Affaldsbranchen: Klippekort får virksomheder til at blande affald i en pærevælling

Miljøfjendtlig og uduelig!

Sådan lyder den klare besked fra forbrændingsanlæg, kommuner, Affald Danmark og Renosam til forligskredsen i Folketinget, som står bag nye erhvervsaffaldsgebyrer fra 2010.

Parterne er stærkt utilfredse med kommunernes gebyropkrævning for brug af genbrugsstationerne. Kritikerne frygter, at virksomheder ikke længere vil kildesortere deres affald via genbrugsstationerne, men kun have en enkelt container til blandet affald.

Problemets rod er i høj grad affaldsbekendtgørelsen, som kommunerne er forpligtede til at følge.

Det fastslår Ove E. Dalsgaard, borgmester i Ballerup Kommune og bestyrelsesformand for Vestforbrænding, som kommentar til en rapport fra Miljøstyrelsen, der handler om genbrugspladser. Rapporten er netop sendt til forligskredsen bag de udskældte erhvervsaffaldsgebyrer fra 2010.

»Arbejdsgruppen skulle finde en 'smidig, administrerbar og holdbar tilmeldeordning'. Men den foreslåede obligatoriske klippekort- eller vægtmodel betyder en helt unødvendig bureaukratisering af genbrugsstationerne, som går ud over både borgere og erhvervsliv,« siger Ove E. Dalsgaard i en pressemeddelelse.

Betalingsformen er ingen løsning:

»De løser ikke dilemmaet mellem at sikre let administrerbar adgang for erhverv og opkræve retfærdig betaling for brugen af genbrugsstationen,« siger han.

»Derimod vil en abonnementsmodel kunne sikre, at forureneren betaler en mere kostægte pris, uden at vi skal bruge for mange ressourcer,« foreslår Ove E. Dalsgaard.

»Administrations- og etableringsomkostninger skal begrænses mest muligt, særligt fordi mængden af erhvervsaffald, der håndteres via genbrugsstationerne er meget lille og ikke tilfører nogen samfundsøkonomisk værdi,« mener han.

»Danmark er ved at halte bagefter EU's genanvendelsesmål. Genbrugsstationen bør blive ved med at sikre høj genanvendelse og god service for mindre virksomheder, der ellers ikke har mulighed for kildesortering,« siger Ove E. Dalsgaard.

Emner : Affald