Affaldsbranchen bekymret: Håber, at PCB-plan er bred nok

Med økonomi og erhvervsminister Brian Mikkelsen i spidsen fremlagde regeringen torsdag morgen en længe ventet handlingsplan imod den kræftfremkaldende og svært nedbrydelige miljøgift PCB.

Et af initiativerne i planen er, at 'visse bygninger' fremover skal undersøges for PCB, før håndværkerne går i gang med at renovere bygningen eller rive den ned. Planen kommer ikke nærmere ind på, hvad 'visse bygninger' dækker over.

Interesseorganisationen Affald Danmark er tilfreds med grundtanken, men:

Gamle termovinduer og beton rundt om vinduer kan være så forurenet med PCB, at det skal behandles som farligt affald. (Foto: Das Büro) Illustration: Das Büro

»Vi er bare bekymret for, at det kun kommer til at omfatte de større nedrivninger eller renoveringer. Det er vigtigt for os, at regler kommer til at gælde alle projekter, hvor der er en rimelig mængde affald,« siger Hanne Johnsen, der er specialkonsulent i Affald Danmark.

Organisationen har før kritiseret, at entreprenører ikke er forpligtet til at undersøge, om der er PCB i en bygning, før de river den ned eller renoverer den. Det betyder ifølge organisationen, at alt for mange PCB-holdige vinduer ryger på lossepladsen, hvor miljøgiften kan sprede sig til jorden i stedet for at blive destrueret på Kommunekemi. Det sker ifølge organisationen, fordi der ikke bliver stillet krav om, at håndværkerne skal undersøge vinduerne for PCB.

»Vi skal have fat i det allerede når man renoverer eller river ned,« siger Hanne Johnsen.

Hun peger på, at andre lande har regler for, at håndværkerne skal undersøge en bygning for PCB, hvis man forventer, at byggeprojektet vil give mere end en hvis mængde byggeaffald.

»I Norge har de krav til alle projekter nedrivnings- og renoveringsprojekter, hvor der er mere end ti ton byggeaffald. Det er ikke meget mere end en containerfuld,« siger hun.

Spredes med genbrugsbeton

Hvis PCB holdige vinduer har siddet i en bygning i en årrække, så kan miljøgiften have spredt sig til betonen omkring vinduerne.

Meget beton knust og genanvendt. Når en entreprenør køber genbrugsbeton, så skal han ifølge de gældende regler melde til kommunen, hvor meget han har købt, og hvor han vil bruge det. Så er det entreprenørens ansvar, hvis der er PCB i betonen, og han kan risikere et blive tvunget til at lave et byggeri om, hvis man finder miljøgiften i de nye bygninger.

Det er de regler, som PCB-handlingsplanen lægger op til skal laves om.

»Den anmeldeordning, som er gældende nu hjælper ikke noget, for man har ikke nogen chance for at finde betonen inden den bliver knust og genanvendt,« siger hun.

»Hvis man har en container med knust beton, så kan man tage en prøve i den ene ende, og der er ingen PCB, og så kan man tage en prøve i den anden ende, og så er der PCB,« forklarer hun.

Derfor ser hun positivt på, at reglerne nu bliver lavet om, så håndværkerne finder PCB'en og sorterer den fra allerede før de går i gang med nedrivning. Men det forudsætter, at nettet bliver fintmasket nok til at fange stort set alle nedrivnings og renoveringsprojekter.

Dokumentation

Læs Regeringens PCB-handlingsplan