Akustikekspert: Det er ikke 'worst case'

I januar 2010 offentliggjorde Miljøministeriet en redegørelse, der belyser de miljømæssige konsekvenser ved at lægge det stærkt omdiskuterede nationale testcenter for vindmøller i Thy, som Folketinget har vedtaget. I redegørelsen havde fagfolkene taget udgangspunkt i, hvor meget støj der vil opstå omkring centret med 12 MW-møller. Støjen ville betyde ekspropriation af fem ejendomme, var konklusionen.

Imidlertid meldte Danmarks forskningscenter for vindenergi, Risø DTU, i midten af august ud, at vindmøllerne på testsitet ville få en størrelse på op til 20 MW. Det vil alt andet lige betyde meget mere støj omkring møllerne med en langt større ekspropriation til følge, fordi støjgrænserne i boliger skal overholdes.

Sagen kompliceres af, at ingen ved, hvor meget fremtidens vindmøller kommer til at støje.

Derfor beregner man støjniveauet for de nye møller ved at tage udgangspunkt i støjmålinger fra eksisterende møller.

Det er også, hvad professor og akustikekspert Henrik Møller fra Aalborg Universitet har gjort i en undersøgelse af, hvor meget 20 MW vil støje i området omkring Østerild.

Han understreger, at de nye støjzoner på ingen måde er et 'worst case scenario'. Faktisk kan der blive tale om, at endnu flere boliger får mere støj end tilladt, forklarer han.

»Undersøgelsen er optimistisk, for der er forskellige indikationer på, at støjen breder sig mere, end vi har regnet med. Det er 'best case' og ikke et 'worst case', vi præsenterer,« siger han om undersøgelsen, der er lavet i samarbejde mellem Sektion for Akustik og Sektion for Geoinformatik og Arealforvaltning på Aalborg Universitet.

Den viser, hvordan møllernes større effekt forøger det område, der udsættes for støj over grænseværdierne. I dag er der forskellige niveauer for, hvor meget vindmøllestøj, vi må udsættes for. I boligområder med tæt bebyggelse må støjniveauet fra vindmøller ikke overstige 39 dB. Enkelte boliger i landskabet må derimod udsættes for op til 44 dB.

»Støjen vil opleves generende. Formentlig så meget, at folk har problemer med at sove med åbne vinduer, og den vil genere dem, når de er udenfor. I visse tilfælde endda, når de er indenfor,« siger Henrik Møller og forklarer, at lyden bliver mere lavfrekvent, jo større møllerne bliver.

Thylejren rammes uanset hvad

Den nye undersøgelse fra Aalborg Universitet tager udgangspunkt i støjbelastningen fra 20 MW-vindmøller i Østerild testcenter.

Men selv med blot 12 MW-møller, som Miljøministeriets VVM-undersøgelse har vurderet, vil støjgrænserne blive overskredet i halvdelen af Thylejren, lyder det fra professoren.

Det til trods for, at der ingen planer er om at ekspropriere dele af Thylejren. Man har enten ignoreret eller glemt den, lyder det fra professoren, der kalder VVM-redegørelsen for noget 'makværk'.

»Uanset hvad nogen måtte mene om Thylejren, så kommer man ikke uden om, at den er udlagt til boligområde. Man har glemt at fortælle, at den ligger inden for støjgrænsen, og det er kørt gennem hele systemet, uden at nogen har reageret,« siger Henrik Møller.

I Thylejren sidder man tilbage med en følelse af magtesløshed.

»Jo længere vi kommer i forløbet, og jo nærmere vi kommer deadline, jo værre bliver det. Det er at føre befolkningen bag lyset. Vi kommer ikke til at kunne bo her på grund af støjen,« siger Birgitte Korsgaard, der er beboer i området.