Algevækst accelererer afsmeltningen i Grønland

Nathan Chrismas fra University of Bristol samler is, der viser, at alger absorberer store mængder sollys i Grønland Illustration: Karen Cameron/Sara Penrhyn Jones

Alger er en større trussel for Grønlandsisen end støv og sod, viser et nyt studie, publiceret i Geophysical Research Letters.

Albedoen, som er måleenheden for refleksion af lys, har vist sig at falde betragteligt, hvor der ligger alger, fordi disse mørke pletter absorberer mere af Solens energi - og det altså i langt højere grad, end vi kan give støv og sod skyld for, lyder konklusionen.

Faktisk understreger rapporten, at algerne sænker albedo så meget, at de er ansvarlige for 5-10 procent af indlandsisens afsmeltning.

»Det nye i vores studie er, at vi har opdaget, at biologiske processer spiller en vigtig rolle i, hvordan iskappen opfører sig,« lyder det fra Marek Stibal fra Charles University i Prag i en pressemeddelelse, udsendt af American Geophysical Union, som står bag publikationen Geophysical Research Letters.

Et luftfoto af det område, som forskerne undersøgte. Illustration: Jason Box/Jonathan Ryan

»Glaciologer kigger normalt kun på uorganiske materialer, når de undersøger lysreflektivitet og afsmeltning, fordi biologiske processer ofte er komplicerede at indfange,« siger han videre.

Læs også: Varme, sod og alger får gletsjerne til at smelte hurtigere og hurtigere

Målingerne på indlandsisen blev foretaget i sommeren 2014, hvor forskerne gennem flere uger kunne observere denne algevækst, som formentlig kun vil få større og større konsekvenser.

En accelererende proces

Uden at gå ind i konkrete udregninger fastslår forskerne, at den øgede varme kun giver endnu bedre vækstforhold for algerne, som beskytter sig selv mod stråling ved at udsende mørk pigment, der giver refleksionen af lys dårlige vilkår.

Selv om forskerne ikke har regnet helt præcist på konsekvenserne på længere sigt, så foreslår de, at observationerne måske kan være kommende forskere til hjælp, når modeller over afsmeltningen skal konstrueres.

Andre studier viser, at den accelererede afsmeltning kan give øget tilstrømning af ferskvand, som kan forstyrre væksten af planteplankton i fjordene. Dette kan yderligere forstyrre økosystemet.

Billede af de fundne alger, som primært var af arten Ancylonema nordenskioldii. Illustration: Marian Yallop

»Fundene viser, at iskappen ikke er et simpelt abiotisk system af sne og is, men snarere et økosystem,« siger Nozomu Takeuchi fra Chiba University i Japan.

Læs også: Kinesiske kraftværker soder indlandsisen

Ifølge Jason Box, forskningsprofessor på GEUS i Danmark og en af førsteforfatterne på undersøgelsen, er netop absorbering af sollys ansvarlig for størstedelen af afsmeltningen i Grønland.

Og da forskerne dagligt målte over en periode på næsten to måneder, kunne de se, at også variationerne i albedo hen over perioden primært blev forårsaget af algerne – nemlig ca. 70 procent – mens resten primært skyldtes tidspunkt og vejrforhold.

Skovbrande farver også sneen sort

Jason Box understregede i en artikel i Ingeniøren i 2014 efter sit ophold på indlandsisen, at partikelforurening ellers nok havde indflydelse på sneens farve. Han konkluderede, at det skyldtes mange skovbrande på den nordlige halvkugle samt kulafbrænding i Kina, hvilket betød, at indlandsisen på blot et år var blevet 5,6 procent mørkere.

Dog var problemet størst i kanten af indlandsisen, og nu viser det sig altså, at algerne udgør et langt større problem.