Alarmerende behov for nye udviklingsmetoder

Organisationen Dansk Industri, DI, ringer nu med alarmklokkerne over industriens muligheder for at udvikle innovative produkter. Ifølge DI er dansk forskning i produktudvikling for svag til at udruste industrien med nye udviklingsprincipper, og der er en overhængende risiko for, at virksomhederne sejles agterud af konkurrenter fra lande med et mere udbygget forskningsmiljø.

»Danske virksomheder er ikke hurtige nok til at få ny viden pløjet ind i sine produkter, og derfor går flere og flere i prisfælden,« konstaterer chefkonsulent i Dansk Industri, Kristian Stokbro.

Med prisfælden mener han, at virksomhederne presses til at konkurrere på produkternes salgspris, og det er en konkurrence, de er dømt til at tabe på grund af de høje løn- og produktionsomkostninger i Danmark.

»Virksomhederne skal konkurrere på innovative produkter, men der mangler en forskningsmotor i Danmark, der kan forsyne dem med ny viden og kompetente medarbejdere inden for produktudvikling,« siger Kristian Stokbro, der mener, at forskningen på universiteterne er for spredt og mangler internationalt niveau.

Det er teknologidirektør i Danfoss-koncernen, Poul Dyhr Mikkelsen, enig med ham i.

»Vi kan ikke drive forretning, hvis der mangler sådan et miljø,« siger Poul Dyhr Mikkelsen, der som chef for forskellige udviklingsaktiviteter på Danfoss gennem de sidste 30 år, bemærker, at det bliver sværere og sværere at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer inden for produktudvikling.

Mere samarbejde mellem ekspertmiljøer

Forskningslektor Tim McAloone, ph.d. ved Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion, MEK, på DTU, erkender, at det danske forskningsmiljø inden for produktudvikling er for svagt.

»I forhold til at gøre forskningen tværfaglig og operationel har Danmark meget at indhente i forhold til forskningsmiljøer i lande som Sverige, Finland, Storbritannien og specielt USA. Vi har mange ekspertiseområder inden for Danmark, men de arbejder ikke sammen,« siger han.

Universiteterne arbejder imidlertid på at skabe et bedre overblik over de danske forskningsaktiviteter inden for produktudvikling og øge samspillet med industrien.

Det sker i kraft af netværksprojektet Synopsis, som støttes af Videnskabsministeriet med 1,5 millioner kroner via Center for Industriel Produktion i Aalborg. Projektet blev søsat i januar 2002 og er i dag stærkt forankret i Dansk Industri med Kristian Stokbro i dialoggruppen.

»Industriens mål er at få en udbygget forskningsindsats på finansloven, men vi er endnu ikke klædt på til en politisk dialog,« siger Kristian Stokbro, der har taget initiativ til oprettelsen af det forskningsnetværk, som i dag driver Synopsis-projektet.

»Forskerne i Synopsis skal hjælpe os til at blive mere klare i mælet om, hvad det er industrien har behov for, inden vi indleder en dialog med politikerne,« siger han og peger på, at en løsning kunne være at etablere et centralt center for produktudvikling.