Affaldsbranchen og miljøstyrelsen i strid om offentliggørelse af affaldsdata

Miljøstyrelsen og affaldsbranchen er kommet på kollisionskurs, efter at miljøstyrelsen mandag offentliggjorde en vrimmel af rå affaldsdata fra hele landet. Data, som styrelsen samtidig tydeligt angiver, ikke umiddelbart kan anvendes.

Tallene omfatter behandling af syv fokusmaterialer i husholdningsaffaldet i de enkelte kommuner, og ifølge de offentliggjorte tal genanvender for eksempel Fanø, Lemvig og Odder kommuner faktisk 100 pct. af deres husholdningsaffald i 2014, mens kommuner som Tårnby bare genanvender en enkelt procent.

Det er affaldsbehandlingsanlæg, -sorteringsanlæg og virksomheder, der selv behandler eller eksporterer affald, som skal indberette data. Vicedirektør Kamma Holm Johansen fra brancheforeningen, Dansk Affaldsforening, kalder miljøstyrelsens offentliggørelse af rådata for ærgerlig:

»Tallene er åbenlyst forkerte, og derfor medvirker de kun til at skabe forvirring og underminere systemets troværdighed,« siger hun.

Lægger pres på selskaberne

Ifølge funktionsleder i Miljøstyrelsen Lis Vedel har man valgt at offentliggøre rådata, fordi der er stor interesse for tallene fra omverdenen, og fordi det er de tal, som næste år skal danne baggrund for evalueringen af ressourcestrategien Danmark Uden Affald fra oktober 2013:

Læs også: Her er planen, der fjerner en fjerdedel af affaldet fra forbrændingsovnene

»Vi har rigtig mange data og mange er gode nok. Det her en måde at opnå yderligere kvalitetssikring på. Når alle kan se data, kan de også hjælpe med at få rettet, hvor der er fejl,« siger hun og tilføjer, at tallene allerede har givet anledning til en god dialog med mange kommuner, der nu vil kontakte deres affaldsselskaber og dem, der henter affald hos dem.

Lis Vedel afviser, at formålet har været at lægge pres på de selskaber, der ikke indberetter korrekt:

»Men dialogen om tallene vil selvfølgelig også være med til at lægge pres på dem, der ikke leverer de rigtige tal,« siger hun.

Systemet er svært at arbejde med

Kamma Holm Johansen fra Dansk Affaldsforening opfatter ikke offentliggørelsen af rådata som en provokation mod hendes medlemmer, men mere en ubetænksomhed:

»Affaldsdatasystemet er svært at arbejde med og gøre rigtigt. Men på sigt har vi da en forventning om, at det kommer til at fungere,« siger hun.

Lis Vedel fra Miljøstyrelsen erkender, at det nuværende indberetningssystem – som har været i brug siden 2010 – kræver omhu i indberetningen fra selskaberne, men at styrelsens indtryk er, at det nu kører godt.

Hun peger på, at systemet løbende er blevet teknisk forbedret, og mange indberettere har fået indrettet deres it-system sådan, at indberetningen sker næsten automatisk.

»Vi håber og regner med, at data er i orden til evalueringen næste år,« siger hun og tilføjer, at en kommuneoversigt vil basere sig på rådata i systemet, og at der så skal ske en bearbejdning af data til brug for evalueringen.
.

Ser frem til evaluering

Dansk Affaldsforening ser frem til en evaluering af affaldsdatasystemet i 2015. Foreningen mener nemlig, at det trods en ihærdig indsats og et stort ressourceforbrug ikke ser ud til, at systemet kan levere de data, som var forventet ved introduktionen af det nye system i 2010.

»Tiden for et velfungerende system er fremskreden. Vi kender endnu ikke en troværdig, national baseline for, hvad genanvendelsesprocenterne for de syv fokusmaterialer er i dag, men data kommer til at indgå i evalueringen af ressourcestrategien i 2016,« siger Nana Winkler, som er specialkonsulent i Dansk Affaldsforening, i en udtalelse på foreningens hjemmeside.