Afslag til Cern

Som tidligere omtalt i Inge-niøren har Cerns store acceleratorombygning overskredet sine bugetter med mere end en milliard kroner.

På et møde tidligere på måneden var beskeden dog til Cern, at man ikke skulle regne med flere penge. Cern er nu på udkik efter besparelser, så bygningen af den nye Large Hadron Collider i den eksisterende acceleratorring kan fortætte som planlagt. (Nature 15/11-01)