Alger udløser massedød blandt norske laks

Algeopblomstringen i Ofotfjorden har fået havbrugsfirmaet Nordlaks AS til at bjærge mere end 1,5 millioner laks og flytte dem til andre havbrug. Illustration: Nordlaks

Opdrætslaks til en værdi af 720 millioner norske kroner er i løbet af den seneste uge døde som følge af en voldsom opblomstring af alger af typen Chrysochromulina leadbeateri i de nordnorske fjorde.

11.600 ton døde laks har man indtil videre bjærget fra havbrugene i Nordland og Troms, og bl.a. virksomheden Nordlaks har tømt et anlæg i Ofotfjorden ved Narvik for 1,5 millioner laks og flyttet dem til andre opdrætsanlæg, skriver Aftenposten.

Men tabene frygtes at blive langt større. I det norske Sjømatråd anslår analytiker Paul Aandahl over for den britiske avis Independant, at 40.000 ton laks ikke vil komme på markedet. En fangst, der repræsenterer en værdi af 1,7 mia. kroner.

Sidst i april kunne BBC rapportere om en lignende algeopblomstring i Loch Fyne på den skotske vestkyst, der ligeledes tog livet af tusindvis af opdrætslaks.

Alger drukner fisk

Ifølge det norske Havforskningsinstituttet er mikroalger almindeligt forekommende langs Norges kyster, hvor de er en nødvendig del af fødekæden, og de fleste er ufarlige for andet marint liv.

»Men nogle få arter af mikroalger omtales som skadelige, og nogle af disse vil kunne føre til dødelighed hos fisk og andre marine organismer,« siger havforsker og algeekspert Lars-Johan Naustvoll fra instituttet.

Den mikroskopiske alge Chrysochromulina leadbeaterii udskiller en gift, der beskadiger laksenes gæller, så de dør af iltmangel. Illustration: Havforskningsinstituttet

Studier af algearten tyder på, at den udskiller en gift med såkaldt hæmolytiske effekter, dvs. at den sprænger røde blodceller. I kontakt med fiskenes gæller fører dette til skader, som kan resultere i, at fiskene ikke får tilstrækkeligt med ilt og på den måde ‘drukner’.

Det er da heller ikke første gang, at denne algeart er knyttet til laksedød i Norge. I 1991 oplevede nordmændene en større opblomstring samt en mindre i mai 2008. Algerne lever af næringssalte i vandet, og de vil dø ud, efterhånden som de får ‘spist op’. Hvis algerne derimod føres videre med strømmen til andre områder, vil de kunne give en ny opblomstring dér, forklarer Lars-Johan Naustvoll.

Dermed er det svært at forudsige, hvor store tabene vil bliver for de norske havbrug, da det afhænger af uforudsigelige vejr- og strømforhold.

Forsuring giver giftigere alger

Massedød af laks, som den vi ser i øjeblikket, kan i fremtiden blive en tilbagevendende plage, forudser en norsk forsker. Det skyldes den tiltagende forsuring af verdenshavene, særligt i de nordlige områder, på grund af mange års menneskeskabt CO2-udledning.

Dette forværrer levevilkårene for en række marine arter, specielt de som danner skal, mens enkelte arter vil trives og øges i udbredelse. Blandt de mest sårbare arter finder vi dybvandskoraller og planktonarter som vingesnegl; begge vil på sigt forsvinde. Samtidig vil gopler og enkelte algearter som sukkertang få bedre vilkår. Og de giftige alger kan blive fiftigere i fremtidens hav,« forudser Halvor Dannevig, forskningsleder ved Vestlandsforsking til Dagens Næringsliv.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Såsom at gopler og vandmænd får gode forhold fordi vi udfisker bestandende af vilde fisk.

Eller såsom at det er ofte menneskeskabt næring, som skaber opblomstringen...

Det virker lidt som en slags ansvarsforflygtigelse og skubben ansvaret over på noget som er så stort at de ikke kan gøre noget ved det - og over på den smule Norge har gjort for at mindske udledningen af CO2 fra deres bilpark.

Den målte forsuring er på 0,1 pH - for mig lyder det ikke som den drivende kraft - endnu - da vi stadigvæk ligger nær neutral.

  • 9
  • 0

Næringssalte - herunder forurening fra havbrugene - oversydende foder og ekskrementer fra fiskene.

  • 8
  • 0

oversydende foder og ekskrementer fra fiskene.

Som jeg kan finde så er det talen om ca 500.000 tons i Norge og det er der betænkeligheder ved :https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel...

Heroppe har man gjort sig tanker om presenning under og føre slammet til det nye biogasanlæg som den største aktør heroppe indenfor lakseopdræt er ved at opføre.

Det vil formodentlig også kunne komme lakselusen til livs, som er en bekostelig affære / plage.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten