har, men den bliver dyr og kræver masser af tilskud for at nå landområderne, hvis der skal placeres fremskudte punkter i et grid på 2x2 km over hele landet.

 • 0
 • 0

Selvfølgelig kan man jo så bundle, men formelt kan de jo blot sige at din teknologi ikke opfylder målet.

Det politiske mål er ikke bundet til, at en grundteknologi skal kunne give den ønskede ydelse. Ej heller at du nødvendigvis frit kan vælge teknologi.

Det er blot målet, at du kan opnå målsætningen 100/30 med en af de markedsførte teknologier. Bemærk at støtten kræver en vis egenbetaling til etableringen, der er mindst 4000 kr.

En del steder vil det nok kræve, at man anvender en trådløs teknologi - fx 4G router og ofte med en 4G antenne (typisk en højt monteret lodret/vandret polariseret dobbelt-antenne).

Ser netop at man kan få 500 GB/md for bare 350 kr/md . Hastighed omkring 80/20 - ganske klart indenfor skiven.

Lars :)

 • 0
 • 0

Ser netop at man kan få 500 GB/md for bare 350 kr/md . Hastighed omkring 80/20 - ganske klart indenfor skiven.

Du kan vist få 1000 GB for den pris, men sålænge det er forbrugsafregnet dur det ikke til erhverv. 80/20 er heller ikke 100/30 så bundling er nødvendig. Og igen det er ikke ret mange steder hvor 4G faktisk leverer 80/20.

En del steder vil det nok kræve, at man anvender en trådløs teknologi - fx 4G router og ofte med en 4G antenne (typisk en højt monteret lodret/vandret polariseret dobbelt-antenne).

Det er jo sådanset den slags løsninger som skywire leverer, blot ikke med 4G. Så burde de vel også kunne få tilskud.

 • 0
 • 0

Du kan vist få 1000 GB for den pris, men sålænge det er forbrugsafregnet dur det ikke til erhverv.

Men staten sikre dig ikke - og skal ikke sikre dig - den laveste pris, men kun at du kan få adgang til en vis kvalitet til en ikke helt urimelig pris.

100/30 er jo ikke 100,0000 Mbit/s men et målrammetal.

Og udenfor det peronlig/private område er der er jo intet levedygtigt firma, der ikke kan betale 1000 eller 5000 kr for noget, som forretningen har behov for.

Der er næppe mange mindre firmaer, der har brug for mere end 500 GB/md rent forretningsmæssigt. Det er helt sikkert ikke et samfundsproblem, at skaffe billig internet adgang til et afgørende større forbrug end 500 GB/md

Staten skal ikke betale for 'rart, sødt eller sjovt'

Staten skal at løse fælles opgaver og give os alle muligheder - uddannelse, infrastruktur, helbred, en beskeden livsførelse, leve som gamle, sikre lov og ret og meget mere (fælles) - i det omfang vi selv vil udnytte mulighederne og tilpasse os rimelige begrænsninger.

Lars :)

 • 1
 • 0

pengene kun gå til at udbygge mobilnettet!

I meget høj grad er tilskuddet valgflæsk. Der er meget få, der ikke kan få eller indenfor en kortere tid vil kunne få en god hastighed på markedet. I flere tilfælde er alt, der kræves, at beboerne og firmaerne i et område går sammen om en fælles udbygning.

I Herslev og Kattinge aftalte bylauget at TDC lagde en fiber til de to landsbyer, installerede to fremskudte punkter med VDSL udstyr. Det gav god fart i internettet pga. de meget mindre afstande og der var et krav at omkring 100 skulle deltage i min 6 mdr. På Hjarnø i Horsens Fjord etablerede TDC et lignende fremskudt punkt og leverer nu hurtigt internet på øen.

http://bylaug.herslev.dk/bylaug/Folder.pdf

Mobilnettet understøttes ved, at der er skærpede dækningskrav til de kommende frekvens-auktioner. Her kan de bydende teleselskaber så indregne de øgede dækningskrav i deres (nok lidt lavere) bud.

700 MHz , 900 MHz og 2300 MHz båndene udbydes i dette efterår til ibrugtagning 12-18 mdr senere.

Lars :)

PS! Du skal være opmærksom på, at ikke alle mobil-teleselskaber har dækningskrav og slet ikke samme dækningskrav. Bor du tosset, så tjek nærmeste mobilmast før du vælger den laveste pris.

 • 0
 • 0

I meget høj grad er tilskuddet valgflæsk. Der er meget få, der ikke kan få eller indenfor en kortere tid vil kunne få en god hastighed på markedet.

Det er symbolpolitik af værste skuffe. Man siger det skal være markedsbaseret udrulning. Derefter giver man tilskud i områder, som vi er ved at dække.

Skywire var sågar igang med at grave fiber ned i et område, som fik tilskud. Det var Energistyrelsen sgu da lige glade med. Resultatet er at husstandene i området har fået dyrere Internet end vi kunne levere, og det er så med statstilskud, så skatteyderne har betalt for Internet til adresser der ville få alligevel. SUK!

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten