Afsløret: Sponseret studie skjulte skadevirkninger ved verdens mest udbredte insektgift

16. november 2018 kl. 15:3817
Afsløret: Sponseret studie skjulte skadevirkninger ved verdens mest udbredte insektgift
Illustration: ADragan/Bigstock.
Toksikologer søgte aktindsigt: Chlorpyrifos blev oprindeligt godkendt på tvivlsomt grundlag. Miljømediciner ønsker større åbenhed i forskningsresultaterne og ny godkendelsesprocedure.
Artiklen er ældre end 30 dage

EU er på vej med en revurdering af stoffet, chlorpyrifos, der er verdens mest udbredte insektgift. Stoffet er i dag forbudt i Danmark, men vi bliver alligevel eksponeret for det, hvis vi spiser importeret ikke-økologisk frugt og grønt fra f.eks. Frankrig, Spanien og Italien.

Revurderingen kommer samtidig med, at tre forskere - herunder professor og miljømediciner Philippe Grandjean fra Syddansk Universitet - gennem en aktindsigtsbegæring har fået adgang til det 20 år gamle studie, der var medvirkende til, at stoffet blev godkendt. Konklusionen i studiet, som var den eneste del, offentligheden fik at se, undlod imidlertid vigtige dele af studiets resultater. Det skriver videnskab.dk.

Den mangelfulde konklusion bliver mødt med kraftig kritik fra Philippe Grandjean og to kolleger fra Lund Universitet i Sverige i en artikel i tidsskriftet Environmental Health.

Forandringer i lillehjernen

Forskerne har som nævnt fået adgang til rådata fra det gamle studie om chlorpyrifos samt et nyt studie fra 2015 af søsterstoffet chlorpyrifosmethyl.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Forskere i åbent skænderi om faren ved insektgift i frugt og grønt

Data viser, at nyfødte rotteungers lillehjerner er mindre, når deres gravide mødre er blevet udsat for forskellige doser af de to såkaldt organofosfater, end tilsvarende rotteunger, hvor mødrene ikke blev eksponeret for stofferne under graviditeten. Men konklusionerne omtaler slet ikke de fund, men bare at hjernens samlede størrelse er uændret på rotteungerne.

Miljøstyrelsen har forklaret til videnskab.dk, at EU’s kemikalieagentur EFSA har konkluderet, at det oprindelige studie af chlorpyrifos ikke er udført på en retvisende måde, der opfylder de gældende OECD-guidelines, der er retningslinjer for test af kemikalier.

Og nu er EU i gang med at beslutte sig for en ny undersøgelse af stoffernes effekter på hjernens udvikling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Det er på høje tid. Hvorfor ikke drage konsekvensen og udfase det nu, ligesom Miljøstyrelsen i USA har foreslået?« skriver Philippe Grandjean i en mail til Ingeniøren. Professoren holder foredrag i Avignon, og er ikke til at træffe på telefon.

Undersøgelser i USA og Danmark

Philippe Grandjean henviser i ovenstående citat til en undersøgelser fra USA, der har vist sammenhæng mellem skolebørns resultater tests og mødrenes udsættelse for organofosfater under graviditeten.

Læs også: Er insektgift i frugt skadeligt for hjernen? Ja, siger forskere - nej, siger Miljøstyrelsen

Et studie fra Københavns Universitet og SDU fra 2016, som Ingeniøren også har omtalt flere gange, viste, at der var fundet spor af organofosfater i urinen hos 90 procent af de undersøgte danske 144 børn og 145 mødre.

Tallet dækkede over, at børn og mødre havde mindst et af de målte seks nedbrydningsprodukter i urinen. Omkring hver tredje af deltagerne udskilte fire forskellige nedbrydningsprodukter eller flere.

I forskernes egen konklusion står, at det er risiko for helbredsskader. Og forskerne selv advarer mod at spise importeret frugt og grønt med sprøjterester, særligt citrusfrugter. Så stofferne er her, selv om planteavlere og gartnere ikke må anvende stofferne.

Ifølge Philippe Grandjean har EU hidtil ignoreret undersøgelser på børn og forladt sig på rotteforsøg.

»Men er det ikke børnene, vi skal beskytte?« spørger han.

Behov for ny godkendelsesprocedure?

I en kommentar fra producenten af chlorpyrifos til videnskab.dk skriver Dow Agroscience Denmark, at man stoler på sit produkt: Pesticidet er godkendt i 79 lande verden over, det har været anvendt i mange år, og endelig har flere end 4000 studier og rapporter undersøgt produktet i forhold til helbred, sikkerhed og miljø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Miljømediciner: For svag indsats for sundhedsbeskyttelse

Når man står over for et potentielt alvorligt sundhedsproblem med stoffer, der er godkendt, selv om de kan være skadelige, skyldes det ifølge Philippe Grandjean selve godkendelsesproceduren af stofferne.

I dag skal producenter selv skal betale for tests, de kan vælge laboratorier, og kan påvirke konklusionerne, der sendes til myndighederne.

Professoren mener, at man bør ændre hele godkendelsesprocessen i forhold til bevisbyrde. Der bør være et helt uafhængigt godkendelsessystem og fuld åbenhed i de fulde studier, så man ikke kun skal forlade sig på konklusionerne, der måske udelader vigtige fund.

»Vi skal ikke kun fokusere på det kemiske landbrugs behov og industriens ønske om øget afsætning. Beskyttelse af næste generation bør være det vigtigste. Og forskning i produktion af fødevarer med mindre kemi, gerne økologisk, må prioriteres,« skriver Philippe Grandjean til Ingeniøren.

17 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
17
20. november 2018 kl. 15:15

Det er en ulykke af dimensioner, om pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt landbrug - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljømedicin og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen, biodiversiteten, folkesundheden, dyrevelfærden, klimaet, vandmiljøet, det øvrige miljø, denne verdens fattigste mennesker, samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

16
20. november 2018 kl. 14:05

@Erik Bresler Er faget matematisk analyse taget og bestået på DTU? Er nogen fag? Ikke at det betyder noget, men intet de fremfører har hold i virkeligheden. Hvem er det der har svært ved at holde sig til emnet? Der er ikke brugt de omhandlende midler i Danske fødevarer. Midlet har ikke været brugt af landbrug eller frilandsgartneri.

15
20. november 2018 kl. 13:50

Der er ingen kilder der har påvist kobling mellem landbrug og chlorpyrifos.

Selv om det med rette kan anføres at der ikke er forskel på at bruge et lovligt eller et ulovligge sprøjtemiddel, bortset fra etiketten, så er der vist ingen der har nævnt det før nu. Hvad er formålet?

At nævne gartnerier er logisk, da midler har været tilladt i væksthuse indtil 2011.
Godkendelsen har kun været til prydplanter i pottemuld.

Ikke alene er det logisk, det er også en udemærket distraktion.

Havde der været sket noget ulovligt fra landbrugets side, ville det have været undersøgt med en sag ved domstolene til følge. Det er endnu ikke sket.

Ligseom med halekupering og flokmedicinering?

14
20. november 2018 kl. 11:54

@Erik Bresler Der er ingen kilder der har påvist kobling mellem landbrug og chlorpyrifos. Der er kun udokumenterede spekulationer. Det kan ikke bruges til noget. At nævne gartnerier er logisk, da midler har været tilladt i væksthuse indtil 2011. Godkendelsen har kun været til prydplanter i pottemuld.

Havde der været sket noget ulovligt fra landbrugets side, ville det have været undersøgt med en sag ved domstolene til følge. Det er endnu ikke sket.

13
20. november 2018 kl. 10:48

De henviste selv til resultat kontrol hos landmænd og gartnerier af kemikalier og tomme kemiedunke. Sammenkædningen til at landmænd skulle bruge og opbevare midler, der aldrig har været godkendt, er DN (og dig) bag.

Sikken et fint broderi den gode hr Damgaard får ud af tage lidt her og der. Såfremt der findes noget der kan betegnes som bare skyggen af et bevis er undertegnede naturligvis interesseret, men på forhånd skeptisk.

Der er ikke kommet andet end påstulater omkring kilde, intet konkret.

Touché! Det bedste forsvar er et angreb.

Men forståeligt at propagandister ønsker at uskyldige skal bære byrden med at bevise sin uskyld.

Hvorfor f..... er det forståeligt!! Hvis hr Damgaard sidder inde med den viden så er nu det rette tidspunkt at afsløre konspirationen hvor Den Danske Stat med bevillinger til forsknings- og kontrolorganer bærer det største ansvar.

Til propagandisternes forsvar kan det retfærdig vis hævdes at de har travlt når de beskylder alle de som er uskyldige:-)

Entydige beviser kommer man længere med.

AMEN! Da det endnu ikke entydigt er bevist hvorvidt det er undertegnede eller det virkelig er sandheden der forfølges her ovenfor, tillader undertegnede sig at tage fremtidige skriverier med et gran salt:-)

12
20. november 2018 kl. 09:31

Nej det er enten misforstået eller endnu et afledningsforsøg!

De henviste selv til resultat kontrol hos landmænd og gartnerier af kemikalier og tomme kemiedunke. Sammenkædningen til at landmænd skulle bruge og opbevare midler, der aldrig har været godkendt, er DN (og dig) bag.

Der er ikke kommet andet end påstulater omkring kilde, intet konkret. Der er selvfølgelig ingen der har undersøgt hvert fundsted for nedlagte gartnerier, og hvad der skete med resterne derfra. Flyfoto afslører det dog, hvis nogen gider.

Men forståeligt at propagandister ønsker at uskyldige skal bære byrden med at bevise sin uskyld. De ti D'er er totalt irellevant inden for naturvidenskab. Entydige beviser kommer man længere med.

11
20. november 2018 kl. 08:58

Det der har været fundet, er grundet nye procedurer.

Ja OG??

Fund vedrørrer f.eks. midler der har været godkendt året før eller har fået en ny label.

Nej det er enten misforstået eller endnu et afledningsforsøg! læs igen: https://ing.dk/artikel/forskere-i-aabent-skaenderi-om-faren-ved-insektgift-i-frugt-og-groent-184449citat: Miljøstyrelsen i sidste uge offentliggjorde en rapport om rester af sprøjtegifter i børns og mødres urin. Den viste, at 90 procent havde været udsat for sporbare doser organofosfater, også selv om den type insektgift er forbudt i dansk landbrug. citat slut ( Af Magnus Bredsdorff 27. maj 2016 kl. 11:54) P.S. Undertegnede har ikke direkte eller indirekte påstået at landbruget anvender organofosfater, det har Miljøstyrelsen.

Artiklen i gylle-kilden er fra 2015, så selv miljøstyrelsen har fået opdateret deres oplysninger. På tide DN, Gylle m.fl. opdaterer.

Opdatere til hvad? Det her er ing.dk ikke Nationen. Meddel venligst omgående hvor Aarhus Universitets undersøgelse er blevet miskrediteret af andet end maskinbladets Fake facts. På forhånd tak.

Følgende er ikke ment som en brugsanvisning til ing.dk debat. The ten D's of opposition tactics are: Deflect, Delay, Deny, Discount, Deceive, Divide, Dulcify, Discredit, Destroy, Deal.

10
19. november 2018 kl. 23:32

En sådan sag skal føre til nogle sanktioner overfor de forskere, som har lavet et sådant studie. Det er vigtigt, at man kan bevare tiltroen til forskere uanset hvordan de er hyret til opgaven.

Det lyder fristende, at der skal "uafhængige" forskere på, men jeg frygter at det vil blive en flaskehals, som vil forhale meget forskning og gøre det hele dyrere,

8
19. november 2018 kl. 20:49

Nej selvfølgeligt ikke når det ikke lovligt kan bruges i landbruget. Hvor stor var procentdelen af de landbrug der kontrolleredes som der lå inde med ulovlige midler, var det 40%

Det der har været fundet, er grundet nye procedurer. Fund vedrørrer f.eks. midler der har været godkendt året før eller har fået en ny label. Der er ingen grund til at mistænleliggøre landbruget for at have brugt det omtalte middel. Artiklen i gylle-kilden er fra 2015, så selv miljøstyrelsen har fået opdateret deres oplysninger. På tide DN, Gylle m.fl. opdaterer.https://landbrugsavisen.dk/mark/naturerhverv-ingen-dokumentation-snyd-med-spr%C3%B8jtemidlerSeges havde rettet henvendelse til DR dengang:https://landbrugsavisen.dk/mark/dr-overs%C3%A5-gartnerier-t%C3%A6t-p%C3%A5-fund-af-spr%C3%B8jtemiddel

7
19. november 2018 kl. 19:45

​ ​​ ​

Nu hoppes der, ligesom DN og DR ,til konklussioner der ikke har fugls føde.

Bortset fra at fugle analogien falder lidt uheldig ud, så er det sådan at når Miljøstyrelsen offentliggør en undersøgelse er det lidt utidigt at pege fingre af budbringerne, DN og DR. Det er vigtigt at holde fokus, med mindre det er oppositions taktikkens bovlamme krikke der igen er trukket af stalden. I stedet for landbrugets Fem kan vi denne gang vælge den korte engelske version der lyder: Deny Delay, and Deflect.https://ctb.ku.edu/en/community-tool-box-toc/organizing-effective-advocacy/chapter-35-responding-counterattacks/section-1

gartneri der har været nedlagt for år tilbage.

Og alligevel kan giften måles i forholdsvis store mængder mange år senere! Det er en væsentlig oplysning, mange tak for den!

Der er ikke tale om landbrugets brug.

Nej selvfølgeligt ikke når det ikke lovligt kan bruges i landbruget. Hvor stor var procentdelen af de landbrug der kontrolleredes som der lå inde med ulovlige midler, var det 40%? Og endnu vigtigere hvor stor en del af den anvendte sprøjtegift er ikke tilladt men bruges alligevel ved hjælp af dispensationer? Det sætter, alt andet lige, konventionelt landbrug i et særdeles dårligt lys modsat økologiske vare der bliver endnu mere attraktive.

At påstå forbrugerne ikke ved at udenlandske frugt og grønsager indeholder pesticider, så er udmeldingerne fra fødevarestyrelsen faldet på gold jord. Der udkommaer jævnligt om de fund der gøres til flere tidskrifter.

Det er lidt uklart men forstår jeg ret så er der tilfredshed med at varen befinder sig et andet sted end oplysningen om indhold, det svarer til at samle alle husnumre på en tavle for enden af vejen:-).

Et ganske godt eksempel på hvorfor EU har været nød til at lovgive om at detailhandelen i det mindste skal oplyse om oprindelseslandet, hvilket kan være til gavn for indenlandske producenter i hvert fald indtil det stadige stigende danske niveau for sprøjterester når de udenlandske produkters do.

Der er ingen problemer med dansk frugt og grønt,

Der nok lige lovlig flot, retteligt skulle der have stået at niveauet i konventionelt dansk frugt og grønt er lavere end udenlandske, men stigende.

økologisk eller ej.

Det er en tilsnigelse at nævne konventionelle og økologiske i flæng som var de ligeværdige! Det er ikke er tilfældet.

6
19. november 2018 kl. 15:27

I fire vandløb var koncentrationen så høj, at man vurderer, at kemikaliet har været brugt i det tilstødende landbrug.

Nu hoppes der, ligesom DN og DR ,til konklussioner der ikke har fugls føde. Det har været tilladt i gartneri til prydplanter. De steder der er målt, har der været et gartneri der har været nedlagt for år tilbage. Der er således tale om punktkilder fra forlængst nedlagte gartnerier. Der er ikke tale om landbrugets brug.

At påstå forbrugerne ikke ved at udenlandske frugt og grønsager indeholder pesticider, så er udmeldingerne fra fødevarestyrelsen faldet på gold jord. Der udkommaer jævnligt om de fund der gøres til flere tidskrifter. Butikkerne i Danmark skriver tydeligt hvis frugt er overfladebehandlet, særligt om det er bio/øko eller ej. Der kan vælges udenlandsk frugt der ikke er behandlet, hvis skallen skal bruges. Der er ingen problemer med dansk frugt og grønt, økologisk eller ej.

5
19. november 2018 kl. 13:12

​ ​

Når det nu kun er skallen der kan findes rester på, så er det kun ved brug til deserter ubehandlede giver mening.

Det er med al respekt noget sludder læs:https://ing.dk/artikel/forskere-i-aabent-skaenderi-om-faren-ved-insektgift-i-frugt-og-groent-184449

Der står blandt andet om Miljøstyrelsens rapport: om rester af sprøjtegifter i børns og mødres urin. Den viste, at 90 procent havde været udsat for sporbare doser organofosfater, også selv om den type insektgift er forbudt i dansk landbrug.

Hvem tror for alvor at sprøjtegiften på skallen bliver siddende på skallen når den sammen med frugtkødet vrides til ukendelighed over fiskefileten eller smides i drinks og mineralvand!

Bruges stofferne i skandinavien?

Om ikke i Skandinavien så i hvert tilfælde i Danmark. Landbrugstrollenes ynglings aversion: gylle.dk skrev uimodsagt for 3 år siden: I syv ud af 15 undersøgte vandløb har forskere fra Aarhus Universitet fundet agrokemikaliet Chlorpyrifos, der altid har været forbudt i Danmark. I fire vandløb var koncentrationen så høj, at man vurderer, at kemikaliet har været brugt i det tilstødende landbrug.

https://gylle.dk/eksperter-chlorpyrifos-er-et-grimt-stof/#more-8860

Opfordringen til at læse op på emnet som undertegnede flere gange har modtaget gives hermed videre, med venlig hilsen.

4
18. november 2018 kl. 15:29

Når det nu kun er skallen der kan findes rester på, så er det kun ved brug til deserter ubehandlede giver mening. Ellers har midlet været brugt/bruges i forskellige afgrøder.søg på midlet i en.wikipedia.orgI USA er der indført reguleringer. Bruges stofferne i skandinavien?

3
18. november 2018 kl. 10:23

Der henvises til UDEN sprøjtemidler - Dvs. økologisk.

Men helt enig med Grundjean. Processen til & efter en undersøgelse af spørjtemidler, og egentlig også krav til selve undersøgelsen, kræver kraftig revurdering.

2
18. november 2018 kl. 09:49

...forskerne selv advarer mod at spise importeret frugt og grønt med sprøjterester, særligt citrusfrugter

- ja, så må vi vel i gang med at dyrke dem her i landet!? ;)

1
18. november 2018 kl. 09:23

Hvor har den mand dog ret, men det kommer nu heller ikke som nogen overraskelse at miljøstyrelsen fremturer med deres påstande. Nogen burde fortælle dem af ELL ikke regerer længere!