Afgørende møde om vindmølle-testsite

På tirsdag den 4. december mødes Risø og vindmøllefabrikanterne Bonus, NEG Micon og Vestas med brancheforeningen Dansk Energi og det nordjyske elselskab, NOE. Formålet med mødet er at prøve at rydde endnu en forhindring af vejen frem mod etablering af en national prøvestation for store vindmøller i Høvsøre ved Limfjorden - et projekt, som har været på tegnebrættet siden midt i 90'erne. Den konkrete strid drejer sig om, hvem der skal betale den 40 mio. kroner dyre tilkobling til el-nettet.

Indtil videre har Risø fasholdt, at tilkoblingen skulle betales ifølge reglerne i vindmøllebekendtgørelsen, hvor udgiften til tilslutning i praksis udlignes mellem elselskaberne i Jylland og på Fyn. NOE har - sammen med brancheforeningen Dansk Energi - slået på, at der var tale om en virksomhed, og at Prøvestationen derfor selv skal betale den dyre netopkobling. Med vindmøllefabrikanternes tilbud om at lade indtægterne fra strømproduktionen indgå i finansieringen af ledningen - ser det ud til, at der er åbnet for en form for kompromis.

»Vi vil gerne være med til at finde en løsning og få Prøvestationen igang - det er vigtigt både for os som producenter og for Risø som forskningsinstitution,« siger direktør i NEG Micon, Torben Bjerre-Madsen.

»Men det er også klart, at indtægten fra strømmen i forvejen indgår i regnskabet for, hvad det koster os som fabrikanter at benytte den nye Prøvestation. Og der må vi vurdere den endelige pris - set i forhold til priserne på de test-sites i udlandet, som vi i øjeblikket benytter,« siger han.

Torben Bjerre-Madsen tilføjer, at taberen i dette spil risikerer at blive Risø og dansk vindkraftforskning, men at han da inderligt håber, at man snart får ryddet de sidste hindringer af vejen.

Hos Dansk Energi er man også yderst positiv overfor fabrikanternes udspil, men melder samtidig klart ud:

»Den løsning, vi skal finde, må ikke få lov at gå ud over elforbrugerne,« siger økonom Peter Roulund i Dansk Energi.

Hvis parterne ikke kan blive enige, vil betalingsspørgsmålet blive anket via de eksisterende ankeinstanser, hvilket kan tage op til to år. De første planer for en prøvestation med mere vind og med plads til større vindmøller end på Risø blev lanceret midt i 90'erne. Siden har der været en del blæst om planeren - først og fremmest om placeringen, som til sidst blev dikteret af af Miljø- og energiministeren.