Afløseren for kritiseret byggesjusk-register klar

Mange entreprenører leverer for dårlig byggekvalitet, og rådgiverne har både svært ved at samarbejde, opstille realistiske budgetter og tidsplaner og at skabe løsninger, der bidrager til godt indeklima og miljø.

Nye regler, som træder i kraft til maj, forsøger at rette op på den praksis.

Med en ny bekendtgørelse for nøgletal for entreprenører og rådgivere i statsligt og alment byggeri har Erhvervs- og Byggestyrelsen og Velfærdsministeriet undfanget afløseren for byggeriets gamle karakterbog.

Den nye karakterbog bliver fortsat administreret af Byggeriets Evaluerings Center, hvis adm. direktør, Ebbe Lind Kristensen, siger:

"Det nye er, at rådgivende arkitekter og ingeniører nu er underlagt systemet, side om side med entreprenørerne. Og at karakterbogen er blevet forenklet og usikkerheden dermed formindsket. Det er klart, at det er vigtigt, at oplysningerne er pålidelige."

Hensigten med nøgletallene er at mindske omfanget af fejl og mangler i byggeriet. Den gamle karakterbog blev kritiseret for at være for tilbageskuende og alt for besværlig. I det nye system er entreprenørernes indberetningsbyrde blevet markant lettet, fordi de undgår tal fra underentreprenører.

Kritikken af den gamle karakterbog kom frem, efter at den sidste sommer dokumenterede, at sjusk, inkompetence, dårlig kommunikation og ufuldstændige byggetegninger førte til, at antallet af fejl og mangler i byggeriet var eksploderet i en seksdobling af antal kritiske fejl.

Branchens parter skød omgående skylden på hinanden, og BEC's direktør, Curt Liliegreen, kritiserede entreprenørerne for ansvarsforflygtelse:

»Med den kultur, der findes i byggebranchen, kan man nok ikke forvente, at folk selv påtager sig ansvaret. Men det ville dog være utroligt forfriskende, hvis der bare en enkelt gang var nogle, der gjorde det,« sagde Liliegreen. Og så blev han fyret.

Nøgletallene fra den gamle karakterbog var fortrolige. De nye bliver offentliggjort via Erhvervs- og Byggestyrelsen og Velfærdsministeriet.

Nøgletallene bliver indsamlet fra 1. maj i år, og fra 1. oktober 2009 bliver skal nøgletallene afleveres, når statslige og almene byggeprojekter bliver udbudt.

Rettelse: Artiklen var tidligere baseret på den misforståelse, at det var Byggeriets evaluerings Center, der blev nedlagt sidste år. Centeret eksisterer imidlertid i bedste velgående. Det er karakterbogen, der er blevet moderniseret.
Birgitte Marfelt