Aflejringer fra istiden strømmede ind i metroboring

Kombinationen af indtrængende grundvand i bunden af Nørrebro stationsskakt og en sætteskade på syv mm på en femetages naboejendom udløste i går et større beredskab og endte med en evakuering af 53 beboere i naboejendommen.

For da metroentreprenøren CMT, Copenhagen Metro Team, i eftermiddags var ved at grave det sidste af stationsskakten ud 23 meter under jordens overflade, ramte de lige ned i istidsaflejringen silt.

Frem for den stabile københavnerkalk flytter silten, hvis partikler har en kornstørrelse på mellem 0,002 og 0,06 mm, sig med grundvandet, hvis det kan komme til det. Og det kunne det. Eftersom sekantpælevæggene ind til stationsrummet endnu ikke er helt tætte, strømmede grundvand og silt lige ind i stationsrummet.

Derved opstod et hulrum, som - skønt over 20 meter under jordoverfladen - fik en stor fem-etages beboelsesejendom på hjørnet af Hyltebro og Folmer Bendtsens Plads til at sætte sig.

Læs også: 51 evakueret efter jordskred ved metrobyggeri

»Vi var næsten færdige med at udgrave stationsrummet, har støbt sekantpælevæggene og er ved at støbe dækket, da vi i aftes opdagede, at der trængte grundvand ind i stationsgangen, så der nu ligger en ordentlig stor ‘vandpyt’ nede i bunden af skakten,« siger Jens Munch, CMT’s kommunikationschef, der samtidig afviser enhver tale om ‘jordskred'.

Syv mm sætteskade

Cityringens stationer, skakte og tunneler bliver boret og anlagt langt under grundvandsspejlet. Det er forbundet med store risici at grave under en tæt bebygget og befolket bykerne, hvor en del af ejendommene oven i købet er funderet på egetræspæle. Her er det afgørende, at grundvandsstanden ikke ændrer sig.

Læs også: 2.800 daglige målinger skal sikre Københavns gamle huse

På grund af den store risiko for sætteskader er alle bygninger rundt om metroarbejdspladser som eksempelvis stationsrum udstyret med måleprismer.

»En sætteskade på 16 mm er grænsen for, hvornår beredskabet bliver udløst. Men da CMT's folk samtidig opdagede, at grundvandet trængte ind, blev alarmen udløst allerede ved 7 mm’s sætning,« fortæller Jens Munch.

»Lige så snart vi konstaterede, at der var trængt vand og sediment ind, gik vi i gang med at stoppe hullet,« tilføjer han.

Arbejdet, der stadig er i gang, består i at bore nogle dybe huller på ydersiden af de sekantpælevægge, der for længst er støbt. Afværgehullerne har samme dybde, mellem 22 og 24 meter.

»Ved at blande i størrelsesordenen ti kubikmeter beton i hvert hul har vi stoppet lækagen. Men for at være på den sikre side fortsætter vi med at bore huller og hælde beton ned. Først når vi kan konstatere, at vi ikke kan hælde mere beton i, end det borede hul udgør i rummål, og at alle hulrum dermed er fyldt op, stopper vi,« forklarer Jens Munch og konstaterer, at det ‘allerede nu ser rigtig godt ud'.

Før anlægsarbejdet på Cityringen startede, blev der foretaget masser af prøveboringer. Kendte I ikke risikoen ved at bore i sediment?

»Det er klart, at situationen ikke er ønskelig, men det kan ske, når man borer dybe huller i Københavns udfordrende undergrund. For selv om undergrunden er nogenlunde ensartet overalt, bølger den op og ned langs Cityringens rute. Nogle steder ligger istidsaflejringerne længere nede end andre steder. Derfor har vi også beredskabet på plads, når den slags sker.«

At der er grund til at tage sig i agt, viser erfaringerne med tilsvarende anlægsarbejder i udlandet. I Køln førte tunnelarbejde til, at flere huse styrtede sammen, og i London har anlægsarbejdet på Jubilee Line resulteret i, at Big Ben begyndte at hælde.

Læs også: Skævt kirketårn og husrevner advarede om Köln-kollaps

»Ud fra et ingeniørmæssigt synspunkt har vi ikke på noget tidspunkt været nervøse for den evakuerede bygnings stabilitet. Men når politi og brandmyndigheder siger, at de ikke føler, at de har fuldt overblik over situationen, skal de selvfølgelige tage den beslutning, de har taget,« siger Jens Munch.

Arbejdet med at udgrave stationsrummet til Nørrebro Station har været i gang siden starten af juli og skal efter planen være færdigt til november. Jens Munch forventer ikke, at arbejdet bliver ‘væsentligt forsinket’.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Artiklen siger "En sætteskade på 16 mm er grænsen for, hvornår beredskabet bliver udløst"

Og den blev ikke udløst da "...blev alarmen udløst allerede ved 7 mm’s sætning"

Betyder det ikke at de 16mm er alt for sent at give alarm når det allerede ved 7mm er nødvendigt at evakuerer huset?

 • 0
 • 0

»En sætteskade på 16 mm er grænsen for, hvornår beredskabet bliver udløst. Men da CMTs folk samtidig opdagede, at grundvandet trængte ind, blev alarmen udløst allerede ved 7 mm’s sætning,« fortæller Jens Munch.

Ved 7 mm valgte de at sætte ind fordi at grundvandet var begyndt at lække ind. yderliger er fundamentet af huset egetræs pæle så der var brug for en hurtigere indgriben.

 • 0
 • 0

Den artikel der linkes til omhandler stationen ved Nørreport og byggeriet af den "oprindelige" metro.

Jeg synes der er lige langt nok fra Nørreport til Nørrebro til at man ud fra den refererede artikel kan slutte at der også er funderet med egetræspæle ved Nørrebro station.

 • 0
 • 0

Ja, der er godt nok langt til Nørreport:-)

Men i kvarteret omkring Nørrebro station kan man ved opslag i BBR finde etageejendomme opført så tidligt som 1880’erne. Da metoden med træpæle under fundamentet blev anvendt et godt stykke ind i det 20. århundrede, vil det nok ikke være umuligt at finde sådanne ejendomme på Nørrebro. Og så er det jo nok ikke engang egetræspæle, men fyr eller gran som blev brugt til nedramning.

 • 0
 • 0

Ved 7 mm valgte de at sætte ind fordi at grundvandet var begyndt at lække ind. yderliger er fundamentet af huset egetræs pæle så der var brug for en hurtigere indgriben.

Huset blev evakueret, selvfølgelig svarer artiklen ikke på om de ventede med det til 16mm alarmen gik. Hvis de har haft brug for at evakueret før de 16mm er nået, så mener jeg stadig at alarm grænsen er forkert. Hvis huset er ekstra følsom pga. fundamentet, understreger det bare at grænsen ikke skulle være 16mm, men væsentlig mindre.

 • 0
 • 0

Men når politi og brandmyndigheder siger, at de ikke føler, at de har ikke har fuldt overblik over situationen, skal de selvfølgelige tage den beslutning, de har taget,« siger Jens Munch.

Så de føler altså, at de har fuldt overblik. Evakuering skal foretages.

 • 0
 • 0

en detalje:

Nok har Big Ben sikkert hældt en smule til siden ved anlæggelsen af Jubilee Line. Den store klokke er jo allerede hængt op.

Men det er nok Tower of Parliament, der menes ...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten