Aftale afsløret: Cityringen bliver 850 mio. kr dyrere

Efter to møder sagde Folketingets finansudvalg i går ja til det forlig om ekstra krav, som Metroselskabet har indgået med entreprenøren CMT, der bygger Cityringen. Udvalgets tilslutning var det sidste, der manglede, efter både Københavns og Frederiksberg kommuner ligesom transportordførerne i Folketinget havde nikket til aftalen.

Læs også: Metroselskab betaler rekordhøj erstatning for støj

Aftalen var omgærdet af fortrolighed, så i går ville ingen vil udtale sig om detaljerne. Men i dag har Metroselskabet sendt en pressemeddelelse ud om aftalen.

Forliget indebærer ifølge pressemeddelelsen:

  • Metroselskabet betaler entreprenøren CMT 850 mio. kr
  • CMT trækker halvdelen af de krav, entreprenøren hidtil har stillet på samlet 7,5 mia. kr.
  • Entreprenøren får stillet en likviditetsbro - en slags lån - til rådighed.
  • Der indføres lofter for, hvad entreprenøren kan få udbetalt ved en eventuel voldgift eller fremtidige krav.

Ingen forsinkelse

Metroselskabets bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen (V) kalder det 'en god løsning.'

»Vi har valgt at indgå dette forlig, fordi det er en god løsning for Cityringen og Metroselskabet. Med aftalen får vi taget hånd om en række store risici. Vi fastholder åbningen i juli 2019 til gavn for både kunder og naboer. Og så får vi afregnet for ekstra udgifter, vi kan have været medansvarlige for på grund af nye miljø- og støjkrav, en længere godkendelsesproces af tegninger og beregninger og snævre arbejdsforhold på byggepladserne.«

Cityringen blev i 2010 estimeret til at koste 21,3 mia. kr, men i 2014 måtte ejerne øge budgettet til 22,2 mia. kr (2010-priser) fordi entreprenøren støjede mere end tilladt og derfor blev stoppet af Natur- og miljøklagenævnet. Nu er det samlede budget oppe på 23,1 mia. kr (2010-priser).

Læs også: Avis: Metroselskab tilbyder forlig, der gør Cityringen 850 millioner kr. dyrere

Pressemeddelelsen indeholder ikke oplysninger om, hvor lang tid, Cityringens tilbagebetalingstid vil blive forrykket som konsekvens af aftalen.