Alle advarselslamper i ministeriet blinkede før Roundup-fund i grundvand
more_vert
close
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Alle advarselslamper i ministeriet blinkede før Roundup-fund i grundvand

Illustration: MI Grafik

Igen og igen har Miljøminister Karen Ellemann (V) lovet at indføre sprøjtefri zoner på 25 meters afstand til drikkevandsboringer, fordi eksperter gentagne gange har advaret om forurening af grundvandet. Men intet er sket i praksis.

Direktør i Dansk Vand- og Spildevandsforening, Carl-Emil Larsen undrer sig.

»Vi har i meget, meget lang tid hørt ministeren love, at de 25 meter bliver gjort til et lovkrav, men det er ærgerligt, at det hele tiden bliver udskudt,« siger han.

I dag er der krav om en sprøjtefri zone på ti meter omkring grundvandsboringer, men regeringens egne eksperter konkluderede allerede i januar 2004, at der var behov for langt større beskyttelseszoner omkring drikkevandsboringerne for at beskytte dem mod landbrugets sprøjtegifte.

Det såkaldte 300-meter udvalg opfordrede dengang til, at der for hvert enkelt drikkevandsboring bliver udarbejdet en konkret risikovurdering, og på den baggrund skulle der etableres en beskyttelseszone på op til 300 meter omkring boringen.

Ellers ville Danmark få større og større problemer med sprøjtegifte i grundvandet, advarede udvalget. I dag offentliggør GEUS så en rapport, der konkluderer, at myndighedernes analyser af det danske grundvand afslører flere og flere rester af roundup-sprøjtegift.

RoundUp indeholder Glyphosat, som er et herbicid, som blandt andet menes at kunne forårsage kræft. Sundhedsmyndighederne ved dog endnu ikke nok om stoffet til at kunne sætte direkte begrænsninger af brugen til bl.a. sprøjtning af ukrudt og andre uønskede planter.

»Hvis kravet om en sprøjtefri zone på 25 meter bliver gennemført, vil det være en tilstrækkelig beskyttelse mange steder i landet. Men omkring de største og mest udsatte drikkevandsboringer vil det være nødvendigt med langt større beskyttelseszoner, hvis vi skal beskytte grundvandet mod sprøjtegifte,« siger Danva's direktør Carl-Emil Larsen.

Han peger på, at Miljøministeret i 2007 udsendte en vejledning som opfølgning på konklusionerne fra 300 meter udvalget. Heri var der konkrete - men helt frivillige - anvisninger til, hvordan man den enkelte kommune kunne gå ind og udregne den ideelle størrelse på det såkaldte boringsnære beskyttelsesområde omkring en boring.

»Hvis man tager udgangspunkt i denne vejledning står det klart, at der omkring visse boringer er behov for en beskyttelseszone på flere hundrede meter, hvor landbruget ikke må sprøjte. Vi så gerne, at beskyttelseszonerne blev fastsat på baggrund af sådanne konkrete beregninger over den enkelte borings sårbarhed,« siger Carl-Emil Larsen.

Staten må betale for beskyttelseszoner

Også Danmarks Naturfredningsforening (DN) presser på for at skabt langt større beskyttelseszoner omkring drikkevandsboringerne.

DN vil således have staten til at betale for beskyttelseszoner omkring drikkevandsboringer, som er større end de 25 meter, som miljøministeren barsler med.

For ifølge DN hjælper det ikke meget, at vejledningen fra Miljøministeriet giver kommunerne lov til at forøge beskyttelseszonerne, hvis lokale, geologiske forhold taler for det.

»For man kan aldrig blive enige om, hvem der skal betale for udvidede beskyttelseszoner. Ingen kommuner har i dag råd til at købe landbrugsjord fri fra landmændene til det«, siger landbrugspolitisk medarbejder i DN, Rikke Lundsgaard.

DN vil også have flere landbrugsområder gjort dyrkningsfri, ligesom naturfredningsforeningen slår på, at en større omlægning til økologisk landbrug vil nedbringe sprøjtningen.

Jo, den kan bruges til afgræsning ved dyrkning af kløvergræs og/eller økologisk jordbrug. Alternativt kan skovrejsning være en løsning,
så skyggen fra skoven kan holde ukrudtet omkring vandboringen nede.

  • 0
  • 0