Alle kommuner har egen hjemmeside

Brugen af Internet er udbredt i kommunerne. Faktisk har alle danske kommuner nu deres egen hjemmeside. For et år siden var der stadig et par procent af kommunerne, der endnu ikke var begyndt kommunikere med borgerne via Internettet. Det fremgår af en ny opgørelse fra Danmarks Statistik over kommunernes brug af IT i 2001.

Undersøgelsen viser, at kommunernes hjemmesider fortsat først og fremmest bliver brugt til envejskommunikation om det lokale demokrati. På ni ud af ti kommunale hjemmesider kan man hente oplysninger om kommunal sammensætning, dagsordener og referater fra møder samt informationer om servicetilbud. 74 procent af kommunerne lægger kommune- og lokalplaner ud på nettet.

Men Internettet anvendes også i stigende grad i forbindelse med sagsbehandlingen af borgerne. Via otte ud af ti kommunale hjemmesider er det nu muligt for borgerne at indberette personlige data og i halvdelen af kommunerne er det muligt at tilmelde sig betaling til PBS. Nyt for mange kommuner er online elektronisk betaling. Lidt over hver tiende kommune - 12 procent - tilbyder denne funktion i dag og 27 procent af kommunerne oplyser til Danmark Statistik, at det vil være muligt at betale regninger direkte via nettet inden udgangen af 2002.

Endnu er kommunernes postlister knapt så udbredt for offentligheden. Under hver tiende kommune har lagt lister over modtaget post ud på Internettet.