Affaldsmangel øger import

For landets 27 forbrændingsanlæg, der lever af at forbrænde affald og sælge strøm og varme, er øget genanvendelse og dalende affaldsmængder på grund af krisen en grim cocktail. Derfor er flere og flere af dem begyndt at importere affald.

En rundringning, som Ingeniøren har foretaget, viser, at 10 anlæg ud af de 27 allerede importerede i 2012. Selvom der kun er tale om mængder, der svarer til 4,5 pct. af den samlede affaldsmængde, tyder meget på, at importen vil vokse i fremtiden.

Infografik: Her importerer de affald til forbrænding

Flere af de 10 forventer nemlig at importere mere affald, ligesom flere af dem, der ikke importerer i dag, giver udtryk for, at de også overvejer import. AVV i Hjørring er én af dem:

»Vi importerer 3.000 ton årligt fra Norge, men i 2014 regner vi med at skulle importere 15.000 ton affald fra enten Norge eller Storbritannien. Det vil svare til knap 20 pct. af kapaciteten på vores anlæg,« siger administrationschef Niels Larsen.

Han forklarer affaldsmanglen med en kombination af succes med genanvendelse af resttræ og tab af erhvervsaffald til udlandet.

Hos Refa i Nykøbing, som allerede importerer 7 pct. af den forbrændte mængde, regner driftssekretær Annika Flade også med, at importen skal øges. Det sker, fordi selskabet mister en kontrakt på affald fra Sjælland. Samtidig tager bedre genanvendelse af træ omkring 5.000 ton affald fra anlægget:

»Så må vi ud og finde mere affald, sandsynligvis fra Storbritannien, for vi skal jo levere fjernvarme,« siger hun.

Dong Energy er langt den største importør. Selskabets to anlæg i Horsens og Maabjerg importerer omkring 40 pct. af deres affald. Allerhelst ville man ifølge Erik Wolf fra Dong Energy brænde dansk affald af, men Dong Energy har endnu sværere ved at få fat i affaldet end de kommunale forbrændingsanlæg. Kommunerne henviser nemlig typisk affaldet til deres egne forbrændingsanlæg, og kun hvis kommunerne vælger at udbyde affaldsbehandlingen, kan Dong Energy byde ind og være med.

Seniorforsker Marie Münster fra DTU Management Engineering, som er med-projektleder på affaldsforskningsprojektet Topwaste, ser importen af affald som en klar indikation på, at vi i Danmark har overkapacitet på forbrændingsanlæggene:

»Import af affald kan godt være i orden på kort sigt, hvis vi har ledig kapacitet, og den alternative behandling af affaldet er værre rent miljømæssigt. Men på længere sigt er det vigtigt, at vi ikke investerer i overkapacitet i forbrændingsteknologi, hvis der findes behandlingsalternativer, der miljømæssigt og ressourcemæssigt er bedre,« siger hun - men forventer dog, at der i lang tid fremover trods øget genanvendelse vil være en rest, der kun kan forbrændes.

DN: En uheldig trend

Danmarks Naturfredningsforening mener, at import af affald er en uheldig trend, som viser, at vi ikke har behov for at investere i ny kapacitet.

»Man kan måske godt få import af affald til at se miljømæssigt forsvarligt ud, hvis man sammenligner med deponering. Men på længere sigt bør man sammenligne det miljømæssigt bedste alternativ i hjemlandet, og så ser det anderledes ud,« siger miljøpolitisk medarbejder Christian Poll.

Dansk Affaldsforening organiserer kommunale og fælleskommunale aktører på affaldsområdet. Her ser direktør Jacob H. Simonsen ikke det store problem i import af affald i de her nævnte mængder, fordi der ifølge hans oplysninger også forsvinder affald ud af landet til behandling dér:

»Den aktuelle forbrændingskapacitet vil være mere end fuldt udnyttet, når/hvis væksten kommer tilbage, og affaldsmængderne stiger,« siger han.

Jacob H. Simonsen mener dog, at Danmark skal arbejde for en grøn omstilling af affalds- og energisystemet, og at der derfor fremover vil være behov for at tilpasse forbrændingskapaciteten og lukke nogle anlæg.

Også Miljøstyrelsen har de seneste år registreret en kraftig stigning i importerede mængder af affald til forbrænding - fra 48.000 ton i 2011 til 107.000 ton i 2012. Forskellen op til Ingeniørens tal på 150.000 ton kan ligge i opgørelsesmåden. At importen skulle modsvares af stor affalds-eksport fremgår dog ikke af Miljøstyrelsens statistikker, som viser en eksport på 87.000 ton i 2011, der daler til 80.000 ton i 2012.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Ing.dk har på flere tidspunkter beskrevet at der er MASSERE af lossepladser, der sagtens kunne bidrage til disse "slunkne" forbrændingsanlæg.

Det er som om det er en politisk byld ingen tør prikke hul på.

  • 0
  • 0

Sidste år eksporterede Bornholm alt sit affald til et forbrændingsanlæg et andet sted i Danmark i 3 måneder fordi forbrændingsanlægget efter 20 års drift trængte til en gennemgående renovering.

Dette opgøres som eksport selvom affaldet stadig forbliver indenfor landets grænser. Og for det anlæg som modtog det bornholmske affald var dette en import, da affaldet ikke kom fra anlæggets interessent kommuner.

Det har i øvrigt været almindelig procedure i nogle midtjyske kommuner uden ejerandel i forbrændingsanlæg at handle med anlæg om gode priser.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten