Aftale giver midlertidig hjælp til trængt olie- og gassektor

Den nye Nordsøaftale mellem DUC og den danske regering giver en kortvarig indsprøjtning til olie- og gasudvindingen i den danske del af Nordsøen. Et område, der i oliefagsproget betegnes som et ‘modent område’, fordi hovedparten af de tilgængelige kulbrinter i områdets kalkfelter i dag er udvundet.

Således toppede olieproduktionen allerede tilbage i 2004, og naturgas­indvindingen året efter. Og i dag ligger kulbrinteproduktionen på samme niveau som i 1993 – uden udsigt til andet end yderligere fald i produktionen eller i bedste fald status quo i en periode.

Det fremgår af Energistyrelsens langsigtede prognoser for olie-/gasområdet, som udgives hvert andet år. Samme vej er statens indtægter fra olie- og gasforretningen gået: fra 30,2 mia. kroner i 2011 til 9,2 mia. kroner i 2015.

Ser man på de producerede mængder – som i 2015 lå på 9,1 mio. kubikmeter olie og 4,5 mia. kubikmeter naturgas – har de dog været tilstrækkelige til at sikre dansk selvforsyning og mere til. For naturgassen siden 1985 og olie siden 1994 – og denne situation vil fortsætte nogle år for begge energiformer.

Et års ekstra produktion

Med den nye aftale lemper regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF skattereglerne for olieselskabernes investeringer frem til og med 2025 – mod at DUC lover at renovere Tyra-feltets platforme, der synker og har gjort det i en del år.

Læs også: 13 meter længere ben skal sikre Tyra 30 år mere

En renovering, der samtidig vil bibeholde vigtige behandlingsfaciliteter og transportveje til land for naturgassen, idet 90 pct. af al naturgas produceret på de danske felter går igennem Tyra.

Forhandlingerne og aftalen er omgærdet af stort hemmelighedskræmmeri. Men det fremgår dog, at en såkaldt ‘fuld genopbygning’ vil gøre det muligt at indvinde yderligere 129 mio. tønder olieækvivalenter – dvs. olie og gas set under ét – fra felter i DUC’s område frem mod 2042. Olie og gas, som ikke ville kunne udvikles uden Tyra-anlæggenes fulde genopbygning.

Hertil kommer en ekstra mængde naturgas, som vil kunne udvindes fra selve Tyra-feltet. Ligesom nye bestemmelser om tredjepartsadgang til infrastruktur som rørledninger forventes at øge interessen for at udvinde mere olie og gas fra tredjeparter på eksisterende felter.

Mængderne i de sidste to kategorier vil kontorchef Trine Fugmann fra Energistyrelsen ikke oplyse af hensyn til selskaberne:

»Men de 129 mio. tønder olieækvivalent – som vi kalder tillægspotentialet – betyder faktisk en hel del i det samlede kulbrinteregnskab. Det svarer cirka til den samlede olie og gasproduktion i Danmark i hele 2011,« forklarer hun.

Selvforsyning i 12 år

Et fingerpeg om den samlede effekt kan man få i Energistyrelsens seneste olie-/gasprognose, udgivet i september 2016, som tankevækkende nok netop tager udgangspunkt i, at Tyra-feltet genopbygges fuldt ud.

Ifølge denne prognose forlænges perioden, hvor Danmark er selvforsynende med olie og gas, fra 2021 til 2026 for olie og fra 2023 til 2035 for naturgas – set i forhold til prog­nosen fra 2014.

I den nye prognose ryger selvforsyningen dog i de to-tre år, hvor Tyra er under ombygning, og hvor produktionen må indskrænkes og i perioder lukkes.

Læs også: Gigantrenovering af vitalt naturgasfelt lukker dansk produktion over to år

Trine Fugmann bekræfter, at 2016-prognosen indeholder de bidrag, som er omtalt i aftalen, men tilføjer, at styrelsen er i gang med at udforme en ny olie-/gasprognose.

Som nævnt forventes skatterabatten også at få andre selskaber end DUC til at investere i nye felter eller i udbygninger af eksisterende i perioden frem til 2025.

Mindre mængder dybere nede

Hos brancheforeningen Oil Gas Denmark vurderer adm. direktør Martin Næsby, at der fortsat er et betydeligt potentiale i den danske del af Nordsøen:

»Vi har i dag produceret ca. 3,8 mia. tønder olieækvivalenter. Det, der er tilbage, svarer til et sted mellem halvdelen og en tredjedel af det,« forklarer han.

Han peger på, at det stadig er mere omkostningstungt at få indvundet disse ressourcer, som findes dybere og i stadigt mindre mængder.

Derfor er brancheorganisationen også glad for den nye aftale:

»Aftalen har blandt andet skabt en fælles forståelse for, at det potentiale, der er i Nordsøen, ikke bliver realiseret med de eksisterende rammevilkår, « siger han.

De lempede skattevilkår betyder også, at statens skatteindtægt reduceres med samlet set 5 mia. kroner i perioden fra 2017 til og med 2025. Dette mindreprovenu vil blive finansieret af udbytter fra Vækstfonden og Dansk Eksportkreditfond og senere betalt gradvist tilbage – afhængigt af, hvordan olieprisen udvikler sig.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

At give Mærsk & co penge svare til at reparere en hestevognhjul fra 1800 og hvidkål. Selv en blå minister har sagt at det er billigere at producere el med vind end .... og ja det kan da kun gå for langsom med at få fjernet stinkere ( sygdomsfremkaldende) benzin / dieselbiler fra vejene. og ja til at fremme en bedre batteriteknologi vil være at se fremad. Ind til da må vi "nøjes" ved en Tesla pawer wall!

Hyp alle mine heste ( altså dem på VE pawer ;o)

  • 2
  • 5

At give Mærsk & co penge svare til at reparere en hestevognhjul fra 1800 og hvidkål.

Så er det jo godt at regeringen ikke har givet Mærsk een eneste krone. Mærsk har fået en skatterabat. Så staten skal ikke have helt så meget af deres fortjeneste.

Selv en blå minister har sagt at det er billigere at producere el med vind end ....

Politikere siger så meget vrøvl. Der betales hvert år 5 milliarder i direkte støtte til vindmøller. Og yderlige milliarder i indirekte støtte. Kriegers Flak alene får 6,6 milliarder i støtte over sin levetid. Og den skulle ovenikøbet være Verdens Billigste havvindmølle park. Hvis det er "billigere at producere el med vind" hvorfor skal vind så have mange milliarder i støtte for at firmaerne kan få en forretning ud af det?

og ja det kan da kun gå for langsom med at få fjernet stinkere ( sygdomsfremkaldende) benzin / dieselbiler fra vejene.

Hvad har det med sagen at gøre. Hvis vi stopper produktionen af olie og gas i Danmark, så bliver den jo bare importeret. Med en marginal forøgelse af prisen til følge. Det gør jo ikke at de meget dyre elbiler pludseligt bliver billigere. For slet ikke at tale om de sindssygt dyre brintbiler. Det gør til gengæld at Danmark biliver fattigere. Hvordan forestiller du dig at det vil fremme afskaffelsen af "stinkere ( sygdomsfremkaldende) benzin / dieselbiler"?

og ja til at fremme en bedre batteriteknologi vil være at se fremad. Ind til da må vi "nøjes" ved en Tesla pawer wall!

Hvad har Tesla Powerwall's med noget som helst her at gøre. De bruges til at kompenserer for sol og vinds uregelmæssige elproduktion. Hvad har det med olie og gas produktion at gøre?

  • 3
  • 0

Danmark har ikke råd til at lade olien og gassen ligge. Men hvem har så?

OK,

Så er vi altså langt om længe enige om, at der er rigtig god samfundsøkonomi i at hente Vores Olie og Gas op ad Nordsøen.

Så er spørgsmålet.

Skal vi være duksen, der lader vores lille"sjat" olie og gas blive liggende i undergrunden, som iøvrigt nok kun lige rækker til vores eget forbrug, Og så lade Rusland og de store olieproducerende lande i Mellemøsten score gevinsten. Eller er det Norge som skal have pengene?

Eller skal vi beholde pengene selv, og bruge dem til at udvikle vores (fossilfri)samfund.

En ting er sikkert. CO2 udledningen og den øvrige forurening, er ligeglad med hvor olien kommer fra. Om olien kommer fra den danske undergrund eller fra udlandet. Det er danskerne der køber, betaler og afbrænder den, og det bliver de ved med sålænge det for den private dansker bedst kan betale sig. For nogle få , er privat økonomi ikke så vigtigt, da de har penge nok. For flertallet, drejer privatøkonomi sig i høj grad om prioriteringer.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten