Affaldsforbrændinger vil være CO2-neutrale i 2030

31. oktober 2019 kl. 11:3011
Affaldsforbrændinger vil være CO2-neutrale i 2030
Illustration: Vestforbrænding.
Dansk Affaldsforening vil genanvende mere plast og fange mere CO2 fra affaldsforbrændingen for at levere 5,5 procent af målet om at reducere Danmarks drivhusgasudledning med 70 procent i 2030, skriver de i et nyt udspil.
Artiklen er ældre end 30 dage

Det skal være slut med at udlede CO2 fra skorstenene på Danmarks forbrændingsanlæg, mener Dansk Affaldsforening, som vil have den kommunale affaldssektor til at genanvende mere plast, øge energieffektiviseringen og fange CO2 for at gå i nul i CO2-regnskabet i 2030.

Men det vil kræve politisk regulering. Det skriver foreningen, som repræsenterer interesserne for de danske kommuner og kommunale affaldsselskaber, i et nyt udspil om CO2-neutral affaldsenergi.

»Vejen til CO2-neutral affaldsenergi kræver tiltag på flere fronter. Vi skal genanvende mere plast, så vi får mindre fossil olie i restaffaldet, og vi skal have endnu mere energi ud af den mængde, vi har. Og så skal vi løfte CO2-fangst til et nyt niveau, så vi ikke kun undgår udledning, men også bruger CO2’en til nye formål såsom syntetiske brændstoffer,« siger foreningens formand Mads Jakobsen ifølge en pressemeddelelse.

I dag udleder forbrændingsanlæggene, som brænder affald af til strøm og fjernvarme, 1,4 millioner ton – fossil – CO2 om året ifølge Dansk Affaldsforening. Danmark udledte samlet set 51,9 millioner ton CO2 i 2018, viste en foreløbig Energistatistik udgivet i april i år.

Tre indsatser

Dansk Affaldsforening peger på tre indsatser til at sænke CO2-udledningen: Mere plastaffald skal genanvendes, energieffektiviseringen på anlæggene skal øges og CO2’en skal fanges og helst nyttiggøres.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Foreningen anbefaler, at der bliver stillet krav til, at endnu mere plastaffald skal udsorteres og at plasten bliver reelt genanvendt.

»Det er nødvendigt, at der sættes ind reguleringsmæssigt i EU såvel som nationalt for at sikre den nødvendige udvikling på området – herunder i design- og produktionsfasen,« skriver foreningen i udspillet.

Samtidig så affaldsforeningen gerne, at forbrændingsanlæggene fik mere energi ud af den samme mængde restaffald, eksempelvis ved øget røggaskondensering.

Men de to ting vil ikke være nok.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Uanset, hvor meget der udsorteres af plast – fra husholdninger og erhverv og fra restaffaldet – vil der fortsat udledes fossil og biogen CO2 fra affaldsenergianlæggene,« som der står i udspillet.

Derfor foreslår foreningen CO2-fangst – eller carbon capture, som fænomenet også går under.

»Den teknologiske udvikling på området er i fuld gang, og netop nu undersøges det flere steder, hvordan CO2 fra affaldsenergianlæg kan indfanges, lagres og evt. genanvendes. Der er etableret et teknologisk forsøg med CO2-fangst fra røggassen på et affaldsenergianlæg i Oslo, ligesom der i Holland er etableret et forsøg med at indfange og genbruge CO2 fra affaldsenergianlæg til nærtliggende gartnerier. Der arbejdes også med at bruge CO2 i produktionen af syntetiske brændstoffer,« skriver foreningen.

De påpeger i øvrigt, at Danmarks to største forbrændingsanlæg, Vestforbrænding i Glostrup og ARC i København, til næste år søsætter et pilotprojekt indenfor CO2-fangst og lagring.

11 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
11
5. november 2019 kl. 10:37

Men man ønsker ikke at CO2 promillen stiger i atmosfæren og derfor taler man om CO2 fangst. Hvor effektiv kan man gøre denne, uden at det kræver ret forøget energi forbrug.
Hvilke muligheder har man for at undgå en forbrænding og istedet omsætte affaldet biologisk til methan og CO2 i storskala anlæg. her vil det givet være lettere at styre udledningerne....som jeg ser det.

Hvis produktet af affaldsforbrændingen primært er varme, kan CO2-fangst gøres med meget lavt energiforbrug - dog ikke nul.

Biologisk konvertering har nogle udfordringer med at sikre, at vores affaldsspande til opsamling af biologisk materiale ikke bliver til biogasreaktorer, og sender halvdelen af metanen ud i nærmiljøet.

Hvis du smider din pakke med for gammelt pålæg i skraldespanden, forbliver den nogenlunde intakt der. Hvis du derimod tager den ud af emballagen, og putter den ned i en spand til madrester (både kød, fedt og planterester), så får en bioreaktor (gentagelse, jeg ved det), og tilmed nogle problematiske hygiejneforhold. I Fredericia indsamles plantebaserede madrester med strenge instrukser om, at der hverken må komme kød eller fedt derned. I biogasanlæg booster man produktionen med madrester (direkte fra supermarkeder og slagterier) og ikke mindst ren fedt.

Affaldsforbrændingsanlæg kan, som du er inde på, skille al skraldet ad i atomer og kombinere dem til aske samt CO2, hvori kulstoffet fra såvel biologiske rester (også træ og papir), samt kulstof fra plastik kan opsamles og recirkuleres. Og fordi det er på CO2 form, kan det omdannes til alt muligt ved at kombinere det med brint.

10
31. oktober 2019 kl. 23:37

Lad os være realistiske. Det er ikke al plast, der er egnet til genanvendelse, og plast, der bliver sorteret fra til genanvendelse, har DK ikke styr på, hvor ender henne. Der er mange penge i at modtage plastaffald til slutdestinationer uden regulering. DK har ikke styr på slutdestinationen, og derfor er det nødvendigt at opbygge modtageranlæg i stor skala i DK.

Indtil der findes gode løsninger på genanvendelse af plast i stor skala i DK, er afbrænding af plastaffald en udmærket kilde til produktion af varme og el.

Samtidig brænder Danmark biomasse af som aldrig før. Officielt er det vedvarende energi, reelt bidrager det til mere CO2 i atmosfæren.

https://videnskab.dk/naturvidenskab/vi-braender-de-traeer-der-skulle-hente-co2-ud-af-atmosfaeren

9
31. oktober 2019 kl. 22:49

For at stille spørgsmål om affaldsafbrænding er en god ide!

8
31. oktober 2019 kl. 20:01

Uha, må vi tale om det? Selvfølgelig kan vi ikke nå Paris målsætningerne ude i verden.

7
31. oktober 2019 kl. 19:57

Man kan ind imellem forundres over så store anstrengelser og investeringer der skal gøres for at tage hånd om relativt meget små problemer. Der bygges stadig meget store kulfyrede kraftværker rundt om i verden - og de må forventes at være i funktion i 50 år eller mere fra nu. Hvor vigtigt er det så lige at fjerne plast fra affaldsforbrændingsanlæggene, der måske udgår en enkelt promille af vores problem med CO2?

6
31. oktober 2019 kl. 17:43

Der er adskillelige metoder til at indfange CO2 for ex MIT metoden hvor CO2 fastholdes medes der tilføres strøm til en struktur og slippes fri når der uflades. Eller den Australske som direkte omdanner CO2 til kulstof og mange flere . Når man først har fanget det så skal man jo gøre noget med det, for ex lave syngas eller flydende brændstof eller faststof som kan begraves. Det drejer sig bare om at integrere processen

5
31. oktober 2019 kl. 16:43

John viser at der er overvejelser om at gøre tingene anderledes. For som jeg ser det er afbrænding af affald em metode til at ilte kulstoffet i de materialer der stoppes så røgen kommer til at bestå af CO2 , sodpartikler , en del kemi (herunder svovl og metalilter)og rest Kvælstoffet fra den atmosfæriske luft der har afleveret ilten. Forbrænding er en let måde nedbringe volumet på affald og lave det CO2 og aske. Men man ønsker ikke at CO2 promillen stiger i atmosfæren og derfor taler man om CO2 fangst. Hvor effektiv kan man gøre denne, uden at det kræver ret forøget energi forbrug. Hvilke muligheder har man for at undgå en forbrænding og istedet omsætte affaldet biologisk til methan og CO2 i storskala anlæg. her vil det givet være lettere at styre udledningerne....som jeg ser det.

For i min optik kan man ikke lave en forbrændig uden at danne CO2.

4
31. oktober 2019 kl. 16:17

"A team of pioneering South Korean scientists have succeeded in producing the polymers used for everyday plastics through bioengineering, rather than through the use of fossil fuel based chemicals. This groundbreaking research, which may now allow for the production of environmentally conscious plastics" (2009)https://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091123083702.htm

3
31. oktober 2019 kl. 15:38

Nogen som tænker på at fremstille plastik uden fossilt olie?

2
31. oktober 2019 kl. 14:43

Syntetisk brændstof - CO2 blev i første omgang lagret i plastic som efter brug for en større ellere mindre del brændes af i affaldet. Selv ved en mindre andel plast og det at man bruger CO2 fra røggassen til syntetisk brændstof (hertil bruges også en del energi) så er der et godt stykke vej til at være CO2 neutral . Vi er nødt til at se på teknologier som reelt fjerner mere CO2 end det selv bruger for eksempel ved CO2 indfangning i carbonat som permanent fjerner CO2 fra atmosfæren