Aktindsigt: Femern-selskabet overvejer at spare brandslukningsanlæg væk

Brandslukningsanlægget i den kommende Femern-tunnel bliver muligvis sparet væk. Det viser en mailudveksling mellem Femern A/S og hovedrådgiveren på det omfattende tunnelprojekt, ingeniørfirmaet Rambøll.

Ingeniøren har fået aktindsigt i den pågældende mailudveksling, som handler om, hvordan Femern A/S skal forholde sig til en række presse-spørgsmål om tunnelsikkerheden.

Femern A/S og Rambøll diskuterer blandt andet muligheden for at udlevere en ekstern sikkerhedsvurdering fra det schweiziske ingeniørfirma HBI, som flere steder fremhæver det brandslukningsanlæg, som indgår i Femern-tunnelens sikkerhedskoncept.

»Jeg skal dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at et fast brandslukningsanlæg nævnes ret tydeligt i HBI's skrift. Jo flere gange, det nævnes i forskellige sammenhænge, jo vanskeligere bliver det at spare dette anlæg væk, således som der er regelmæssige forlydender om i min øresnegl,« skriver en chefrådgiver fra Rambøll til Femern-selskabets kontraktdirektør, Kim Smedegaard Andersen. E-mailen er fra april 2015.

»Forbedrer sikkerheden betydeligt«

E-mailen er interessant, fordi brandslukningsanlægget spiller en gennemgående rolle i den kommende Femern-tunnels sikkerhedskoncept, som er blevet vurderet af eksterne konsulenter, og som Femern A/S har præsenteret for Folketinget og for offentligheden.

»Vi indfører et system med langsgående ventilation i en meget lang tunnel kombineret med aktive brandslukningssystemer i form af sprinkler- eller vandtågeanlæg, og den løsning vil forbedre sikkerheden betydeligt i tilfælde af brand. Vi bygger simpelthen verdens sikreste tunnel,« skriver Femern A/S om anlægget på selskabets hjemmeside.

Senest forklarede Femern A/S om brandslukningsanlægget i et notat til Folketingets transportudvalg i marts i år.

»I vejrørene vil der blive installeret et fast vandbaseret brandbekæmpelsessystem (sprinkler- eller vandtågeanlæg). Er en alvorlig brand under udvikling, vil man derfor i sektioner omkring brandstedet kunne starte et sådant anlæg. Hovedformålet vil være at undgå brandspredning til andre køretøjer, at begrænse brandens størrelse (begrænse temperatur- og røgudvikling), at sikre gode betingelser for brandvæsenets indgriben og at minimere skaderne på fast udstyr og selve tunnelen, så hurtig genåbning kan foretages,« skriver Femern A/S til transportudvalget.

Ikke EU-krav

Tunnelens brandslukningsanlæg har tidligere været genstand for debat, idet kritikere har påpeget, at den internationale vejorganisation World Road Association (PIARC) har frarådet brandslukningsanlæg i vejtunneler på grund af problemer med anlæggene for såvel personsikkerhed som brandbekæmpelse. Men PIARC har siden da skiftet standpunkt i sagen, og som Ingeniøren skrev tidligere på året, fraråder den toneangivende vejorganisation ikke længere brandslukningsanlæg.

Læs også: Kritik af sprinklere i Femern-tunnelen holder ikke længere

Det er EU's sikkerhedsdirektiv for vejtunneler fra 2004, der indeholder lovkravene til sikkerheden i den kommende Femern-tunnel. Direktivet stiller vel at mærke ingen krav om brandslukningsanlæg, og det planlagte vandtågeanlæg indgår derfor i sikkerhedskonceptet som en sikkerhedsforanstaltning ud over lovens rammer.

Femern A/S: Ingen beslutning

Hos Femern A/S ønsker kommunikationsdirektør Ajs Dam ikke at konkretisere selskabets overvejelser om tunnelens brandslukningsanlæg. Han understreger, at der ikke er truffet en beslutning om at droppe anlægget.

»Jeg tror, at den pågældende e-mail refererer til den diskussion, der har været i faglige kredse rundt omkring i verden, om hvorvidt brandslukningsanlæg er en god idé. Det er den diskussion, der refereres til,« siger Ajs Dam.

Jeres hovedrådgiver skriver specifikt om regelmæssige forlydender om at spare brandslukningsanlægget væk. Det handler altså ikke om en generel, international diskussion af brandslukningsanlæg, men specifikt om jeres brandslukningsanlæg.

»Der er ikke truffet nogen beslutning om at ændre på tunnelens nuværende design,« siger Ajs Dam.

Hvor konkrete er jeres overvejelser om at spare brandslukningsanlægget væk?

»Det er en faglig diskussion, hvor man forholder sig til, hvad der er det bedste. Og hvis det viser sig, at det bedste ikke er at installere et brandslukningsanlæg, så skal man naturligvis heller ikke gøre det. Om det så har en positiv eller negativ økonomisk effekt, det er sagen uvedkommende,« siger Ajs Dam.

I hvilken retning går overvejelserne i øjeblikket; er det sandsynligt, at I ender med at droppe brandslukningsanlægget?

»Det kan jeg ikke uddybe. Jeg tror ikke, at diskussionen i øjeblikket er særlig konkret,« siger Ajs Dam.

Ingeniøren har også været i kontakt med den pågældende chefrådgiver hos Rambøll, som med henvisning til Rambølls retningslinjer ikke vil kommentere på aktuelle opgaver uden kundens forudgående accept.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Spar gerne anlægget væk, men byg så en bro i stedet for.

Tunnelen blev valgt, da den var nogle få hundrede millioner kroner billigere end en bro.

Det var så lige inden man fik tilbuddene fra entreprenørerne - så viste det sig tunnelen blev 8,9 milliarder dyrere. Altså var en tunnel nu markant dyrere end en bro, må det formodes.

Man det fik ikke selskabet til at vende tilbage til en bro. * Derfor vil man nu spare på sikkerheden i tunnelen * Derfor er den endelige beslutning om forbindelsen udskudt * Derfor er der rod med økonomien

 • 12
 • 6

Det her er da noget af det mest blærede: "Vi bygger simpelthen verdens sikreste tunnel, skriver Femern A/S om anlægget på selskabets hjemmeside".

Ren og skær hybris, og den slags står som bekendt for fald. Problemet er at Femern A/S' blærede indstilling risikerer at koste menneskeliv. For hvor ofte har vi ikke hørt ingeniører forsikre, at det de lavede ikke kunne gå galt (A-kraft fx).

Fyr selskabet, og lad Scandlines om at klare overfarten, det gør de udmærket, om end deres priser er temmelig opskruede.

 • 9
 • 9

Med tunnelbrande i bl.a. Norge og Østrig i frisk erindring burde man vel have lært lektien. Som certificeret røgdykker kan jeg levende forestille mig, hvor gloende hedt der kan blive i en så lang tunnel, når brandbare væsker antændes. Det lyder helt gak at spare vandtågeanlægget bort.

 • 11
 • 0

Den sidste risikominimering er oftest hundedyr, så lav en vurdering, hvor vi får en sikkerhed f.eks. på niveau med, hvad den er på almindelig landevej!

Jeg ved det ikke med sikkerhed, men jeg kan ikke forestille mig, at det koster milliarder at installere vandrør og nogle dyser.

Den påtænkte metode med dyser er specielt velegnet i en tunnel med adskilte rør, hvor 'vindretningen' altid er samme retning som køreretningen. På den måde undgår man, at biler kører mod røgen/dampen.

Vandtåge er effektivt til at sænke temperaturen (har jeg hørt), og sprinkleranlæg kan hjælpe med til at kondensere dampen igen, så den ikke kvæler evt. stoppede bilister længere fremme.

 • 8
 • 0

"...hvis det viser sig, at det bedste ikke er at installere et brandslukningsanlæg, så skal man naturligvis heller ikke gøre det. Om det så har en positiv eller negativ økonomisk effekt, det er sagen uvedkommende,"

Hvad kan tale for ikke at installere et brandslukningsanlæg?

 • 3
 • 0

Man kan jo så frygte, at der bliver tale om et neddroslet anlæg i forhold til det oprindeligt tænkte. Jeg bliver altid skeptisk, når "regnedrengene" skal have budgettet til at passe. Håber Ingeniøren følger op på denne sag.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten